ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 26 വർഷത്തിലെ 57-ആം ദിനമാണ്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

തിരുത്തുക


1802 Victor Hugo ഫ്രഞ്ച് കവിയും നോവലിസ്റ്റും

1829 Levi Strauss; Levis jeans സ്ഥാപകൻ

1852 John Harvey Kellogg; kellogg corn flakes കണ്ടുപിടിച്ചു

1966 വിനായക് ദാമോദർ സാവർക്കർ; രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും, അഭിഭാഷകനും, കവിയും, എഴുത്തുകാരനുo

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫെബ്രുവരി_26&oldid=3095286" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്