നന്ദിതിരുത്തുക

റോന്തുചുറ്റാനുള്ള അംഗീകാരം സമ്മാനിച്ചതിന് സസ്നേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. - Pradeep717 05:53, 13 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

പാണക്കാട്തിരുത്തുക

പാണക്കാട് എന്ന ലേഖനം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. 2016 മുതൽ ഒറ്റവരിയായി തുടരുന്ന ഈ ലേഖനം നിലനിന്നു പോകുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. മാളികവീട് (സംവാദം) 06:30, 19 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

മാളികവീട് വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എന്ന താളിൽ ചേർക്കൂ. നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ള ടാഗും ചേർക്കൂ. നമുക്ക് നോക്കാം .Akhiljaxxn (സംവാദം) 06:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)


ഡിയർ അഖിൽ, അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എന്ന താളിലേയ്ക്കു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മാളികവീട് (സംവാദം) 06:39, 19 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

റോന്തുചുറ്റൽതിരുത്തുക

പ്രിയ അഖിൽ, എന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനു നന്ദി. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട് വിമുഖതയുള്ള ഒരാൾ എന്നനിലക്ക്, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്രത്തിൽ/ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ റോന്തുചുറ്റൽ എത്രകണ്ട് നടക്കുമെന്നറിയില്ല. ഒഴിവുള്ളപ്പോ കറങ്ങിനടക്കാൻ നോക്കാം! എന്തായാലും നന്ദി--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 11:34, 26 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Purgeതിരുത്തുക

ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.--ജോസഫ് 05:19, 27 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർതിരുത്തുക

ഇത് മൂന്നുമാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞമാണ്. താങ്കളെയും കൂടി ഇതിന്റെ അഡ്മിനായി [1] ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. മെറ്റയിൽ ഒരു യൂസർ പേജ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:05, 7 മാർച്ച് 2018 (UTC)

ശരി. യൂസർ പേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാം -Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:37, 7 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Helpതിരുത്തുക

ജീന്നെ കൽമെന്റ് എന്ന താളിന്റെ മൂലരൂപത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ താളിൽ സേവ് ആയി കാണുന്നില്ല ഒന്നു ചെക്കുചെയ്യുമോ?--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 05:00, 14 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Meenakshi nandhini പ്രശ്നം വല്ലതും ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയായതായിരിക്കാം. Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:35, 14 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Mahatma Gandhi college,Thiruvananthapuramതിരുത്തുക

അഖിൽ, Mahatma Gandhi college,Thiruvananthapuram മായ്ക്കേണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ വിവരങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം താളിലേക്കു പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാൾവഴി നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമല്ലോ?--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 12:04, 26 മാർച്ച് 2018 (UTC)

നീക്കം ചെയ്ത താളിലെ വിവരങ്ങൾ ,മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം താളിലേക്കു പകർത്തിയ കാര്യം പകർത്തുന്ന സമയത്ത് നാൾി വഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ പേരിൽ ഉള്ള രണ്ടു താളുകൾ ലയിപ്പികുമ്പോൾ ഒരു താളിന്റെ നാമം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയതിനാലാണ് നീക്കം ചെയ്തത്.നിലവിലുള്ള താളിൽ ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് URL കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ലയനം നടത്തുമ്പോൾ നാൾവഴി ലയനം ആവശ്യപ്പെടരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:45, 26 മാർച്ച് 2018 (UTC)

നാൾവഴി ലയനം അല്ല, നാൾവഴി പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Mahatma Gandhi college, Thiruvananthapuram എന്ന താളിലെ വിവരം പകർത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ നാൾവഴി നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, ലേഖനത്തിലേക്കു വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ലേഖകന്റെ തിരുത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നാൾപ്പതിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കൽ നയത്തിലും നാൾവഴി നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നാൾവഴിയിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് സംവാദം:മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം താളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ താൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് നാൾവഴി നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. നാൾവഴി ലയിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 14:36, 26 മാർച്ച് 2018 (UTC)

താൾ പുനസ്ഥാപിച്ചുട്ടുണ്ട്. താളിന്റെ തലക്കെട്ട് ആംഗലേയത്തിലാണ്.ഒരു താളിലെ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു താളിലേക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ആ താളിന്റെ തലക്കെട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു.Akhiljaxxn (സംവാദം) 23:20, 26 മാർച്ച് 2018 (UTC)

  താങ്കൾക്ക് നന്ദി മലയാളം തലക്കെട്ടാക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുണ്ടോ? അതേപ്പറ്റി അറിയണമെന്നുണ്ട്.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 00:54, 27 മാർച്ച് 2018 (UTC)

മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന താളിൽ മുകളിലായി തന്നെ ആ താളിന്റെ യൂ ആർ എൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മലയാളം വിക്കിയിൽ ഇങ്ങനെ റീഡയറക്റ്റിനു വേണ്ടി മാത്രം നിലനിൽത്തുന്ന ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ടാവാനും ഇത് സാധ്യത ഉണ്ട്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 00:02, 29 മാർച്ച് 2018 (UTC)

{{Prettyurl}} ഫലകത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ടിൽ തിരിച്ചുവിടൽ താൾ നിർമ്മിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഫലകം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തലക്കെട്ടിൽ ഒരു തിരിച്ചുവിടൽ താൾ ഉള്ളതിനാൽ അത് PU ആയി കൊടുത്തുവെന്ന് മാത്രം.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 06:30, 29 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyതിരുത്തുക

WMF Surveys, 18:19, 29 മാർച്ച് 2018 (UTC)

സംവാദം:സ്കൈഫാൾ (ഗാനം)തിരുത്തുക

എന്തിനാണു് ആ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ഫലകം ഒഴിവാക്കിയതു്? പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ മത്സരത്തിലേക്കു് ചേർക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത്തരം ലേഖനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട യോഗ്യത പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതു് വേറെ കാര്യമാണു്. viswaprabha സംവാദം 07:05, 1 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Viswaprabha പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗറിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രസ്തുത താൾ നിർമ്മിച്ചത്.എന്നാൽ ചില തിരക്കുകൾ മൂലം 31 നു മുന്നെ ആ താൾ വേണ്ട യോഗ്യതയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചില്ല.ഇതിനാലാണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്.ഇതേ ഫലകം പുനസ്ഥാപിക്കണൊ അതൊ അടുത്ത മാസത്തിലേക്ക് ഇതേ പദ്ധതിയിടെ ഭാഗമായ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതാൾ എന്ന ഫലകം ചേർക്കണൊ ഏതാണുചിതം? Akhiljaxxn (സംവാദം) 08:07, 1 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)
മത്സരത്തിന്റെ നടത്തിപ്പും മാസമുറയും എങ്ങനെയാണെന്നു് എനിക്കു വലിയ ബോദ്ധ്യമില്ല. അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ, ഈ ലേഖനം ആ ക്യാറ്റഗറിയിലല്ലേ വരിക എന്നു മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗറിന്റെ ഭാഗമായാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു്? എങ്കിൽ “ഈ ലേഖനം 2018ലെ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ലേഖനയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണു്” എന്ന മുദ്ര ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതു ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേറെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തീരുമാനിക്കട്ടെ. viswaprabha സംവാദം 00:35, 2 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

കൈലി ജെന്നെർ എന്ന ലേഖനത്തിലെ ഇൻഫോ ബോക്സിലെ ചിത്രംതിരുത്തുക

ഇൻഫർമേഷൻ ബോക്സിലെ ഫോട്ടോ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുമോ.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 15:20, 6 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Meenakshi nandhini ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലും ഇതേ ചിത്രമാണ് നിലവിൽ.ചിത്രത്തിന്റെ ലൈസൻസിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ചിത്രം മാറ്റിയ ആൾ കൈലിയുടെ വലിയ ആരാധകനാണെന്നു കരുതുന്നു വിവിധ ഭാഷകളിലെ വിക്കികളിൽ ഈ ചിത്രം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 15:29, 6 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)
ഒരു ലേഖനത്തെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വിക്കിയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും താളിനെയോ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്കുകൂടി ചേർക്കുന്നതു് ഒരു നല്ല ശീലമാണു്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിനു് ഈ ഖണ്ഡത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.
ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ രണ്ട് മെച്ചങ്ങളുണ്ടു്. (1) ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കു് ആ ലേഖനത്തിൽ എത്തിപ്പെടാം. (2) പിന്നീടെന്നെങ്കിലും പരാമൃഷ്ടമായ താളിന്റെ തലക്കെട്ടു മാറ്റിയാലും ഈ ചർച്ച വായിക്കുന്നവർക്കു് വിഷയാസ്പദമായ താളിലേക്കു് എത്തിപ്പെടാം.
(വ്യക്തിപരമായ അഭിലാഷം: പൊതുവേ, ഹൈപ്പർലിങ്കുകളുടെ മഹാശക്തിയെപ്പറ്റി (profound power of iterconnctions) നമുക്കെല്ലാം അചഞ്ചലമായ ധാരണയും തിരിച്ചറിവും വേണ്ടതാണു്. കമ്പ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റും മാത്രമല്ല, മനുഷ്യസമൂഹം മൊത്തം നിലനിന്നുപോവുന്നതു് സുനിശ്ചിതമായ ഇത്തരം പരസ്പരബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണു് ). viswaprabha സംവാദം 12:40, 7 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

അതുപോലെ, ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾ വരേണ്ടതു് അതാതു ലേഖനത്തിന്റെ തന്നെ സംവാദത്താളിലാണു്. അതല്ലെങ്കിൽ, ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചർച്ച ആരുടേയും കണ്ണിൽ പെടാതെ വരും. വേറൊരു ഉപയോക്താവിന്റെയോ കാര്യനിർവ്വാഹകന്റെയോ ശ്രദ്ധ പതിയണമെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രസക്തമായ താളോ അതിലെ ഖണ്ഡമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കുറേക്കൂടി കൃത്യമായി, ചർച്ചയ്ക്കാസ്പദമായ തിരുത്തിന്റെ Diff link (തിരുത്തുകണ്ണി) (ഉദാ: കൈലി ജെന്നെർ എന്ന താളിൽ ചിത്രം മാറ്റിയ തിരുത്തു് ) കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അവരുടെ താളിൽ ഒരു സന്ദേശമിടാവുന്നതാണു്. viswaprabha സംവാദം 12:50, 7 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

നന്ദിതിരുത്തുക

സ്വതേ റോന്തുചുറ്റുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം സമ്മാനിച്ചതിന് സസ്നേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 08:20, 7 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

