ന്റ / ൻറതിരുത്തുക

ഇപ്പോൾ പല ലേഖനങ്ങളിലും ന്റ-യക്ക് പകരം ൻറ-യാണ്. ന്റ = ന + ് + റ. എന്നാൽ കാർത്തിക ഫോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ന്റ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ്: ന്റ = ന + ് + ZeroWidthJoiner + റ. വിക്കിയിൽ പഴയ ചില്ലുകളെ ഡൈനാമിക്ക് ആയി ആണവ ചില്ലുകളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന + ് + ZeroWidthJoiner എന്ന പഴയ ചില്ല് എന്ന ആണവ ചില്ലായി മാറുകയും ന + ് + ZeroWidthJoiner + റ എന്നുള്ളത് ൻറ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ചില്ല് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ന + ് + ZeroWidthJoiner + റ-യെ ന + ് + റ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ൻറ-യെ തിരിച്ച് ന്റ ആക്കുന്നത് പ്രയാസമാണ്. കാരണം പല വാക്കുകളിലും (പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിൽ) ൻറ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാ: ഹെൻറി (Henry). അപ്പോൾ ഹെൻറി എന്നുള്ളത് ഹെന്റി-യാവും.

ൻറ എന്നുള്ളത് ന്റ എന്നു തന്നെ വായിക്കാമെങ്കിലും, എൻറെ-യെ എന്റെ എന്ന് വായിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതു കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഉടനെ പരിഹരിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ൻറ-യെ ന്റ ആക്കാൻ വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഉദാ: എൻറെ -> എന്റെ, സെൻറ് -> സെന്റ് എന്നിങ്ങനെ.

യൂണിക്കോഡിൽ 5.1, 5.2, 6.0 -എന്നിവയിൽ ന്റ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്: ന്റ = ൻ + ് + റ. ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. നിലവിലുള്ള ഒരു മലയാളം ഫോണ്ടും ഈ രീതിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല. ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യഞ്ജനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല. ചന്ദ്രക്കലയുടെ സഹായമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് ചില്ലുകൾ. യൂണിക്കോഡ് ഈ തെറ്റ് അടുത്ത് വെർഷനിൽ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കി യൂണിക്കോഡ് 5.1-നെയാണ് അനുകൂലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ന്റ = ൻ + ് + റ എന്നാണാവേണ്ടത്. :-) എങ്കിലും ന്റ-യ്ക്ക് ചില്ലിനെ പോലെ യൂണികോഡ് കോഡ് പോയിന്റിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് അവഗണിക്കാം.

ഉടനെ തന്നെ ന്റ / ൻറ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനായി മീഡിയ വിക്കി സോഫ്റ്റവെയറിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിയുണ്ടോ? --Jairodz സം‌വാദം 10:30, 5 ജൂലൈ 2011 (UTC)

എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം: ഇത് മുമ്പും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതുടൻ പരിഹരിക്കണം. അതിനായി യൂനികോഡ് 5.2 അഡാപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പരിഹാരമാവും. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധിക കീകളും പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ലളിതമായാണ് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം എന്റെ പ്രശ്നം തന്നെയെടുക്കാം . ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ എന്ന് ഈ സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് Altഉം < എന്ന ചിഹ്നവും മാത്രമാണുപയോഗിച്ചത്. ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ദിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. കുറ്റ്യാടിയുടെ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണ്--സുഹൈറലി 14:03, 5 ജൂലൈ 2011 (UTC)
കുറ്റ്യാടിയുടെ പ്രശ്നം വിൻഡോസ് എക്സ്.പിയുടേതാണ് (കടപ്പാട്: ജയ്ദീപ്) --Vssun (സുനിൽ) 17:28, 6 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ബോട്ടുപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിയേ മാറ്റം വരുന്ന രീതി വേണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. --Vssun (സംവാദം) 02:45, 25 നവംബർ 2012 (UTC)

xp sp3-യിൽ ഇപ്പോൾ കുറ്റ്യാടി ശരിയായി കാണുന്നുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 12:20, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഫോണ്ടിന്റെ ഗുണമാണ്. കൗമുദി ഫോണ്ടുപയോഗിക്കുമ്പോഴേ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുള്ളു. --Vssun (സംവാദം) 12:23, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)

xp2 ൽ ഇല്ല. win7 ശരിയായി കാണാം -Roopa (സംവാദം) 12:24, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഇറക്കുമതിതിരുത്തുക

