ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ജനുവരി 2 വർഷത്തിലെ 2-ആം ദിനമാണ്. വർഷാവസാനത്തിലേക്ക് 363 ദിവസങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് (അധിവർഷങ്ങളിൽ 364).

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജനനം തിരുത്തുക

മരണം തിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജനുവരി_2&oldid=2932923" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്