വാർത്തകൾ 2011

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച ഒരു സാധാരണ വർഷമാണ് 2011(MMXI). ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിലെ 2011-ആമത്തെയും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പതിനൊന്നാം വർഷവുമാണിത്.

സഹസ്രാബ്ദം: 3rd സഹസ്രാബ്ദം
നൂറ്റാണ്ടുകൾ: 20-ആം നൂറ്റാണ്ട് - 21st നൂറ്റാണ്ട് - 22nd നൂറ്റാണ്ട്
പതിറ്റാണ്ടുകൾ: 1980s  1990s  2000s  - 2010s -  2020s  2030s  2040s
വർഷങ്ങൾ: 2008 2009 2010 - 2011 - 2012 2013 2014

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഈ വർഷം വനങ്ങളുടെ വർഷമായും അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷമായും ആചരിച്ചു[1].

ഫലകം:വർഷത്തിലെ എല്ലാ വാർത്തകളും

അവലംബംതിരുത്തുക

ഫലകം:Reflist

ഫലകം:ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട്

ഫലകം:കാലഗണന-അപൂർണ്ണം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=2011&oldid=2319481" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്