ഗ്രിഗോറിയൻ കാലഗണനാരീതി പ്രകാരമുള്ള, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അൻപതി അഞ്ചാം വർഷമായിരുന്നു 1955.

സംഭവങ്ങൾ തിരുത്തുക

 
വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
 • 19 ഫെബ്രുവരി – സൌത്ത് ഈസ്റ്റ്‌ ഏഷ്യ ട്രീടി ഓർഗനൈസേഷൻ തുടക്കം .
 • 5 ഏപ്രിൽ : വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ രാജി വെച്ചു .

ജനനങ്ങൾ തിരുത്തുക

 • 28 ജനുവരി :
  • വിനോദ് ഖോസ്ള.
  • നികോളാസ് സർകോസി , ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ്‌ .
 • 19 മാർച്ച്‌ : ബ്രുസ് വില്ലിസ് , അമേരിക്കൻ സിനിമ നടൻ.
 • 28 ഒക്ടോബർ :
 • * ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേർ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ‌.
 • * ഇന്ദ്ര നൂയി , പെപ്സി സീ ഈ ഊ.

മരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ തിരുത്തുക

 • വൈദ്യശാസ്ത്രം :
 • ഭൌതികശാസ്ത്രം :
 • രസതന്ത്രം :
 • സാഹിത്യം :
 • സമാധാനം :
 • സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം :

അവലംബം തിരുത്തുക


പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് << ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്  : വർഷങ്ങൾ>> ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട്
1901  • 1902  • 1903  • 1904  • 1905  • 1906  • 1907  • 1908  • 1909  • 1910  • 1911  • 1912  • 1913  • 1914  • 1915  • 1916  • 1917  • 1918  • 1919  • 1920  • 1921  • 1922  • 1923  • 1924  • 1925  • 1926  • 1927  • 1928  • 1929  • 1930  • 1931  • 1932  • 1933  • 1934  • 1935  • 1936  • 1937  • 1938  • 1939  • 1940  • 1941  • 1942  • 1943  • 1944  • 1945  • 1946  • 1947  • 1948  • 1949  • 1950  • 1951  • 1952  • 1953  • 1954  • 1955  • 1956  • 1957  • 1958  • 1959  • 1960  • 1961  • 1962  • 1963  • 1964  • 1965  • 1966  • 1967  • 1968  • 1969  • 1970  • 1971  • 1972  • 1973  • 1974  • 1975  • 1976  • 1977  • 1978  • 1979  • 1980  • 1981  • 1982  • 1983  • 1984  • 1985  • 1986  • 1987  • 1988  • 1989  • 1990  • 1991  • 1992  • 1993  • 1994  • 1995  • 1996  • 1997  • 1998  • 1999  • 2000
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1955&oldid=2279543" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്