സംവാദം:പഞ്ചരത്നകൃതികൾതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ മാറ്റുകയുണ്ടായി. രണ്ടു കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ സംവാദത്താളിൽ ഞാൻ ഏപ്രിൽ 1ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് അവർ കണ്ടതായിപോലും ഭാവിച്ചില്ല. അജിത്ത് കൊല്ലം എന്ന താളിന്റെ തലക്കെട്ട് ഉടനടി മാറ്റി. ഒരേ വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ടുതാൾ ആവശ്യമില്ല എന്നു ഈഗ്രെറ്റിന്റെ സംവാദതാളിൽ user .അരുൺസുനിൽ കുറിച്ചപ്പോൾ വേദാംഗജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുമറുപടിപോലും ഒരു കാര്യനിർവ്വാഹകരും എഴുതികണ്ടില്ല. ഈ വിക്കിപീഡിയയിൽ കാര്യനിർവ്വാഹകർക്കുമാത്രം എന്തും ആകാമെന്നുണ്ടോ. ഈ ലേഖനം ഈഗ്രറ്റ് 2017 -ലെ ആയിരം വിക്കി ദീപങ്ങൾ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കൊക്ക് എന്ന താൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ജൂറിയായിരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.എങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം അപ്പോൾ തന്നെ പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു മത്സരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ലേഖനത്തിന് എന്തെങ്കിലും മൂല്യം ഉണ്ടോ. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്കുവേണ്ടി മുടക്കിയ ഓരോ സമയത്തെയും മാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ [2] സംവാദം:ഈഗ്രറ്റിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം നോക്കുമ്പോൾ user എന്ന നിലയിൽ ഓരോ താളുകൾ നിർമ്മിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്തിന് വിലയില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തർത്ഥമാണ് ഒരു യൂസർക്കുള്ളത്.ഞാൻ ഒരു ന്യൂനത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഒരു പ്രശ്നവുമായി കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ സംവാദതാളിൽ കുറിയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരത്തേക്കാൾ ഉചിതമായ മറുപടി ഉദാ. കൈലി ജെന്നെർ വീണ്ടും വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉന്മേഷം ലഭിക്കും. മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 01:08, 9 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

പഞ്ചരത്നകൃതികൾ എന്ന താളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ആ ലേഖനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലുണ്ടൊ എന്നുള്ളത് മലയാളം വിക്കിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലും ഒന്നു തിരഞ്ഞു നോക്കി മറ്റു ഭാഷകളിൽ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ നിർമ്മിച്ചതാളുകളുടെ കണ്ണികൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയുമായും ചേർക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പല കാരണങ്ങളാലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവ നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചവയിൽ ആയാലും അല്ലാത്തവയിൽ ആയാലും  പ്രസ്തുത താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും  മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ഉരിത്തിരിയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിക്കിപീഡിയ:നയങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ താങ്കൾക്ക് സ്വയം തന്നെയും മുൻകൈ എടുക്കാവുന്നതുമാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മനം മടുക്കാതെ താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ തുടർന്നും ഏർപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് .നല്ല ഒരു വിക്കി അനുഭവം നേരുന്നു.Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:56, 9 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


ഗ്രേറ്റ് ഈഗ്രറ്റ്തിരുത്തുക

ഗ്രേറ്റ് ഈഗ്രറ്റ് ലെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ പെരുമുണ്ടി യിലേയ്ക്ക് എന്ന താളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ഈഗ്രറ്റും പെരുമുണ്ടിയും ഒന്നുതന്നെയാണ്.ഇതിലെ പ്രശ്നം കണ്ണി തെറ്റിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പെരുമുണ്ടി കണ്ണി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് Eastern great egret ലാണ്. ഇതുമാറ്റി Great egret ലേയ്ക്ക് ചേർക്കണം.ഇതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് അറിയിക്കുമല്ലോ.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 13:52, 9 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

ഗ്രേറ്റ് ഈഗ്രറ്റ് ലെ വിവരങ്ങൾ പെരുമുണ്ടി യിലേയ്ക്ക് എന്ന താളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഈഗ്രറ്റ് എന്ന താൾ പെരുമുണ്ടി എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. കണ്ണികൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.- Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:45, 9 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


കണ്ണി ശരിയായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും പെരമുണ്ടിയുടെ കണ്ണി Eastern great egret ലാണ് കിടക്കുന്നത്. മാറ്റി Great egretലേയ്ക്ക് ചേർക്കണം.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 14:59, 9 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

 Y ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട്-Akhiljaxxn (സംവാദം) 15:01, 9 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

സംവാദം-പത്തായംതിരുത്തുക

Policy does not prohibit users, whether registered or unregistered, from removing comments from their own talk pages, although archiving is preferred. If a user removes material from their user page, it is normally taken to mean that the user has read and is aware of its contents. There is no need to keep them on display, and usually users should not be forced to do so. It is often best to simply let the matter rest if the issues stop. If they do not, or they recur, then any record of past warnings and discussions can be found in the page history if ever needed, and these diffs are just as good evidence of previous matters if needed.--Vinayaraj (സംവാദം) 01:46, 11 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ പല ഉപയോക്താക്കളുടെയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശങ്ങളും മറ്റും അവരുടെ ഒപ്പ് ചേർത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള വാണിംങ്ങുകളും ,തിരുത്തൽ യുദ്ധം, മൂന്നു മുൻ പ്രാപന നിയമം ലംഘിക്കൽ, ബ്ലോക്കു ചെയ്യപ്പെടൽ, താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ മുതലായവയെ കുറിച്ചുള്ളവ. ചില ഉപയോക്താക്കൾ ഇത്തരം വാണിങ്ങുകൾ തങ്ങളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്നു മറയ്ക്കാൻ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ സംവാദം താൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്.സംവാദം താൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ വിലക്കാത്തതിനും നിർബന്ധിക്കാത്തതിനും കാരണം അവ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതു കൊണ്ടാണ്. പഴയ സംവാദങ്ങൾ ഒരു മുപ്പതു ദിവസത്തെ പഴക്കം കണക്കാക്കിയൊ മറ്റൊ പത്തായത്തിലാക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കീഴ്‌വഴക്കമാണ്.കൂടാതെ മുൻപ് താൻ മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ താളുകളിൽ നടത്തിയ സംവാദങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും മറ്റു ഉപയോക്താക്കളെയും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.. -Akhiljaxxn (സംവാദം) 02:44, 11 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia surveyതിരുത്തുക

WMF Surveys, 01:17, 13 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

ഒപ്പ് ചേർക്കൽതിരുത്തുക

ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Nishana Rashid, ഇവിടെ ഒപ്പ് ചേർക്കാൻ saragrace നൽകിയാൽ മതി എന്ന് കണ്ടു.. അത് എങ്ങനെ ആണ് ഒപ്പ് അക്കുന്നത്... --ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 16:26, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എഴുത്ത് മത്സരം/പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഈ താളിൽ എങ്ങനെയാണ് പേര് ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പ് ചേർത്ത് പേര് ചേർക്കുന്ന രീതി അല്ല ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:01, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

എവിടെ? വന്നില്ലല്ലോ ? ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് enable ചെയ്യാത്ത ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ശൈലിയായ 4 ടിൽഡ മെത്തേഡ് (~~~~) തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരേ? അതാകുമ്പോൾ ഏത് ബ്രൗസറിലും ഒപ്പായി മാറും.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 16:11, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

[3] നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:16, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)
പേജിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ഒപ്പ് ചേർക്കാം എന്ന് വീണ്ടും ചേർക്കുന്നു (ചെറിയ തിരുത്തൽ ഉൾപ്പെടെ). പുതിയ അംഗങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവർക്ക് ഉപകരപ്രദം ആവും എന്ന് തോന്നുന്നു. --ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 16:26, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)
 -Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:30, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

തീർച്ചയായും --അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 16:35, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

മനസിലായില്യ..തിരുത്തുക

| സംവാദം താളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ മായ്ക്കരുത് (നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴികെ ഉള്ളവ) പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ താളുകളിൽ നിന്ന്. മുൻപ് നീക്കം ചെയ്തത് തിരിച്ചിടാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. !! എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ...?. എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്‌തതായി ഓർമ ഇല്യ. എവിടെ എന്ന് കാണിച്ചുതരുമാലോ ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 18:21, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

ക്ഷമിക്കണം ജിനോയ്‌, അതു ജിനോയ്ക്കുക്കുള്ളതായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ആവർത്തനവുമായിരുന്നു. അതാണ് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തത്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 23:34, 18 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)
  --ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 03:48, 19 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

വർഗ്ഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇതിൽ ഏറ്റവും അടിയിലായി ഒപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗമുണ്ട്. ഇതായിരിക്കും താങ്കൾ 462 കണ്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത്. ബാക്കിയൊക്കെ വലിയ വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു. പിന്നെ, വർഗ്ഗത്തെ തിരിച്ചു വിടാൻ തലക്കെട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം ഈ ഫലകം ചേർക്കുക. എങ്കിലെ ലേഖനത്തിൽ തിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട വർഗ്ഗം ചേർത്താൽ യഥാർഥ വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തനിയെ തിരിച്ചു വിടപ്പെടുകയുള്ളു.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:32, 19 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

വളരെ നന്ദി. ഇക്കാര്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിന്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:34, 19 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyതിരുത്തുക

WMF Surveys, 00:27, 20 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

താളുകൾതിരുത്തുക

ഇന്ന് സൃഷ്ടിച്ച താളുകൾ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ. --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 12:29, 20 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

 Y ചെയ്തു.-Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:50, 20 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


സംവാദം:പഞ്ചരത്നകൃതികൾതിരുത്തുക

സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ താളിന്റെ തലക്കെട്ട് "ശ്രീ. ത്യാഗരാജ ഘനരാഗപഞ്ചരത്നകൃതികൾ"പുനഃസ്ഥാപിച്ചുതരിക.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 18:42, 20 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


അരുൺസുനിൽതിരുത്തുക

അർഹതയില്ലാതെ കയറിപറ്റിയ കാര്യനിർവ്വാഹകനാണ് മിസ്റ്റർ അരുൺസുനിൽ. പലപ്പോഴും സംവാദതാളുകളിൽ കുറിയ്ക്കുന്നത് കയ്ക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ താല്പര്യമില്ല. ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 06:27, 22 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

വിക്കി നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് എന്നെ കാര്യനിർവാഹകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അർഹതയില്ലാത്ത ഒരാളെ വിക്കിസമൂഹം കാര്യനിർവാഹകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വിക്കിനയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംവാദതാളുകളിൽ കുറിയ്ക്കുന്നത്. (വ്യക്തിപരമായ ആക്രമങ്ങൾക്കായി ഞാൻ സംവാദം താളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതിനു തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമായതിനാൽ പലർക്കും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല.) വിക്കിനയങ്ങളെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ലാത്തവർക്കും അത് ലംഘിക്കുന്നവർക്കും എന്റെ കുറിപ്പുകൾ കയ്ക്കുന്നതായി തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അഖിൽ, നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെയും ശ്രദ്ധിക്കുക.അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 07:06, 22 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


ഒരു കാര്യനിർവ്വാഹകന് വേണ്ടത് പക്വതയാണ്. വീണ്ടും ചാടിക്കയറി അതില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു കാര്യനിർവ്വാഹകരെക്കണ്ട് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 07:23, 22 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

തീർച്ചയായും. മറ്റു കാര്യനിർവാഹകരിൽ നിന്ന് ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ എനിക്കു പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്വതയില്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് ആരാണെന്ന് വിക്കിസമൂഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ. എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം കണ്ടമാത്രയിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു. അത് പിന്നെത്തേക്കു വെച്ചാലും മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. മുകളിലെ അതേ മറുപടി തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്. ലേഖനത്തെ മെച്ചപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവാദങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഇടപെടാൻ താൽപര്യമില്ല. ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ ഒച്ചയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട്.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:16, 22 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)


തലക്കെട്ട്തിരുത്തുക

ഇന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 12:12, 27 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

 Y ചെയ്തു-Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:59, 27 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Thank you for keeping Wikipedia thriving in Indiaതിരുത്തുക

I wanted to drop in to express my gratitude for your participation in this important contest to increase articles in Indian languages. It’s been a joyful experience for me to see so many of you join this initiative. I’m writing to make it clear why it’s so important for us to succeed.