ഇറക്കുമതി സൗകര്യം ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതു മൂലം, മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്കു വേണ്ടി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ പല ഫലകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ വെർഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇറക്കുമതി സൗകര്യമുള്ളവർ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വിനിയോഗിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇറക്കുമതി സൗകര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. --Vssun (സുനിൽ) 17:06, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

കാര്യനിർവ്വാഹകർക്കല്ലേ ഇറക്കുമതി അവകാശമുള്ളത്. അതുപയോഗിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 18:42, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പറ്റിയ അബദ്ധമാണ്, കുറച്ച് ഫലകങ്ങൾ സുനിൽ റിവേർട്ട് ചെയ്തു, ബാക്കി പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദീപു [deepu] 00:15, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

ഇത് ദീപുവിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. മുൻപ് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ആ യൂസറെ (R'n'B) ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് മനസിലായത്, അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന എഡിറ്റായിരിക്കുമെന്ന് :-) --Vssun (സുനിൽ) 02:51, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
മറ്റൊരുദാഹരണം, {{Birth date and age}} എന്ന ഫലകത്തിന്റെ നാൾവഴിയിൽ കാണാം. --Vssun (സുനിൽ) 07:05, 9 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ‌ കൂട്ടത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫലകങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവ ഒഴിവാക്കാനായി സൗകര്യം വേണമെന്ന ഒരു ബഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 10:00, 22 ജനുവരി 2012 (UTC)

ആവശ്യമില്ലാത്തവ എന്നു പറയുമ്പോൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ നിലവിലുള്ള ഫലകങ്ങൾ എന്നാണോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:20, 11 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)
ബഗ്ഗിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫലകങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക (ചെക്ക്ബോക്സോടുകൂടി) കാണുകയും അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തവ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കണം. --Vssun (സംവാദം) 08:17, 11 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

കണ്ണി ചേർക്കൽതിരുത്തുക

[[India]]ns --> Indians

[[ഇന്ത്യ]]യുടെ --> ഇന്ത്യയുടെ

മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ കണ്ണി ചേർക്കൽ രീതി മലയാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല. --Vssun (സുനിൽ) 17:05, 6 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ഇതു് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹാക്കിന്റെ കുറവായിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പേസ് ഒരു ഉറപ്പായ ഡീലിമിറ്റർ ആണു്. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും അല്ല. അതുകൊണ്ടു് ഇതു് universal ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നു് ആദ്യം നോക്കണം.

Also see this: W:Help:Pipe_trick ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) 19:06, 6 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)


പ്രോബ്ലം മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിക്കികളിലുമുണ്ട്. --Roshan (സംവാദം) 05:40, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

bugzilla:44029 - ഇക്കാര്യത്തിന് ഒരു ബഗ്ഗിട്ടിട്ടുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 12:56, 16 ജനുവരി 2013 (UTC)
  ബഗ് ഫിക്സായിട്ടുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 16:45, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഷെയർ ബട്ടണുകൾതിരുത്തുക

തമിഴ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പണിസഞ്ചി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വിക്കിതാളുകൾ എളുപ്പത്തിൽ മെയിൽ ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കുകളിലേക്ക് (ഫേസ്ബുക്ക്,ട്വിറ്റർ..) പേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുമുള്ള ബട്ടണുകൾ കാണാനിടയായി. (ലിങ്ക് നോക്കുക). വിക്കിപീഡിയ കണ്ണികൾ ബൂലോകത്ത് കൂടുതൽ പ്രചരിക്കപ്പെടും എന്നതിനാൽ ഈ സൗകര്യം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും കൊണ്ടുവരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് തമിഴിൽ എന്തോ വിവരങ്ങൾ ta:விக்கிப்பீடியா:பகிர்வி താളിലുണ്ട്. ഈ സംവിധാനം ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ (ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സ്, ഐഡന്റിക്ക, ഡയസ്പോറ..) തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായാൽ അടിപൊളിയായി. എല്ലാവരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങളും സഹായങ്ങളും തേടുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ 20:16, 20 മേയ് 2012 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നിലവിൽ tinyurl copy-paste ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. :( --ജേക്കബ് (സംവാദം) 00:15, 21 മേയ് 2012 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു- ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം സജ്ജമാക്കാനോ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാനോ കഴിയണം; ആവശ്യമുള്ള സൈറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും പറ്റിയാൽ നന്ന് :) --തച്ചന്റെ മകൻ (സംവാദം) 12:33, 21 മേയ് 2012 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ---അഖിലൻ 14:20, 25 മേയ് 2012 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു----അൽഫാസ് 10:10, 11 ജൂൺ 2012 (UTC)ഫാസ് 07:52, 2 ജൂൺ 2012 (UTC)

ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനുകൂലിക്കുന്നു, പ്രതികൂലിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൾ ധാരാളം. ഒരു അഭിപ്രയം പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണംകൂടി പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. Satheesan.vn (സംവാദം) 14:10, 2 ജൂലൈ 2013 (UTC)

സംവാദംതിരുത്തുക

ഇത് ചെയ്യുന്നതിനു പ്രധാനമായും വേണ്ടത് നമൂടെ പ്രെറ്റിയൂആരെൽ സംവിധാനം ഒന്ന് പരിഷക്കരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിലവിൽ നമ്മൾ മാനുവലായി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അത് തമിഴ് വിക്കിയിലെ പൊലെ യാത്രികമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും ഇതോടൊപ്പം തുടങ്ങണം. --ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 01:35, 21 മേയ് 2012 (UTC)

ഇത് ഓരോ പേജിലും വെയ്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമല്ലേ ഉണ്ടാകേണ്ടത്...?Adv.tksujith (സംവാദം) 01:50, 21 മേയ് 2012 (UTC)
ആവശ്യമെങ്കിൽ എല്ലാ പേജുകളിലേയും Pretty URLകൾ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്‌ലിറ്റെറേറ്റ് ചെയ്തു് മൊഴി സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മംഗ്ലീഷിൽ ആക്കാവുന്നതാണു്. അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനുതന്നെ popular version Manglish ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രിറ്റി യു.ആർ.എല്ലുകളും ഉണ്ടാക്കാം. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 05:37, 21 മേയ് 2012 (UTC)
പ്ര.യു.ആർ.എൽ. പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ മംഗ്ലീഷ് വേണ്ട.. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 09:33, 21 മേയ് 2012 (UTC)
നമ്മുടെ ലിപിമാറ്റപ്രകാരമനുസരിച്ച് താളുകളിലേക്ക് ഓട്ടോറീഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ വെറുതേ കുറേ തിരിച്ചുവിടൽത്താളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മംഗ്ലീഷ് പ്രെറ്റി യു.ആർ.എല്ലിനെക്കാൾ നല്ലത്?--തച്ചന്റെ മകൻ (സംവാദം) 12:24, 21 മേയ് 2012 (UTC)
ഇതിന്റെ സാങ്കേതികനേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫലവത്തായി ചർച്ച ചെയ്യാനാനെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 12:40, 21 മേയ് 2012 (UTC)
വേണ്ടവർ ഇതുമാതിരി ഒരു ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്വന്തം ഉപയോക്തൃമണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടാല് മതിയാകും എന്നു കരുതുന്നു. ഒപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രെറ്റി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു.--അഖിലൻ 14:20, 25 മേയ് 2012 (UTC)
ഇപ്പോഴത്തെ പ്രെറ്റി യൂ.ആർ.എലിന്റെ ഗുണം ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും എന്നതാണ്. ഷോർട്ട് യൂ.ആർ.എലിന്റെ ഗുണം ഓരോ താളിലും ഉപയോക്താക്കൾ തന്നെയോ, ബോട്ടുപയോഗിച്ചോ ചേർക്കേണ്ട എന്നതാണ്. തമിഴർ ഷോർട്ട് യൂ.ആർ.എൽ. വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം തമിഴ് വിക്കിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തിരിച്ചുവിടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള അന്ധമായ (എന്റെ അഭിപ്രായം) വിരോധം കൊണ്ടാണ് ;-). ക്രമരഹിതമായി അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കി വെച്ച് യൂ.ആർ.എൽ. ഉണ്ടാക്കി പങ്ക് വെയ്ക്കുന്നതിലും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം അർത്ഥമുള്ള പദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേഴ്സന്റ്-എൻകോഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിക്കിമീഡിയ വിക്കികളുടെ യൂ.ആർ.എലുകൾ അത്ര നീളമുള്ളവയോ, സങ്കീർണ്ണമോ ഒന്നുമല്ലല്ലോ. ഷോർട്ട് യൂ.ആർ.എൽ. ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്റർവിക്കിയിൽ നിന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾ എഴുതി നൽകുന്ന പദത്തിൽ നിന്നും യൂആർ.എലിലെ ലേഖനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേറെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകൾ ലിങ്കിലെ കണ്ടന്റ് ഭാഗം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രെറ്റി യൂ.ആർ.എലിലേയോ മറ്റേതെങ്കിലുമോ തിരിച്ചുവിടലുകളിലെ ഉള്ളടക്കം ശരിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല എന്നതാണ് പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നം.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 17:50, 25 മേയ് 2012 (UTC)


നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും പ്രെറ്റി യൂ ആർ എൽ ഉണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട്, അത് ഉള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ആ കണ്ണി എടുത്തും അല്ലാത്തവയിൽ താളിന്റെ പേരു തന്നെ ഉപയോഗിച്ചും ഈ സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ്ങ് സൗകര്യം മലയാളം വിക്കിയിൽ എനേബിൾ ചെയ്തു കൂടെ? --ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 04:30, 22 നവംബർ 2012 (UTC)

ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ നാമകരണം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾക്കും ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രെറ്റി യു.ആർ.എൽ. കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. --117.196.175.187 14:45, 2 ജനുവരി 2013 (UTC) (ക്ഷമിക്കണം മുകളിലെ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് ഞാനാണ്. ലോഗിൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 14:47, 2 ജനുവരി 2013 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങളുടെ മികവു് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ചേർക്കൽതിരുത്തുക

മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ വളരെ ഉപകാരപ്രദവും ഇതിനകം ദൃഡക്ഷമത കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുബന്ധ ടൂൾ ആണു് "ആർട്ടിക്കിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ". ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കമുള്ള മറ്റു പ്രധാന വിക്കിപീഡിയകളിലൊക്കെ ഈ ടൂൾ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു മുതലേ ലഭ്യമാണു്.

http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ArticleFeedback

ഈ ടൂൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ,

 • ഓരോ ഉപയോക്താവിനും ഓരോ ലേഖനങ്ങൾക്കും നേരെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ തലങ്ങളുള്ള (അഞ്ചു നക്ഷത്രങ്ങൾ) മാർക്കു് രേഖപ്പെടുത്താം. ലേഖനത്തിന്റെ മികവ് അനുസരിച്ച് മോശമായ ലേഖനങ്ങൾക്കു് കുറവും (ഏറെ മെച്ചപ്പെടുവാനുണ്ടു് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ) എന്നും ഗുണമേന്മയുള്ളവയ്ക്കു് കൂടുതലും നക്ഷത്രങ്ങൾ ചാർത്താം. ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമോ രൂപമോ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ റേറ്റിങ്ങ് അതാതു് ഉപയോക്താവിനു തന്നെ തിരുത്തുവാനും കഴിയും.
 • വിശ്വസനീയത (Trustworthiness) , വിഷയത്തിലുള്ള കൃത്യത (objectiveness), പൂർണ്ണത (Completeness), അവതരണഭംഗി (presentation) എന്നീ നാലു തുറകളിലാണു് ഈ റേറ്റിങ്ങുകൾ നൽകാൻ കഴിയുക.
 • ഓരോ താളിനും റേറ്റിങ്ങ് നൽകിയ ഉപയോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്നു് വേറൊരു ഉപയോക്താവിനു് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.
 • ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടു വന്നാൽ, നമ്മുടെ ലേഖനങ്ങളെ അവയുടെ മികവനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കുവാനും തീരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. നല്ല ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിക്കിപീഡിയയുടെ മിനി-എഡിഷനുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ഉള്ളടക്കത്താഴ്ച്ച അവലോകനം ചെയ്യാനും എളുപ്പമാവും.
 • ഈ ടൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വറിനു് പരിഗണിക്കാവുന്നത്ര അളവിൽ അധിക ലോഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
 • ഒരു ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഈ ടൂൾ രണ്ടുവർഷത്തോളമായി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയോ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും വായിച്ചറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

I propose that the Malayalam Wikipedia install, use and maintain the reliable and well-proven Media Wiki extension "Article Feedback" in order to facilitate more efficient review, analysis and improvement of its content.

