പഴയ സംവാദം
പഴയ സംവാദങ്ങൾ

മോശമായ ഭാഷതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയുടെ പേജുകളിലും സംവാദതാളുകളിലും മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പൊതു നിലനിൽപ്പിനും ഇവിടെ നല്ല അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനും അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ഈ സംവാദങ്ങളെല്ലാം പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളതാണെന്നും ആർക്കും എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുാവുന്നതരത്തിൽ ലഭ്യമാണെന്നും അവസാനമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. --F-Cuba

മായ്ക്കൽ നിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

സെബാസ്റ്റ്യൻ വടക്കേൽതിരുത്തുക

സെബാസ്റ്റ്യൻ വടക്കേൽ എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. --Irshadpp (സംവാദം) 10:30, 1 നവംബർ 2020 (UTC)


ജോർജ് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

 

ജോർജ് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും നയരേഖകൾക്കും അനുസൃതമായി നിലനിർത്താവുന്നതാണോ അതോ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ജോർജ് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന താളിൽ ഒരു ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുവാൻ 7 ദിവസം വരെ സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയത, നിഷ്പക്ഷത, സ്വീകാര്യത എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ശക്തമായ അവലംബങ്ങളും വാദഗതികളുമാണു് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഈ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അവലംബങ്ങളും മറ്റും ചേർത്ത് പ്രസ്തുത ലേഖനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. എന്നാൽ, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായി ഒരു അന്തിമതീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ, ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള, ലേഖനം മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുകൂടാ.- Rahulmenon1989 (സംവാദം) 03:19, 13 നവംബർ 2020 (UTC)

കളരിപ്പയറ്റ്തിരുത്തുക

തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നാടാർ സമുദായവുംസമുദായമാണ് ഉത്തര കേരളത്തിൽ തീയർ സമുദായവും ആണ് പരമ്പരാഗതം ആയി കളരി പ്രധാനമായും അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നത്വന്നത്.[1][2][3]


കൃത്യമായി റഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കളരിപ്പയറ്റ് ന്റെ രണ്ട് ബുക്കിൽ ഇത് രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 24 news kerala യുടെ ഔദ്യോദിക news ചാനലിൽ ഇത് എടുത്ത് പറയുന്നും ഉണ്ട്.


ഇത് കളരിപ്പയറ്റ് പേജിൽ ചേർക്കാമോ? പേജ് protected ആണ്.

ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

പുസ്തക റഫറൻസ് ൽ ഉള്ള നായർ ഈഴവ പടയാളികളുടെയും അഭ്യാസ മികവും രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Unniyarcha (സംവാദം) 03:37, 1 ജനുവരി 2021 (UTC)

Unniyarcha, ബ്ലോക്കാണെങ്കിൽ ആ താളിന്റെ സംവാദതാളിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:18, 1 ജനുവരി 2021 (UTC)

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. പ്രസാദ്, എസ് ആർ ഡി (2016). കളരിപ്പയറ്റ് വിജ്ഞാനകോശം. കണ്ണൂർ,കേരളം: Kairali Books. ISBN 9789388087544.
  2. PR, Dr.Nisha (2020). Jumbos and Jumping Devils: A Social History of Indian. Oxford: Oxford. ISBN 9780199496709.
  3. Kerala, News-18 (2020). "മലയാള-സിനിമയെ-കളരി-പഠിപ്പിച്ച-CVN-കളരിപരിശീലനം-കേന്ദ്രവും-സുനിൽ-ഗുരുക്കളും" [CVN College Training Center and Sunil Guru who taught Malayalam cinema]. News18 Kerala. Kerala.