Almost one out of every five people on the planet lives in India. But there is a huge gap in coverage of Wikipedia articles in important languages across India.

This contest is a chance to show how serious we are about expanding access to knowledge across India, and the world. If we succeed at this, it will open doors for us to ensure that Wikipedia in India stays strong for years to come. I’m grateful for what you’re doing, and urge you to continue translating and writing missing articles.

Your efforts can change the future of Wikipedia in India.

You can find a list of articles to work on that are missing from Wikipedia right here:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Supporting_Indian_Language_Wikipedias_Program/Contest/Topics

Thank you,

Jimmy Wales, Wikipedia Founder 18:19, 1 മേയ് 2018 (UTC)

ക്രമീകരണങ്ങൾതിരുത്തുക

രണ്ടുമാസങ്ങളായി വളരെ ഗൗരവകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെ താളുകളിലുണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്റെ സിസ്റ്റത്തിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശരിയാണ്.Pages Created എന്ന താൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. ഒന്ന് CHECK ചെയ്യണേ.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 10:44, 9 മേയ് 2018 (UTC)

Meenakshi nandhini |ഇതാണൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?.Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:53, 9 മേയ് 2018 (UTC)

അതു തന്നെയാണ്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 12:55, 9 മേയ് 2018 (UTC)

ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടാണൊ കാണിക്കുന്നത്?.Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:05, 9 മേയ് 2018 (UTC)

ഇല്ല. ഭക്തി വരെയെ ലോഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 13:09, 9 മേയ് 2018 (UTC)

കാത്തിരിക്കൂ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു ദിവസത്തിലധികം സമയം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ്ഞ ആകാൻ.Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:18, 9 മേയ് 2018 (UTC)

തലക്കെട്ട്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് ശരിയാക്കണേ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 08:46, 19 മേയ് 2018 (UTC)

 Y ചെയ്തു-Akhiljaxxn (സംവാദം) 15:12, 19 മേയ് 2018 (UTC)

ആൻഡ്രൂ സ്മിത്ത്തിരുത്തുക

കൃത്യമായ ഉച്ചാരണം നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ തലക്കെട്ടുകൾ മലയാളത്തിൽ ആക്കണമെന്നില്ല. ചർച്ച കാണുമല്ലോ--Vinayaraj (സംവാദം) 01:03, 2 ജൂൺ 2018 (UTC)

മലയാളം-തമിഴ് ലേഖനയജ്ഞംതിരുത്തുക

മലയാളം-തമിഴ് വിക്കിപീഡിൻസ്‌ കൂട്ടായി ഒരു ലേഖന യജ്ഞം നടത്താൻ സന്നദ്ധത തമിഴ് വിക്കിപീഡിൻസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് താൾ മെറ്റായിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീഷിക്കുന്നു.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 21:52, 12 ജൂലൈ 2018 (UTC)

Oru helpതിരുത്തുക

Enikk ningalude oru help venam. ഘടകം:UserLinks/shared enna module ile Page content model enna attribute Scribunto aakkumo? For reference, please check Module mistake in the page [[4]]. Adithyak1997 (സംവാദം) 10:06, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

Adithyak1997 Scribunto എന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് സാധിക്കുന്നില്ല ലുവ പിഴവ് 12 വരിയിൽ : '=' expected near 'with എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 10:24, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

Njan paranha aa module il Jacob.jose enna user last nadathiya edit inu shesham aanu aa problem vannath. So aa admin inte edit onn revert cheythu nokkamo? [[5]] edit inu shesham aanu mainly aa problem vannath. Adithyak1997 (സംവാദം) 10:54, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

Adithyak1997 ഇപ്പോൾ ശരിയാണൊ?. Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:51, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
Oru page ilum koodi und ഘടകം:UserLinks/config . Ithum koodi maatti kazhinnitt venam updates import cheyyuvaan. Athum koodi kazhinnal maathrame ith ready aayi enn parayaan pattukayullu. Adithyak1997 (സംവാദം) 11:57, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
Adithyak1997നേരത്തെ നൽകിയ പോലെ ഹിസ്റ്ററി താ.അതു പോലെ ഏത് വരെയുള്ള പതിപ്പായിരുന്നു ശരി എന്നും. Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:03, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
[[6]] edit vare aanu correct. Athu kazhinn Jacob.jose nadathiya import muthal error vannu. Adithyak1997 (സംവാദം) 12:09, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
Adithyak1997 ശരിയായെന്നു കരുതുന്നു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:17, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
Sorry. Onnum koodi und. ഘടകം:User enna module. [[7]]edit aanu problem vannath. Adithyak1997 (സംവാദം) 13:22, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
 Y ചെയ്തു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:28, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

Edit Revertതിരുത്തുക

ഫലകം:Location map/data/India Jharkhand enna template il "njan" nadathiya last 2 edits onn revert cheyyamo. Adithyak1997 (സംവാദം) 15:32, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

Adithyak1997 ശരിയായൊ എന്നു നോക്കു.Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:01, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
Illa. Njan nadathiya aa Move page koodi revert cheyyanam. Atha enikk cheyyan kazhiyaathath. Adithyak1997 (സംവാദം) 16:56, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
Adithyak1997 ലിങ്ക് തരാമൊ?.Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:01, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)
Akhiljaxxn, link: https://ml.wikipedia.org/wiki/ഫലകം:Location_map/data/India_Jharkhand here]].Adithyak1997 (സംവാദം) 13:37, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
Adithyak1997 ശരിയായൊ എന്നു നോക്കു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:51, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
Yes. Ath actually ende mistake aayirunnu. Ath oru module aayirunnu. Ath njan oru template aayitt create cheythathaanu problem vannath. Kazhiyumengil aa oru template upayogashoonyamaayathkond delete cheyyanam enn abhyarthikkunnu.Adithyak1997 (സംവാദം) 14:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

Oru edit revert cheyyan undതിരുത്തുക

ഘടകം:Find sources/links/google news/autodoc (Link [ithaanu]). Ee module eppol oru wiki text aayittaanu exist cheyyunnath. So ee page delete cheyth ath oru module page aayitt create cheyyendathund.(Oru cheriya kaaryam. Njan nokkiyappol ningalum mattoru admin koodi maathramaanu active aayitt kaanunnath. Ahukondaanu ningalod maathram njan errors parayunnath.)Adithyak1997 (സംവാദം) 15:50, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

@Akhiljaxxn, Thank you. Ningalude edit ready aayittund.Adithyak1997 (സംവാദം) 16:41, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
Adithyak1997 ഒകെ.എറർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിൽ മടിക്കേണ്ടതില്ല. കഴിയുന്ന പോലെ ശരിയാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്താ ഇപ്പോഴും മംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:48, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
Enikk malayalam upayogikka engane enn ariyilla. I mean typing. Athukonda.Adithyak1997 (സംവാദം) 16:50, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
Adithyak1997 ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഇ മെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:56, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി. Adithyak1997 (സംവാദം) 17:22, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ഫാബ്രിക്കേറ്റർ സംബന്ധമായ സംശയംതിരുത്തുക

ഫാബ്രിക്കേറ്ററിൽ ഞാൻ [ഇങ്ങനെ] ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു.അത് ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ?Adithyak1997 (സംവാദം) 17:53, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

Adithyak1997 വേണ്ട, ഇനി അവര് നോക്കി കൊള്ളും. കുറച്ചു കാലതാമസമെടുത്തേക്കം.Akhiljaxxn (സംവാദം) 05:21, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
ഓക്കേ. എനിക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു ശീലമില്ല.അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നെ ഉള്ളു.Adithyak1997 (സംവാദം) 08:27, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
 .Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:42, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

തലക്കെട്ട് മാറ്റംതിരുത്തുക

[] താളിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇനി ചർച്ചയിലൂടെ മാറ്റുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? Adithyak1997 (സംവാദം) 15:34, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ഇല്ല .Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:52, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

താൾ ദയവായി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.Adithyak1997 (സംവാദം) 15:28, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

 .Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:10, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

Akhiljaxxn, എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട്. [ഇതുമായി]ബന്ധപ്പെട്ട തലം 1,2,4 എന്നിവയുടെ തലക്കെട്ടുകൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ?Adithyak1997 (സംവാദം) 17:00, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

Adithyak1997 തലം 1,2,4 എന്നിവ മാറ്റേണ്ടതില്ല. വേണമെങ്കിൽ താളിന്റെ നാമം സുപ്രധാന ലേഖനം എന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയ്ക്ക് അനുപാതമായി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മെറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണുള്ളത്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:29, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

മെയിൽതിരുത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ദയവായി പരിശോധിക്കുക. ഈ സന്ദേശം വായിച്ചാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.Adithyak1997 (സംവാദം) 08:47, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ഒരേ വിഷയത്തിന് രണ്ടു താളുകൾതിരുത്തുക

Murasaki Shikibu എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിനു ഒന്നും രണ്ടും താളുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാ ഒഴിവാക്കുക?Adithyak1997 (സംവാദം) 14:38, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


നദി സമുദ്രത്തിലാണ് ചേരുന്നത്. സമുദ്രം നദിയിലേയ്ക്ക് ചേരില്ല അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ താളിനെ നിലനിർത്തി കുറച്ച് വിവരങ്ങളുള്ള താളിനെ ലയനപ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം അതാണ് ന്യായം. പഴയവിക്കിനയത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല .ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ഒരു നയം ഫലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരട്ടത്താളുകളെല്ലാം ലയനപ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ അടിയന്തിരമായി നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 14:59, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


വേദാംഗജ്യോതിഷം എന്ന ലേഖനത്തിനു ഒന്നും രണ്ടും താളുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 16:22, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

  • ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ടു താളുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട താളിനു മുൻഗണന നൽകി പുതിയ താളിലെ വിവരങ്ങൾ ആദ്യത്തേതിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ നടപടി എന്നാണ് അഭിപ്രായം. പുതിയ നയം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ...

