ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഡിസംബർ 14 വർഷത്തിലെ 348 (അധിവർഷത്തിൽ 349)-ാം ദിനമാണ്‌

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുകജന്മദിനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ചരമ വാർഷികങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഇതര പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡിസംബർ_14&oldid=2920207" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്