പ്രധാന മെനു തുറക്കുക
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്തിലേക്കു സ്വാഗതം
വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദിയാണ് വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്ത്. കൂടുതൽ സൗകര്യാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിനെ ആറു ഗ്രാമസഭകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഏതു വിഭാഗത്തിൽപെടുന്നുവെന്നു പരിശോധിച്ച് താഴെക്കാണുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ സഭ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഗ്രാമസഭകളിലെ ചർച്ചകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്.
WikiPanchayath.png
വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്തിലെ സഭകൾ
വാർത്തകൾ
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

വിക്കിപീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സഭ

നയരൂപീകരണം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

നിലവിലുള്ള നയങ്ങളും കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സഭ

സാങ്കേതികം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സഭ

നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

പുതിയ പദ്ധതികളും ആശയങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സഭ.

സഹായം
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങിനും മറ്റുമുള്ള സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്ഥലം

പലവക
ചർച്ച തുടങ്ങുക | ശ്രദ്ധിക്കുക | തിരയുക

ഇതര വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സഭ

കൂടുതൽ
എല്ലാ സഭകളും ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ എല്ലാ സഭകളും
പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ തിരയുവാൻ തിരച്ചിൽ
വിക്കിപീഡിയയെ പറ്റിയുള്ള സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ
വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹായത്തിന് സഹായമേശ
ചിത്രങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള സംശയനിവാരണത്തിന് പകർപ്പവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ
പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക (തത്സമയവിവരം)
മറ്റു വിക്കിപീഡിയരുമായി തത്സമയസംവാദം നടത്തുവാൻ irc://irc.freenode.net/wikipedia-ml
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിന്റെ വിലാസം wikiml-l@lists.wikimedia.org

Project tiger contest

Dear all, apologies for writing in English. Please feel free to translate to Malayalam. Project tiger contest winners who did not fill this form yet, please fill it by 15th June 2018. After that, we are not able to send the prize. Whoever already filled, need not fill it once again. Thank you. --Gopala Krishna A (സംവാദം) 05:26, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)

Pinging Winners. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ വിജയിച്ചവർ. @Meenakshi nandhini, @Sai k shanmugam, @Arun sunil kollam, @Unni Krishnan Rajan --ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 09:55, 8 ജൂൺ 2018 (UTC)

Wikigraphists Bootcamp (2018 India): Applications are open

Wikigraphists Bootcamp (2018 India) to be tentatively held in the last weekend of September 2018. This is going to be a three-day training workshop to equip the participants with the skills to create illustrations and digital drawings in SVG format, using software like Inkscape.

Minimum eligibility criteria to participate is as below:

 • Active Wikimedians from India contributing to any Indic language Wikimedia projects.
 • At least 1,500 global edits till 30 May 2018.
 • At least 500 edits to home-Wikipedia (excluding User-space).

Please apply at the following link before 16th June 2018: Wikigraphists Bootcamp (2018 India) Scholarships.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 11:12, 12 ജൂൺ 2018 (UTC)

South India copyright and free licenses workshop 2018

Apologies for writing in English, please consider translating this message to the project language

Hello,
A workshop on Wikimedia copyright-related topics will take place on 19 October afternoon to 21 October in Bangalore or slightly around. Pre-event session is on 19 October later afternoon/early evening.

Any Wikimedian from South Indian states (who is currently staying in) Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, who are actively working, may apply to participate in the workshop.

The primary trainer of the workshop will be Yann

Some of the topics to be discussed during the workshop are (more topics may be added)

 • Different Creative Commons licenses (CC licences) and terminologies such as CC, SA, BY, ND, NC, 2.0, 3.0, 4.0
 • Public domain in general and Public domain in India
 • Copyright of photos of different things such as painting, sculpture, monument, coins, banknotes, book covers, etc.
 • Freedom of Panorama
 • Personality rights
 • Uruguay Round Agreements Act (URAA, specially impact on Indian works)
 • Government Open Data License India (GODL)
 • topic may be added based on needs-assessment of the participants

Please see the event page here.

