വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (സാങ്കേതികം)

വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്
സാങ്കേതികവിഭാഗത്തിലെ
പഴയ സം‌വാദങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ

Editing news 2020 #3 തിരുത്തുക

12:55, 9 ജൂലൈ 2020 (UTC)

19:13, 20 ജൂലൈ 2020 (UTC)

13:51, 27 ജൂലൈ 2020 (UTC)

15:42, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

16:06, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

20:41, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

17:59, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

20:09, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

15:59, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

16:19, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

21:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

21:24, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തിരുത്തുക

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇൻഫോബോക്സുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷഉപയോഗിക്കുന്നവയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളിലെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോബോക്സുകളും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് പിന്നീട് മാന്വലായി മലയാളത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വ്യാപകമായ തിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഉള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഇൻഫോബോക്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായ പണിയാണ്. ഇതിന് ഓരോ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള ഇൻഫോബോക്സുകളുടെ വിശദമായ പഠനം വേണ്ടിവരും. ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു എളുപ്പ പരിഹാരമാണ് വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ. ഇത്തരം ഇൻഫോബോക്സുകളിലെ ഡാറ്റ മുഴുവനും വിക്കിഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ തിരുത്തേണ്ടത് വിക്കിഡാറ്റയിലാണ്. കൂടാതെ വിക്കിഡാറ്റ എല്ലാ ഭാഷകളെയും പിൻതുണയ്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് മലയാളം ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമല്ല. കൂടാതെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡാറ്റയുടെ വിവ‍ർത്തനം ഒഴിവാകും.

ഗുണങ്ങൾ

 • ഇൻഫോബോക്സുകൾ ഓട്ടോമാറ്റി്ക്കായി ഉണ്ടാവുന്നു. ഓരോ ലേഖനത്തിലും വലിയ പട്ടിക തുടക്കത്തിലേ ചേർക്കേണ്ടതില്ല
 • ലേഖനം തിരുത്തുമ്പോൾ (വിക്കിഎഡിറ്റ് മോഡിൽ) തുടക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു പട്ടിക ഒഴിവാകുന്നു. കൂടുതൽ വൃത്തിയായി കാണപ്പെടുന്നു.
 • ഒരു വിവരത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വിവർത്തനം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാ: രാജ്യം എന്ന വിവരം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫോബോക്സുകളിലും തിരുത്തണം പക്ഷെ വിക്കിഡാറ്റയിലാവുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം തിരുത്തിയാൽ മതി
 • വിക്കിഡാറ്റയിൽ കൂടുതൽ പേർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ കൂടുതൽ ശരിയായിരിക്കാനും അപ്ഡേറ്റഡായിരിക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യത
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത
 • എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഇൻഫോബോക്സുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യം

ദോഷങ്ങൾ

 • ഡാറ്റ മുഴുവനും വിക്കിഡാറ്റയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവിടെ ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
 • വിക്കിഡാറ്റയിൽ തിരുത്തപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടത്തെ ഡാറ്റയിൽ മാറ്റം വരുന്നു.
 • വിക്കിഡാറ്റയിൽ ഇല്ലാത്ത വിവരം ഇൻഫോബോക്സിൽ വരില്ല.

ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടട്ടുള്ള ചില ഇൻഫോബോക്സുകൾ - ലിനസ്‌ ബെനഡിക്റ്റ്‌ ടോർവാൾഡ്സ്‌ - Infobox person/Wikidata , മഞ്ഞപ്ര_(എറണാകുളം_ജില്ല) - Databox എന്നീ വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ സാമ്പിളായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ കറ്റാലൻ വിക്കിയിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ - മലയാളത്തിൽ കാണാൻ ഇന്റർഫേസ് ഭാഷ മലയാളമാക്കിയാൽ മതി. കറ്റാലൻ ഭാഷയിലുള്ള 80 വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകൾ

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ആളുകൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വളരെ കുറച്ച് വിക്കിഡാറ്റ ഇൻഫോബോക്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറിയ വിക്കികളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാനാവുക അതുകൊണ്ട് കറ്റാലൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇവ ഇങ്ങോട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് തിരുത്തി മലയാളമാക്കേണ്ടിവരും. ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായവും വോട്ടുകളും നടത്തിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത നടപടികൾ തീരുമാനിക്കാം. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:34, 3 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരോ വിഭാഗത്തിലും കൊണ്ടു വന്നു നോക്കാം, സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ തർജ്ജിമ പ്രശ്നമാകാൻ ഇടയുണ്ട്. തൽക്കാലം വ്യക്തികൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, ബന്ദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു.--KG (കിരൺ) 16:18, 4 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് ഇൻഫോബോക്സുകൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു. മുൻപൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഭാഷാവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രശ്നമാവാറുണ്ടായിരുന്നു. അതായത്, Language "inflections" പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ്, യൂറോപ്യൻ ഭാഷാ ശൈലികൾക്ക് മാത്രം ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് പലയിടത്തും കോഡു ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറെ മാറ്റേണ്ടിവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ ഇൻഫോബോക്സും കുത്തിയിരുന്ന് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഇരട്ടിപ്പണിയാവാം. കാരണം ഇപ്പോഴത്തേതിൽനിന്ന് വിപരീതമായി രണ്ടു വിക്കികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിനാൽ. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലങ്കിൽ വ്യാപകമായി ചെയ്യാനാണ് എന്റെ എളിയ നിർദേശം. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 20:44, 4 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)Reply[മറുപടി]

16:24, 5 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

15:24, 12 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

16:31, 19 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

17:38, 26 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

16:09, 2 നവംബർ 2020 (UTC)

15:50, 9 നവംബർ 2020 (UTC)

15:37, 16 നവംബർ 2020 (UTC)

17:18, 23 നവംബർ 2020 (UTC)

17:44, 30 നവംബർ 2020 (UTC)

16:14, 7 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

21:34, 14 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

20:53, 21 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

15:42, 11 ജനുവരി 2021 (UTC)

16:09, 18 ജനുവരി 2021 (UTC)

18:30, 25 ജനുവരി 2021 (UTC)

22:38, 1 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

17:41, 8 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

17:55, 15 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Technical maintenance planed‬ തിരുത്തുക


00:17, 23 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)


19:07, 1 മാർച്ച് 2021 (UTC)

17:51, 8 മാർച്ച് 2021 (UTC)

23:22, 15 മാർച്ച് 2021 (UTC)

16:52, 22 മാർച്ച് 2021 (UTC)

17:30, 29 മാർച്ച് 2021 (UTC)

19:39, 5 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)


16:48, 19 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

21:24, 26 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)

15:43, 3 മേയ് 2021 (UTC)

15:09, 10 മേയ് 2021 (UTC)

13:48, 17 മേയ് 2021 (UTC)

17:06, 24 മേയ് 2021 (UTC)

17:05, 31 മേയ് 2021 (UTC)

20:02, 7 ജൂൺ 2021 (UTC)

20:26, 14 ജൂൺ 2021 (UTC)

Wikimania 2021: Individual Program Submissions തിരുത്തുക

 

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:18, 16 ജൂൺ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

15:48, 21 ജൂൺ 2021 (UTC)

Editing news 2021 #2 തിരുത്തുക

14:14, 24 ജൂൺ 2021 (UTC)

16:31, 28 ജൂൺ 2021 (UTC)

17:32, 5 ജൂലൈ 2021 (UTC)

15:31, 19 ജൂലൈ 2021 (UTC)

21:10, 26 ജൂലൈ 2021 (UTC)

20:46, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

[please test] Growth team features തിരുത്തുക

Hello! Sorry to use English. Please help translate to your language.

I'm Trizek (WMF). I work as a community relations specialist for the Wikimedia Foundation. I'm here to share a message from the Growth team.

As you may already know, the Growth team's goal is to create features that would help newcomers. Our goal is to help newcomers when they edit for the first time and also to increase the retention of new editors. Several wikis already have these features since a long time now. Working with these wikis, the Growth team found evidence of the efficiency of these new features.

These features will be available for all new accounts on your Wikipedia starting on the week of August 23, 2021. This way your Wikipedia will offer more options for newcomers to make good first edits and become community members.

Which features? തിരുത്തുക

 
The newcomer homepage (here on Portuguese Wikipedia, displayed in English)

We have created several features to help them, and also to help community members who help them :

 • Newcomer homepage: a new special page, the best place for a newcomer to get started. Please visit it at Special:Homepage It includes:
  • Newcomer tasks: a feed of task suggestions that help newcomers learn to edit. Newcomers have been making productive edits through this feed! Know more about this tool.
  • Mentorship module [optional]: each newcomers has a direct link to an experienced user (see below). This way, they can ask questions about editing Wikipedia, less the need to find where to ask for assistance.
  • Impact module: the user sees how many pages views articles they edit received. Have a look at Special:Impact for yours!
 • Help panel: a platform to provide resources to newcomers while they are editing. If they do some suggested tasks, they are guided step-by-step on the process of editing.
 • Welcome Survey: communities can know why newcomers create an account on Wikipedia. You can see it at Special:WelcomeSurvey.

The features available right now in your preferences (here and there) so that you can try them. They are not yet visible to newcomers.

