ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 12 വർഷത്തിലെ 255 (അധിവർഷത്തിൽ 256)-ാം ദിനമാണ്.വർഷാവസാനത്തിനായി 110 ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജന്മദിനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ചരമവാർഷികങ്ങൾ തിരുത്തുക

2010 സെപ്റ്റംബർ 12 ..പ്രശസ്തപിന്നണിഗായിക സ്വർണ്ണലത അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു .

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെപ്റ്റംബർ_12&oldid=2853427" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്