ഗ്രിഗോറിയൻ കാലഗണനാരീതി പ്രകാരമുള്ള, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറുപത്തിയൊൻപതാം വർഷമായിരുന്നു 1969.

സംഭവങ്ങൾതിരുത്തുക

ISRO രൂപീകരിച്ചു.

കേരളാ സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമം

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിലവിൽ വന്നു.

KSFE നിലവിൽ വന്നു.

ഇന്ദിരാഗാന്ധി 14 ബാങ്കുൾ ദേശസാത്കരിച്ചു.

ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയമായ താരാപൂർ ആണവ നിലയം.

മനുഷ്യൻ ആദ്യമായ് ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്തി.

കേരളഫിലിം അവാർഡ്, ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ, ബുക്കർ പ്രൈസ് എന്നീ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നൽകി തുടങ്ങി.

ജനനങ്ങൾതിരുത്തുക

മരണങ്ങൾതിരുത്തുക

നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾതിരുത്തുക

  • വൈദ്യശാസ്ത്രം :
  • ഭൌതികശാസ്ത്രം :
  • രസതന്ത്രം :
  • സാഹിത്യം :
  • സമാധാനം :
  • സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം :

അവലംബംതിരുത്തുക


പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് << ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്  : വർഷങ്ങൾ>> ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട്
1901  • 1902  • 1903  • 1904  • 1905  • 1906  • 1907  • 1908  • 1909  • 1910  • 1911  • 1912  • 1913  • 1914  • 1915  • 1916  • 1917  • 1918  • 1919  • 1920  • 1921  • 1922  • 1923  • 1924  • 1925  • 1926  • 1927  • 1928  • 1929  • 1930  • 1931  • 1932  • 1933  • 1934  • 1935  • 1936  • 1937  • 1938  • 1939  • 1940  • 1941  • 1942  • 1943  • 1944  • 1945  • 1946  • 1947  • 1948  • 1949  • 1950  • 1951  • 1952  • 1953  • 1954  • 1955  • 1956  • 1957  • 1958  • 1959  • 1960  • 1961  • 1962  • 1963  • 1964  • 1965  • 1966  • 1967  • 1968  • 1969  • 1970  • 1971  • 1972  • 1973  • 1974  • 1975  • 1976  • 1977  • 1978  • 1979  • 1980  • 1981  • 1982  • 1983  • 1984  • 1985  • 1986  • 1987  • 1988  • 1989  • 1990  • 1991  • 1992  • 1993  • 1994  • 1995  • 1996  • 1997  • 1998  • 1999  • 2000
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1969&oldid=3456034" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്