<< ഇതിലുംപഴയത് ഇതിലും പുതിയത്>>


നിലവറതിരുത്തുക

മുൻപ് നിലവറകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നല്ലോ. കണ്ണി തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. --Vssun (സംവാദം) 14:02, 22 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഇവിടെയുള്ളതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്?--KG (കിരൺ) 04:53, 25 മാർച്ച് 2013 (UTC)

അതിനു താഴെയുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നീട് തപ്പിയപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നു. പറയാൻ മറന്നുപോയി. :) --Vssun (സംവാദം) 12:10, 25 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വനിതാദിന പുരസ്കാരംതിരുത്തുക

  വനിതാദിന പുരസ്കാരം
വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രണ്ട് പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച താങ്കൾക്ക് വനിതാദിന പുരസ്കാരം സ്നേഹപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് --നത (സംവാദം) 21:34, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

Transcriptionതിരുത്തുക

Hello Kiran Gopi, can you help me with a transcription? I would like to know how the English family name "Conley" (Wiktionary: IPA und Audio) is spelled. Looking at the Malayalam alphabet I'm lost. It could be something like: ക ka / ന na / ഌ l̥ / ഇ i. Cheers --Кашко (സംവാദം) 17:57, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

I thought it is like ko/കൊ n/ൻ li/ലി . --KG (കിരൺ) 06:27, 12 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
Thank you! --Кашко (സംവാദം) 02:22, 13 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

Checkuser statusതിരുത്തുക

Dear Kiran Gopi, I'm currently checking the CU votes to ensure there is a community consensus. It's a bit hard when you don't speak (ml) and when there's no translation engine or dictionary publicly available... About the whole discussion, may I know why Jyothis and Sreejithk2000 have not been elected ? If you have some mean to translate (ml) to (en), it would be really helpful. Thanks. -- Quentinv57 18:45, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

Replied --KG (കിരൺ) 04:38, 13 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

Inactive bot on Chinese Wikipediaതിരുത്തുക

Hi Kiran Gopi,

I noticed that your bot User:Kgsbot on zh.wikipedia has been inactive for more than a year. Do you still need it?

If you wish to keep its bot flag, please let me know. If you no longer need it, or there is no reply in a month, the bot flag will be removed by local bureaucrat.

Regards, --Bencmq (സംവാദം) 14:31, 14 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

The bot is no longer active as an inter-wiki bot, please remove the flag.--KG (കിരൺ) 18:13, 14 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

താരകത്തിനു നന്ദിതിരുത്തുക

നന്ദി കിരൺ :-) ബിപിൻ (സംവാദം) 17:56, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

നമസ്കാരം, Kiran Gopi. താങ്കൾക്ക് കവാടത്തിന്റെ സംവാദം:ജീവശാസ്ത്രം എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

ഇസ്ഹാഖ് കുരിക്കൾതിരുത്തുക

ഇസ്ഹാഖ് കുരിക്കൾ എന്ന താൾ നീക്കം ചെയ്തതായി അറിയുന്നു.കാരണം അറിഞ്ഞാൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും Akbarali 05:20, 1 മേയ് 2013 (UTC)

താൾ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ? സംവാദതാൾ ആണ് നീക്കം ചെയ്തത് അതിൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഒരു ഒപ്പ് മാത്രമായിരുന്നുള്ളത്. താങ്കൾക്ക് അബദ്ധം ഒപിണഞ്ഞതാണന്നു കരുതി നീക്കിയതാണ്. --KG (കിരൺ) 05:37, 1 മേയ് 2013 (UTC)

ശരിയായി വരുന്നെയുള്ളൂ... Akbarali 11:37, 1 മേയ് 2013 (UTC)

Uklanjanje bot zastavice / Removal of bot flagതിരുത്തുക

(Bosanski) Želim da vas obavijestim da je se na bs.wiki donijela odluka da se uklone bot zastavice kod neaktivnih i/ili interwiki botova. Vaš bot spada u najmanje jednu od ove dvije kategorije. Ova odluka je donešena zbog zbivanja oko Wikidata koje je dovelo do toga da su interwiki botovi postali nepotrebni. Ako želite da zadržite vašu bot zastavicu onda možete podnijeti taj zahtjev ovdje sa dodatnim informacijama o poslovima koje bi bot obavljao i na koji nacin. Imajte na umu da ovo treba da bude konkretan i koristan posao za zajednicu da bi se zastavica zadržala. Ako imate bilo kakvih pitanja kontaktirajte me na mojoj stranici za razgovor. Ukoliko ne reagujete na ovu poruku će se uklanjanje zastavice izvršiti nakon nekoliko sedmica. Međutim, uvijek ste dobrodošli da podnesete novi zahtjev za bot zastavicu.

(English) I want to inform you that on bs.wiki there has been a voting that resulted in accepting the removal of bot flags for inactive and/or interwiki bots. Your bot has been identified to meet at least one of these criteria. This decision has been made due to the new developments with Wikidata by which all interwiki bots have become unnecessary. If you want to keep your bot flag, then please report that here by indicating what new task your bot will be performing and how this will be done. Note however that this has to be a concrete and useful task for the community before it will be accepted. If you have any questions, please let me know on my talk page. In case of no response, the removal of the bot flag will be performed within a few weeks from now. However, after that period you are always welcome to file a new request for a bot flag.

-- Edin(r) 01:23, 27 april 2013 (CEST)

Fact tagതിരുത്തുക

Hi, Kiran.

In this edit are you fact tagging "one of the largest school boards in Canada"? If so I'll find a source for that WhisperToMe (സംവാദം) 08:11, 21 മേയ് 2013 (UTC)

The article it states that is the largest school boards in Canada. I ask a proof for that.--KG (കിരൺ) 08:15, 21 മേയ് 2013 (UTC)
 • "Trustees keep pay freeze." Toronto Star. January 6, 1994. Brampton section p. BR1.
  • It says ""Dufferin-Peel is one of the largest boards in Canada, yet trustees honorarium is one of the lowest," board vice-chairperson Sally Fallon said after of the decision was reached last month." - Meaning largest school boards
 • "Supervisor takes over Peel school board finances." CBC. Tuesday, February 6, 2007.
  • It says "One of the largest Catholic school boards in the province, Dufferin-Peel has 89,000 students attending 141 schools in areas including Brampton, Caledon and Mississauga."
  • It says the district has a "$660-million annual operating budget"

Is this fine or do you need me to look for more? WhisperToMe (സംവാദം) 08:17, 21 മേയ് 2013 (UTC)

നയരൂപീകരണം ചർച്ചതിരുത്തുക

ദയവായി ഈ ചർച്ചയിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ക്ഷണിക്കുന്നു. - Prince Mathew പ്രിൻസ് മാത്യു 17:57, 21 മേയ് 2013 (UTC)

കാരണം വ്യക്തമാക്കുമല്ലോതിരുത്തുക

SD മാറ്റി Delete എന്ന ടാഗ് കെ.കെ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീം ലേഖനത്തിൽ നിലനിർത്തികണ്ടു. അതിനുള്ള കാരണം കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ നന്നാവും.--സുഹൈറലി 10:22, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)

ഞാൻ SD ടാഗ് മാറ്റിയിലല്ലോ :) --KG (കിരൺ) 10:42, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)
SD എന്ന ഫലകം മാറ്റി Delete എന്നാക്കിയത് ഞാനാണ്. വേഗത്തിൽ കാരണം കൂടാതെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ചർച്ച ചെയ്ത് നീക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 12:24, 4 ജൂൺ 2013 (UTC)

പുതിയ പ്രവേശനംതിരുത്തുക

പുതിയ പ്രവേശനം--റോജി പാലാ (സംവാദം) 17:40, 6 ജൂൺ 2013 (UTC)

Autotaxonomy വർഗ്ഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ആ ടാക്സോണമി വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പേരു മാറ്റാൻ പാടില്ലെന്നാണു് കണക്കു്. വിക്കിസ്പീഷീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണു് ആ ഫലകങ്ങൾ. അവയെ Wanted Category List-ൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താനാണു് ഇങ്ങനെ ഒരു Holding category set ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 12:15, 24 ജൂലൈ 2018 (UTC) 10:47, 10 ജൂൺ 2013 (UTC)

രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർതിരുത്തുക

ചർച്ച കാണുക. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ എന്നത് മത്സരിച്ചു ജയിക്കണം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയത എന്ന് താങ്കൾ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ഓർക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 15:20, 15 ജൂൺ 2013 (UTC)

Major local political figures who have received significant press coverage. ഈ significant press coverage എന്നത് ഒരു കീറാമുട്ടി ആണ്? എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം എന്നറിയില്ല, ഒരാളെ പറ്റി ഒരു വരി വാർത്ത വന്നാലും അത് significant press coverage ആണ് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ?. പക്ഷേ ആ ലിങ്കിൽ തന്നെ പറയുന്നു തോറ്റവർക്ക് ശ്രദ്ധേയതയില്ലന്ന്.--KG (കിരൺ) 16:13, 15 ജൂൺ 2013 (UTC)

പ്രമാണം:TessyThomas.jpgതിരുത്തുക

എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രമാണം:TessyThomas.jpg മായ്ച്ചതെന്നു പറയാമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അസാധുവായ ന്യായോപയോഗം എന്നു പറയുന്നത്?--PrinceMathew (സംവാദം) 16:49, 19 ജൂൺ 2013 (UTC)

ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചിത്രം ന്യായോപയോഗ പരിധിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.--KG (കിരൺ) 17:25, 19 ജൂൺ 2013 (UTC)
അതെയോ? സോറി, അറിയില്ലായിരുന്നു. --PrinceMathew (സംവാദം) 17:37, 19 ജൂൺ 2013 (UTC)

