ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ജൂൺ 23 വർഷത്തിലെ 174 (അധിവർഷത്തിൽ 175)-ാം ദിനമാണ്. പിന്നെ സ്നേനേയുടെ ബര്ത്ഡേ

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

ജന്മദിനങ്ങൾ

ചരമവാർഷികങ്ങൾ

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൂൺ_23&oldid=2552348" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്