I also request all users to support this proposal at the earliest so we can file a bug at the Wikimedia. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 08:02, 18 ജൂൺ 2012 (UTC)

ഈ ടൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച മുൻപ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വിവരങ്ങളുള്ള ചില ലേഖനങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. അതിനായി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ 30 പതിപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ഒരാൾ നൽകിയ റേറ്റിംഗ് എക്സ്പയർ ആകും എന്നാണ് ഈ ടൂളിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. --Jairodz (സംവാദം) 08:23, 18 ജൂൺ 2012 (UTC)

ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം മുമ്പു വന്നിരുന്നോ എന്നു ഞാൻ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുതരുന്നതുവരെ എനിക്കു കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണു് ഈ ടൂൾ ചേർക്കുന്നതിനോട് ആളുകൾക്കു് വൈമനസ്യം എന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ നടന്ന ചർച്ച തന്നെ നിർഭാഗ്യകരമായി തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണു് ഇതു്. ഒരു താളിന്റെ വലുപ്പമോ ചെറുപ്പമോ നോക്കാതെ, ലഭ്യമാവേണ്ട ഒരു സൗകര്യമാണു് ഇതു് എന്നു ഞാൻ ശക്തിയായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 08:45, 18 ജൂൺ 2012 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അനുകൂലിക്കുന്നു. --Vssun (സംവാദം) 08:35, 22 നവംബർ 2012 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ലേഖനം തിരുത്താൻ മടിയുള്ളവർക്കും പലപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മനസ്സുണ്ടാവും. ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ല ഐഡീയ തന്നെയാണ് -- റസിമാൻ ടി വി 08:41, 22 നവംബർ 2012 (UTC)

ബഗിൽ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 02:57, 25 നവംബർ 2012 (UTC)

ഈ ബഗ്ഗിന്റെ കാര്യം എന്തായി? അവരുടെ 'ബിഗ് പുഷ്' കഴിഞ്ഞോ? ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 03:09, 29 മേയ് 2013 (UTC)
It has become extremely urgent to implement this tool. Please somebody get involved! ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 08:09, 17 ജൂൺ 2013 (UTC)

പ്രെറ്റി, ഫീച്ചേർഡ്, ശബ്ദംതിരുത്തുക

പ്രെറ്റി, ഫീച്ചേർഡ്, ശബ്ദം എന്നീ മൂന്നു ഫലകങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരേ വരിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല, ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 06:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)

ഏതാണ് താൾ? പ്രെറ്റിയുആർഎൽ, ഫീച്ചേർഡ്, കോഓർഡ് ഫലകങ്ങൾ മുമ്പ് ക്രമീകരിച്ചതാണ്. ശബ്ദം ഫലകം ഏതാണ്? --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 07:21, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന താളിൽ പ്രെറ്റി, ഫീച്ചേർഡ്, ശബ്ദം എന്നീ ഫലകങ്ങൾ ഒരേ വരിയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 07:26, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)
ഈ ചിത്രം നോക്കുമല്ലോ പ്രെറ്റിക്കു ശേഷമോ മുൻപോ വരേണ്ടതല്ലേ ആ സ്പീക്കർ ചിത്രം ?(ആമുഖത്തിണ് തിരുത്തൽ ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ)--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 07:45, 21 നവംബർ 2012 (UTC)

ടൈംലൈൻ ഗ്രാഫുകളിലെ മലയാളംതിരുത്തുക

ടൈംലൈൻ ഗ്രാഫുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കുള്ളിൽ നൽകുന്ന കൂട്ടക്ഷരം ചിതറിപ്പോകുന്നു. (ചിത്രമാക്കിമാറ്റുമ്പോൾ zwj പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോനുന്നു. - പുള്ളികൾ വലത്തേക്ക് തട്ടുന്നുമുണ്ട്) ഉദാ: ഫലകം:Timeline Debian GNU/Linux അതിനെന്താ പ്രതിവിധി --അഖിലൻ 06:22, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