English translationsതിരുത്തുക

Sorry for wriring this message in English as I don't know Malayalam. I wanted to know what are the English titles for വർഗ്ഗം:1472 and വർഗ്ഗം:1109-ൽ മരിച്ചവർ. In other words what do they mean. I am working on wikidata and in that regard I wanted to know. Thanks in advance.--Vyom25 (സംവാദം) 12:41, 2 ജൂലൈ 2013 (UTC)

Hi I have updated interwiki in wiki data for thoses two pages, these two entries in wikidata Q9721547, Q9705473 can be removed. --KG (കിരൺ) 13:05, 2 ജൂലൈ 2013 (UTC)
Thank you will look out for them. THanks again for quick reply.--Vyom25 (സംവാദം) 13:26, 2 ജൂലൈ 2013 (UTC)
Sorry to bother you again but വർഗ്ഗം:100-കളിൽ ജനിച്ചവർ is also duplicate can you merge it with proper page. I will take care of the rest. One other thing I wanted to ask was is there any similarity between വർഗ്ഗം:1472 and വർഗ്ഗം:1472-ൽ ജനിച്ചവർ; they are different but what do they say? Thanks again in advance.--Vyom25 (സംവാദം) 07:25, 4 ജൂലൈ 2013 (UTC)
വർഗ്ഗം:100-കളിൽ ജനിച്ചവർ is updated properly now, entry Q9701002 can be removed from wikidata as it is a duplicate. Yes there is difference b/w വർഗ്ഗം:1472 and വർഗ്ഗം:1472-ൽ ജനിച്ചവർ. വർഗ്ഗം:1472 means category:1472 and വർഗ്ഗം:1472-ൽ ജനിച്ചവർ is for Category:1472 births.Thanks for your help in updating broken interwiki links in mlwiki.--KG (കിരൺ) 08:40, 4 ജൂലൈ 2013 (UTC)
Thanks for the prompt action. There is a whole list of wikidata pages with only Malayalam links. Many of them are duplicate. If anybody from Malayalam wiki community want to work on it then let me know I will point them in the right direction. Meanwhile as a non Malayalam speaker I can only work on number releted links as I can identify numbers not content.--Vyom25 (സംവാദം) 11:26, 4 ജൂലൈ 2013 (UTC)
Please share those list with me, I will take care it.--KG (കിരൺ) 12:19, 4 ജൂലൈ 2013 (UTC)
Okay, I will put their link on your wikidata talk page.--Vyom25 (സംവാദം) 18:23, 4 ജൂലൈ 2013 (UTC)
How ഫലകം:Country data NIC and ഫലകം:Country data നിക്കരാഗ്വ are different?--Vyom25 (സംവാദം) 11:31, 30 ജൂലൈ 2013 (UTC)
നമസ്കാരം, Kiran Gopi. താങ്കൾക്ക് Drajay1976 എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

സഹായംതിരുത്തുക

ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.--സുഗീഷ് (സംവാദം) 06:34, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

വിവരങ്ങൾ പങ്കു വെച്ചതിനു നന്ദി --Vibitha vijay 10:16, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

PDതിരുത്തുക

@ഈ തിരുത്ത്

കോമൺസിൽ നയത്തിന് മാറ്റം വന്നോ? --Vssun (സംവാദം) 09:35, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

എന്തു പറ്റി അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ?--KG (കിരൺ) 10:05, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

1950, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ലേ പൊതുസഞ്ചയത്തിലായുള്ളൂ. കോമൺസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതേ നയം തന്നെയല്ലേ നമ്മളും പിന്തുടരുന്നത്/പിന്തുടരേണ്ടത്? --Vssun (സംവാദം) 10:11, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

ഇവിടെ URAA പ്രശ്നം വരില്ല എന്നു കരുതുന്നു, കാരണം ഇന്ത്യയിൽ സാധനം പബ്ലിക് ഡൊമയനിലാണ്. --KG (കിരൺ) 10:40, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

വിക്കിമീഡിയ സെർവറുകൾ യു.എസിലാണ് എന്ന കാരണത്താലാണ്, ഉറവിടത്തിലും യു.എസിലും പൊതുസഞ്ചയത്തിലാകണമെന്ന നിബന്ധന കോമൺസിൽ പാലിക്കുന്നത്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. കോമൺസിൽ പാലിക്കുന്ന അതേ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഇവിടെയും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 12:50, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

Agreed, പക്ഷെ ഇവിടെ URAA ബാധകമാകുന്നുണ്ടോ? അറിവ് വച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യത്ത് കോപ്പിറൈറ്റ് തീരാതിരിക്കുകയും അമേരിക്കയിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് തീർന്നവയ്ക്കല്ലെ പ്രശ്നമുള്ളു.--12:59, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)
ഇവിടെ യു.ആർ.ആർ.എ.-യല്ല ബാധകമാകുന്നത്. ഇതിന്റെ പകർപ്പവകാശകാലാവധി യു.എസിൽ തീർന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. --Vssun (സംവാദം) 14:04, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)
URAA ഇല്ലങ്കിൽ ഇതിന് അമേരിക്കയിൽ പകർപ്പവകശ സാധുത തെളിയിക്കേണ്ടി വരില്ലന്നു കരുതുന്നു.--KG (കിരൺ) 06:40, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

ബാധകമാവില്ല എന്നെഴുതിയത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഉള്ളടക്കം യു.ആർ.ആർ.എ. ബാധകം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം പകർപ്പവകാശം തീർന്നവയുടെ കാര്യത്തിലാണ് യു.ആർ.ആർ.എ. പ്രകാരം അതിന്റെ മാതൃരാജ്യത്തിലും പകർപ്പവകാശമുക്തമാണോ എന്നു നോക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ പകർപ്പവകാശം തീർന്നിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വിക്കിമീഡിയ സെർവറുകളിൽ പി.ഡി. ആയി ശേഖരിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല. --Vssun (സംവാദം) 09:30, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

ഇതനുസരിച്ച് 1923-നു മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തവയും, 1996-നു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ വന്നവയും മാത്രമേ പി.ഡി. ആകൂ. --Vssun (സംവാദം) 09:32, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)
നമസ്കാരം, Kiran Gopi. താങ്കൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ:Sockpuppet investigations/ഉപയോക്താവ്:Lakshmanan എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .
നമസ്കാരം, Kiran Gopi. താങ്കൾക്ക് സംവാദം:ചാലിയം കോട്ട എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .
നമസ്കാരം, Kiran Gopi. താങ്കൾക്ക് സംവാദം:ലോക്‌സഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭതിരുത്തുക

കേരള മന്ത്രിസഭ എന്നു പറയുമ്പോൾ, ഐക്യകേരളത്തിനു മുമ്പും ഇവിടെ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഐക്യകേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ എന്ന തലക്കെട്ടു നൽകിയത്. തലക്കെട്ടു മാറ്റം നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ, അതല്ലേ കീഴ്വഴക്കം ?? ബിപിൻ (സംവാദം) 12:45, 6 നവംബർ 2013 (UTC)

ഐക്യകേരളത്തിനു മുൻപ് കേരളത്തിൽ മന്ത്രിസഭ ഇല്ല, തിരുക്കൊച്ചി മന്ത്രി സഭയല്ലെയുള്ളു.--KG (കിരൺ) 19:00, 6 നവംബർ 2013 (UTC)
ശരി ബിപിൻ (സംവാദം) 02:37, 7 നവംബർ 2013 (UTC)

കുഴൂർ വിൽസൺതിരുത്തുക

താങ്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ വിശ്വത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഇട്ട കുറിപ്പ് പഴയ സംവാദം അടക്കം ഇവിടെയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:04, 8 നവംബർ 2013 (UTC)

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ലേക്ക് സ്വാഗതംതിരുത്തുക

If you are not able to read the below message, please click here for the English version


നമസ്കാരം! Kiran Gopi,

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2013, ഡിസംബർ 21 -22- 23 തീയതികളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

പതിനാലോളം ഇന്ത്യൻ ഭാഷാസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിക്കിപീഡിയ പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തം, വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനായുള്ള വിക്കിസംഗമോത്സവ തിരുത്തൽ യജ്ഞം “വിക്കിവിദ്യാർത്ഥിസംഗമം”, “വിക്കിയുവസംഗമം”, “ഭിന്നശേഷി ഉപയോക്താക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം”, “തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണവും ഡിജിറ്റൈസേഷനും”, “വിക്കി ജലയാത്ര” എന്നീ പരിപാടികളും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

താങ്കളെ 2013 ഡിസംബർ 21-23 -ന് ആലപ്പുഴയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ...

--വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി MkBot (സംവാദം) 21:33, 11 നവംബർ 2013 (UTC)

ഫലകം:പ്രധാനതാൾ-തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനംതിരുത്തുക

പ്രധാനതാളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഒന്നു നോക്കുമോ? ഇതിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേഖനം ഒഴികെ മറ്റു രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്നു പിടികിട്ടിയില്ല. ഇവിടെ ഓകെയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പോയി.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:32, 13 നവംബർ 2013 (UTC)

 Y ചെയ്തു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു.--KG (കിരൺ) 06:52, 13 നവംബർ 2013 (UTC)

സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്തിരുത്തുക

സംവാദം താൾ തിരുത്തുമ്പോൾ "സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്" എന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ?--Raghith (സംവാദം) 05:34, 14 നവംബർ 2013 (UTC)

ഉവ്വ് --KG (കിരൺ) 05:46, 14 നവംബർ 2013 (UTC)

പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളതിരുത്തുക

 --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 13:06, 19 നവംബർ 2013 (UTC)

Retrait du groupe bot pour Kgsbot / Bot flag removal for Kgsbotതിരുത്തുക

Bonjour Kiran Gopi,

J’ai constaté que ton bot Kgsbot n’a pas fait de modification sur FR:Wikipédia depuis de nombreux mois et j'ai proposé de le retirer du groupe bot. Si tu souhaites commenter cette décision, merci de te rendre ici. Sans réponse de ta part le flag devrait être retiré dans un mois. Merci pour les contributions de ton bot à la Wikipédia en français.

