ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 2 വർഷത്തിലെ 245 (അധിവർഷത്തിൽ 246)-ാം ദിനമാണ്

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജനനം സെപ്റ്റംബർ 2 തിരുത്തുക

മരണം തിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെപ്റ്റംബർ_2&oldid=3600040" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്