ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 17 വർഷത്തിലെ 48-ആം ദിനമാണ്. വർഷാവസാനത്തിലേക്ക് 317 ദിവങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് (അധിവർഷങ്ങളിൽ 318).

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക


ജനനം തിരുത്തുക

മരണം തിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫെബ്രുവരി_17&oldid=3082032" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്