Bonne continuation. Bub's (സംവാദം) 17:12, 2 ഡിസംബർ 2013 (UTC)

Hi Kiran Gopi,

I noted that your bot Kgsbot hasn’t altered FR:Wikipédia for months and I have suggested to remove it’s bot flag. I you whish to comment on that proposal, please go there to do so (you can write in English). By default the flag should be removed in a month. Thank you for your bot's contribution to the French Wikipédia.

Best regards, Bub's (സംവാദം) 17:12, 2 ഡിസംബർ 2013 (UTC)

Bot flag removed. Litlok (സംവാദം) 15:52, 1 ജനുവരി 2014 (UTC)
നമസ്കാരം, Kiran Gopi. താങ്കൾക്ക് വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ഉറുദു എഴുത്തുകാർ എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

ദ ഡൗൺ ട്രോഡൻസ്തിരുത്തുക

ദ ഡൗൺ ട്രോഡൻസ് എന്ന ലേഖനം മായ്ച്ചതായി കണ്ടു. ശ്രദ്ധേയതയില്ല എന്നതായിരുന്നു കാരണം. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ അങ്ങിനെയൊരു ലേഖനം നിലവിലുണ്ട്. അവിടെ ശ്രദ്ധേയതയില്ല എന്ന് കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും അത് പകർത്തിയെഴുതിയാൽ വീണ്ടും ഇതേ കാരണത്താൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമോ...?   --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 14:33, 12 ഡിസംബർ 2013 (UTC)

ഇംഗ്ല്ലിഷ് വിക്കിയിൽ ഒരു ലേഖനം നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയതയ്ക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല. മലയാളം വിക്കിയിലെ ശ്രദ്ധേയത അനുസരിച്ചുള്ള ലേഖനമാണങ്കിൽ നിലനിൽക്കും അല്ലാത്തവ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാം.--KG (കിരൺ) 07:15, 13 ഡിസംബർ 2013 (UTC)
അങ്ങനൊരു താളിൽ അവലംബങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് വരെ ഇങ്ങനൊരു ബാൻഡിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇത്തരം പാട്ടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഘമാണത്. ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയതാനയങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി തോന്നിയില്ല. എന്തായാലും ഇനി ചോദിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയതു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥ തന്നെ വന്നാലോ...! അഭിപ്രായം പറയൂ... --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം   14:36, 13 ഡിസംബർ 2013 (UTC)
അടിസ്ഥാന ശ്രദ്ധേയത പോലും പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് നീക്കം ചെയ്തത്, ശ്രദ്ധേയതയുള്ള ഉള്ളടക്കഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ നിലനിൽക്കും.--KG (കിരൺ) 16:42, 15 ഡിസംബർ 2013 (UTC)
നന്ദി ! കിരൺ.--Mpmanoj (സംവാദം) 05:40, 27 ഡിസംബർ 2013 (UTC)
  വിക്കിസംഗമോത്സവ പുരസ്കാരം
2013-ലെ വിക്കിസംഗമോത്സവ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച/വികസിപ്പിച്ച താങ്കൾക്ക് വിക്കിസംഗമോത്സവ പുരസ്കാരം സ്നേഹപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് ---Mpmanoj (സംവാദം) 16:47, 9 ജനുവരി 2014 (UTC)

മായ്ക്കൽ, വോട്ട്തിരുത്തുക

സുഹൃത്തേ, എനിക്ക് താങ്കളേപ്പോലെ താൾ മായ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില. അതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താകും കാരണമെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.--Libin (സംവാദം) 06:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)

പ്രിയ ലിബിൻ, താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി കാര്യനിർവ്വാഹകർക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് അതിനാലാണ് താങ്കൾക്ക് താളുകൽ മായ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അതു പോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്ഥീതീകരിച്ച ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുപ്പത് ദിവസത്തിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് 100 എഡിറ്റുകളായാൽ വിക്കിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും സംശയമുണ്ടങ്കിൽ വിക്കിയിലെ വോട്ടെടുപ്പ് നയവും, കാര്യനിർവാഹകരെ സംബന്ധിച്ചതാളും നോക്കുമല്ലോ. സംശയമുണ്ടങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കുക.ആശംസകളോടെ.--KG (കിരൺ) 07:09, 24 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)
നമസ്കാരം, Kiran Gopi. താങ്കൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ:Sockpuppet investigations/ഉപയോക്താവ്:Roshan എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .
നമസ്കാരം, Kiran Gopi. താങ്കൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ:Sockpuppet investigations/ഉപയോക്താവ്:Libin എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

Inactive bot on Japanese Wikipediaതിരുത്തുക

Kiran Gopi/Archive 5さん、こんにちは。

ウィキペディア日本語版であなたの管理するBotが1年間以上稼働していません。

もし、Botフラグを維持されたいのであれば1か月以内に最低1度だけBotを動かしてください。このまま1か月稼働しなければあなたのBotはフラグ除去申請が提出されます。

Hi Kiran Gopi/Archive 5,

I noticed that your bot on japanese Wikipedia has been inactive for more than a year. If you wish to keep its bot flag, please use once within a month. If you no longer need it, the bot flag will be removed.

Regards, -- Banku on ja.wikipedia 06:21, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഫലകത്തെ മലയാളിയാക്കാൻ!!തിരുത്തുക

ചേട്ടാ, ഈ നാലു ഫലകങ്ങളെ ഒന്ന് മലയാളത്തിലാക്കാമോ.--എബിൻ: സംവാദം 14:09, 7 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ഉപയോക്താവ്:Abin jv  Y ചെയ്തു--117.218.66.74 05:15, 8 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

  നന്ദി 117.218.66.74 --എബിൻ: സംവാദം 17:55, 8 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

Your bot on English Wikipediaതിരുത്തുക

A proposal to de-authorize a group of idle interwiki bots on the English Wikipedia is currently in process. A bot account of yours has been included in the list. If you are no longer using this bot, no action is neccessary by you. Should you wish to revive your bot in the near future, please remove your bot from the list here: en:Wikipedia:Bot_owners'_noticeboard#Interwiki_Bot_that_are_inactive. Thank you for your contributions. For the en: Bot Approvals Group, Magioladitis (സംവാദം) 13:36, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)

Please sign new Wikimedia confidentiality agreement for nonpublic information by 15 Decemberതിരുത്തുക

This is a message from the Wikimedia Foundation. Translations are available.

As you may know, the Wikimedia Foundation Board of Trustees approved a new "Access to nonpublic information policy" on 25 April 2014 after a community consultation. The former policy has remained in place until the new policy could be implemented. That implementation work is now being done, and we are beginning the transition to the new policy.

An important part of that transition is helping volunteers like you sign the required confidentiality agreement. All Wikimedia volunteers with access to nonpublic information are required to sign this new agreement, and we have prepared some documentation to help you do so.

The Wikimedia Foundation is requiring that anyone with access to nonpublic information sign the new confidentiality agreement by 15 December 2015 (OTRS users have until 22 December 2015) to retain their access. You are receiving this email because you have access to nonpublic information and are required to sign the confidentiality agreement under the new policy.

Signing the confidentiality agreement for nonpublic information is conducted and tracked using Legalpad on Phabricator. The general confidentiality agreement is now ready, and the OTRS agreement will be ready after 22 September 2015. We have prepared a guide on Meta-Wiki to help you create your Phabricator account and sign the new agreement: Confidentiality agreement for nonpublic information/How to sign

If you have any questions or experience any problems while signing the new agreement, please visit this talk page or email me (gvarnum wikimedia.org). Again, please sign this confidentiality agreement by 15 December 2015 (OTRS users have until 22 December 2015) to retain your access to nonpublic information. If you do not wish to retain this access, please let me know and we will forward your request to the appropriate individuals.

Thank you,
Gregory Varnum (User:GVarnum-WMF), Wikimedia Foundation

Posted by the MediaWiki message delivery 23:33, 15 September 2015 (UTC) • TranslateGet help

wmf:Resolution:Licensing policyതിരുത്തുക

Hello, can you delete the files marked for speedy deletion according to the licensing policy, please? There are more files to delete or fix among പ്രത്യേകം:ഉപയോഗിക്കാത്ത_പ്രമാണങ്ങൾ and വർഗ്ഗം:യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന അനുമതി ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ. Nemo bis (സംവാദം) 09:37, 20 മാർച്ച് 2016 (UTC)

Your bot in Ukrainian Wikipediaതിരുത്തുക

Hi. You have received this message, because you have a bot in Ukrainian Wikipedia. For a long time, your bot has not committed any actions in our project. Currently, Ukrainian Wikipedia community decides what to do with inactive bots. We encourage you to visit this page and inform the community whether you would need the bot flag in the future, and if so, why. If you no longer need the flag, we would be grateful if you inform the community.

If you have any questions, feel free to contact me on my talk page, or place them on the page to which I have referred. Unfortunately, I cannot look at all the pages, so if you ask the question here, most likely, I can not answer.

We expect a response from you within a week of receiving this message.