How to help? തിരുത്തുക

First, we need help to translate the features. At the moment, most of the messages newcomers will see on your Wikipedia are in English, some of them have been translated using machine translation. Please help translate the interface (done on translatewiki.net. It needs a specific account).

Also, I need your help checking on the configuration the team setups as default. Please try the features and let us know if something questions you.

Newcomers tasks are based on templates to suggest edits to newcomers. You can check the templates used on MediaWiki:NewcomerTasks.json. You can also change the templates and the help links defined there. Several templates can be added for the same task.

It you are familiar with Phabricator, here is the ticket about this deployment. Please find your wiki in the list to access all the information we used for the deployment. Please have a look at it. You can suggest changes by replying to this message.

If you wish to, you can create a list of mentors. This will activate the optional Mentorship module. Please format the list following the guidance. You need at least one mentor for each 500 new accounts created monthly on your wiki (3 mentors minimum). Are you hesitant to become a mentor? Please check the resources we have written based on other mentors' experiences. Please tell us if you are interested by creating a mentor list!

Let me know if you have any question about this deployment, please ping me! Of course, if this message is not at the right place, please move or share it (and let me know).

All the best, Trizek (WMF), 15:33, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

16:20, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

19:27, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

21:58, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

A maintenance operation will be performed on Wednesday August 25 06:00 UTC. It should only last for a few minutes.

This will affect your wiki as well as 11 other wikis. During this time, publishing edits will not be possible.

Also during this time, operations on the CentralAuth will not be possible (GlobalRenames, changing/confirming e-mail addresses, logging into new wikis, password changes).

For more details about the operation and on all impacted services, please check on Phabricator.

A banner will be displayed 30 minutes before the operation.

Please help your community to be aware of this maintenance operation. നന്ദി!

20:34, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

16:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

15:20, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)

15:34, 13 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)

18:31, 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)

22:21, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)

16:30, 4 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

15:30, 11 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

20:53, 18 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

Coolest Tool Award 2021: Call for nominations തിരുത്തുക

 

The third edition of the m:Coolest Tool Award is looking for nominations!

Tools play an essential role for the Wikimedia projects, and so do the many volunteer developers who experiment with new ideas and develop and maintain local and global solutions to support the Wikimedia communities. The Coolest Tool Award aims to recognize and celebrate the coolest tools in a variety of categories.

The awarded projects will be announced and showcased in a virtual ceremony in December. Deadline to submit nominations is October 27. More information: m:Coolest Tool Award. Thanks for your recommendations! -- SSethi (WMF) for the 2021 Coolest Tool Academy team 05:56, 19 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

20:07, 25 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

20:27, 1 നവംബർ 2021 (UTC)

20:36, 8 നവംബർ 2021 (UTC)

22:06, 15 നവംബർ 2021 (UTC)

20:02, 22 നവംബർ 2021 (UTC)

21:14, 29 നവംബർ 2021 (UTC)

21:58, 6 ഡിസംബർ 2021 (UTC)

22:27, 13 ഡിസംബർ 2021 (UTC)

22:05, 20 ഡിസംബർ 2021 (UTC)

Community Wishlist Survey 2022 is coming. Help us! തിരുത്തുക

The Community Wishlist Survey 2022 starts in less than two weeks (Monday 10 January 2022, 18:00 UTC). We, the team organizing the Survey, need your help.

Only you can make the difference

How many people will hear and read about the Survey in their language? How many will decide to participate? Will there be enough of you to vote for a change you would like to see? It all depends on you, volunteers.

Why are we asking?

 • We have improved the documentation. It's friendlier and easier to use. This will mean little if it's only in English.
 • Thousands of volunteers haven't participated in the Survey yet. We'd like to improve that, too. Three years ago, 1387 people participated. Last year, there were 1773 of them. We hope that in the upcoming edition, there will be even more. You are better than us in contacting Wikimedians outside of wikis. We have prepared some images to share. More to come.

What is the Community Wishlist Survey?

 

It's an annual survey that allows contributors to the Wikimedia projects to propose and vote for tools and platform improvements. Long years of experience in editing or technical skills are not required.

Thanks, and be safe and successful in 2022! SGrabarczuk (WMF) (talk) 03:15, 29 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]

01:23, 11 ജനുവരി 2022 (UTC)

Save the Date: Coolest Tool Award 2021: this Friday, 17:00 UTC തിരുത്തുക

<languages />

Hello all,

The ceremony of the 2021 Wikimedia Coolest Tool Award will take place virtually on Friday 14 January 2022, 17:00 UTC.

This award is highlighting software tools that have been nominated by contributors to the Wikimedia projects. The ceremony will be a nice moment to show appreciation to our tool developers and maybe discover new tools!

Read more about the livestream and the discussion channels.