ഇറക്കുമതി പ്രശ്നങ്ങൾതിരുത്തുക

 1. Cascaded template import സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഒരു ലെവൽ താഴെയുള്ള ഫലകങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഓരോരോ ഫലകമായി manual ആയി ഇറക്കുമതി ചെയ്യണം. രണ്ടു മിനിറ്റെടുത്തിരുന്ന പല ഇറക്കുമതിയും ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറിനു മേൽ എടുക്കുന്നു.
 2. താഴെപ്പറയുന്ന പതിപ്പുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തെന്ന് Recent Changes ഇൽ കാണുന്നെങ്കിലും പ്രസ്തുത ഫലകത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒന്നുമില്ല. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഇറക്കുമതിപ്രശ്നം പ്രദർശിപ്പിച്ച താളുകളാണ് താഴെപ്പറയുന്നവ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മറ്റു ഫലകങ്ങളിലൊന്നിലുമൊട്ട് ഈ പ്രശ്നമില്ല താനും. ഒരുപക്ഷേ യാന്ത്രികമായി മെർജ്ജ് പ്രവർത്തിക്കാത്ത താളുകളാവുമോ ഇവ?
 • ഇറക്കുമതി നടന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ104 ഫലകങ്ങളിൽ ഇറക്കുമതി താളിന്റെ നാൾവഴിയിൽ ചേർക്കപ്പെടാത്ത 38 താളുകൾ അനുബന്ധ ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖയോടുകൂടി താഴെ
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:50 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Unicode ‎(en:ഫലകം:Unicode എന്നതിൽ നിന്ന് 43 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:49 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Unichar/ulink ‎(en:ഫലകം:Unichar/ulink എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ്)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:49 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Unichar/na ‎(en:ഫലകം:Unichar/na എന്നതിൽ നിന്ന് 2 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:47 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Unichar/hexformat ‎(en:ഫലകം:Unichar/hexformat എന്നതിൽ നിന്ന് 10 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:45 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Unichar/glyph ‎(en:ഫലകം:Unichar/glyph എന്നതിൽ നിന്ന് 7 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:44 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Hex2dec/main ‎(en:ഫലകം:Hex2dec/main എന്നതിൽ നിന്ന് 3 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:43 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Hex2dec/2 ‎(en:ഫലകം:Hex2dec/2 എന്നതിൽ നിന്ന് 4 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:42 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Hex2dec/1 ‎(en:ഫലകം:Hex2dec/1 എന്നതിൽ നിന്ന് 6 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:42 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Hex2dec ‎(en:ഫലകം:Hex2dec എന്നതിൽ നിന്ന് 3 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:42 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:• ‎(en:ഫലകം:• എന്നതിൽ നിന്ന് 3 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:41 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Tsh ‎(en:ഫലകം:Tsh എന്നതിൽ നിന്ന് 4 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:40 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Middot ‎(en:ഫലകം:Middot എന്നതിൽ നിന്ന് 5 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:40 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Dot size ‎(en:ഫലകം:Dot size എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ്)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:39 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Bull ‎(en:ഫലകം:Bull എന്നതിൽ നിന്ന് 12 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:38 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:· ‎(en:ഫലകം:· എന്നതിൽ നിന്ന് 3 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:38 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Location mark+ ‎(en:ഫലകം:Location mark+ എന്നതിൽ നിന്ന് 9 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:36 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Infobox map ‎(en:ഫലകം:Infobox map എന്നതിൽ നിന്ന് 32 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:35 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Infobox coord ‎(en:ഫലകം:Infobox coord എന്നതിൽ നിന്ന് 7 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:34 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Coord/display/inline,title ‎(en:ഫലകം:Coord/display/inline,title എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ്)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:34 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convinfobox/pri2 ‎(en:ഫലകം:Convinfobox/pri2 എന്നതിൽ നിന്ന് 4 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:33 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/sqmi ‎(en:ഫലകം:Convert/sqmi എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ്)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:33 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/round ‎(en:ഫലകം:Convert/round എന്നതിൽ നിന്ന് 4 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:31 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Spaces ‎(en:ഫലകം:Spaces എന്നതിൽ നിന്ന് 21 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:30 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Tlb ‎(en:ഫലകം:Tlb എന്നതിൽ നിന്ന് 4 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:29 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Loop15 ‎(en:ഫലകം:Loop15 എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ്)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:29 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:In5 ‎(en:ഫലകം:In5 എന്നതിൽ നിന്ന് 4 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:29 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Strlen short ‎(en:ഫലകം:Strlen short എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ്)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:28 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/numdisp/frac1 ‎(en:ഫലകം:Convert/numdisp/frac1 എന്നതിൽ നിന്ന് 4 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:27 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Frac ‎(en:ഫലകം:Frac എന്നതിൽ നിന്ന് 8 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:27 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/numdisp/frac-1 ‎(en:ഫലകം:Convert/numdisp/frac-1 എന്നതിൽ നിന്ന് 5 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:26 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/outsep ‎(en:ഫലകം:Convert/outsep എന്നതിൽ നിന്ന് 5 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:26 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/numdisp/frac ‎(en:ഫലകം:Convert/numdisp/frac എന്നതിൽ നിന്ന് 14 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:26 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/numdisp ‎(en:ഫലകം:Convert/numdisp എന്നതിൽ നിന്ന് 11 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:26 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/mi2 ‎(en:ഫലകം:Convert/mi2 എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പതിപ്പ്)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:26 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/m ‎(en:ഫലകം:Convert/m എന്നതിൽ നിന്ന് 2 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:25 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/km2 ‎(en:ഫലകം:Convert/km2 എന്നതിൽ നിന്ന് 2 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:25 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/km ‎(en:ഫലകം:Convert/km എന്നതിൽ നിന്ന് 2 പതിപ്പുകൾ)
  • (ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖ); 20:24 . . Jacob.jose (സംവാദം | സംഭാവനകൾ | തടയുക) അന്തർവിക്കി ഇറക്കുമതി ഫലകം:Convert/ft ‎(en:ഫലകം:Convert/ft എന്നതിൽ നിന്ന് 5 പതിപ്പുകൾ)