Thank you for attention. Best regards, bureaucrat of Ukrainian Wikipedia Максим Підліснюк (talk) 19:37, 30 മാർച്ച് 2016 (UTC)

പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിതിരുത്തുക

പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന താൾ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കാമൊ? ആ താളിൽ ഒരു ഐ പി വിലാസ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉപയാക്താവ് തുടർച്ചയായി കുറെ ദിവസങ്ങളായി fancruft pole ചേർക്കുന്നു. കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഇതേ കാര്യം ചേർത്തതിന് ഒരു ഐ പി ഉപയോക്താവിനെ സുജിത് എന്ന കാര്യനിർവാഹകൻ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞിരുന്നു.എന്നാൽ ഇതേ കാര്യം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Akhiljaxxn (സംവാദം) 09:49, 30 മാർച്ച് 2017 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ -- തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്തിരുത്തുക

മായ്ക്കാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത നിരവധി താളുകൾ താങ്കൾ മായ്ക്കുമ്പോൾ ചെയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മായ്ച്ചു കണ്ടു , ദയവായി ഇത് തുടരരുത് . വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എന്ന ഭാഗം ദയവായി നോക്കൂ . ഇത് ഒരു തെറ്റായ കീഴ് വഴക്കം ആണ് . ദയവായി മായ്ച്ച താളുകൾ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയുക അല്ലെക്കിൽ അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക സമയം ഉള്ള ആരെങ്കിലും മാനദണ്ഡ പ്രകാരം അവ നീക്കം ചെയ്തോളും . - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 07:28, 3 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

 Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 08:21, 3 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
 --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 08:31, 3 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

യു ഒൺലി ലിവ് ട്വൈസ് നോവൽതിരുത്തുക

യു ഒൺലി ലിവ് ട്വൈസ് നോവൽ - തലക്കെട്ട് മാറ്റണ്ടായിരുന്നു. ആപേരിൽ സിനിമയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിനിമ താളുംകൂടി എഴുതുമ്പോൾ നാനാർത്ഥം വേണ്ടിവരും. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 08:57, 4 മേയ് 2017 (UTC)

ചലച്ചിത്രത്തിന് വലയം നൽകിയാൽ പോരെ?--KG (കിരൺ) 15:05, 4 മേയ് 2017 (UTC)

അസംതൃപ്തിതിരുത്തുക

സ്ത്രൈണകാമസൂത്രം - വിമൺസ് എഡിഷൻ എന്ന എൻറെ ലേഖനം നീക്കംചെയ്തതിൽ അസംതൃപ്തി അറിയിക്കുന്നു. Shagil Kannur (സംവാദം) 14:47, 25 മേയ് 2017 (UTC)

വിക്കിനയം അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്തതിനാലും(ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കാൻ അവശ്യമായ അവലംബങ്ങളോ/ഉള്ളടക്കമോ ലേഖനത്തിൽ ഇല്ല). കൂടാതെ ലേഖനത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പകർത്തി എഴുതിയതാണ്.--KG (കിരൺ) 07:05, 31 മേയ് 2017 (UTC)

വിക്കിനയം അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ പുന:പരിശോധനയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു. Shagil Kannur (സംവാദം) 07:10, 31 മേയ് 2017 (UTC)

നിലവിലെ ഉള്ളടക്കം പകർപ്പവകാശ ലംഘനമായതിനാൽ പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. തലക്കെട്ടും ഇൻഫോബോക്സും പുനഃസ്ഥാപിക്കാം. അവലംബങ്ങളും ലേഖനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്ന വിവരങ്ങളും നൽകി മെച്ചപ്പെടുത്തു. ആശംസകളോടെ.--KG (കിരൺ) 07:14, 31 മേയ് 2017 (UTC)
 Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 07:18, 31 മേയ് 2017 (UTC)

മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. നന്ദി. Shagil Kannur (സംവാദം) 07:20, 31 മേയ് 2017 (UTC)

ദി ലാസ്റ്റ് റ്റെംറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്തിരുത്തുക

'ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം' എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഉള്ളത്. എന്തിനാണ് തലക്കെട്ട് മാറ്റിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? Shagil Kannur (സംവാദം) 07:20, 16 ജൂൺ 2017 (UTC)

Shagil Kannur, ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ദി ലാസ്റ്റ് റ്റെംറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ?. ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം എന്നെഴുതുമ്പോൾ മലയാള പരിഭാഷാ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഉള്ളടക്കം വേണ്ടത്.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:45, 16 ജൂൺ 2017 (UTC)

അതെങ്ങിനെ ശരിയാകും? ആ പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ എങ്ങിനെയാണ് ഉള്ളത് ആ പേരിൽ തന്നെയല്ലേ മലയാളം വിക്കിയിൽ ലേഖനമെഴുതേണ്ടത്? യുദ്ധവും സമാധാനവും ആണ് , വാർ ആൻറ് പീസ് അല്ല മലയാളം വിക്കിയിൽ ഉള്ളത്. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷേ, സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ ശരിയാകുമായിരിക്കും. ടൈറ്റാനിക് പോലെ. Shagil Kannur (സംവാദം) 10:31, 16 ജൂൺ 2017 (UTC)

അപ്പോൾ തലക്കെട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ മതിയാകും. :)--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:21, 17 ജൂൺ 2017 (UTC)

വ്യക്തമായില്ലShagil Kannur (സംവാദം) 04:56, 17 ജൂൺ 2017 (UTC)

നിക്കോസ് കസൻ‌ദ്സക്കിസ് രചിച്ച പുസ്തകം ത്തിന്റെ പേര് ദി ലാസ്റ്റ് റ്റെംറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ്, ലേഖനം അതിനെ പറ്റി തന്നെ അല്ലെ. കാണുക--KG (കിരൺ) 05:11, 17 ജൂൺ 2017 (UTC)

അങ്ങിനെയെങ്കിൽ യുദ്ധവും സമാധാനവും , അമ്മ (നോവൽ) ഇവയ്ക്ക് റഷ്യൻ പേര് നല്കണം. എന്നിട്ട് മലയാള പരിഭാഷ ഈ പേരിലാണെന്ന് പറയണം.Shagil Kannur (സംവാദം) 12:24, 17 ജൂൺ 2017 (UTC)


റഷ്യൻ / ഫ്രഞ്ച് / ഇതര ഭാഷാകൃതികൾ enwiki യിൽ അവയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്പരിഭാഷയുടെ പേരിലാണുള്ളത്; മൂലകൃതിയുടെ പേരിലല്ല. ഉദാ:Wsr and peace, Mother, The stranger. പിന്നെ നമുക്കെന്തിന് ഈ കടുംപിടിത്തം? വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ പാവങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്; ലെ മിസേറാബ്ലെ എന്നല്ല. നാലപ്പാടിന്റെ പാവങ്ങൾ എന്നുമല്ല. എന്നാൽ മലയാളം വിക്കിയിൽ അത് ലെ മിസേറാബ്ലെ എന്നാണുള്ളത്. പാവങ്ങൾ റീഡയറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ, ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് പാവങ്ങൾ എന്ന് വേണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ആൽബേർ കമ്യുവിന്റെ The Stranger ന്റെ ഒറിജിനൽ പേര് വേറെ എന്തോ ആണ്. മലയാളത്തിൽ അപരിചിതൻ എന്നുണ്ട്. War and Peace ഉം റഷ്യനിൽ വേറെ പേരിലാണ്. mlwiki യിൽ യുദ്ധവും സമാധാനവും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള നയം പുന:പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. Shagil Kannur (സംവാദം) 03:31, 18 ജൂൺ 2017 (UTC)

നയ പരമായ മാറ്റം ആവശ്യമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യു.--KG (കിരൺ) 16:49, 19 ജൂൺ 2017 (UTC)

ഓറിയോൺതിരുത്തുക

ഓറിയോൺ എന്ന താളിൽ ഞാൻ വരുത്തിയ തിരുത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കിയതായി കാണുന്നു. കാരണം കൂടി ഒന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ? --ഷാജി (സംവാദം) 10:13, 16 ജൂൺ 2017 (UTC)

ക്ഷമിക്കുക, അബദ്ധം പിണഞ്ഞതാവം. റിവർട്റ്റിയിട്ടുണ്ട്.--KG (കിരൺ) 05:13, 17 ജൂൺ 2017 (UTC)

Shaji t എന്ന താൾതിരുത്തുക

Shaji t എന്ന താൾ ശ്രദ്ധിക്കുമോ? പരസ്യം, ആത്മപ്രശംസ എന്നിവ പോലെ തോന്നിക്കുന്നത്. ടാഗുകൾ സ്വയം നീക്കം ചെയ്ത് ലേഖനം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. Vijayan Rajapuram 05:16, 24 ജൂൺ 2017 (UTC)

നീക്കം ചെയ്തു, പുനഃസൃഷ്ഠി സംരക്ഷിച്ചു.--KG (കിരൺ) 05:34, 24 ജൂൺ 2017 (UTC)


നന്ദി. Vijayan Rajapuram 05:36, 24 ജൂൺ 2017 (UTC)

Shaji advtതിരുത്തുക

Shaji t എന്ന താൾ താങ്കൾ രണ്ട് തവണ മായ്‌ച്ചുവെങ്കിലും Shaji advt എന്ന തലക്കെട്ടിൽ, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പുതിയ താൾ ആരംഭിച്ചു.--- Vijayan Rajapuram 13:59, 24 ജൂൺ 2017 (UTC)

 Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 19:19, 24 ജൂൺ 2017 (UTC)

Removing explicit rights for adminsതിരുത്തുക

Dear Kiran, Please do not remove the explicit rights previously accorded to sysops in the assumption that they already have this as part of the sysop's privilege matrix. Thanks! ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 12:15, 24 ജൂലൈ 2018 (UTC) 16:23, 12 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Those were redundant rights, we are following this practice globally. -- KG (കിരൺ) 21:52, 12 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)
അതേ. കാര്യനിർവ്വാഹകർക്ക് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 21:53, 13 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Inactive bot on Latvian Wikipediaതിരുത്തുക

Hello!

As a bureaucrat on Latvian Wikipedia (lvwiki), I was checking the activity of the bots, and noticed that yours had been inactive from at least September 2013. It is not reasonable that an unmonitored account keeps a bot flag, as it may be more easily hacked. If you have any future plans for bot running or want to keep this flag for some other reasons, please make a note at this table. You can also contact me directly via my user talk at User talk:Edgars2007.