Malikaveedu (സംവാദം) 17:01, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ടു താളുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട താളിനു മുൻഗണന നൽകി പുതിയ താളിലെ വിവരങ്ങൾ ആദ്യത്തേതിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെയും മറ്റു വിക്കികളുടെയും എല്ലാം നയം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് വളരെയധികം തർക്കങ്ങളിലേക് വഴി തെളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:14, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ മുരസാകി ഷികിബു നിന്നു ചില വിവരങ്ങൾ പഴയ ലേഖനത്തിലേയ്ക്കു ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു--Mpmanoj (സംവാദം) 16:38, 21 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC) മുറസാക്കി ഷിക്കിബു എന്ന ലേഖനം നിലവിലുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നില്ല. വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനു മുൻപേ അതു താങ്കൾവീണ്ടും തിരിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി. ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദത്താളിൽ ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സഹകരണവും ക്ഷമയും കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടാകണം.--Mpmanoj (സംവാദം) 17:38, 21 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
വർഷങ്ങളായി രണ്ടു താളുകളും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കാനായിട്ട്. വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ മാത്രം പ്രകടമായ വിവരങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ട താളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ആ താളിലും അതിന്റെ സംവാദം താളിലും രേഖപെടുത്തുക. Akhiljaxxn (സംവാദം) 00:15, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അതെ പ്രശ്നം ഉണ്ട്. [ഒന്ന്]. [രണ്ട്]. ഇത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക?Adithyak1997 (സംവാദം) 15:41, 30 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ഒരേ വിഷയത്തിന് രണ്ടു താളുകൾതിരുത്തുക

കാവുകൾ എന്ന താളിലെ വിവരങ്ങൾ കാവ് എന്ന താളിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഇനി ലയിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 04:24, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

തലക്കെട്ട് മാറ്റവും തിരിച്ചുവിടൽ പ്രശ്നവുംതിരുത്തുക

ഈ [ഒന്നും] [രണ്ടും] താളുകൾ ഒന്ന് നോക്കാമോ? അതുപോലെ [] താളിൽ നടത്തിയ തിരുത്തൽ ശെരി ആണോ എന്നൊന്നറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 18:03, 27 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

 Y ചെയ്തു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 01:19, 28 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

Results from global Wikimedia survey 2018 are publishedതിരുത്തുക

19:25, 1 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

തലക്കെട്ട് മാറ്റംതിരുത്തുക

ഫലകം:NHLawards എന്ന താളിന്റെ സംവാദ താൾ ഒന്ന് നോക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.Adithyak1997 (സംവാദം) 17:24, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)


ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018 അഡ്രസ്സ് ശേഖരണംതിരുത്തുക

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2018 ൽ പങ്കെടുക്കുകയും മികച്ച ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവനചെയ്തതിന് നന്ദി. നന്ദിസൂചകമായി താങ്കൾക്ക് പോസ്റ്റ് കാർഡ് അയക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. അതിലേക്കായി താങ്കളുടെ അഡ്രസ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കുമല്ലോ. സ്നേഹമോടെ --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:08, 10 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)


നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്തിരുത്തുക

പ്രിയ അഖിൽ ജാക്സൺ,

ഏകപക്ഷീയമായി രചന നീക്കം ചെയ്തതിലുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താൾ പുനസ്ഥാപിക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. (നീക്കം ചെയ്യുന്നതായ അറിയിപ്പുപോലും കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നില്ല). ഇത്രി ത്ഡടുതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അയോഗ്യത മനസിലാകുന്നില്ല. താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ചർച്ച ആകാവുന്നതാണ്. ഒരു താൾ ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം എങ്ങനെ ആ താൾ നിലനിറുത്താമെന്നുകൂടി നോക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെൽഹി കൂട്ട ബലാത്സംഗ കേസ് (2012) എന്ന താൾ പോലെയോ അതിൽകൂടുതലോ ശ്രദ്ധേയതയുള്ള ലേഖനമായിരുന്നു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്. കേരളത്തിലും ഇന്ത്യിൽപ്പോലും പ്രമാദമായ ഒരു കേസാണിത്. ആളുകളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും തന്നെ അതിലില്ല. സ്വന്തം ഇഷട്പ്രകാരം നീക്കം ചെയ്തുവെന്നത് അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിവേചനബുദ്ധി ആകാവുന്നതാണ്. കേസിനേക്കുറിച്ചു നന്നായി മനസിലാക്കുകയും വിലയേറിയ സമയം ചിലവഴിച്ചുമാണ് താൾ നിർമ്മിച്ചത്. ശ്രദ്ധേയതയിൽ കുറവൊന്നും തോന്നിയതുമില്ല. കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധേയതയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എത്രയോ താളുകൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതു തരം ശ്രദ്ധേയതായാണ് ഈ താളിനില്ലാത്തത് എന്നു വ്യക്തമാക്കുമല്ലോ. ശ്രദ്ധേയതയില്ല എന്ന വാദം വിശ്വസനീയവുമല്ല. നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സർവ്വധാ യോഗ്യമായ, ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ തള്ളാൻ പറ്റിയ താളുകൾ അനേകം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണിത്തരം രീതിയിൽ ശ്രദ്ധേയത എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് തലങ്ങും വിലങ്ങും വെട്ടിനിരത്തുന്നത് എന്നറിയിക്കുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ശ്രദ്ധേയത എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തേണ്ട ഒരു താളായിരുന്നില്ല അത്. എന്നാൽ തീരെ ശ്രദ്ധേയതിയില്ലാത്ത താളുകളെ വർഷങ്ങളായിട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുമില്ല. ഏകപക്ഷീയമായ ഇത്തരം വെട്ടിനിരത്തലുകൾ ശരിയായ നടപടിയുമല്ല. അൽപ്പം കൂടി യുക്തിസഹചമായി താളുകളെ സമീപിച്ചാൽ ഇത്തരം വെട്ടിനിരത്തലുകൾ കുറക്കാവുന്നതാണ്. പഴയ നാടുവാഴികളുടെ ഉത്തരവും കൽപ്പന നടപ്പിലാക്കലും പോലയാകരുത് ഉത്തരവാദിത്ത്വമുള്ള ഒരു കാര്യനിർവ്വാഹകൻ‌. അതിലുപരി യുക്തമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നയാൾകൂടിയാകേണ്ടതുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്ന ചില താളുകൾ നോക്കുക പ്രിയ അഖിൽ.


1) ഹാദിയ കേസ് (ശ്രദ്ധേയത വിട്ടുകളഞ്ഞതോ) 2) ഒ.എം.കെ.വി. (കൊള്ളം, വിജ്ഞാനകോശത്തിനു പറ്റിയ താൾ, ഇത്തരം തറ നിലവാരമുള്ള താളുകൾ കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിൻറെ ശ്രദ്ധേയത എന്താണ്? നിലനിറുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതു മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചാണ്?) 3) സാബുമോൻ അബ്ദുസമദ് 4) ഉമ്മു സുലൈം ബിൻത് മിൽഹാം 5) പാൽമൗണ്ട് ഫാംസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് - എവിടെ ശ്രദ്ധേയത? 6) ലൗ ജിഹാദ് വിവാദം (ഉണ്ടെന്നു ഇല്ലെന്നും വാദിക്കാം. വിജ്ഞാന കോശത്തിനു യോഗ്യമാണോ?) 7) മന്നം മെമ്മോറിയൽ എൻ.എസ്.എസ്. കോളേജ്, കൊട്ടിയം (2012 അവസാനതിരുത്തൽ - ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം-മിക്സിംഗ് – കാലങ്ങളായി ആരും തൊട്ടിട്ടില്ല!!) 8) പറമ്പ (2011) 9) നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം (വിജ്ഞാനകോശത്തിനു യോജിച്ചതോ?) 10) Lopamudra 11) ചെറുവാടി പുതിയോത്ത് പള്ളി (എന്തൊരു ശ്രദ്ധേയത!!!) ഇതു മാത്രമല്ല... നിരവധിയുണ്ട് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടവയും തീരെ നിലവാരമില്ലാത്തവയും..... സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ താളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതു തിരയുകയും ശ്രദ്ധേയതില്ലാത്തവ നീക്കം ചെയ്യുകയും ശ്രദ്ധേയതയുള്ളവ സ്വാർത്ഥ താത്പര്യത്തിന്റ പേരിൽ നീക്കം ചെയ്യാതെയുമിരിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

Martinkottayam (സംവാദം) 10:10, 28 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

Martinkottayam നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് എന്ന താൾ നിർമ്മിച്ചത് താങ്കൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ആ താളിന്റെ സംവാദം താളിലും താളിലും പ്രസ്തുത താളിന്റെ നിലനിൽപ് സംബ്ന്ധിച്ച് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

ഇനി താൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ചെയ്യാനുള്ള സങ്കേതിക കാരണങ്ങളിലേക്കു കടക്കാം. ഈ താൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്.

തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രാമദ്ധ്യേ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഒരു നടി അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തപ്പെടുകയും മലയാള സിനിമയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ നടൻറെ കൈകൾ ഈ പീഡനത്തിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കുറ്റപത്രം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്. ഇതിൽ ഏത് നടിയെന്നൊ ഏത് നടനെന്നൊ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിന് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകാം ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് മറ്റു നടീനടന്മാരെ കൂടെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ലേഖനത്തിന് കൃത്യത ഇല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ആ ലേഖനത്തിന് വിജ്ഞാനകോശസ്വഭാവമില്ലയിരുന്നു. താങ്കൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ആ താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ അലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡ്ൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നെ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു.Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:23, 28 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

ഈ താളിൻ്റെ മായ്ക്കൽ അഭ്യർത്ഥനയും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയും കാണുന്നില്ലല്ലോ?!--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 14:26, 2 നവംബർ 2018 (UTC)
ഈ താൾ SDയ്ക്കും അതുപോലെ AfD യ്ക്കൊ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു.പക് ഷെ താളിന്റെ സംവാദം താളിലും അതുപോലെ [8] ഇവിടെയും സൂചിപ്പിരുന്നു. താളിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വ്യക്തയില്ലാത്തതിനാലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ ലംഘനമായതിനാലുമാണ് SD യും AfD യും ഇല്ലാതെ താൾ നീക്കം ചെയ്തത്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:36, 2 നവംബർ 2018 (UTC)
മായ്ക്കൽ ചർച്ചയുടെ ഉപയോഗം തന്നെ ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ്. തീർത്തും ദുരുദ്ദേശപരമല്ലാത്ത ലേഖനമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലേഖനം മായ്ക്കുക? ജീ.വ്യ.ജീ.യ്ക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ലംഘനമാവുക? താളിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തതയുള്ളതാക്കാനല്ലേ നോക്കേണ്ടത്?--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:37, 2 നവംബർ 2018 (UTC)
താൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. മായ്ക്കാനുള്ള നാമനിർദ്ദേശവും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കലും നടക്കട്ടെ--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:41, 2 നവംബർ 2018 (UTC)

പേജ് ക്യൂറേഷൻതിരുത്തുക

ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് നടക്കാനിടയില്ലെന്നല്ലേ ഫാബ്രിക്കേറ്ററിൽ കാണുന്നത്. :-(--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 03:01, 31 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

പ്രവീൺ ഫാബ്രിക്കേറ്ററിൽ എനിയ്ക്ക് വല്യ പിടിയില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കാറില്ല .ഒന്നന്വേഷിക്കാമൊ? Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:43, 31 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)
അഖിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ബഗിൽ കാണുന്നത് phab:T50552 എന്ന ഇഷ്യൂ മൂലം ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. അവിടെ കാണുന്നത് PageTriage ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായതിനാൽ, അത് എല്ലാവിക്കികൾക്ക്കും അനുയോജ്യമല്ലെന്നും, ഇന്റർനാഷണൈലൈസേഷനൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നും, അത് പരിഹരിക്കപ്പെടത്തില്ല്ലെന്നുമാണ്.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 14:07, 2 നവംബർ 2018 (UTC)
പ്രവീൺ ഇപ്പോഴത് 2018-2019 ക്വാർട്ടറിൽ growth-team ഇന് വേണ്ടി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്(കണ്ണി).Adithyak1997 (സംവാദം) 13:46, 3 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എഴുത്ത് മത്സരംതിരുത്തുക

പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ സംഘാടകർ എന്ന നിലയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലഭിച്ച എനിയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകാമോ?--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 01:17, 1 നവംബർ 2018 (UTC)

പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനമായ Rs. 6000/- ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം എൻറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദിയറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 11:18, 16 നവംബർ 2018 (UTC)

പ്രധാന താൾ പരിപാലനംതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/പ്രധാന താൾ പരിപാലനം എന്ന് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന താളിലെ വിഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപയോക്താക്കൾ ചേർന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതാവും നല്ലത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റ്രെസ്സും പരാജയസാധ്യതയും ഒഴിവാക്കാമല്ലോ. പ്രധാന താൾ പരിപാലനം കുറേക്കാലമായി നടത്തിയിരുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:29, 4 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനംതിരുത്തുക

ഒന്നുരണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കാമോ? -- റസിമാൻ ടി വി 12:56, 5 ഡിസംബർ 2018 (UTC)

കാപ്പാൻതിരുത്തുക

കാപ്പാൻ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ വൃത്തിയാക്കേണ്ടവ എന്ന ഫലകം ചേർത്തതായി കണ്ടു. ഈ ലേഖനം വൃത്തിയാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദത്താളിൽ പങ്കുവെക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.--Sai K shanmugam 15:43, 1 ജനുവരി 2019 (UTC)

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കതിരുത്തുക

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് ആക്കിയതെന്തേ? -- റസിമാൻ ടി വി 17:37, 9 ജനുവരി 2019 (UTC)

റസിമാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് സൗത്തിന് മലയാളത്തിൽ ദക്ഷിണ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നു കരുതി അങ്ങനെ ആകുന്നില്ല. മലയാളം വിക്കിയുടെ ലക്ഷ്യം മലയാളികരണം അല്ല എന്നു കരുതുന്നു.Akhiljaxxn (സംവാദം) 10:17, 13 ജനുവരി 2019 (UTC)
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മറ്റ് ഔദ്യോഗികഭാഷകളിൽ തന്നെ (ഉദാ: af:Suid-Afrika, xh:uMzantsi Afrika, zu:IRiphabliki yaseNingizimu Afrika) തെക്ക് എന്നതിനുള്ള അതത് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ പൊതുവിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതും (പത്രങ്ങൾ) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആണ് ("സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക", "ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക" എന്ന വാക്കുകൾ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക). അതിനാൽ തിരിച്ചുവിട്ട നടപടി ശരിയല്ലെന്നു തന്നെ കരുതുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 10:36, 13 ജനുവരി 2019 (UTC)
ഇപ്പോഴും എതിർക്കുന്നു. കാരണം സൗത്ത് എന്നതിന് മലയാളത്തിൽ ദക്ഷിണ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ ദിക്കുകൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉള്ള പേരുകൾ വെച്ച് തലക്കെട്ട് നൽകിയാൽ ഏതൊക്കെ താളുകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ മാറ്റേണ്ടി വരും? ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നോർത് ഈസ്റ്റ് യുണെറ്റഡ് എന്നിവ പോലുള്ളവ എത്രയെണ്ണം മാറ്റേണ്ടി വരും. താളുകളുടെ തലക്കെട്ട് കളുടെ യൂണിഫോമിറ്റിയും പോകില്ലെ?.ിി ഇനി പത്രത്തിലും ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാലും രണ്ടിനും റിസൾട്ടുണ്ടാകും പകഷെ ആ ലോജിക് വച്ച് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ താളിന്റെ തലക്കെട്ട് ഭാരതം എന്നാക്കേണ്ടി വരില്ലെ?.Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:10, 13 ജനുവരി 2019 (UTC)
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിക്കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗൂഗിളിൽ തിരയാൻ പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാനാണ്. മനോരമ, ദേശാഭിമാനി, മംഗളം, മീഡിയാവൺ, മാതൃഭൂമി എല്ലാം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ചിലയിടത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറവാണ്. വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് പുറത്ത് മലയാളത്തിൽ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ യൂനിഫോർമിറ്റി അടിച്ചേല്പിക്കേണ്ടതില്ല. രാസവസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയുമൊക്കെ കാര്യത്തിൽ മലയാളപദങ്ങൾ സാധാരണ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അവയും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം "ഔദ്യോഗികമായ" ശാസ്ത്രനാമങ്ങളുമാണല്ലോ തലക്കെട്ടായി നൽകാറുള്ളത്, യൂനിഫോർമിറ്റിക്കു വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാം ശാസ്ത്രനാമങ്ങളാക്കാറില്ലല്ലോ. ഏതായാലും ബാക്കി സംവാദം ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദത്താളിലാക്കാം. -- റസിമാൻ ടി വി 12:58, 13 ജനുവരി 2019 (UTC)
നമസ്കാരം, TheWikiholic. താങ്കൾക്ക് സംവാദം:സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

വിക്കിസംഗമോത്സവം 2018തിരുത്തുക

If you are not able to read the below message, please click here for the English version

നമസ്കാരം! TheWikiholic,

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2018, 2019 ജനുവരി 19, 20, 21 തീയതികളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വികാസ് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

സംഗമോത്സവത്തിലെ ഒന്നാം ദിനമായ ജനുവരി 19 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 ന് വിസംഗമോത്സവം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം വിക്കിവിദ്യാർത്ഥി സംഗമം, വിക്കിപീഡിയ പരിചയപ്പെടുത്തൽ, വിക്കിപീഡിയ തൽസ്ഥിതി അവലോകനം, വിവിധ സമാന്തര സെഷനുകളിലായി വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഡാറ്റ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ മുതലായവ നടക്കും. രാത്രി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് ഓപ്പൺ ഫോറം ഉണ്ടാകും.

രണ്ടാം ദിനത്തിൽ, ജനുവരി 20 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന സംബന്ധിച്ച സെമിനാറോടെ സംഗമോത്സവം ആരംഭിക്കും. അന്നേ ദിവസവും വിവിധ സമാന്തര സെഷനുകളിലായി വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഡാറ്റ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ നടക്കും. രാത്രി വിക്കി ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാകും.

മൂന്നാം ദിനത്തിൽ, ജനുവരി 21 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വിക്കിജലയാത്രയാണ്. മുസിരിസ് പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായ ജൂത ചരിത്ര മ്യൂസിയം പാലിയം കൊട്ടാരം മ്യൂസിയം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മ്യൂസിയം തുടങ്ങിയ 8 മ്യൂസിയങ്ങളും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം, തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രം, പട്ടണം പര്യവേക്ഷണം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരു ദിവസം നീളുന്ന ഈ ജലയാത്രയിൽ സന്ദർശിക്കും.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2018 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

താങ്കളെ 2019 ജനുവരി 19, 20, 21 തീയതികളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വച്ച് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ..

സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി. രൺജിത്ത് സിജി

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:54, 15 ജനുവരി 2019 (UTC)

താളുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണംതിരുത്തുക

ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Taxonomy/Theropoda/? എന്നീ സംവാദ താളുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.Adithyak1997 (സംവാദം) 15:00, 16 ജനുവരി 2019 (UTC)

ഇന്ത്യൻ ഭാഷ എസ്.വി.ജി പരിഭാഷാ കാമ്പയിൻ 2019തിരുത്തുക

നമസ്കാരം! Akhiljaxxn
മലയാളം ഭാഷയിലുള്ള വിക്കിപ്പീഡിയകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ലേബൽ ചെയ്ത എസ്.വി.ജി ഫയലുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു 38 ദിവസത്തെ നീണ്ട പ്രചാരണ പരിപാടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷ എസ്.വി.ജി പരിഭാഷാ കാമ്പയിൻ 2019. 2019 ഫെബ്രുവരി 21 (അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃ ഭാഷാ ദിനം)ന് ആരംഭിക്കുന്ന കാമ്പയിൻ, 2019 മാർച്ച് 31 വരെ തുടരും. ഈ പരിപാടിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ വിക്കി സമൂഹത്തെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള കമ്മ്യൂണിറ്റിയ്ക്കായി ഈ കാമ്പയിൻ കോർഡിനേറ്റുചെയ്യാൻ താങ്കൾക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, "കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസർ" ആയി സൈനപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്കൾക് ഒരു ചെറിയ ഓൺസൈറ്റ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ജനുവരി 21 ന് മുൻപ് ഇവിടെ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക. താങ്കൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംവാദം താളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.- ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 04:57, 17 ജനുവരി 2019 (UTC)

മുൻപ്രാപനംതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ താളിൽ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മുൻപ്രാപനം ചെയ്തതെന്തേ? -- റസിമാൻ ടി വി 10:44, 27 ജനുവരി 2019 (UTC)

റസിമാൻ ക്ഷമിക്കണം അറിയാതെ റോൾ ബാക്ക് ബട്ടൻ ക്ലിക്കായതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. തിരുത്ത് മുൻ പ്രാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:18, 27 ജനുവരി 2019 (UTC)
  -- റസിമാൻ ടി വി 17:33, 27 ജനുവരി 2019 (UTC)


വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019തിരുത്തുക

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം, വിക്കിലൗസ് ലൗ പദ്ധതി എന്നിവയോട് അനുബന്ധിച്ച് 10 ഫെബ്രുവരി 2019 - 31 മാർച്ച് 2019 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ലിംഗഅസമത്വം കുറയ്ക്കാനും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. സ്ത്രീകളുടെ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചും തുല്യതയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. കുറഞ്ഞത് 5 ലേഖനങ്ങളെങ്കിലും എഴുതുന്ന ലേഖകർക്ക് സമ്മാനമായി പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019 താൾ സന്ദർശിക്കുക. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിതീർക്കാൻ താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹമോടെ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 11:33, 7 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)

ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ പൂവറൻതോട്തിരുത്തുക

ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ പൂവറൻതോട് എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. --Davidjose365 17:35, 5 ജൂൺ 2019 (UTC)

ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻതിരുത്തുക

ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി കാണുക. ഒരു അനാവശ്യമായ വികൃതമാക്കൽ നടന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിവന്നു. താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. (Vijith9946956701 (സംവാദം) 10:14, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC))

പരാതിതിരുത്തുക

തെന്നല അബൂ ഹനീഫൽ ഫൈസി താൾ മായ്ച്ചതെന്തിനാണ് Muhammedd ansar (സംവാദം) 05:04, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

Muhammedd ansar പ്രസ്തുത താൾ വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത (വ്യക്തികൾ) പാലിച്ചിരുന്നില്ല.Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:27, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

അതിലെ ഏത് നയത്തിനാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വരുദ്ധമായത്. --Muhammedd ansar (സംവാദം) 09:15, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC) അൻവർ കാരേപറമ്പ് എന്ന താളും മായക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ആളുകളെ മാത്രമെ ഇതിൽ പ്രസിദ്ദീകരിക്കൂ എന്നോ... നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ പരിമിതിയല്ലേ... അല്ലാതെ അത് മായ്ക്കുകയാണോ വേണ്ടത്. Shame!!!!--Muhammedd ansar (സംവാദം) 09:18, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

Muhammedd ansar വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു ലേഖനം നിലനിർത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ശ്രദ്ധേയതാ നയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ (വെബ്സൈറ്റുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ etc.) ആഴത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവൂ എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയതാ നയം പറയുന്നത്. ചില വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയതാ നയം പാലിക്കുമെങ്കിയും വിക്കിപീഡിയ:എന്തൊക്കെയല്ല എന്നതു കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ലേഖനം നിലനിർത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 02:49, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ അറിയപ്പെട്ട നേതാവാണ് തെന്നല അബൂഹനീഫൽ ഫൈസി. ഇദ്ദേഹം വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഫൈമസാണ്. പ്രഭാഷണ എഴുത്തു മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയനായ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയയിൽ കൊടുക്കുന്നത് വീക്കിപീഡിയയുടെ ഏത് നയത്തിനാണ് എതിരാകുന്നത്.