മോശമായ ഭാഷതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയുടെ പേജുകളിലും സംവാദതാളുകളിലും മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പൊതു നിലനിൽപ്പിനും ഇവിടെ നല്ല അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനും അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ഈ സംവാദങ്ങളെല്ലാം പൊതുസഞ്ചയത്തിലുള്ളതാണെന്നും ആർക്കും എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുാവുന്നതരത്തിൽ ലഭ്യമാണെന്നും അവസാനമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. --F-Cuba

പരിശോധിക്കുക്കതിരുത്തുക

മലയാളം വികിപീഡിയയിലെ തീയർ എന്ന ലേഖനം ഒന്നു ഇരുത്തി വായ്ക്കുക.അതിൽ നല്കിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെർക്കപ്പെട്ടിടുള്ള അവലംബങ്ങളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ചേർത്ത് വായ്ക്കുക. POV ആണു അതിൽ അധികവും. മിക്കവാറും നൽകിയിടുള്ള അവലംബങ്ങൾക്കും ചെർക്കപ്പെട്ടിടുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങള്ക്കും ആനയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സംഘടനയുടെ പേരിൽ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ രഹസ്യമായ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ദൈനംദിനം നടക്കുന്ന തിരുത്തലുകളും കൂടിച്ചേർക്കലുകളും കാര്യനിർവാഹകൻമാർ ശ്രേദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് Sreedevi8844 എന്ന അക്കൌണ്ട് ഇംഗ്ലിഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ തടഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ ഇവരെ തുറന്നു വിട്ടതായി ആണ് കാണുന്നത്. [1] ജാതീയ വിദ്വേഷം വരെ ഇവർ വിക്കിപീഡിയയിൽ വന്നു ശർദിക്കുന്നു . കഴിവതും ഇത്തരം കോപ്രായങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഈഴവ, തണ്ടാൻ, പുലയർ തുടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇവർ നടത്തുന്ന തിരുത്തലുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ North Africa To North Malabar: AN ANCESTRAL JOURNEY എന്ന അവലംബം പ്രത്യക്ഷ സമുദായ സംഘടനയുടെ വ്യക്തി തന്നെ രചിച്ചതാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ഇതെല്ലാം ചർച്ചയാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. 157.44.218.226 17:03, 5 ജനുവരി 2021 (UTC)

കൂടുതൽ വ്യക്തത ഞാൻ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുതിരുത്തുക

എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില നിഷിപ്ത് താൽപര്യ മുള്ള ആരോ ആണ് 157.44.218. 226 എന്ന ഉപഭോക്താവ്. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ എന്തോ ഒരു താല്പര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ ആകാം വിമർശിക്കുന്നത് , ഇതേ ഐഡിയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു . അദ്ദേഹം പറയും പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ലേഖനത്തിൽ ഇല്ല. വ്യക്തമായ അവലംബത്തിൽ തന്നെ ആണ് ഞാൻ വക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവലംബം ഇല്ലാതെ വയ്ക്കുന്നതിന് ഞാൻ പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇല്ല, എന്ത് തന്നെ ആയാലും അഡ്മിൻ എന്റെ വാക്കുകൾ മുഖവിലക്ക് എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Sreedevi8844 (സംവാദം) 14:24, 7 ജനുവരി 2021 (UTC)


വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഇടമല്ല വിക്കിപീഡിയ എന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ലേഖനങ്ങൾ വിജ്ഞാനപരമായാണ് വിപുലീകരിക്കേണ്ടത്. ശക്തമായ ഉദ്ധരണികൾ/അവലംബങ്ങൾ നൽകിയാണ്ഏത് ലേഖനവും നിലനിർത്തേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ വമ്പൻമാർ എന്ന രീതിയിൽ ആരുമൊക്കെയായോ മൽസരത്തിലേർപ്പെടുന്നപോലെയാണ് ചില ലേഖനങ്ങളിൽതിരുത്തലുകളും ചെർക്കലുകളും നടത്തുന്നത്. ലേഖനങ്ങളും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുന്നവരും ഇവിടെ വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ല എന്നു അറിയുക. ആരുടേയും കജ്ചപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഇടവുമല്ല ഇവിടം. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശശുദി നിങ്ങളുടെ സംഭവനകളിൽ നിന്നു നന്നായി അന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കിതന്നെയാണ് ചെക്ക്യൂസർ നിങ്ങളെ മറ്റിടത്ത് തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.157.46.162.12 17:42, 7 ജനുവരി 2021 (UTC)

അപരൻതിരുത്തുക

Outlander07 
 Canaanism 

ഇത് രണ്ടും ഒരു user ആണ്.