Partial participation is not allowed. In order to bridge gendergap, female Wikimedians are encouraged to apply. -- Tito, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:40, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)


TWL Con (2019 India)

Please help translate to your language

Dear all,

I am happy to announce that the applications for TWL Con (2019 India), a mini-conference around The Wikipedia Library (TWL) and library outreach for Wikimedia projects in India are now open. The application form is available here. Last date is 25 November 2018. The event is to be held in January 2019. The eligibility guidelines are applicable as mentioned here. -- Shypoetess (സംവാദം) 18:40, 19 നവംബർ 2018 (UTC)

Reminder TWL Con (2019 India)

Please help translate to your language

Dear all,

It is to remind you that the applications for TWL Con (2019 India), a mini-conference around The Wikipedia Library (TWL) and library outreach for Wikimedia projects in India are open only till tomorrow i.e. 25 November 2018. The application form is available here. The event is to be held in January 2019. The eligibility guidelines are applicable as mentioned here. Kindly fill out the form as soon as possible -- Shypoetess (സംവാദം) 18:22, 24 നവംബർ 2018 (UTC)

Call for bids to host Train-the-Trainer 2019

Apologies for writing in English, please consider translating the message

Hello everyone,

This year CIS-A2K is seeking expressions of interest from interested communities in India for hosting the Train-the-Trainer 2019.

Train-the-Trainer or TTT is a residential training program which attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community (including English) members. Earlier TTT has been conducted in 2013, 2015, 2016, 2017 and 2018.

If you're interested in hosting the program, Following are the per-requests to propose a bid:

 • Active local community which is willing to support conducting the event
  • At least 4 Community members should come together and propose the city. Women Wikimedians in organizing team is highly recommended.
 • The city should have at least an International airport.
 • Venue and accommodations should be available for the event dates.
  • Participants size of TTT is generally between 20-25.
  • Venue should have good Internet connectivity and conference space for the above-mentioned size of participants.
 • Discussion in the local community.

Please learn more about the Train-the-Trainer program and to submit your proposal please visit this page. Feel free to reach to me for more information or email tito cis-india.org

Best!

Pavan Santhosh ( MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:52, 6 ജനുവരി 2019 (UTC) )

 1. Hello, I am interested to participate in TTT2019 Sidheeq|സിദ്ധീഖ് | सिधीक|صدّيق (സംവാദം) 05:02, 27 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Alleged official flag

 
Alleged official flag of the Syro-Malabar Church

I am sorry I don't speak or write Malayalam. I suppose that Malayalam-speakers are able to judge whether the image that a single user has pasted on many Wikipedias with a claim that it represents the official flag of the Syro-Malabar Catholic Church (സിറോ മലബാർ സഭ) is genuine or not. What grounds are there for saying that the Church in question, unlike other Churches, has adopted an official flag? Is it possible that someone has spammed over the Wikipedia family an image that is merely that person's own invention?

Should it at least be marked with a "citation needed" template? Theodoxa (സംവാദം) 15:59, 23 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)