If you have no objections or we won't receive any response for a month, we will remove bot flag. Thanks a lot for your previous contributions! --Edgars2007 (സംവാദം) 08:43, 27 മേയ് 2018 (UTC)

Bot activity on the Dutch Wikipediaതിരുത്തുക

Dear,

Your bot account hasn't made any edits on the Dutch Wikipedia for at least three years. In accordance with the local bot policy the bot flag will be removed in three months. To avoid losing the bot flag, you can confirm you want to retain the bot flag by going to this page.

With kind regards, Kippenvlees1 (സംവാദം) 18:42, 29 മേയ് 2018 (UTC)

ട്വിങ്കിൾതിരുത്തുക

ഈ രണ്ടു താളുകളിലെയും ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jinoytommanjaly#ട്വിങ്കിൾ വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (സാങ്കേതികം)#ട്വിങ്കിൾ വഴി നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സംവാദം ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നിലവിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കാമൊ? Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:06, 23 ജൂലൈ 2018 (UTC)

CU അപേക്ഷതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:അപരമൂർത്തി അന്വേഷണം/കുഴൂർ ഇതൊന്നു നോക്കാമൊ?. അപേക്ഷ നൽകിയ രീതിയിൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായതിനാലാണ് .Akhiljaxxn (സംവാദം) 02:29, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

പൂർണ്ണീമ മോഹൻ. ജെ.പി ജിതിരുത്തുക

പൂർണ്ണിമ മോഹന്റെ ഛായാചിത്രം മാച്ചതായി കണ്ടു. അതിനെ നിയമവിധേയമാക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്. അവരുടേ താളിൽ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 10:03, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ന്യായോപയോഗ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല, അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ നിർവാഹമില്ല.-- KG (കിരൺ) 15:22, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ലുവ പിഴവ്തിരുത്തുക

എന്താണീ ലാവ പിഴവ് ? ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുന്നു അങ്ങനെ. --Saul0fTarsus (സംവാദം) 14:07, 18 നവംബർ 2018 (UTC)

വിക്കിസംഗമോത്സവം 2018തിരുത്തുക

If you are not able to read the below message, please click here for the English version

നമസ്കാരം! Kiran Gopi,

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2018, 2019 ജനുവരി 19, 20, 21 തീയതികളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വികാസ് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

സംഗമോത്സവത്തിലെ ഒന്നാം ദിനമായ ജനുവരി 19 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 ന് വിസംഗമോത്സവം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം വിക്കിവിദ്യാർത്ഥി സംഗമം, വിക്കിപീഡിയ പരിചയപ്പെടുത്തൽ, വിക്കിപീഡിയ തൽസ്ഥിതി അവലോകനം, വിവിധ സമാന്തര സെഷനുകളിലായി വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഡാറ്റ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ മുതലായവ നടക്കും. രാത്രി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് ഓപ്പൺ ഫോറം ഉണ്ടാകും.

രണ്ടാം ദിനത്തിൽ, ജനുവരി 20 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന സംബന്ധിച്ച സെമിനാറോടെ സംഗമോത്സവം ആരംഭിക്കും. അന്നേ ദിവസവും വിവിധ സമാന്തര സെഷനുകളിലായി വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഡാറ്റ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ നടക്കും. രാത്രി വിക്കി ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാകും.

മൂന്നാം ദിനത്തിൽ, ജനുവരി 21 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വിക്കിജലയാത്രയാണ്. മുസിരിസ് പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായ ജൂത ചരിത്ര മ്യൂസിയം പാലിയം കൊട്ടാരം മ്യൂസിയം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മ്യൂസിയം തുടങ്ങിയ 8 മ്യൂസിയങ്ങളും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം, തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രം, പട്ടണം പര്യവേക്ഷണം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരു ദിവസം നീളുന്ന ഈ ജലയാത്രയിൽ സന്ദർശിക്കും.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2018 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

താങ്കളെ 2019 ജനുവരി 19, 20, 21 തീയതികളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വച്ച് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ..

സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി. രൺജിത്ത് സിജി

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:54, 15 ജനുവരി 2019 (UTC)

URGENT: Please sign new Wikimedia confidentiality agreement for nonpublic information nowതിരുത്തുക

This is a message from the Wikimedia Foundation.

This is a reminder to acknowledge and sign the new m:Confidentiality agreement for nonpublic information. As you know, your volunteer role in Wikimedia projects gives you access to secure and sensitive information.

The new version includes one major change.

 • There is a change regarding the way personal data may be released. Accordingly, functionaries must notify the Wikimedia Foundation at check-disclosure wikimedia.org before releasing data, in order to obtain a written approval for doing so. The Foundation will respond within 10 days. However, for emergencies, such as cases involving threats of violence, functionaries may release the personal data without such explicit permission, but they should notify the Foundation immediately following the disclosure. If they choose not to disclose the data, the request for disclosure should be forwarded to the Foundation's emergency email address (emergency wikimedia.org).

There are also some wording changes that were made to more closely align the language with evolving industry norms, best practices and laws. The most notable of these has been the change of the term "nonpublic information" to "nonpublic personal data". None of these changes are intended to make fundamental changes to the scope or practice of the policy but we know they could appear as such, hence wanted to flag them.

The aforementioned changes require users that have already signed the previous version of the policy to sign the new version as well.

We therefore ask that you to sign the updated version. Signing the agreement is tracked on Phabricator's Legalpad. An online guide is available to help you with signing the agreement: m:Confidentiality agreement for nonpublic information/How to sign. If you wish you can sign it directly at https://phabricator.wikimedia.org/L37. The exact policy is located here: m:Access to nonpublic personal data policy. The text of the confidentiality agreement is located here: m:Confidentiality agreement for nonpublic information

If you have already received this message and signed the updated agreement, you need not sign it again. Once is sufficient. In this case, we ask that you respond to Samuel (WMF) letting him know when (date) and how (method/process of signing) you have signed it so that we can update our own records.

Note: please bear in mind that if you still haven’t signed the updated version of the Confidentiality Agreement by February 13, 2019 your rights will be removed.

Thank you for your understanding,

Samuel Guebo (User:Samuel (WMF)), Wikimedia Foundation

Posted by the MediaWiki message delivery 16:49, 16 ജനുവരി 2019 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019തിരുത്തുക

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം, വിക്കിലൗസ് ലൗ പദ്ധതി എന്നിവയോട് അനുബന്ധിച്ച് 10 ഫെബ്രുവരി 2019 - 31 മാർച്ച് 2019 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ലിംഗഅസമത്വം കുറയ്ക്കാനും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. സ്ത്രീകളുടെ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചും തുല്യതയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. കുറഞ്ഞത് 5 ലേഖനങ്ങളെങ്കിലും എഴുതുന്ന ലേഖകർക്ക് സമ്മാനമായി പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019 താൾ സന്ദർശിക്കുക. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിതീർക്കാൻ താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹമോടെ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 11:33, 7 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)

ഒരഭിപ്രായംതിരുത്തുക

താങ്കളുടെ താളിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

1)'എന്റെ വിക്കി ഉപയോക്തൃതാളുകൾ' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ 'വിക്ഷണറി' എന്നതിന് പകരം 'വിക്കിനിഘണ്ടു' എന്നാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും.
2)'എന്റ അഭിരുചികൾ' എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ തലകെട്ടിൽ 'എന്റ' എന്നതിന് പകരം 'എന്റെ' എന്നാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ഒന്നോർക്കുക. ഇത് വെറും ഒരഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. Adithyak1997 (സംവാദം) 11:39, 20 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.--KG (കിരൺ) 16:15, 23 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

വിക്കി റ്റേബിൾതിരുത്തുക

വിക്കി റ്റേബിളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ വരാൻ വഴിയുണ്ടോ? സാധാരണ പേജിൽ (#)ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്നപോലെ--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 00:26, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

താങ്കൾ ചോദിച്ച കാര്യത്തെപറ്റി കാര്യമായ ഗ്രാഹ്യമില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ചില യൂസർ ടെമ്പ്ല്റ്റുകളിൽ ഓട്ടോ മാറ്റിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.--KG (കിരൺ) 04:28, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ഏഷ്യൻ മാസം 2019തിരുത്തുക

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,
ഏഷ്യൻ‍ വിക്കിസമൂഹങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി 1 നവംബർ 2019 - 30 നവംബർ 2019 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2019 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും വികസിപ്പിക്കുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. ഓരോ വിക്കിപീഡിയയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന വരെ വിക്കിപീഡിയ ഏഷ്യ അംബാസിഡർമാരായി ആദരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി ഏഷ്യൻ മാസം 2019 താൾ സന്ദർശിക്കുക. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിതീർക്കാൻ താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹമോടെ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 09:57, 27 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2020തിരുത്തുക

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,
വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ലിംഗഅസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ദക്ഷിണേഷ്യൻ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി 1 ഫെബ്രുവരി 2020 - 31 മാർച്ച് 2020 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2020 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2020 താൾ സന്ദർശിക്കുക. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹമോടെ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 18:34, 31 ജനുവരി 2020 (UTC)

നമസ്കാരം :)തിരുത്തുക

ഒരു പാടു നാളുകൾ കൂടി ഇതുവഴിക്കൊന്ന് പോയപ്പോൾ ഒന്നിതിലേ വന്ന് പരിചയം പുതുക്കിപ്പോവുന്നു - Hrishi (സംവാദം) 23:53, 1 മേയ് 2020 (UTC)

അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിതിരുത്തുക

നമസ്തേ KG, ഈ താളിൽ മുൻപ് കുറേ ഉള്ളടക്കമുണ്ടായിരുന്നതും പിന്നീട് ഒരു ഐപി അതൊക്കെ നീക്കി ശൂന്യമാക്കിയതായിരുന്നു എന്ന് നാൾവഴിയിൽ കാണുന്നു. ഇതു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ സംവാദം എന്തെങ്കിലും ലഭ്യമാണോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടാകുന്നത് ചരിത്രപരമായി ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. (പഴയ ഉള്ളടക്കം മൊത്തം വായിച്ചില്ല,POV ഫലകങ്ങളെക്കെ കണ്ടു.) പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ ഇവിടെ നിന്നും പൊട്ടിയ കണ്ണി പിന്തുടർന്ന് വന്നതാണ്. ഒന്നു കൂടി നോക്കാമോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 13:45, 28 മേയ് 2020 (UTC)

ചൂണ്ടികാണിച്ചതിനു നന്ദി, താൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.--KG (കിരൺ) 04:49, 3 ജൂൺ 2020 (UTC)

വിക്കിപീഡിയയെ ഇനിയും മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനുള്ള ഗവേഷണപരിപാടികളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുതിരുത്തുക

പ്രിയപ്പെട്ട @Kiran Gopi:

വിക്കിപീഡിയയിലേക്കുള്ള താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് വളരെ നന്ദി.

