പ്രധാന മെനു തുറക്കുക


ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഏപ്രിൽ 22 വർഷത്തിലെ 112(അധിവർഷത്തിൽ 113)-ാം ദിനമാണ്.

ഉള്ളടക്കം

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ

ജന്മദിനങ്ങൾ

ചരമവാർഷികങ്ങൾ

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ

ലോകഭൗമദിനം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏപ്രിൽ_22&oldid=1712740" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്