@Theodoxa: There is no official confirmation about this flag as their official one. But they are used it on most places. A Citation is a must to confirm this. You can put the notice. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:33, 24 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)
-ഉപയോക്താവ്:Ranjithsiji, thank you. I have tried to edit the page, so as to insert a query on the lines of "Alleged flag [അവലംബം ആവശ്യമാണ്] -- Cf. വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്#Alleged official flag". But I have not succeeded. I haven't found how to save an edit. Perhaps because, even apart from my ignorance of Malayalam, I am accustomed to use only "Edit source". Theodoxa (സംവാദം) 20:49, 24 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)
Theodoxa, if you get stuck in the visual mode, you can switch to wikitext. There's a pencil icon on the far edge of the toolbar that will let you choose between visual and wikitext modes.
You can also set the language for the user interface in Special:Preferences (first screen, section section) or in Special:GlobalPreferences if you'd like it to apply to all sites. Then you'll actually see "Edit" and/or "Edit source" as options, in English. Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 04:17, 1 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)
Thank you, Whatamidoing (WMF). I have tried to append to the image of the flag in ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത the Malayalam template corresponding to {{citation needed}}, which I perhaps wrongly believe is [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]. Preview showed no difference that I could discern (the very reason why I thought visual editing did not work), but I went ahead and saved my edit.
Since what I (again, perhaps wrongly) believe to be a baseless insertion into Wikipedia by a Malayalam speaker, I think it is up to the Malayalam Wikipedia to solve the problem. The author used the name Syromalabar52 to insert it in Malabar Church Unofficial Flag.jpg Wikimedia Commons and then inserted it in the Wikipedias of many languages. Someone (not me, even under another name) has recently removed all the many insertions into the English Wikipedia. I myself have removed it from several other Wikipedias, especially after being informed here that "there is no official confirmation about this flag as their official one". But from now on, I leave dealing with the question to others.
Syromalabar52 also posted in Wikipedia Commons two images of Syromalabar prelates into which he had pasted his flag. Then, using the IP 223.237.149.227 belonging to Bharti Tele Ventures Ltd in Bangalore, he inserted the first into ജോർജ് ആലഞ്ചേരി and the second into en:Lawrence Mukkuzhy. A different Indian IP was used to insert the flag into various other Wikipedias. Theodoxa (സംവാദം) 13:46, 2 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)
I don't know what editing tools you're using. You used Preview, and you said it was visual editing, but there is no Preview in the visual editor. Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 17:29, 11 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)
You are right and I was wrong.
I still see no effect of my (ignorant) attempts to attach a "citation needed" tag to the image of the supposed official flag in ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത, മാർ തോമാശ്ലീഹാ പള്ളി, തുലാപ്പള്ളി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത. And there has been no consideration by the Malayalam-Wikipedia community of the genuineness or falsity of the claim about the image. Theodoxa (സംവാദം) 06:52, 12 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)
I believe that you would just edit the page in any wikitext editor, find the image's caption, and paste this at the end of it: {{തെളിവ്}} Then save the page. Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 22:34, 12 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)
I thank you warmly for your kind practical help. Theodoxa (സംവാദം) 06:47, 13 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Section editing in the visual editor, on the mobile site

Please help translate to your language

The Editing team has been working on two things for people who use the visual editor on the mobile site:

Some editors here can see these changes now. Others will see them later. If you find problems, please leave a note on my talk page, so I can help you contact the team. Thank you, and happy editing! Whatamidoing (WMF) (സംവാദം) 04:11, 1 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Train-the-Trainer 2019 Application open

Apologies for writing in English, please consider translating
Hello,
It gives us great pleasure to inform that the Train-the-Trainer (TTT) 2019 programme organised by CIS-A2K is going to be held from 31 May, 1 & 2 June 2019.

What is TTT?
Train the Trainer or TTT is a residential training program. The program attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community members. Earlier TTT has been conducted in 2013, 2015, 2016, 2017 and 2018.

Who should apply?

 • Any active Wikimedian contributing to any Indic language Wikimedia project (including English) is eligible to apply.
 • An editor must have 600+ edits on Zero-namespace till 31 March 2019.
 • Anyone who has the interest to conduct offline/real-life Wiki events.
 • Note: anyone who has already participated in an earlier iteration of TTT, cannot apply.

Please learn more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so. Regards. -- Tito (CIS-A2K), sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:07, 26 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Request

Sorry to post in English. Please translate for the community. I would like to grant bot DiBabelYurikBot written by Yurik a bot flag. The bot makes it possible for many wikis to share templates and modules, and helps with the translations. See project page. Capankajsmilyo (സംവാദം) 17:25, 26 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Hangout invitation

I have created a hangout to improve collaboration and coordination among editors of various wiki projects. I would like to invite you as well. Please share your email to pankajjainmr@gmail.com to join. Thanks Capankajsmilyo (സംവാദം) 16:37, 29 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Request for translation and continued maintenance of a Meta page: Wikimedia Community User Group Hong Kong

Hello, guys,

I am WhisperToMe, a strategy coordinator for meta:Wikimedia Community User Group Hong Kong. In an effort to increase participation from Hong Kong's ethnic minority South Asian community, I am looking for Wikimedians interested in maintaining translations of the user group's pages in South Asian languages. If there are speakers of Malayalam interested in not only creating a translation of the page, but also continually maintaining it as changes are made, please give me a ping. I think this would be very useful for the city's South Asian community.