വിക്കിപീഡിയയെ ഇനിയും മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനുള്ള ഗവേഷണപരിപാടികളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, കുറച്ചു ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നാൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും തുടർചർച്ചകൾക്കായി ഒരു സമയം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നന്ദി. ശുഭദിനാശംസകൾ! BGerdemann (WMF) (സംവാദം) 18:05, 2 ജൂൺ 2020 (UTC)

ഈ സർവേ ഒരു തേഡ് പാർട്ടി വഴിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത് ചില നിബന്ധനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കാം. സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചും വിവരക്കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുമറിയാൻ സർവേ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവന കാണുക.

താളിന്റെ സംരക്ഷണംതിരുത്തുക

2013-ൽ താങ്കൾ നടത്തിയ തിരുത്തൽ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാമോ? നിലവിൽ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കില്ലെന്ന് തോനുന്നു. ഇനി നടന്നാൽ സംരക്ഷണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാം. Adithyak1997 (സംവാദം) 18:57, 4 ജൂൺ 2020 (UTC)

സംരക്ഷണം മറ്റൊരു അഡ്മിൻ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്.--KG (കിരൺ) 00:20, 8 ജൂൺ 2020 (UTC)
Akhiljaxxn-ന്റെ ചെക്ക് യൂസർ അപേക്ഷ നിലവറയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 05:31, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)
 Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 06:04, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

വരന്തരപ്പിള്ളി കൂട്ടക്കൊലതിരുത്തുക

വരന്തരപ്പിള്ളി കൂട്ടക്കൊലയുടെ സംവാദംതാൾ ഒന്ന് നോക്കുമോ? -Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 17:28, 23 ജൂൺ 2020 (UTC)

മറുപടി ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ൻൽകിയിട്ടുണ്ട്.--KG (കിരൺ) 04:35, 24 ജൂൺ 2020 (UTC)

താൾ മായ്ക്കണംതിരുത്തുക

സംവാദം:പൂനെ പാക്റ്റ് താൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. അവലംബങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തതിനാലും സംവാദ താളിൽ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലും സംവാദ താൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തോനുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 16:26, 3 ജൂലൈ 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 16:30, 3 ജൂലൈ 2020 (UTC)

ഉപയോക്താവിന്റെ താൾതിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ്:DeltaQuad ഈ താൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ? ഇരട്ട തിരിച്ചുവിടൽ ശെരിയാക്കി. പക്ഷെ താൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തോനുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 20:01, 5 ജൂലൈ 2020 (UTC)

നീക്കം ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 21:20, 5 ജൂലൈ 2020 (UTC)

അമർനാഥ് കെ. എതിരുത്തുക

ഇത് കാണുക. അമർനാഥ് കെ. എ ഒരിക്കൽ മായ്ച്ചുവെങ്കിലും പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിൽനിന്നും പുനഃസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈയൊരു ലേഖനമെഴുതാനായി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ!. ഇത് അംഗീകരിക്കാമോ? ഈ ശ്രദ്ധേയത ലേഖനം നിലനിൽക്കാൻ ഉതകുന്നതാണോ?--Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 16:59, 10 ജൂലൈ 2020 (UTC)

{{മായ്ക്കുക}} ഫലകം ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശികാവുന്നതാണ്, ചർച്ച ചെയ്ത് തിരുമാനമെടുക്കാം. --KG (കിരൺ) 17:57, 10 ജൂലൈ 2020 (UTC)

താൾ ഒഴിവാക്കണംതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:Mainspace താൾ ദയവായി പരിശോധിക്കുക. എന്റെ അറിവിൽ ആ താൾ മായ്ക്കണമെന്ന് തോനുന്നു. ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് afd ചേർക്കാഞ്ഞത്. Adithyak1997 (സംവാദം) 05:56, 12 ജൂലൈ 2020 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പോലെ തിരിച്ചു വിട്ടു.--KG (കിരൺ) 16:23, 12 ജൂലൈ 2020 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ സാഹസികയാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം!തിരുത്തുക

 
നമസ്കാരം TWA! We're so happy you wanted to play to learn, as a friendly and fun way to get into our community and mission. ഒരു തുടക്കം കിട്ടുവാൻ ഈ കണ്ണികൾ താങ്കൾക്ക് സഹായകമാവും എന്ന് തോനുന്നു.

-- 09:53, ബുധൻ മാർച്ച് 3, 2021 (UTC)

Merge requestതിരുത്തുക

Can you please merge these two templates ?

 1. ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
 2. ഫലകം:ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌വിവരപ്പെട്ടി

--നവീൻ ഫ്രാൻസിസ് (സംവാദം) 01:56, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു, താളുകൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല.--KG (കിരൺ) 02:14, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

നന്ദി -- നവീൻ ഫ്രാൻസിസ് (സംവാദം) 00:52, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

താങ്കൾക്ക് ഒരു താരകം!തിരുത്തുക

  സജ്ജനതാരകം
വിക്കിപീഡിയ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സംഭാവനകൾക്കാണ് ഇത്. താങ്കളെപ്പോലെയുള്ളവരാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ സമ്പത്ത്. നന്ദി. Path slopu (സംവാദം) 06:01, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

താരകത്തിന് നന്ദി സുഹൃത്തേ. --KG (കിരൺ) 06:14, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

ചാല ടാങ്കർ ദുരന്തംതിരുത്തുക

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചാല ടാങ്കർ ദുരന്തം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ സമാതകളില്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തമാണ് (Disaster). അത് ശ്രദ്ധേയത ഇല്ലാതാകുന്നത് എങ്ങിനെ? മായ്ച്ചത് പുനസ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പോരായമകളുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാക്കാവുന്നതാണ്. Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 07:29, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

താൽക്കാലികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, ഇത് ഒരു വാർത്ത എന്നതിലുപരി ശ്രദ്ധേയത വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവലംബങ്ങൾ ചേർത്ത ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമല്ലോ?--KG (കിരൺ) 14:08, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
നന്ദി. ശരിയാക്കാം. അല്പം സമയം തരൂ.--Shagil Kannur | ഷഗിൽ കണ്ണൂർ (സംവാദം) 19:17, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

തിരിച്ചുവിടൽ തെറ്റല്ലേതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:Reliable sources എന്ന താളിന്റെ തിരിച്ചുവിടൽ ദയവായി പരിശോധിക്കുക. മാറ്റം വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ വിക്കിഡാറ്റ കണ്ണിയും മാറ്റേണ്ടിവരുമെന്ന് തോനുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 18:30, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു, Please check now. --KG (കിരൺ) 18:39, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
ശെരിയായിട്ടുണ്ട്. നന്ദി. Adithyak1997 (സംവാദം) 18:45, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവ്വാഹകന് ആശംസകൾതിരുത്തുക

  ആശംസകൾ
പുതിയ സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവ്വാഹകന് ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകൾ :-) --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 09:02, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

പുതിയ സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവ്വാഹകന് ആശംസകൾ Malikaveedu (സംവാദം) 09:03, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 11:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
എൻ്റെയും ആശംസകൾ. Akhiljaxxn (സംവാദം) 11:36, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

നന്ദി --KG (കിരൺ) 16:38, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

വിവർത്തനം ചെയ്യ്ത താൾ മായ്ച്ചത് സംബന്ധിച്ച്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത ടി. ജി. മോഹൻദാസ് എന്ന താൾ മായ്ച്ചതായി കണ്ടു. ശ്രദ്ധേയതയില്ലെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ലേഖനം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലനിർത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായും കാണുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച ലേഖനമായതിനാലാണ് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യ്തത്. യാന്ത്രിക വിവർത്തനം അല്ലതാനും. പ്രസ്തുത താളിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും അപാകകളുണ്ടായിരുന്നോ? -- Mayooramc (സം‌വാദം)
16:24, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്ത താളായതിനാലാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. മായ്ക്കൽ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുക--KG (കിരൺ) 17:33, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

ലയിപ്പിക്കൽതിരുത്തുക

വർഗ്ഗം:ഹ്യൂമൻ ഐ അനാട്ടമി, വർഗ്ഗം:നേത്ര ഘടന

വർഗ്ഗം:ഫോട്ടോഗ്രഫി ലെൻസുകൾ, വർഗ്ഗം:ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലെൻസുകൾ

ഇവ ലയിപ്പിക്കാമോ Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:55, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 19:40, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