ക്നാനായക്കാരൻ എന്ന id യിൽ വന്നത് ഈ Outlander എന്ന നായർ ജാതി പ്രൊമോട്ടർ ആണ്.

ഒരു check user file ചെയ്യുക.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 64.71.185.230 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

എന്ന് Adithya Kiran Chekavar ന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു.Outlander07 (സംവാദം) 10:40, 18 ജനുവരി 2021 (UTC)

Outlander07, Canaanism ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 14:02, 18 ജനുവരി 2021 (UTC)

അതെ അങ്ങനെ ആണ് മുകളിൽ കമെൻറ് ഇട്ട 64.71.185.230 എന്ന അപരൻ പറയുന്നത്.താങ്കൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ check user ഫയൽ ചെയ്ത് സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കുക.എന്നിട്ട് എന്നെന്നേക്കുമായി wikipediaയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആ അപരനായി അഭിനയിക്കുന്ന അയാളെ തടയുക. Outlander07 (സംവാദം) 15:37, 18 ജനുവരി 2021 (UTC)

അതെ , ഈ അപരൻ ഒരു നായർ ജാതി പ്രൊമോട്ടർ ആണ് എന്ന് വ്യക്തം ആണ് . മറ്റ് ജാതിക്കാരെ ഇകഴ്ത്തുന്നതും ഈ അപരന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി ആണ് .

ഇതേപോലെ ബ്ലോക്ക് കിട്ടാൻഡ്‌ നില്ക്കാൻ ആണ് ആ പുതിയ ക്‌നാനായക്കാരൻ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ക്നാനായ എന്ന പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി നായർ ജാതി പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങിയത് .

ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ള ഇതേ അക്കൗണ്ടും അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന കാരണത്താൽ ആണ് നായർ ജാതി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പുതിയ അപര അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് എന്നും സംശയിക്കുന്നു .ഇത്തരം ജാതിവാദികൾ ആയ ജാതി പ്രൊമോട്ടർമാരെ ഒരു നിമിഷം വെച്ച് പുലർത്തരുത് എന്നും ഇവിടെ ഓർമിപ്പിക്കട്ടെ.


ഒരു ചെക്ക് യൂസർ അന്വേഷണം തുറക്കാൻ ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു .— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 64.71.185.241 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ഇയാൾ വീണ്ടും സംവാദങ്ങളിൽ വന്നു ശർദിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ. Adhithya Kiran Chekavar എന്നയാളുടെ അപരനാണ്. തിയ്യ ജാതി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജീവിത ലക്‌ഷ്യം. en.wiki, commons, ml.wiki തുടങ്ങി വിക്കിപീഡിയ ആയ വിക്കിപീഡിയ മുഴുവൻ ബ്ലോക്കും വാങ്ങി. ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ mess തിരുത്തി പഴയപടി ആകുന്നവരെല്ലാം ഇയാൾക്ക് നായരാണ്. കുറച്ചെങ്കിലും ഉളുപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്ത റിപോർട്ടുകൾ കോപ്പി അടിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇടില്ലായിരുന്നു, അതിൽ പറഞ്ഞതൊന്നും ഇയാൾടെ പോലത്തെ തള്ളൽ ആയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അടപടലം പിടിച്ചു ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തത്. ഇക്കാലത്തും ജാതി വെറി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവനെയൊക്കെ മുക്കാലിൽ കെട്ടി അടിക്കണം.--2409:4073:486:F3B:90AE:A477:4DF5:8590 15:09, 20 ജനുവരി 2021 (UTC)

വർഗ്ഗം: സന്യാസിമാർതിരുത്തുക

വർഗ്ഗം:സന്യാസിമാർ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് വർഗ്ഗം:ഹൈന്ദവം ത്തിനു കീഴിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വർഗ്ഗം:ബുദ്ധമതസന്യാസിമാർ, വർഗ്ഗം:സെൻ ബുദ്ധമതസന്യാസിമാർ എന്നീ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വഴി