Happy editing, WhisperToMe (സംവാദം) 09:28, 1 മേയ് 2019 (UTC)

Wikimedia Education SAARC conference application is now open

Apologies for writing in English, please consider translating

Greetings from CIS-A2K,

The Wikimedia Education SAARC conference will take place on 20-22 June 2019. Wikimedians from Indian, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Bangladesh and Afghanistan can apply for the scholarship. This event will take place at Christ University, Bangalore.

Who should apply?

 • Any active contributor to a Wikimedia project, or Wikimedia volunteer in any other capacity, from the South Asian subcontinent is eligible to apply
 • An editor must have 1000+ edits before 1 May 2019.
 • Anyone who has the interest to conduct offline/real-life Wikimedia Education events.
 • Activity within the Wikimedia movement will be the main criteria for evaluation. Participation in non-Wikimedia free knowledge, free software, collaborative or educational initiatives, working with institutions is a plus.

Please know more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so. Regards.Ananth (CIS-A2K) using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:54, 11 മേയ് 2019 (UTC)

CIS-A2K: 3 Work positions open

Hello,
Greetings for CIS-A2K. We want to inform you that 3 new positions are open at this moment.

 • Communication officer: (staff position) The person will work on CIS-A2K's blogs, reports, newsletters, social media activities, and over-all CIS-A2K general communication. The last date of application is 4 June 2019.
 • Wikidata consultant: (consultant position), The person will work on CIS-A2K's Wikidata plan, and will support and strengthen Wikidata community in India. The last date of application is 31 May 2019
 • Project Tiger co-ordinatorː (consultant position) The person will support Project tiger related communication, documentation and coordination, Chromebook disbursal, internet support etc. The last date of application is 7 June 2019.

For details about these opportunities please see here. -- Tito (CIS-A2K), sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:02, 22 മേയ് 2019 (UTC)

Indic Wikimedia Campaigns/Contests Survey

Hello fellow Wikimedians,

Apologies for writing in English. Please help me in translating this message to your language.

I am delighted to share a survey that will help us in the building a comprehensive list of campaigns and contests organized by the Indic communities on various Wikimedia projects like Wikimedia Commons, Wikisource, Wikipedia, Wikidata etc. We also want to learn what's working in them and what are the areas that needs more support.

If you have organized or participated in any campaign or contest (such as Wiki Loves Monuments type Commons contest, Wikisource Proofreading Contest, Wikidata labelathons, 1lib1ref campaigns etc.), we would like to hear from you.

You can read the Privacy Policy for the Survey here

Please find the link to the Survey at: https://forms.gle/eDWQN5UxTBC9TYB1A

P.S. If you have been involved in multiple campaigns/contests, feel free to submit the form multiple times.

Looking forward to hearing and learning from you.

-- SGill (WMF) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 06:09, 25 ജൂൺ 2019 (UTC)

ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കുള്ള പിന്തുണ

എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ,

വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു - ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉദാരമായ വ്യക്തിഗത സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെയും ഒരു ശൃംഖല. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്, വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളും സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ദൗത്യവും സഹകരിച്ച് വളരുക, വളർത്തുക.

വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനോടക്കം കേട്ടിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ വിക്കിമീഡിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ഭാവിക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ചില കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അഫ്കോം തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിരവധി കമ്മ്യൂണിറ്റികളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും പിന്തുണയും സ്ഥിരീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേഷനുകളെ പിന്തുണക്കുകയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി. ചാപ്റ്ററിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യയുമായി നിരവധി വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു (m:Wikimedia_chapters/Requirements). ശേഷം, 2019 ജൂണിൽ വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യയുടെ കരാർ പുതുക്കി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന് ശുപാർശ ചെയ്തത്.