സ്വതേ റോന്തുചുറ്റൽതിരുത്തുക

Akhiljaxxn പ്രിയ സുഹൃത്തേ, സ്വതേ റോന്തുചുറ്റലിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദയവായി താങ്കളുടെ mob.no തരുകയോ എന്നെ 7034861805 എന്നത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. (Vijith9946956701 (സംവാദം) 07:43, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC) )

Project Tiger 2.0തിരുത്തുക

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

പകർപ്പവകാശമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്തിരുത്തുക

പകർപ്പവകാശം ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു അനുമതി ഉടമയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആണ് അത് വിക്കിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺസിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക? ലിജോ | ^ സംവാദം ^ 16:04, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

അനുമതി ഈമെയിൽ മുഖാന്തിരം OTRS നു അയക്കണം. അത് ഉടമ തന്നെ അയക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഉടമയ്ക്ക് അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളപക്ഷം, ഉടമ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്ന സമ്മതപത്രം സ്കാൻ ചെയ്ത് അയച്ചാലും മതി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോമൺസിലെ OTRS താൾ കാണൂ --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 14:57, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


നന്ദി ശ്രീജിത്. ലിജോ | ^ സംവാദം ^ 16:19, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

ഡോക്യുമെന്റേഷൻതിരുത്തുക

ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മായ്ക്കുക. Documentation ന്റെ തലക്കെട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആക്കുക.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുതിരുത്തുക

നമസ്കാരം ഉപയോക്താവ്:TheWikiholic/നിലവറ 3,

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സമൂഹത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വളർച്ചയ്ക്കായി പരിഭാഷാ സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭാഷാ ടീം മുൻകൈ എടുക്കുന്നു. ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷാ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ധാരാളം വിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. താങ്കളുടെ പ്രാദേശിക സമൂഹതാളിലോ mediawiki.org വെബ്‌സൈറ്റിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ സംവാദത്താളിലോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക (വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്#മലയാളം_വിക്കിപീഡിയയിലെ_പരിഭാഷാ_പിന്തുണ_മെച്ചപ്പെടുത്തൽ). ഭാഷാ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, നന്ദി! --Elitre (WMF) (സംവാദം) 16:20, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

പെട്ടെന്നു മായ്ക്കാനുള്ളവതിരുത്തുക

ഇവിടെ കുറച്ചു നീക്കാനുണ്ട്.കുറേ കാലമായി--റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:03, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

മൊംസൊരൊതിരുത്തുക

Hello Akhiljaxxn, I have made my best to correct the article. I would be very grateful if you could check it :). All my very best,--Philippe49730 (സംവാദം) 07:45, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ഏഷ്യൻ മാസം 2019തിരുത്തുക

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,
ഏഷ്യൻ‍ വിക്കിസമൂഹങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി 1 നവംബർ 2019 - 30 നവംബർ 2019 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2019 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും വികസിപ്പിക്കുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. ഓരോ വിക്കിപീഡിയയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന വരെ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യ അംബാസിഡർമാരായി ആദരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി ഏഷ്യൻ മാസം 2019 താൾ സന്ദർശിക്കുക. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിതീർക്കാൻ താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹമോടെ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 09:57, 27 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

മലയാള തലക്കെട്ടിനോടൊപ്പം ആംഗലേയ തലക്കെട്ട് ചേർക്കുന്നത്, ആംഗലേയ പദങ്ങൾ മലയാളീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്തിരുത്തുക

ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം ഒന്ന് നോക്കണേ. ലിജോ | ^ സംവാദം ^ 10:45, 27 നവംബർ 2019 (UTC)

സഹായമേശയിൽ ഇട്ട ചോദ്യത്തിനുള്ള അഭിപ്രായംതിരുത്തുക

സഹായമേശയിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി മറുപടി ചേർക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 06:23, 27 ഡിസംബർ 2019 (UTC)

സംരക്ഷിക്കാമോ?തിരുത്തുക

ഹിന്ദു
ഈ താൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാമോ? --അഞ്ചാമൻ (സംവാദം) 02:18, 2 ജനുവരി 2020 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2020തിരുത്തുക

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,
വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ലിംഗഅസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ദക്ഷിണേഷ്യൻ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി 1 ഫെബ്രുവരി 2020 - 31 മാർച്ച് 2020 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2020 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2020 താൾ സന്ദർശിക്കുക. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹമോടെ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 18:34, 31 ജനുവരി 2020 (UTC)

കാപ്ചതിരുത്തുക

അവലംബമായി പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും കാപ്ച സുരക്ഷ ചോദിക്കുന്നു. ഇതൊഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗം ?? വിവരവിചാരം (സംവാദം) 09:45, 14 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
വിവരവിചാരം സാധാരണയായി പുതിയ അക്കൗണ്ട് യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരെ (10 തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നവരെ) ഇങ്ങനെ കാണാറുള്ളത്. താങ്കൾക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമെ ഇങ്ങനെ കാപ്ച സുരക്ഷ ചോദിക്കുന്നൊള്ളൊ അതൊ മറ്റു തിരുത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുണ്ടൊ? Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:01, 14 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രം. വിവരവിചാരം (സംവാദം) 18:57, 14 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികളായി എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന ലിങ്ക്കളുടെ പ്രശ്നമാകാം . Akhiljaxxn (സംവാദം) 19:03, 14 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
ഗൂഗിൾ ബുക്സിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസം ഈ മാറ്റം ഒന്നു നോക്കൂ, അതു വളരെ ന്യായാനുസൃതമായ വിലാസമല്ലേ ?? വിവരവിചാരം (സംവാദം) 19:16, 14 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
അതെ കുഴപ്പം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:45, 15 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
ഇപ്പോൾ ശരിയായി കാണുന്നു. താങ്കളുടെ സഹായത്തിനു നന്ദി വിവരവിചാരം (സംവാദം) 18:42, 16 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)

ശ്രദ്ധിക്കുകതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:മായ്ക്കൽ_പുനഃപരിശോധന#കെ.എം._മൗലവി_എന്ന_താളിന്റെ_നീക്കം_ചെയ്യപ്പെടൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ച ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 12:34, 14 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം)

നാഥൂറാം ഗോഡ്സെതിരുത്തുക

എന്താണ് ഈ തിരുത്ത് മായ്കാൻ കാരണം വിവരവിചാരം (സംവാദം) 16:10, 17 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
@വിവരവിചാരം: താങ്കൾ കൊടുത്ത വിവരത്തിനുള്ള തെളിവ്? അതായത് ഏത് അവലംബത്തിലാണ് ഈ വസ്തുത ഉള്ളത്? എന്റെ അറിവിൽ ഈ കാരണം മൂലമാണ് താങ്കളുടെ തിരുത്തൽ മായിച്ചത്‌. Adithyak1997 (സംവാദം) 16:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
നന്ദി @Adithyak1997: വിവരവിചാരം (സംവാദം) 16:33, 17 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)

റീ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്തിരുത്തുക

ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് തലകെട്ടിൽ ലേഖനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ആണ് ആ താളിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റാതെ മലയാളം തലക്കെട്ട് ആക്കുവാൻ തലക്കെട്ട് മാറ്റാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റീ ഡയറക്റ്റ് ആകില്ലേ? ലിജോ | ^ സംവാദം ^ 15:13, 25 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)

താൾ ദയവായി ഒന്ന് നോക്കുക. താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ തലക്കെട്ട് മാറ്റൽ പ്രക്രിയ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ രീതിയിൽ തലക്കെട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ തിരിച്ചുവിടൽ അങ്ങ് മായ്ച്ചുകളയാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാ മതിയാവും എന്ന് കരുതുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 17:05, 25 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)
ലിജോ | ^ സംവാദം ^ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് തലകെട്ടിൽ ലേഖനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ താളിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റാതെ മലയാളം തലക്കെട്ട് ആക്കുവാൻ തലക്കെട്ട് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതിയാകും. ഇതിനു പകരമായി താങ്കൾ ഇന്നലെ ചെയ്തത് മലയാളം തലക്കെട്ടിൽ ഒരു പുതിയ താൾ തുടങ്ങുകയും മറ്റെ ഉപയോക്താവ് തുടങ്ങിയതാളിലെ വിവരങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് താൻ നിർമ്മിച്ചതാളിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ശേഷം മറ്റെ ഉപയോക്താവ് നിർമ്മിച്ച ഇംഗ്ലീഷ്തലക്കെട്ടുള്ള താൾ താൻ നിർമ്മിച്ചതാളിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഫലത്തിൽ മറ്റെ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും താങ്കളുടെ പേരിൽ പുതിയ ഒരു പേജും!. Akhiljaxxn (സംവാദം) 03:14, 26 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)

@Akhiljaxxn: - നന്ദി. ലിജോ | ^ സംവാദം ^ 18:13, 26 ഫെബ്രുവരി 2020 (UTC)

മാസ്റ്റർ ചലച്ചിത്രം പോസ്റ്റർതിരുത്തുക

സുഹൃത്തേ, മാസ്റ്റർ എന്ന വിജയ് ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ ആ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാമോ ? സുദീപ്.എസ്സ് (സംവാദം) 07:30, 10 മാർച്ച് 2020 (UTC)

മാസ്റ്റർ പോസ്റ്റർതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിൽ പോസ്റ്റർ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിന് നന്ദി സുദീപ്.എസ്സ് (സംവാദം) 12:32, 1 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

തിരിച്ചുവിടലുകൾ മായ്ക്കണംതിരുത്തുക

നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മാഈൽ മുസ്ലിയാർ, P. Mujeeburahman, എം എ അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ, എം.എ. അബ്ദുൽ ഖാദിർ, എം.എ. അബ്‌ദുൽ ഖാദർ മുസലിയാർ, സംവാദം:എം.എ. അബ്‌ദുൽ ഖാദർ മുസ്‌ലിയാർ ഈ തിരിച്ചുവിടലുകൾ ദയവായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മായ്ചുകളഞ്ഞ താളുകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവിടലുകളാണിവ. Adithyak1997 (സംവാദം) 10:30, 3 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:14, 3 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

അപരമൂർത്തി സംശയംതിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ്:Ajeeshkumar4u എന്ന താളിൽ നടന്ന അവസാനത്തെ തിരുത്ത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ? Adithyak1997 (സംവാദം) 04:08, 6 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

Adithyak1997 അജീഷ് കുമാർ എന്ന യൂസർ പുതിയ യൂസർ ആയതിനാൽ അവരെ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്ന നിലയിൽ ചെയ്ത ഒരു തിരുത്ത്‌ പോലെയാണ് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 04:22, 6 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)
  Adithyak1997 (സംവാദം) 04:24, 6 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

മലയാളം വിക്കിയിൽ നിരവധി (ജീവശാസ്ത്ര)ലേഖനങ്ങൾ ചേർത്ത ഉപയോക്താവ്:Ajeeshkumar4u വിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നേരിട്ടറിയില്ല എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവാദം താളിൽ സന്ദേശമിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ഫോൺവഴിയും ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ കാസർകോഡ് ജില്ലയിലെ നീലേശ്വരത്ത് (എന്റെ സ്വദേശത്തിനടുത്ത്) ജോലിചെയ്യുന്നു. ഉപയോക്താവ്:Vinayaraj വഴി വിക്കിപീഡിയയിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹം നല്ല സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്.