ലയിപ്പിക്കൽതിരുത്തുക

വർഗ്ഗം:ഫോബിയകൾ എന്ന താൾ വർഗ്ഗം:ഫോബിയ എന്ന താളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടൽ ഇല്ലാതെ ലയിപ്പിക്കാമോ. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ Category:Phobias എന്നതിന് മലയാളത്തിൽ ഒന്നും കാണാത്തതിനാൽ ആണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. Phobia എന്നതിന്റെ മലയാളം താളായ അകാരണഭീതി എന്ന താളിലും വർഗ്ഗം:ഫോബിയ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് വർഗ്ഗം:ഫോബിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അത് ഇംഗ്ലീഷുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തതിനാൽ വിട്ടുപോയതാണ്.Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 07:44, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

@Ajeeshkumar4u:ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ Adithyak1997 (സംവാദം) 11:26, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
@Kiran Gopi: @Adithyak1997: ശരിയായി.. നന്ദി. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 15:21, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)

വർഗ്ഗം ലയിപ്പിക്കൽതിരുത്തുക

കിരൺ, വർഗ്ഗം:ഫറവോകൾ, വർഗ്ഗം:ഫറവോമാർ എന്നിവ ലയിപ്പിക്കാമോ? രണ്ടും ഒരേ വിഷയമാണ്. ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 13:48, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 21:14, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)
നന്ദി, കിരൺ. ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 16:27, 23 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

We sent you an e-mailതിരുത്തുക

Hello Kiran Gopi/Archive 5,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:53, 25 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)

വർഗ്ഗം:സുപ്രീം കോടതി വിധികൾതിരുത്തുക

കിരൺ, നമസ്കാരം, വർഗ്ഗം:സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ മായ്ക്കുകയോ, വർഗ്ഗം:ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യാമോ? മായ്ക്കുകയാണ് ഉചിതമെന്നു തോന്നുന്നു, കാരണം "യു.എസ് സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ" എന്ന വർഗ്ഗമോ അതുപോലുള്ള മറ്റു വർഗ്ഗമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചുവിടൽ പ്രശ്നമായേക്കാം. ആദ്യത്തെ വർഗ്ഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന താൾ രണ്ടാമത്തെ വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 17:33, 22 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

  പരിഹരിച്ചു: KG (കിരൺ) 18:07, 22 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)
നന്ദി ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 18:31, 22 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

വർഗ്ഗം ലയിപ്പിക്കൽതിരുത്തുക

കിരൺ, നമസ്കാരം, വർഗ്ഗം:മൗര്യസാമ്രാജ്യം, വർഗ്ഗം:മൗര്യ സാമ്രാജ്യം എന്നിവ ലയിപ്പിക്കാമോ? രണ്ടാമത്തേതിലുണ്ടായിരുന്ന താളുകൾ ആദ്യത്തിലേതിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 17:35, 11 നവംബർ 2020 (UTC)

  പരിഹരിച്ചു: KG (കിരൺ) 17:39, 11 നവംബർ 2020 (UTC)
നന്ദി ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 17:52, 11 നവംബർ 2020 (UTC)

Please merge my articleതിരുത്തുക

ഞാൻ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേജുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തു തരാമോ?? — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sudev Vijay (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

@Sudev Vijay: കണ്ണി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. താങ്കൾ സംവാദ താളുകളിൽ വല്ലതും ചേർക്കുമ്പോൾ സന്ദേശത്തിന്റെ അവസാനം ~~~~ ചേർക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 17:45, 30 നവംബർ 2020 (UTC)

ഓകെ Sudev Vijay (സംവാദം) 17:45, 30 നവംബർ 2020 (UTC)

@Sudev Vijay: മുന്നേ തന്നെ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ (Q6544846) ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാഷെ പർജ് ചെയ്ത് നോക്കൂ?--KG (കിരൺ) 17:48, 30 നവംബർ 2020 (UTC)
ഉറപ്പാണോ കിരൺ ചേട്ടാ? കാരണം എന്റെ തിരുത്തലിലാണ് കണ്ണി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. Adithyak1997 (സംവാദം) 17:53, 30 നവംബർ 2020 (UTC)
ചില സമയത്ത് പർജ്ജ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്, ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയപ്പം കണ്ടില്ല, പർജ്ജ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വന്നത്. --KG (കിരൺ) 18:03, 30 നവംബർ 2020 (UTC)

നോക്കി. ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് Sudev Vijay (സംവാദം) 17:51, 30 നവംബർ 2020 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് പേജുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാമോതിരുത്തുക

അരുൺ എന്ന മലയാള പേജിനെ Arun എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേജുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാമോ? ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി. കഴിഞ്ഞല്ലSudev Vijay (സംവാദം) 18:14, 1 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

  പരിഹരിച്ചു: KG (കിരൺ) 18:27, 1 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

Reminder: Festive Season 2020 edit-a-thonതിരുത്തുക

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. This message is to remind you about "Festive Season 2020 edit-a-thon", which is going to start from tonight (5 December) 00:01 am and will run till 6 December, 11:59 pm IST.

Please give some time and provide your support to this event and participate. You are the one who can make it successful! Happy editing! Thank You Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:53, 4 December 2020 (UTC)

ബൈ ദി പീപ്പിൾതിരുത്തുക

ബൈ ദി പീപ്പിൾ എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാമോ?? Sudev Vijay (സംവാദം) 11:50, 5 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

 Y ചെയ്തു, ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇന്റർവിക്കി കണ്ണി കൊടുക്കാം എന്നതിന്റെ സഹായലിങ്കാണ്. --KG (കിരൺ) 17:48, 5 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

എങ്ങനെ ഡിലീറ്റിങ് ഒഴിവാക്കാം?തിരുത്തുക

ഞാൻ അരുൺ എന്ന പേജ് ഇംഗ്ളീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ Arun (actor) എന്ന പേരിൽ article എഴുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ കഷ്ടകാലത്തിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യവും അവർ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു. രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഞാൻ അതിനെ പറ്റി talk പേജിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഐഡി permanent block ആയി. ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?Sudev Vijay (സംവാദം) 07:35, 8 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

അപരമൂർത്തിത്വംതിരുത്തുക

Othayoth shankaran, Kalari Poothara, Kalangot, Kadathanadan chekavar, Adhithya Kiran Chekavar ഒരാൾ തന്നെയാണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ചെക്ക് യൂസർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് [1]. അതുപോലെ Stalinmars, Cyscoss, Nandanavijayan, Vishnu vaaish ഒരാളാണെന്ന് ചെക്ക് യൂസർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് [2]. ഇവയെല്ലാം Adhithya Kiran Chekavar എന്ന ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിന് കീഴിലാണ് ടാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരുമിച്ചു ഗൂഢാലോചന നടത്തി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടു വെക്തികളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് [3]. ഒരാൾ താൻ തിയ്യ മഹാസഭ എന്ന സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു സംവാദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം ജാതി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അംഗത്വം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം.--2409:4073:11A:77D1:38DF:15D9:D041:CDA5 14:44, 25 ഡിസംബർ 2020 (UTC)

രണ്ടാം സെറ്റ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു.--KG (കിരൺ) 00:56, 26 ഡിസംബർ 2020 (UTC)
@Kiran Gopi:, @Vijayanrajapuram: അപരമൂർത്തിത്വം സംബന്ധമായി മുകളിലെ ഒരേ ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നത്തിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുവെന്നുള്ള വിവരം ഈ 2409:4073:8A:1654:28CF:F038:80B1:4CA ഐ.പി.യ്ക്കും മെസേജ് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാ എന്നും സോക്ക്പപ്പടറി ഇവിടെ അനുവദനീയമാണോ എന്നുമൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഉചിതമായ മറുപടിയും കൊടുക്കുമല്ലോ. Malikaveedu (സംവാദം) 09:11, 29 ഡിസംബർ 2020 (UTC)
ആദ്യസെറ്റ് നോക്കിയതിൽ നിന്ന് സോക്ക് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ തക്കതായ വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ കിട്ടിയില്ല, അതിൽ Othayoth shankaran മാത്രമാണ് Recent എഡിറ്റുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ചെക്ക് യൂസർ സ്ഥീരികരിചതിനാൽ അത് വച്ച് ഇവിടെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇനിയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് തിരുത്തലുകൾ വന്നാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. --KG (കിരൺ) 14:25, 29 ഡിസംബർ 2020 (UTC)
എന്തായാലും ഇയാൾ വീണ്ടും പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് - ശാക്തേയം. അതെ താളുകൾ തന്നെയാണ് തിരുത്തുന്നത്. ഇത് ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ പെടുന്ന പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആണ്.--2409:4073:200F:B2CD:B571:DF4D:B198:7AA2 20:51, 7 ജനുവരി 2021 (UTC)

@2409:4073:200F:B2CD:B571:DF4D:B198:7AA2 താങ്കൾ ഇവിടെ ഒരു കേസ് തുറക്കുക, കൂടുതൽ ചർച്ച അവിടെ ചെയ്യാം. --KG (കിരൺ) 21:03, 7 ജനുവരി 2021 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ളപോലെ അന്വേഷണ form വന്നില്ലല്ലോ, ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആണ് വന്നത് [4]. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണു രീതി.--2409:4073:200A:C6C1:B4E8:D319:F66F:500D 17:43, 12 ജനുവരി 2021 (UTC)

Wikipedia Asian Month 2020 Postcardതിരുത്തുക

Dear Participants, Jury members and Organizers,

Congratulations!

It's Wikipedia Asian Month's honor to have you all participated in Wikipedia Asian Month 2020, the sixth Wikipedia Asian Month. Your achievements were fabulous, and all the articles you created make the world can know more about Asia in different languages! Here we, the Wikipedia Asian Month International team, would like to say thank you for your contribution also cheer for you that you are eligible for the postcard of Wikipedia Asian Month 2020. Please kindly fill the form, let the postcard can send to you asap!