Thanks for joining! andre (talk) -08:02, 6 January 2022 (UTC)

19:54, 17 ജനുവരി 2022 (UTC)

Last two days for submitting proposals തിരുത്തുക

 

Tomorrow is the last day for submitting proposals for the Community Wishlist Survey 2022.

Also, everyone is welcome to translate, promote, and discuss proposals. SGrabarczuk (WMF) (talk) 14:45, 22 ജനുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

21:37, 24 ജനുവരി 2022 (UTC)

17:41, 31 ജനുവരി 2022 (UTC)

21:15, 7 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)

19:18, 14 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)

Rollout of the new audio and video player തിരുത്തുക

Please help translate to your language

Hello,

Over the next months we will gradually change the audio and video player of Wikis from Kultura to Video.js and with that, the old player won’t be accessible anymore. The new player has been active as a beta feature since May 2017.

The new player has many advantages, including better design, consistent look with the rest of our interface, better compatibility with browsers, ability to work on mobile which means our multimedia will be properly accessible on iPhone, better accessibility and many more.

The old player has been unmaintained for eight years now and is home-brewn (unlike the new player which is a widely used open source project) and uses deprecated and abandoned frameworks such as jQuery UI. Removing the old player’s code also improves performance of the Wikis for anyone visiting any page (by significantly reducing complexity of the dependency graph of our ResourceLoader modules. See this blog post.). The old player has many open bugs that we will be able to close as resolved after this migration.

The new player will solve a lot of old and outstanding issues but also it will have its own bugs. All important ones have been fixed but there will be some small ones to tackle in the future and after the rollout.

What we are asking now is to turn on the beta feature for the new player and let us know about any issues.

You can track the work in T100106

Thank you, Amir 17:59, 17 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

19:11, 21 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)

22:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)

21:15, 7 മാർച്ച് 2022 (UTC)

22:07, 14 മാർച്ച് 2022 (UTC)

16:00, 21 മാർച്ച് 2022 (UTC)

19:54, 28 മാർച്ച് 2022 (UTC)

21:00, 4 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)

19:44, 11 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)

23:11, 18 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)

22:55, 25 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)

Editing news 2022 #1 തിരുത്തുക

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

 
New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) 18:55, 2 മേയ് 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

19:33, 2 മേയ് 2022 (UTC)

15:22, 9 മേയ് 2022 (UTC)

18:57, 16 മേയ് 2022 (UTC)

00:20, 24 മേയ് 2022 (UTC)

20:28, 30 മേയ് 2022 (UTC)

02:45, 7 ജൂൺ 2022 (UTC)

16:58, 13 ജൂൺ 2022 (UTC)

20:17, 20 ജൂൺ 2022 (UTC)

20:02, 27 ജൂൺ 2022 (UTC)

19:31, 4 ജൂലൈ 2022 (UTC)

19:24, 11 ജൂലൈ 2022 (UTC)

22:59, 18 ജൂലൈ 2022 (UTC)

19:26, 25 ജൂലൈ 2022 (UTC)

21:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)

19:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)

21:08, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)

00:11, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)

23:04, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)

23:21, 5 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)

01:49, 13 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)

MediaWiki message delivery 22:15, 19 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]

The Vector 2022 skin as the default in two weeks? തിരുത്തുക

 
The slides for our presentation at Wikimania 2022

Hello. I'm writing on behalf of the Wikimedia Foundation Web team. In two weeks, we would like to make the Vector 2022 skin the default on this wiki.

We have been working on it for the past three years. So far, it has been the default on more than 30 wikis, including sister projects, all accounting for more than 1 billion pageviews per month. On average 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other skins. No changes are expected for users of these skins.

About the skin തിരുത്തുക

[Why is a change necessary] The current default skin meets the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using Wikimedia projects. The old Vector doesn't meet their needs.

[Objective] The objective for the new skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It draws inspiration from previous requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in Wikimedia deployed skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes and test results] The skin introduces a series of changes that improve readability and usability. The new skin does not remove any functionality currently available on the Vector skin.

 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents. It also looks a bit different on talk pages.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect pageviews, edit rates, or account creation. There is evidence of increases in pageviews and account creation across partner communities.

[Try it out] Try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin? തിരുത്തുക

It's possible to configure and personalize our changes. We support volunteers who create new gadgets and user scripts. Check out our repository for a list of currently available customizations, or add your own.

Our plan തിരുത്തുക

If no large concerns are raised, we plan on deploying in the week of October 3, 2022. If your community would like to request more time to discuss the changes, hit the button and write to us. We can adjust the calendar.

Also, if you'd like ask our team anything, if you have questions, concerns, or additional thoughts, please ping me here or write on the talk page of the project. We will also gladly answer! See our FAQ. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (സംവാദം) 03:13, 22 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)Reply[മറുപടി]