2011ലാണ് വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒരു ചാപ്റ്ററായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 2015 ൽ, ചാപ്റ്റർ കരാർ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു. അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റിയുമായും ഫൗണ്ടേഷനുമായും ചേർന്ന്, ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുകയും 2017 ഓടെ നല്ല നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, 2017 നും 2019 നും ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വസ്ത സംഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നേടാൻ ചാപ്റ്ററിന് കഴിഞ്ഞില്ല, നിലവിൽ, നിയമപരമായി ഫൗണ്ടേഷന്റെ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചാരിറ്റിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ചാപ്റ്ററിനായില്ല. ഈ ലൈസൻസിംഗും രജിസ്‌ട്രേഷനും സുരക്ഷിതമാക്കുമെന്നും അംഗീകാരത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ചാപ്റ്റർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഫൗണ്ടേഷനും അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മികച്ച നേതൃ പാടവം കാണിക്കുകയും നമ്മുടെ ആഗോള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ്ജസ്വലരായ, വളരുന്ന സമൂഹത്തോട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ നിലവിൽ എട്ട് ഇൻഡിക് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, വരും ആഴ്ചകളിൽ രണ്ട് എണ്ണം കൂടി അഫ്‌കോം (അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി) പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വായനക്കാരിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം 700 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേജ് കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇൻഡിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളർച്ച വിക്കിപീഡിയയുടെയും വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും ഭാവിക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, എഴുത്തുകാർ, വായനക്കാർ, ദാതാക്കൾ എന്നിവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വിക്കിമീഡിയ പ്രോജക്റ്റുകളെയും ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ വിജ്ഞാന ദൗത്യത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതും വളരുന്നതുമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജോലി തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനുവേണ്ടി,

വലേറീ ഡികോസ്റ്റ
മേധാവി, കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനം
വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ

Project Tiger 2.0

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ പരിഭാഷാ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

നിരവധി വിക്കിപീഡിയ സമൂഹങ്ങളിൽ വിവർ‌ത്തന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷാ ഉപകരണം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖകരുമായി ചേർന്ന്, ഈ ഉപകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷ വഴി സാധിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഈ ഉപകരണം നല്ല നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇത് ഗൗരവത്തോടെയല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന യാന്ത്രിക വിവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം തടയുന്നുമുണ്ട്. പൊതുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് പരിഭാഷകൾ ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിച്ച ലേഖനങ്ങളേക്കാൾ മായ്ക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖകർ, 3,799 ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേഖകസമൂഹത്തിന്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കിയാൽ, പരിഭാഷ വഴി കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, നിലവിലുള്ളവ വികസിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ശേഷി ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം പുതിയ ലേഖകരെ സൃഷ്ടിപരമായ തിരുത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയും. പരിഭാഷ വഴി സുസ്ഥിരമായ വിധത്തിൽ മറ്റ് ഭാഷകളുമായുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുവാനും ലേഖകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുവാനും സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി, ഇനി പറയുന്നവയിൽ താങ്കളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു:

 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാക്കൽ. ഇതിൽ ഉപകരണം സ്വതേ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കലും, പ്രസക്തമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപകരണം പെട്ടന്ന് കണ്ണിൽ പെടുന്ന വിധത്തിൽ സ്ഥാപിക്കലും, ഉള്ളടക്കരാഹിത്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസക്തമായ വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തലും, സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസൃതമായ വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി, കൂടുതൽ ലേഖകർക്ക് പരിഭാഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്നതാണ്.
 • നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ. നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ പുതിയ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതു വഴിയുള്ള വിപുലീകരണത്തിനുള്ള ആശയങ്ങൾ കാണുക. നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ, പുതിയ വീക്ഷണങ്ങൾ ചേർത്തും വിഷയത്തെ വിശദമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയും വികസിപ്പിക്കാൻ ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.
 • കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും പരിഭാഷ ചെയ്യൽ പിന്തുണയ്ക്കൽ. മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരിഭാഷയെ പിന്തുണക്കുന്നതു വഴി ഏതൊരു ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും അങ്ങനെ പുതിയ ലേഖകർക്ക് ഭാഗഭാക്കാകാനും കഴിയുന്നതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സമൂഹവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് പങ്ക് വെയ്ക്കണം. അടുത്ത ചുവടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമൂഹവുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെയായിരിക്കും നിർവ്വചിക്കപ്പെടുക, ഒപ്പം ഓരോ സമൂഹത്തിനും വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഗവേഷണ പ്രക്രിയയും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