 • This form will be closed at February 15.
 • For tracking the progress of postcard delivery, please check this page.

Cheers!

Thank you and best regards,

Wikipedia Asian Month International Team, 2021.01

അപരമൂർഥിത്വംതിരുത്തുക

Srambikkalmallu എന്ന അക്കൗണ്ടും out lender007 എന്ന അക്കൗണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ആൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം നായർ ജാതിയെ വിക്കി പേജിൽ വളർത്തൽ ആണ്, പല വികിയിലും മറ്റു സമുദായത്തിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വഴി നായരെ പൊക്കി വക്കൽ ആണ് ഉദ്ദേശം. ബ്ളോക് ചെയ്യുന്നത് ആവും ഉചിതം Jijubahubali (സംവാദം) 15:10, 4 ജനുവരി 2021 (UTC)

വിഷ്ണു വ്യ്ഷിൻറെ അപരമൂർത്തിയായി ജാതീയത പ്രോഹസാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ താങ്കൾ തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നല്ല തമാശയായി തോന്നുന്നു. ശെരിയായ തെളിവുകൾ നല്കിയിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ജാതിയെയും ഞാൻ താങ്കളെ പോലെ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും അപരമൂർത്തിയാണോ സ്ഥിരം മൂർത്തിയാണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടവർ തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇവൻ അവൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംബോധനയിൽ നിന്നു തന്നെ താങ്കളുടെ വികാരം എന്താണെന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ വർഗീയത ജാതീയത ഉയർത്തിക്കാട്ടൽ ഒക്കെ വിക്കിപീഡിയയിൽ നടത്തിയാൽ ഒഴിവാക്കൽ നടത്തും അത് ഏത് ജാതിയായാലും മതമായാലും.SrambikkalMallu (സംവാദം) 16:28, 4 ജനുവരി 2021 (UTC)

@SrambikkalMallu: ഇത് ഇയാളുടെ സ്ഥിരം കലാപരുപാടിയാണ്. Adhithya Kiran Chekavar എന്നയാളുടെ അപരമൂർത്തിയാണ് ഇയാൾ. സ്വന്തം ജാതി (തിയ്യ) പ്രമോട്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റു ജാതികളെ ഇകഴ്ത്തികാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാതി വേറിയനാണ് ഇയാൾ. അതിനെ എതിർക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുതന്നെ മുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിനെ അനുകരിച്ചു ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇയാളുടെ വിചാരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടി വിട്ടാൽ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ്.--2409:4073:87:BFF5:B915:AFD6:48C:737C 12:29, 8 ജനുവരി 2021 (UTC)

  പരിഹരിച്ചു: KG (കിരൺ) 19:55, 9 ജനുവരി 2021 (UTC)

Ip അഡ്രസിലെ ഉപഭയതാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകതിരുത്തുക

ഞാൻ തീയർ വിക്കിയിൽ സംവാദം ചെയ്ത 157.44.218.226 , 2409:4073: 200F:B2CD:B571:DF4D:B198:7AA2 എന്ന ഉപഭോക്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇദ്ദേഹം ഒരു ജാതിയുടെ വാദി ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മന്നനാര് , കളരിപ്പയറ്റ് തുടങ്ങിയ പേജുകളിൽ നശീകരണം ഈ വാദത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല പുലയർ എന്ന പേജിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ്. ഇംഗ്ലീഷ് വികിയിലും വിധ്വേഷം ഉയർത്തുന്ന നീക്കങ്ങളും നശീകരണങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹം നിരന്തരം അഡ്മിസിനോട് വാതിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതോ മറ്റേതെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണോ ഇദ്ദേഹം നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. ചെക്ക് യൂസർ നടപടികളുമായി ഈ യൂസറെ സ്ഥിതികരിച്ചു വേണ്ട നടപടി എടുക്കണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദം സൃഷടിച്ചു പേജിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശമല്ല. Sreedevi8844 (സംവാദം) 06:30, 8 ജനുവരി 2021 (UTC)

എന്തുകൊണ്ടാണ് Sreedevi8844 എന്ന അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാത്തത്? ഇയാൾ Adhithya Kiran Chekavar എന്നയാളിന്റെ അപരമൂർത്തിയാണെന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ചെക്ക് യൂസർ ‌സ്ഥിരീകരിച്ചടുണ്ട്. Vvian980 എന്ന അക്കൗണ്ടും ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. സ്വന്തം ജാതി (തിയ്യ) പ്രമോട്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റു ജാതികളെ ഇകഴ്ത്തികാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാതി വേറിയനാണ് ഇയാൾ. വിക്കിപീഡിയ താളുകളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് മോശമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതുമാണ് ഇയാളുടെ കലാപരിപാടി. അതുകൊണ്ടാണ് caste, ethnicity, history of Kerala എന്നീ വിഷങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്‌യുന്നതിൽ നിന്നും ഇയാളെ Arbitration Committee അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് ടോപ്പിക്ക് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര അക്കൗട് എടുക്കാം ? ഇങ്ങനെ ദുരുദ്ദേശപരമായി അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണോ ? --2409:4073:87:BFF5:B915:AFD6:48C:737C 12:10, 8 ജനുവരി 2021 (UTC)
2409:4073:200F:B2CD:B571:DF4D:B198:7AA2 മുഖം കാണിക്കാൻ ഭയക്കുന്ന ഉപഭോക്താവേ താങ്കൾ പറയുന്ന അസംബന്ധങ്ങൾ കേട്ട് തോന്നിയത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സ്ഥലം എല്ല വിക്കി പേജ് . താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം വെറും നാലാംകിട ജാതി വർഗീയത ആണ്. അത് കൊണ്ട് ആണല്ലോ ഒരു പ്രതേക ജാതിയുടെ എഡിറ്റ് നടത്തുന്നു എന്ന പേരിൽ വിധ്വേഷം പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ആധികാരികത ഇല്ല. വിക്കി പേജിൽ താങ്കൾ നടത്തുന്ന നശീകരണവും മറ്റും കാണുന്നുമുണ്ട്. ഈ യൂസർ ചെയ്ത് വരുന്ന ചില ഹിന്ദു ജാതി ഗ്രൂപ്പിൽ നശീകരണവും കളരിപ്പയറ്റ് തുടങ്ങിയ സാംസ്കാരിക പേജിലും ഇയാൾ തുടരുകയാണ്, വേണ്ടപെട്ടവർ അത് കണ്ട് പിടിക്കും എന്ന് പ്രദീക്ഷിക്കുന്നു. വേണ്ട നടപടി സ്വികരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ തടയേണ്ടതാണ്. Sreedevi8844 (സംവാദം) 12:37, 8 ജനുവരി 2021 (UTC)
ചില പ്രതേക പേജിൽ എഡിറ്റ് നടത്തുന്നവരെ എല്ലാം തന്നെ അസംബന്ധവും മോശമായ ഭാഷയും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒന്നടങ്കം ആക്ഷേപിച്ചു തടയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ വിക്കി ഈ ip ഉപഭോക്താവിന്റെ കുടുംബസ്വത്ത് ഒന്നും അല്ല.. എന്നിട്ടും മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ip അഡ്രസ്സ് മറന്നു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള വർഗ്ഗീയ വാദികളെ വിക്കി പേജിൽ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് എല്ല വിക്കി പേജിനും ഇയാളെ പോലെ ഉള്ളവർ നാളെ ഒരു ബാധ്യത ആവുമെന്ന് കണക്കിൽ എടുക്കണം. Sreedevi8844 (സംവാദം) 12:53, 8 ജനുവരി 2021 (UTC)
@Sreedevi8844: ഒരു അഭിപ്രായം പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ അനുകൂലിച്ചോ എതിർത്തോ ഒരു അഭിപ്രായമല്ല എന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു. കിരൺ ചേട്ടൻ (Kiran Gopi) താളിലല്ല താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദ താൾ എന്നാൽ ഒരു ഉപയോക്താവിനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒരൊറ്റ വിഷയമായിട്ടുവേണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ. കഴിയുമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നാല് ജനുവരി 2021-ൽ നൽകിയ "Ip അഡ്രസിലെ ഉപഭയതാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക" എന്ന വിഷയത്തിന് താഴെ ചേർക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വിഷയം കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡ് താളിൽ ചേർക്കുന്നതാവും നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ താളിന്റെ കണ്ണി കൊടുക്കുന്നതാവും നല്ലത് (ഉദാഹരണത്തിന്: <nowiki> വിഷയം ഒന്ന് നോക്കണേ). ഇത് ഞാൻ എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. കിരൺ ചേട്ടന് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. Adithyak1997 (സംവാദം) 13:04, 8 ജനുവരി 2021 (UTC)
താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഗീകരിക്കുന്നു.. Sreedevi8844 (സംവാദം) 13:08, 8 ജനുവരി 2021 (UTC)

ഇപ്പോയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് നന്നായി. ഇയാൾ ഇനിയും പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ആയി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കുക. ജാതീയത വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് മോശമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുമാണ് ഇയാളുടെ പരുപാടി. ഇയാൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു തമാശ, തെല്ലും ജാള്യതയില്ലാതെയാണ് ഇയാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇയാളുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തട്ടുണ്ട്, ഇയാൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേജുകൾ എല്ലാം ECP പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്‌തിരുകുകയാണ്. അവിടന്നു ഓടിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പണി. ഇതുപോലുള്ള വർഗീയവാദികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക.--2409:4073:393:F917:C164:BDEF:B30D:3339 08:24, 9 ജനുവരി 2021 (UTC)

  പരിഹരിച്ചു: KG (കിരൺ) 19:55, 9 ജനുവരി 2021 (UTC)
"Kiran Gopi/Archive 5" എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.