ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഡിസംബർ 23 വർഷത്തിലെ 357 (അധിവർഷത്തിൽ 358)-ാം ദിനമാണ്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജന്മദിനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ചരമവാർഷികങ്ങൾ തിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

ചരമവാർഷികങ്ങൾ സുഗതകുമാരി


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡിസംബർ_23&oldid=3699876" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്