വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ


നേരത്തേ നടന്ന
തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
സംവാദ നിലവറ

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23


പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്:

 1. ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.
 2. ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
 3. ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

നടപടിക്രമം

 1. മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രം അവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 2. നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ താളിൽ {{FPC}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.
 3. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയുടെ തിരുത്തുക എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|''ചിത്രത്തിന്റെ പേർ''|''അഭിപ്രായം''}} എന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലായി ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്യുക.
  ഉദാ: {{subst:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രം|ആമ്പൽ.jpg|അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു}}

നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം

 1. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസം എങ്കിലും ആയിരിക്കണം.
 2. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 100 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം.
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക

തിഥി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 04:30, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)


പിൻ‌ഹോൾ ഒക്ലൂഡർ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 04:14, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)


മർക്കടശലഭം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 04:14, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)


അച്യുതറായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടം

 
അച്യുതറായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു Jadan.UC (സംവാദം) 04:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

 •   നിഷ്പക്ഷം മുന്നിലെ കല്ല് പാകിയ വഴിയുടെ കോമ്പോസിഷൻ അലോസരമുണ്ടാക്കുന്നു. നല്ല ചിത്രം. --Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 14:18, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു- ലാന്റ്സ്കേപായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നാവുമായിരുന്നു.--Irshadpp (സംവാദം) 09:58, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

ഭരതനാട്യം

 
ഭരതനാട്യം

2019 ലെ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നിന്നും പകർത്തിയത്. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 08:57, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നുJadan.UC (സംവാദം) 16:05, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - കൊള്ളാം --KG (കിരൺ) 16:20, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Malikaveedu (സംവാദം) 17:41, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

മണലരിക്കൽ

 
മണലരിക്കൽ

വ്യക്തിഗത ചിത്രം അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉപയോക്താവ്:Abhilash raman

 •   അഭിപ്രായം -- ഈ നാമനിർദ്ദേശം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 17:32, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)
 •   അഭിപ്രായം -- മലയാളം ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ചിത്രമല്ല.--Irshadpp (സംവാദം) 09:55, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)
 N - മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല--KG (കിരൺ) 16:22, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

കാനായി കുഞ്ഞിരാമാൻ

വ്യക്തിഗത ചിത്രം അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. KG (കിരൺ) 06:51, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)


ക്രാന്തിവൃത്തം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 10:02, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)


ചിരവനാക്ക് (സസ്യം)

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 08:37, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)


കുവൈറ്റ് എയർവെയ്സ് വിമാനം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 17:20, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)


ജെ. മെഴ്​സിക്കുട്ടി അമ്മ

വ്യക്തിഗത ചിത്രം, അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--KG (കിരൺ) 06:41, 29 ജൂലൈ 2020 (UTC)


മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--Sreenandhini (സംവാദം) 14:28, 23 ജൂലൈ 2020 (UTC)


അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു----KG (കിരൺ) 19:44, 28 ജൂലൈ 2020 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--N Sanu / എൻ സാനു / एन सानू (സംവാദം) 09:54, 29 ജൂലൈ 2020 (UTC)
 •   അഭിപ്രായം-- തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളവയോ(പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ) സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസ് ഉള്ളവയോ ആയിരിക്കണം. ന്യായോപയോഗ അനുമതിപ്രകാരമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്.എന്ന മാനദണ്ഡം ഈ നാമനിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? Shagil Kannur (സംവാദം) 15:07, 29 ജൂലൈ 2020 (UTC)
പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ അല്ലെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസ് ആണ്. ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് -- റസിമാൻ ടി വി 15:27, 29 ജൂലൈ 2020 (UTC)