വിക്കിപീഡിയ:തലക്കെട്ട് മാറ്റുവാനുള്ള അപേക്ഷ

തലക്കെട്ട് മാറ്റുവാനുള്ള അവകാശം തരണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു്--Sandeep.s 12:21, 20 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

Yes check.svg വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ താങ്കളുടെ അംഗത്വം സ്വതേ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും തലക്കെട്ട് മാറ്റാനുള്ള അവകാശം സിദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. --Vssun (സുനിൽ) 08:22, 20 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

ലീലാവതിയുടെ അനന്തരാവകാശികൾതിരുത്തുക

ലീലാവതിയുടെ അനന്തരാവകാശികൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻറെ തലക്കെട്ട് മാററണമെന്നുണ്ട്. അനുവദിക്കുക --Prabhachatterji 07:52, 20 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

  സംവാദത്താളിൽ മറുപടിനൽകി. --Vssun (സുനിൽ) 08:23, 20 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

തലയന്നേരി ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രംതിരുത്തുക

തലയന്നേരി ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന ലേഖനത്തിൻറെ തലക്കെട്ട് തലയന്നേരി ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി കാവ് എന്നു മാററണമെന്നുണ്ട്. ദയവായി അനുവദിക്കുക. — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Arjun sagar (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

 Y ചെയ്തു--Vssun (സംവാദം) 17:51, 14 ഫെബ്രുവരി 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

ആന്റി റൂബിതിരുത്തുക

ആന്റി റൂബി എന്നാ ലേഘനതിന്റെ തലകെട്ട് ആന്റിറൂബിൻ എന്നാക്കാൻ തല്പെര്യപെടുന്നു .അനുവദിക്കുക — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് ഫൈസൽ (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

  ചെയ്തു --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:41, 22 ഫെബ്രുവരി 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

അർജുൻ മുണ്ടതിരുത്തുക

അർജുൻ മുണ്ട എന്നതിലെ മുണ്ട എന്നത് മുണ്ഡ എന്നക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇതൊരു ആദിവാസി വിഭാഗമാണ്. മുണ്ഡകളെപ്പറ്റി ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ വാക്കിന്റെ ശരിയായ ഉച്ചാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാള പത്രങ്ങളിലും മറ്റും ഈ വാക്ക് മുണ്ട എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ പഴയ പല തർജിമകളിലും ഇത് മുണ്ഡ എന്നാണ്. ഉദാഹരണമായി ലീലാ സർക്കാരിന്റെ 1992 - ലെ മഹാശ്വേത ദേവിയുടെ ആരണ്യേ അധികാർ എന്ന നോവിൽന്റെ തർജ്ജിമയിൽ ഉടനീളം മുണ്ഡ എന്നും മുണ്ഡാരി എന്നാണ് എഴുതിക്കണ്ടത്. വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാംഎന്ന് ഉണ്ട്. --Devgowri (സംവാദം) 16:42, 10 മാർച്ച് 2013 (UTC)DevgowriReply[മറുപടി]

  - अर्जुन मुंडा - മുണ്ഡ തന്നെയാണ് ശരി. തലക്കെട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് --Vssun (സംവാദം) 11:33, 11 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

കരിയ മുണ്ടതിരുത്തുക

ഈ പേരിലെ മുണ്ട എന്നതും മേൽപ്പറഞ്ഞതു പോലെ മാറ്റിയാൽ ഉപകാരമാകും.മറ്റു പേജുകളിലെ വിവരണങ്ങളിൽ വരുന്ന മുണ്ട എന്ന ആദിവാസി പ്രയോഗം [[മുണ്ഡ] എന്നാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. --Devgowri (സംവാദം) 07:31, 15 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

 Y ചെയ്തു --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 07:51, 15 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയ:എല്ലാ ഭാഷകളിലും വേണ്ടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

ഈ തലക്കെട്ട് വിക്കിപീഡിയ:എല്ലാ ഭാഷകളിലും വേണ്ടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നാക്കിയാൽ ഉപകാരമാകും എന്ന് തോനുന്നു.Adithyak1997 (സംവാദം) 15:21, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

 Y ചെയ്തു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:12, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

-- Jonteemil (സംവാദം) 13:53, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply[മറുപടി]