പഴയ സംവാദങ്ങൾ


താൾ ഒഴിവാക്കണംതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:Mainspace താൾ ദയവായി പരിശോധിക്കുക. എന്റെ അറിവിൽ ആ താൾ മായ്ക്കണമെന്ന് തോനുന്നു. ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് afd ചേർക്കാഞ്ഞത്. Adithyak1997 (സംവാദം) 05:56, 12 ജൂലൈ 2020 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പോലെ തിരിച്ചു വിട്ടു.--KG (കിരൺ) 16:23, 12 ജൂലൈ 2020 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ സാഹസികയാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം!തിരുത്തുക

 
നമസ്കാരം TWA! We're so happy you wanted to play to learn, as a friendly and fun way to get into our community and mission. ഒരു തുടക്കം കിട്ടുവാൻ ഈ കണ്ണികൾ താങ്കൾക്ക് സഹായകമാവും എന്ന് തോനുന്നു.

-- 02:13, ബുധൻ ഓഗസ്റ്റ് 5, 2020 (UTC)

Merge requestതിരുത്തുക

Can you please merge these two templates ?

  1. ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
  2. ഫലകം:ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌വിവരപ്പെട്ടി

--നവീൻ ഫ്രാൻസിസ് (സംവാദം) 01:56, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)