--ജേക്കബ് (സംവാദം) 02:23, 29 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)

സംവാദംതിരുത്തുക

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലകങ്ങൾ മുമ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുപകരം manual ആയി പകർത്തിയതിനാൽ സംഭവിക്കുന്ന merge conflict എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള പരിഹാരം മലയാളം വിക്കിയിൽ പ്രസ്തുത ഫലകങ്ങളുടെ എല്ലാ പതിപ്പുകളും പൂർണ്ണമായി നീക്കിയശേഷം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട മാർഗ്ഗങ്ങൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.
മറ്റൊരു കാര്യം merge conflict ഉള്ള ഫലകങ്ങൾ എല്ലാം ഇപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശരിയാക്കിയാൽ ഉള്ള മറ്റൊരു ഗുണം തർജ്ജമ ചെയ്ത ഫലകങ്ങളിൽ മിക്കപ്പോഴും merge conflict കാണിക്കുമ്പോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് revert ചെയ്യുകയോ manual ആയി മെർജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്.
--ജേക്കബ് (സംവാദം) 03:20, 15 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
ഉദാ: ഫലകം:Convert/ft -ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ പുതിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലായിരിക്കും ഫലകത്തിനകത്ത് മാറ്റം കാണിക്കാത്തതും ഹിസ്റ്ററിയിൽ താങ്കളുടെ പേർ വരാത്തതും. ഈ താളിന്റെ എല്ലാ പൂർവ്വചരിത്രവും പകർത്തുക എന്ന ഓപ്ഷൻ താങ്കൾ ടിക്ക് ഇടുന്നതിനാലാണ് ഫലകം:Convert/ft ‎(en:ഫലകം:Convert/ft എന്നതിൽ നിന്ന് 5 പതിപ്പുകൾ) എന്നു കാണിക്കുന്നത്. ഈ 5 മാറ്റങ്ങൾ ഫലക ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇംഗീഷ് വിക്കിയിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ പേർ ദൃശ്യമാക്കും. ആ ടിക്ക് ഇല്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ എല്ലാ പതിപ്പുകളും മുമ്പേ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്‌ എന്നേ പറയൂ. ഫലകം:Convert/ft എന്നതിലെ മാറ്റം കിരൺ ഗോപി ഇറക്കുമതി ചെയ്തപ്പോൽ മലയാളം വിക്കിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേതിനു തുല്യമായി. നിലവിൽ ഈ ഫലകങ്ങൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലും തുല്യമാണ്. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:53, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
റോജി പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ പ്രശ്നം അതല്ല. ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പ്രശ്നം ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനരേഖയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു വന്നാലും നാൾവഴിയിൽ വരുന്നില്ല, ഫലകത്തിൽ മാറ്റവുമില്ല. രണ്ടാമത്തേത് ഇറക്കുമതി ഇടയ്ക്ക് വഴിമുടങ്ങുന്നു എന്നത്. ഇതിനാണ് ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് പുനഃഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ഇത് മിക്ക ഇറക്കുമതികളിലും ഫലവത്താകുന്നുണ്ട്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 12:00, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
താങ്കൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫലകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളുകളിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും മുൻപ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:13, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫലകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ചിലവയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ആ ഫലകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് പുനഃഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റു ഫലകങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാവില്ല. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 12:16, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
ഒന്നു രണ്ട് ഫലകങ്ങളിൽ ഇതും ഏൽക്കുന്നില്ല. ഉദാ: {{ISO 3166 code 586}} ഒന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുനോക്കൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രശ്നം മനസ്സിലാവും. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 12:18, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