വർഗ്ഗം:ഹൈന്ദവം ---> വർഗ്ഗം:സന്യാസിമാർ --- വർഗ്ഗം:ബുദ്ധമതസന്യാസിമാർ

ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ജൈനസന്യാസിമാരെക്കുറിച്ചോ, ക്രിസ്തീയസന്യാസിമാരെക്കുറിച്ചോ വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിച്ചാൽ അതിന്റെ വഴിക്കും ഈ പ്രശ്നം വരും. വർഗ്ഗം:ഹിന്ദു സന്ന്യാസിമാർ എന്ന വർഗ്ഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വർഗ്ഗമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വർഗ്ഗം:സന്യാസിമാർക്കു കീഴിൽ വരുന്ന ഹിന്ദുസന്യാസിമാരെ ആ വർഗ്ഗത്തിനു കീഴിലാക്കി, ആ വർഗ്ഗം സന്യാസിമാർ, ഹൈന്ദവം എന്നീ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു കീഴിലാക്കുന്നതു കൊണ്ടു പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതോടൊപ്പം വർഗ്ഗം:സന്യാസിമാർ എന്നതിനെ ഇപ്പോഴുള്ള വർഗ്ഗം:ജീവചരിത്രം എന്നതിന്റെ കീഴിൽ കൂടാതെ വർഗ്ഗം:മതപരമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നതിന്റെ കീഴിൽ വരുത്താമെന്നാണെനിക്കു തോന്നിയത്. വേറേ യോജിച്ച വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വർഗ്ഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നതു അതുൾപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളുണ്ടാക്കില്ലല്ലോ? ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 09:45, 24 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

  ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 08:54, 25 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)
ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് en:Category:Indian Hindu monks ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗ്ഗം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിലവിലുള്ള ഹിന്ദു സന്ന്യാസിമാരെ അങ്ങോട് മാറ്റാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:51, 26 ഫെബ്രുവരി 2021 (UTC)

Wikimedia Foundation Community Board seats: Call for feedback meetingതിരുത്തുക

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes between February 1 and March 14. While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. As a matter of fact, there had only been one member who served on the Board, from South Asia, in more than fifteen years of history.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. This call for feedback is to see what processes can we all collaboratively design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees? In this regard, it would be good to have a community discussion to discuss the proposed ideas and share our thoughts, give feedback and contribute to the process. To discuss this, you are invited to a community meeting that is being organized on March 12 from 8 pm to 10 pm, and the meeting link to join is https://meet.google.com/umc-attq-kdt. You can add this meeting to your Google Calendar by clicking here. Please ping me if you have any questions. Thank you. --User:KCVelaga (WMF), 10:30, 8 മാർച്ച് 2021 (UTC)

[Wikimedia Foundation elections 2021] Candidates meet with South Asia + ESEAP communitiesതിരുത്തുക

Hello,

As you may already know, the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections are from 4 August 2021 to 17 August 2021. Members of the Wikimedia community have the opportunity to elect four candidates to a three-year term. After a three-week-long Call for Candidates, there are 20 candidates for the 2021 election.

An event for community members to know and interact with the candidates is being organized. During the event, the candidates will briefly introduce themselves and then answer questions from community members. The event details are as follows:

  • Bangladesh: 4:30 pm to 7:00 pm
  • India & Sri Lanka: 4:00 pm to 6:30 pm
  • Nepal: 4:15 pm to 6:45 pm
  • Pakistan & Maldives: 3:30 pm to 6:00 pm
  • Live interpretation is being provided in Hindi.
  • Please register using this form

For more details, please visit the event page at Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP.