അപരമൂർത്തി സംശയം വേണ്ട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപഭോക്തൃതാളിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തത് ഞാനാണ്. നന്ദി. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:03, 6 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

Email ID needed for PT2.0തിരുത്തുക

Greetings!
As a token of appreciation, we from CIS-A2K are sending Amazon gift cards to the jury of Project Tiger 2.0. So, please send us your email ID at suswetha316@gmail.com as soon as possible. Thanks. SuswethaK(CIS-A2K) (സംവാദം) 12:30, 30 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

നശീകരണ സംശയംതിരുത്തുക

കുടമാളൂർ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന താളിൽ Asramamunni എന്ന ഉപയോക്താവ് നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ. നശീകരണമാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. Adithyak1997 (സംവാദം) 05:12, 5 മേയ് 2020 (UTC)

മുൻപ്രാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 08:09, 5 മേയ് 2020 (UTC)

കേരളപ്പിറവി താളിലെ അവസാന രണ്ട് തിരുത്തലുകൾ മുൻപ്രാപനം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 10:34, 11 മേയ് 2020 (UTC)

മുൻപ്രാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 13:59, 11 മേയ് 2020 (UTC)
ചൊവ്വ താളിലും സംശയമുണ്ട്. Adithyak1997 (സംവാദം) 05:54, 22 മേയ് 2020 (UTC)
 Y ചെയ്തു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:47, 22 മേയ് 2020 (UTC)

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകൾതിരുത്തുക

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്ന താളിലെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ അങ്ങ് നീക്കം ചെയ്യ്തതായി കണ്ടു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ? -- Mayooramc (സം‌വാദം)
14:31, 11 മേയ് 2020 (UTC)

Mayooramcഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര രാജ്യമായാണ് ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.(പരമാധികാരമുള്ള രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലലോ? മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യയെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമില്ല . ഇത് WP:OR ആണ്; നിലവിലുള്ള വേർഷൻ അവലംബ പ്രകാരം ഉള്ളതാണ്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:56, 11 മേയ് 2020 (UTC)

നന്ദി. അവലംബം ചേർത്തു. -- Mayooramc (സം‌വാദം)
15:25, 11 മേയ് 2020 (UTC)

ഉപയോക്താവിനെ തടയുംപ്പോൾതിരുത്തുക

പ്രിയ അഖിൽ , ഒരു ഉപയോകതാവിനെ തടയുംപ്പോൾ സംവാദ താളിൽ ഇത് പോലെ ഉപയോക്താവിന്റെ_സംവാദം:Beenababu123 ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ് തടഞ്ഞത് എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കും. സ്നേഹത്തോടെ ---- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:48, 11 മേയ് 2020 (UTC)

irvin_calicut അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയതായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിവന്നത്. ഇതിനു ട്വിങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി മെസ്സേജ് പോയിരുന്നേൽ നന്നായേനെ. Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:01, 11 മേയ് 2020 (UTC)

ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ പരിശോധിക്കണംതിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ്:Krishh Na Rajeev-ന്റെ സംഭാവനകൾ ദയവായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഇന്ന് സൃഷ്ടിച്ച പല താളുകളും നീക്കം ചെയ്യുകയോ തലക്കെട്ട് മാറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ടവയാണെന്ന് തോനുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 09:48, 24 മേയ് 2020 (UTC)

തലക്കെട്ട് സംശയംതിരുത്തുക

താങ്കൾ കോവിഡ്-19 താളുകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ മാറ്റുന്നതായി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. അതിൽ "പകർച്ചവ്യാധി" എന്ന വാക്കിനിടയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായം ശെരിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറുപടി തരണേ. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:43, 30 മേയ് 2020 (UTC)

Adithyak1997 എനിക്കുറപ്പില്ല വേറെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചുറപ്പിക്കാമോ?. Akhiljaxxn (സംവാദം) 15:41, 30 മേയ് 2020 (UTC)
Adithyak1997, Akhiljaxxn പകർച്ചവ്യാധി എന്നത് ഒറ്റവാക്കായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഉറപ്പിനായി മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം ആരായുന്നതു നല്ലതാണ്.Malikaveedu (സംവാദം) 21:08, 30 മേയ് 2020 (UTC)

Please block this userതിരുത്തുക

Hi,

I believe you have admin rights, please block this IP series (2409:4073:30d:b24e:d227:9c73:f45a:5299) as he is into POV pushing in Nair related pages not only in Wiki-ML also in Wiki-EN. Saw recent edit history in നായർ which led to page protection. Thank You Outlander07 (സംവാദം) 17:54, 30 മേയ് 2020 (UTC)

ലേഖനം ഒരു മാസത്തേക്ക് ഐപികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷവും ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ തടയാവുന്നതാണ്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 10:45, 31 മേയ് 2020 (UTC)

വിക്കിപീഡിയയെ ഇനിയും മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനുള്ള ഗവേഷണപരിപാടികളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുതിരുത്തുക

പ്രിയപ്പെട്ട @Akhiljaxxn:

വിക്കിപീഡിയയിലേക്കുള്ള താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് വളരെ നന്ദി.

വിക്കിപീഡിയയെ ഇനിയും മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനുള്ള ഗവേഷണപരിപാടികളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, കുറച്ചു ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നാൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും തുടർചർച്ചകൾക്കായി ഒരു സമയം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നന്ദി. ശുഭദിനാശംസകൾ! BGerdemann (WMF) (സംവാദം) 23:25, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)

ഈ സർവേ ഒരു തേഡ് പാർട്ടി വഴിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത് ചില നിബന്ധനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കാം. സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചും വിവരക്കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുമറിയാൻ സർവേ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന കാണുക.

ജോസുതിരുത്തുക

ഊ താൾ നീക്കം ചെയ്യണമായുരുന്നോ? --KG (കിരൺ) 00:43, 8 ജൂൺ 2020 (UTC)

മോശം യാന്ത്രിക പരിഭാഷയായതിനാൽ ആണ് മായ്‌ക്കേണ്ടി വന്നത് . ലേഖനം നീക്കം ചെയാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ശേഷവും ലേഖനത്തിലെ യാന്ത്രിക പരിഭാഷ മാറ്റുവാൻ ലേഖന നിർമാതാവ് ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനു മുൻമ്പേയും ഇതേ യൂസർ ഇതേ പോലെ താൾ നിർമിക്കുകയും പിന്നീട നീക്കം ചെയാൻ സ്വയം നോമിനേറ്റ് ചെയുകയുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലേഖനത്തിലെ പരിഭാഷ തിരുത്തുവാൻ KG ഇന്റെരെസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പേജ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:00, 8 ജൂൺ 2020 (UTC)
കാരണം കണ്ടില്ല അതിനാലാണ് ചോദിച്ചത്, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ട എന്നു കരുതുന്നു.--KG (കിരൺ) 04:32, 9 ജൂൺ 2020 (UTC)

ചർച്ച നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അനാവശ്യ ഫലകങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നത് ശരിയല്ല.തിരുത്തുക

അനാവശ്യമായ ഫലകങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ? ചർച്ച നടക്കുകയല്ലേ ? പിന്നെയും ഫലകം ചേർത്ത് തിരുത്തൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ ? പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ‎ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയത സംബന്ധിച്ച ചർച്ച നടക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ വന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയാവും നല്ലത്. --ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് 12:41, 10 ജൂൺ 2020 (UTC)

Akhiljaxxn ഒന്ന് ഇടപെടുന്നുണ്ടേ. @Erfanebrahimsait താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ശെരിയാണ്. അഖിൽ നടത്തിയ ചേർക്കലുകൾ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഒരാളുടെ ജനന വർഷം സ്രോതസ്സോന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് എനിക്കും സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെ സംശയം വന്നാൽ ഏതൊരു ഉപയോക്താവിന്റെയും അവകാശം ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫലകം ചേർക്കുക എന്നത്. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ആ ഫലകം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. ആ ഒഴിവാക്കലിനർത്ഥം താങ്കൾ കൊടുത്ത വിവരം ശെരിയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു - ജനന വർഷത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് എന്താണ്? താങ്കൾക്ക് ഇതിനൊരു ഉത്തരം നല്കുന്നത് വരെ ആ ഫലകം താളിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ആയതിനാൽ താങ്കൾ നടത്തിയ തിരുത്തൽ ഞാൻ മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 13:51, 10 ജൂൺ 2020 (UTC)

ജനന തിയതിയുടെ റഫറൻസ് ആണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അത് നൽകാം. സാധാരണ ഗതിയിൽ അത്തരം റഫറൻസ് നൽകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ വിക്കി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത എത്രയോ ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടുണ്ട് .? അവയിലൊന്നും കാണാത്ത എഡിറ്റിംഗ് ശുഷ്‌കാന്തി എന്തിനാ ഇതിൽ മാത്രം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. --ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് 14:04, 10 ജൂൺ 2020 (UTC)

ഫലകങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് അതിനു മറുപടി നൽകാതെ ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് തിരുത്തൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ആരാണ് നയിക്കുന്നത്?. പിന്നെ വിക്കി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത എത്രയോ ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടുണ്ട് .? അവയിലൊന്നും കാണാത്ത എഡിറ്റിംഗ് ശുഷ്‌കാന്തി എന്തിനാ ഇതിൽ മാത്രം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത്തരം വാദങ്ങളെല്ലാം Wikipedia:Other stuff exists വാദങ്ങളാണ്. എങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത എത്രയോ ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തേണ്ടതാണ്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:17, 10 ജൂൺ 2020 (UTC)

Project Tiger 2.0 - Feedback from writing contest participants (editors) and Hardware support recipientsതിരുത്തുക

Dear Wikimedians,

We hope this message finds you well.

We sincerely thank you for your participation in Project Tiger 2.0 and we want to inform you that almost all the processes such as prize distribution etc related to the contest have been completed now. As we indicated earlier, because of the ongoing pandemic, we were unsure and currently cannot conduct the on-ground community Project Tiger workshop.

We are at the last phase of this Project Tiger 2.0 and as a part of the online community consultation, we request you to spend some time to share your valuable feedback on the Project Tiger 2.0 writing contest.

Please fill this form to share your feedback, suggestions or concerns so that we can improve the program further.

Note: If you want to answer any of the descriptive questions in your native language, please feel free to do so.