പ്രാഥമിക ചുവെടന്ന നിലയിൽ, ഇനി പറയുന്നവയെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു:

 • മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരിഭാഷ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആശയം, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ സുസ്ഥിര വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ മാർഗ്ഗമാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?
 • ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകൾ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിർദ്ദിഷ്ട സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായവും മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറിപ്പുകളും ഈ സംഭാഷണ ചരടിൽ ഇടാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. --Elitre (WMF) (സംവാദം) 10:15, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC) (ഭാഷാ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്)

പരിഭാഷ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം മലയാളം വിക്കിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്പം പോലും മെഷീൻ ട്രാൻസിലേഷൻ ഉപയോഗച്ചില്ലെങ്കിൽപോലും സ്പ്ലിറ്റ് വ്യൂ ആയി ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കാണുന്നത് തന്നെ വളരെ സൗകര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കൽവളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നിലവിൽ ഒരു പുരിഭാഷ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൂർണമായതിനു ശേഷമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാകൂ. എന്നാൽ കുറച്ച് പാരഗ്രാഫുകൾ മാത്രം പരിഭാഷ ചെയ്ത് പേജ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും. തുടർന്ന് മറ്റ് ഭാഷകളിൽകൂടുതലുള്ള പാരഗ്രാഫുകൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്താനായി ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. --Mujeebcpy (സംവാദം) 20:34, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

Project Tiger important 2.0 updates

For any query, feel free to contact us on the talk page 😊
Thanks for your attention
Ananth (CIS-A2K) using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:20, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

Wikimedia movement strategy recommendations India salon

Please translate this message to your language if possible.

Greetings,

You know Strategy Working Groups have published draft recommendations at the beginning of August. On 14-15 September we are organising a strategy salon/conference at Bangalore/Delhi (exact venue to be decided) It'll be a 2 days' residential conference and the event aims to provide a discussion platform for experienced Wikimedians in India to learn, discuss and comment about the draft recommendations. Feedback and discussions will be documented.

If you are a Wikipedian from India, and want to discuss the draft recommendations, or learn more about them, you may apply to participate in the event.

Please have a look at the event page for more details The last date of application is 7 September 2019.

It would be great if you share this information who needs this. For questions, please write on the event talk page, or email me at tito+indiasalon@cis-india.org

Thanks for your attention
Ananth (CIS-A2K) sent through MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:15, 2 സെപ്റ്റംബർ 2019 (UTC)

Project Tiger Article writing contest Update

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

GLOW edit-a-thon starts on 10 October 2019

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

Hope this message finds you well. Here are some important updates about Project Tiger 2.0/GLOW edit-a-thon.

 • The participating communities are requested to create an event page on their Wikipedia (which has been already updated with template link in the last post). Please prepare this local event page before 10 October (i.e. Edit-a-thon starting date)
 • All articles will be submitted here under Project Tiger 2.0. Please copy-paste the fountain tool link in the section of submitted articles. Please see the links here on this page.

Regards. -- User:Nitesh (CIS-A2K) and User:SuswethaK(CIS-A2K) (on benhalf of Project Tiger team) using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 19:41, 4 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

Project Tiger 2.0: Article contest jury information

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

We want to inform you that Project Tiger 2.0 is going to begin on 10 October. It's crucial to select jury for the writing contest as soon as possible. Jury members will assess the articles.

Please start discussing on your respective village pump and add your name here as a jury for writing contest if you are interested. Thank you. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:06, 8 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

Project Tiger Article writing contest Jury Update

Hello all,

There are some issues that need to be addressed regarding the Juries of the Project Tiger 2.0 article writing contest. Some of the User has shown interest to be a jury and evaluate the articles created as the part of the writing contest. But they don't meet the eligibility criteria. Please discuss this aspect with the community, if the community feel that they have the potential to be a jury then we can go ahead. If not please make a decision on who can be the jury members from your community within two days. The community members can change the juries members in the later stage of the writing contest if the work done is not satisfactory or the jury member is inactive with the proper discussion over the village pump.

Regards,
Project Tiger team at CIS-A2K
Sent through--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:51, 17 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത്&oldid=3234195" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്