Hope that you are able to join us, KCVelaga (WMF), 06:34, 23 ജൂലൈ 2021 (UTC)

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിക്കിമീഡിയ ഫൌണ്ടേഷൻ 2021 ബോർഡ്‌ ഓഫ് ട്രസ്റ്റികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യതിരുത്തുക

സുഹൃത്തെ Rojypala,

വിക്കിമീഡിയ ഫൌണ്ടേഷൻ 2021 ബോർഡ്‌ ഓഫ് ട്രസ്റ്റീ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുള്ളതിനാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് ആരംഭിച്ച്, 2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് അവസാനിക്കും. വിക്കിമീഡിയ ഫൌണ്ടേഷൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഒരു ബോർഡ്‌ ഓഫ് ട്രസ്റ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോർഡ്‌ ഓഫ് ട്രസ്റ്റി വിക്കിമീഡിയ ഫൌണ്ടേഷൻറെ തീരുമാനമെടുക്കൽ സമിതിയാണ്. ബോർഡ്‌ ഓഫ് ട്രസ്റ്റി കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

ഈ വർഷം ഒരു സമുദായ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ നാല് സീറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഈ സീറ്റുകളിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 19 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നു. 2021 ലെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

സമുദായത്തിലെ 70,000 അംഗങ്ങളോട് വോട്ടുചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിൽ നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു! വോട്ടിംഗ് 23:59 UTC ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ മാത്രം.

നിങ്ങൾ ഇതിനകം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വോട്ട് ചെയ്തതിന് നന്ദി, ദയവായി ഈ ഇമെയിൽ അവഗണിക്കുക. ആളുകൾക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു തവണ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:08, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)

ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകളിലെ തീവ്രവാദം എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

 

ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകളിലെ തീവ്രവാദം എന്ന ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും നയരേഖകൾക്കും അനുസൃതമായി നിലനിർത്താവുന്നതാണോ അതോ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകളിലെ തീവ്രവാദം എന്ന താളിൽ ഒരു ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുവാൻ 7 ദിവസം വരെ സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയത, നിഷ്പക്ഷത, സ്വീകാര്യത എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ശക്തമായ അവലംബങ്ങളും വാദഗതികളുമാണു് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഈ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അവലംബങ്ങളും മറ്റും ചേർത്ത് പ്രസ്തുത ലേഖനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. എന്നാൽ, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായി ഒരു അന്തിമതീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ, ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള, ലേഖനം മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുകൂടാ.- Irshadpp (സംവാദം) 07:36, 10 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)

കുര്യാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരി എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

 

കുര്യാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരി എന്ന ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും നയരേഖകൾക്കും അനുസൃതമായി നിലനിർത്താവുന്നതാണോ അതോ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/കുര്യാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരി എന്ന താളിൽ ഒരു ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുവാൻ 7 ദിവസം വരെ സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയത, നിഷ്പക്ഷത, സ്വീകാര്യത എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ശക്തമായ അവലംബങ്ങളും വാദഗതികളുമാണു് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഈ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അവലംബങ്ങളും മറ്റും ചേർത്ത് പ്രസ്തുത ലേഖനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. എന്നാൽ, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായി ഒരു അന്തിമതീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ, ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള, ലേഖനം മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുകൂടാ.- Irshadpp (സംവാദം) 11:53, 15 നവംബർ 2021 (UTC)

സതീഷ് കെ. കുന്നത്ത് എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

 

സതീഷ് കെ. കുന്നത്ത് എന്ന ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും നയരേഖകൾക്കും അനുസൃതമായി നിലനിർത്താവുന്നതാണോ അതോ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/സതീഷ് കെ. കുന്നത്ത് എന്ന താളിൽ ഒരു ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുവാൻ 7 ദിവസം വരെ സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയത, നിഷ്പക്ഷത, സ്വീകാര്യത എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ശക്തമായ അവലംബങ്ങളും വാദഗതികളുമാണു് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഈ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അവലംബങ്ങളും മറ്റും ചേർത്ത് പ്രസ്തുത ലേഖനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. എന്നാൽ, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായി ഒരു അന്തിമതീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ, ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള, ലേഖനം മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുകൂടാ.- Irshadpp (സംവാദം) 11:52, 15 ഡിസംബർ 2021 (UTC)

സംവാദംതിരുത്തുക

വിജയിക്കണം 2409:4073:2003:DF0A:F391:C201:DE5D:BFB0 17:28, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)