പ്രധാന മെനു തുറക്കുക


ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഏപ്രിൽ 13 വർഷത്തിലെ 103(അധിവർഷത്തിൽ 104)-ാം ദിനമാണ്.

ഉള്ളടക്കം

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

ജന്മദിനങ്ങൾ

ചരമവാർഷികങ്ങൾ

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏപ്രിൽ_13&oldid=2109919" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്