Thank you. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:05, 11 ജൂൺ 2020 (UTC)

തിരിച്ചുവിടൽ മായ്ക്കണംതിരുത്തുക

തെറ്റായി സൃഷ്ടിച്ച തിരിച്ചുവിടൽ ദയവായി മായ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 10:57, 11 ജൂൺ 2020 (UTC)

REMINDER - Feedback from writing contest jury of Project Tiger 2.0തിരുത്തുക

Dear Wikimedians,

We hope this message finds you well.

We sincerely thank you for your participation in Project Tiger 2.0 and we want to inform you that almost all the processes such as prize distribution etc related to the contest have been completed now. As we indicated earlier, because of the ongoing pandemic, we were unsure and currently cannot conduct the on-ground community Project Tiger workshop.

We are at the last phase of this Project Tiger 2.0 and as a part of the online community consultation, we request you to spend some time to share your valuable feedback on the article writing jury process.

Please fill this form to share your feedback, suggestions or concerns so that we can improve the program further.

Note: If you want to answer any of the descriptive questions in your native language, please feel free to do so.

Thank you. Nitesh Gill (talk) 06:24, 13 June 2020 (UTC)

ഭരണഘടനയുടെ മലയാളനാമംതിരുത്തുക

കേരള ഒദ്യോഗികഭാഷ (നിയമനിർമ്മാണ) കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കി നിയമ- നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ വിഭാഗം അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനയുടെ മലയാള പരിഭാഷയിൽ "ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന" എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ മലയാള പരിഭാഷ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.[1] -- Mayooramc (സം‌വാദം)
18:07, 6 ജൂലൈ 2020 (UTC)

  1. "Malayalam|Legislative Department | Ministry of Law and Justice | GoI". ശേഖരിച്ചത് 2020-07-06.

തിരുത്തലുകൾ പരിശോധിക്കണംതിരുത്തുക

വാരിയംകുന്നൻ (ചലച്ചിത്രം) താളിൽ അവസാനം നടന്ന നാല് തിരുത്തലുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ. മാറ്റിയത് ശെരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Adithyak1997 (സംവാദം) 17:54, 8 ജൂലൈ 2020 (UTC)

എം. ടി.തിരുത്തുക

ഇതിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താമോ?--ജോസഫ് 13:24, 15 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Translation requestതിരുത്തുക

Hello.

Can you translate and upload the articles en:Azerbaijan national football team and en:Azerbaijan Premier League in Malayalam Wikipedia?

They should not be long.

Yours sincerely, Karalainza (സംവാദം) 16:10, 22 ജൂലൈ 2020 (UTC)

മലയാളത്തിലേക്കുള്ള വിവർത്തനംതിരുത്തുക

en:Wikipedia:Arguments to avoid in deletion discussions ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഒരു നയമായി ചേർക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം. പലസ്ഥലത്തും ആവശ്യം വരുന്നു. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 18:41, 25 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Ranjithsiji അനുകൂലിക്കുന്നു. താൾ നേരിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് കരുതുന്നു. വോട്ടിട്ട് നയ രൂപീകരണം നടത്താൻ നിന്നാൽ എവിടെയും എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Akhiljaxxn (സംവാദം) 18:54, 25 ജൂലൈ 2020 (UTC)

റാഫേൽ / റഫാൽ ?തിരുത്തുക

റാഫേൽ കരാർ വിവാദം താൾ കാണുക. റാഫേൽ ആണോ റഫാൽ ആണോ ശരി ?. മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നത് റഫാൽ എന്നാണ്. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 09:01, 29 ജൂലൈ 2020 (UTC)

Vijayanrajapuram റഫാൽ എന്നു തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്,. Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:14, 29 ജൂലൈ 2020 (UTC)

താങ്കൾക്ക് ഒരു താരകം!തിരുത്തുക

  കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള താരകം
വിക്കിപീഡിയ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സംഭാവനകൾക്കാണ് ഇത്. താങ്കളെപ്പോലെയുള്ളവരാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ സമ്പത്ത്. നന്ദി. Path slopu (സംവാദം) 05:56, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

നീക്കം ചെയ്താ കമ്പലടി എന്ന ലേഖനംതിരുത്തുക

ഉള്ളടക്കം മലയാളമല്ല എന്ന പേരിൽ കമ്പലടി എന്ന ലേഖനം നീക്കംചെയ്തതായി ശ്രദ്ദയിൽപെട്ടു. ഇത് 2019 മുതൽ വിക്കിഡാറ്റയിൽ കണ്ണിചേർത്തയായി കാണാൻ ഇടയായി. അന്ന് മുതൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം മലയാളം ആയിരുന്നില്ല..!!! കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമമായ കമ്പലടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നെറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് കണ്ടു.-❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 13:56, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

Gnoeee നീക്കം ചെയ്ത താൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? പകരം പുതിയ താൾ നിര്മിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?. Akhiljaxxn (സംവാദം) 19:49, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UT
2012-ൽ തുടങ്ങിയ ലേഖനമായിരുന്നു എന്ന് ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദം താളിൽനിന്ന് മനസിലായി. അവിടെ ഒരു കുറിപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതൊന്നു നോക്കാമായിരുന്നു.-❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 05:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
Gnoeee ലേഖനം പുനസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.പകഷെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ലേഖനം നിലനിർത്തുന്നത് പ്രയാസകരമാണ്. പെട്ടന്ന് മലയാളമല്ലാത്ത ഭാഗം നീക്കം ചെയ്ത് അവലംബങ്ങൾ ചേർത്ത് ലേഖനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 02:38, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
ലേഖനം വീണ്ടെടുത്തതിന് നന്ദി. അവലംബങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയായി. ഇവ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തിയാലോ..?-❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 17:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
നടതാവുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നന്നാവുമായിരുന്നു. 05:38, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)Akhiljaxxn (സംവാദം)

മുൻപ്രാപനം ചെയ്യേണ്ടതാണോതിരുത്തുക

Kiranharharmahadev നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നിലനിർത്തേണ്ടതാണോ? Adithyak1997 (സംവാദം) 17:37, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

മുൻപ്രാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 05:42, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് വളാഞ്ചേരി എന്ന താൾ ചർച്ച കൂടാതെ മായ്ച്ചത്തിരുത്തുക

മായ്ക്കൽ നിർദേശം വന്ന കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് വളാഞ്ചേരി എന്ന താൾ ചർച്ചക്ക് വെക്കാതെ നീക്കം ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?. ലേഖനത്തിന്റെ മെറിറ്റല്ല എന്റെ പ്രശ്നം, അത് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ചചെയ്ത് സമവായത്തിലെത്താവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്.ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 07:40, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

മായ്ക്കൽ നിർദേശം വന്ന ലേഖനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ബോധ്യമായതിനെ തുടര്ന്നാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുക. Akhiljaxxn (സംവാദം) 07:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാണ്--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 08:19, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
ഇർഷാദ്|irshad മായ്ക്കൽ tag, SD tag ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് ആ താൾ ചർച്ച കൂടാതെ നീക്കം ചെയ്തത്. AFD നോക്കു അവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചർച്ചകളൊന്നും നിലവിൽ ഇല്ലതാനും. പക്ഷെ രണ്ടായാലും ലേഖനം ശ്രദ്ധേയത പാലിയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ലയിരുന്നു. എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധനക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ് Akhiljaxxn (സംവാദം) 09:29, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

  — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Irshadpp (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ശൂന്യമാക്കിയതിന്റെ കാരണംതിരുത്തുക

സംവാദം:തെഹ്റാൻ താൾ ശൂന്യമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വിക്കി ലൗസിന്റെ ഒരു ബാനർ മാത്രമായിരുന്നു കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാ സംശയം തോന്നിയത്. Adithyak1997 (സംവാദം) 10:51, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

തെഹ്റാൻ എന്ന ലേഖനം 2017ൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ടെഹ്റാൻ എന്ന ലേഖനം 2008 മുതൽ നിലവിലുണ്ട്. മീനാക്ഷി നന്ദിനി എന്ന യൂസർ തെഹ്റാൻ എന്ന താൾ ,ടെഹ്റാനിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചുട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് ആ സംവാദം താൾ നീക്കം ചെയ്തത്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:06, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംവാദ താളും ലയിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ? Adithyak1997 (സംവാദം) 11:47, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
സംവാദം താൾ ലേഖനം ലയിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നടന്നിരുന്നില്ല. വിക്കി ലൗസിന്റെ ഒരു ബാനർ ഒഴികെ വേറൊരു തിരുത്തും താളിൽ നടക്കാത്തതിനാൽ ലയനം ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും താൾ റീഡയറക്ട ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:28, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

ഈഴവർ താളിലെ നശീകരണംതിരുത്തുക

പ്രിയ അഖിൽ, ഈഴവർ താളിൽ വളരെക്കൂടുതൽ നശീകരണം നടന്നതായിക്കാണുന്നു. [9] ഈ നാൾവഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാമോ? --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 14:35, 30 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 17:24, 30 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

തിരിച്ചു വിടലിനെ സംബന്ധിച്ച്തിരുത്തുക

ഇവിടെ തിരിച്ചു വിടൽ ആവശ്യമുണ്ടോ? തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് , കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിശദമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്(മുഴുവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലെങ്കിലും). പ്രധാന ലേഖനത്തിൽ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. Vasudevantv (സംവാദം) 07:59, 19 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Vasudevantv.ഇങ്ങനെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലേക്കും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, കോർപ്പറേഷൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയിലേക്കും പ്രത്യേകം താളുകൾ നിർമിക്കാൻ സാധ്യതമാകുകയില്ല കാരണം ഇവയെല്ലാം 2015 ലെ കേരത്തിലെ മൊത്തം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനകലിലേക്കും നടന്ന തിരഞ്ഞെടുത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവയോക്കൊന്നും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക്നില്ക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധേയത ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇലക്ഷനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം താളുകൾ നിർമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല എന്നു നോക്കേണ്ടതാണ്‌. Akhiljaxxn (സംവാദം) 15:12, 23 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

ഇവിടെ വിക്കിപീഡിയയുടെ ഏതു മാർഗ്ഗരേഖയാണ് ലംഘിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇതിനു സമാനമായ ലേഖനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉണ്ട്. (Examples : 2020 Paravur Municipal Election ,2005 Kollam Municipal Corporation election ) ( Ward wise details are also specified ) ലോകസഭ , നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയ്ക്കും കിട്ടിയ വോട്ട്, പോളിങ്ങ് ശതമാനം എന്നിവ അടക്കം കൊടുക്കാറുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാത്രം ഇവ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ? ‌‌‌‌Vasudevantv (സംവാദം) 11:45, 24 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകതിരുത്തുക

Cyscoss, Stalinmars, Nandanavijayan, Vishnu vaaish, Othayoth shankaran എന്നീ അക്കൌണ്ടുകൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. Othayoth shankaranൻറെ അപര മൂർത്തികൾ ആണ് ഇവർ. ഇവരെ ഇംഗ്ലിഷ് വികീപീഡിയയിൽ നിന്നും ബ്ളോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണുക [[10]]. ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം വികീപീഡിയയ്ക്കു സംഭാവന ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും അപര അക്കൌണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വരണ്ട കാര്യമില്ല. അഡ്മിൻ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. 157.46.212.113 09:36, 25 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

"TheWikiholic/നിലവറ 3" എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.