പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ


നേരത്തേ നടന്ന
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
സംവാദ നിലവറ

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23


പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്:

  1. ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.
  2. ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
  3. ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

നടപടിക്രമം

  1. മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  2. നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ താളിൽ {{FPC}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.
  3. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ തിരുത്തുക എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|''ചിത്രത്തിന്റെ പേർ''|''അഭിപ്രായം''}} എന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായി ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.
    ഉദാ: {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|ആമ്പൽ.jpg|അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു}}

നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം

  1. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസം എങ്കിലും ആയിരിക്കണം.
  2. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 100 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം.
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

യൂഫോർബിയ മിലി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 11:53, 12 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)
കരിമീൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 09:56, 11 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


പുള്ളിക്കുറുമ്പൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 11:45, 12 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)


സ്വർണ്ണത്തവള

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 14:17, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


പെരുവാലി ബാംബൂ ഹട്ട്, അടവി

 
പെരുവാലി ബാംബൂ ഹട്ട്,അടവി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- (Vijith9946956701 (സംവാദം) 13:51, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC))മയിലിന്റെ മുട്ടകൾ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 14:50, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


മലയാളം അക്ഷരമാല

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 09:22, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


കലാമണ്ഡലം രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ

 
കലാമണ്ഡലം രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--സായി കെ. ഷണ്മുഖം (സംവാദം) 09:00, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


കൂടിയാട്ടം

 
കൂടിയാട്ടം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 07:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


കല്ലുരുട്ടിക്കാട

 
കല്ലുരുട്ടിക്കാട

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- Shagil Kannur (സംവാദം) 07:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)


മൺറോ തുരുത്ത്

 
മൺറോത്തുരുത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. -- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 12:03, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


സൂര്യഗ്രഹണം

 
സൂര്യഗ്രഹണം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 17:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)


ചെറിയ കടൽകാക്ക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 06:05, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

 N മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നു തെറ്റ് തിരുത്തി--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 18:58, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)