ഇതിൽ എല്ലാ പതിപ്പുകളും മുമ്പേ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്‌. എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഫലകം ഉപയോഗിക്കുന്ന താളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:26, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
ഇറക്കുമതി പരാജയപ്പെട്ടു: LinkCache doesn't currently know about this title: ... എന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലകമൊഴിച്ചുള്ളവ നീക്കം ചെയ്ത് പുനഃഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊട്ടില്ല താനും --ജേക്കബ് (സംവാദം) 12:37, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
എനിക്കങ്ങനെ കമന്റ് കിട്ടിയില്ല. ടാക്സോബോക്സ്:- ടാക്സോബോക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഫലകത്തിലോ ലേഖനത്തിലോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൃശ്യമാകും. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഫലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ഫലകം മായ്ച്ചതിനാൽ അവ ഇവിടെ ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റാബേസ് പുതുക്കുമ്പോൾ ഇവിടം കാലിയാകും. (മുൻപ് ഇവിടം കാലിയായിരുന്നു.) ഇനി ഉപഫലകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവ ഏതെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തവ ഇവിടെ കാണാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:41, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
താങ്കൾ കാണുന്ന പ്രശ്നമുള്ള ഫലകങ്ങളും താളുകളും ഒന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:26, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
മായ്ച്ച് പുനഃഇറക്കുമതി ചെയ്താൽ പിന്നീട് പ്രശ്നമുണ്ടാവാറില്ല. ഏറെക്കാലത്തെ ഇറക്കുമതിയിൽ {{ISO 3166 code 586}} എന്ന ഫലകവും പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ മറ്റോ ഫലകങ്ങളും മാത്രമേ ഇറക്കുമതിക്കുശേഷം തുടർന്നും പ്രശ്നം കാണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 13:30, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
അതല്ല ടാക്സോബോകുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നമുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കുന്നത് ഏതു താളി പ്രശ്നമുണ്ടായതിനാലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളവയായി കാണുന്നത്. ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ച പോലെ മറ്റുവല്ല ലിങ്കും ഉണ്ടോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:34, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)

കൊല്ലവർഷത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻതിരുത്തുക

കൊല്ലവർഷ തീയതികളെ ജോർജിയൻ കലണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളുണ്ടോ ? ഈ താളിലെ മലയാള വർഷം ഇപ്രകാരം മാറ്റണമല്ലോ. അത്തരം എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമെങ്കിൽ അത് കൊല്ലവർഷ കാലഗണനാരീതി എന്ന താളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കഴിയില്ലേ ..? --Adv.tksujith (സംവാദം) 10:07, 1 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഇതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണി ഒരെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 07:11, 29 ജനുവരി 2013 (UTC)

Special:Whatlinkshere/ഫലകം:Ns:Wikipedia talkതിരുത്തുക

സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. Special:Whatlinkshere/ഫലകം:Ns:Wikipedia talk എന്ന (നിലവിലില്ലാത്ത) താളിലേയ്ക്ക് 11 ഫലകങ്ങളിൽനിന്ന് അനുബന്ധകണ്ണികൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഏതു ഫലകത്തിൽ എവിടെനിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഈ ഫലകങ്ങളുടെയെല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിനിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഉപഫലകത്തിൽ പഴയ പതിപ്പുള്ളതാവാം പ്രശ്നം. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 01:46, 12 ജനുവരി 2013 (UTC)

ns ഒരു ഫലകമല്ല, മാന്ത്രികവാക്കാണ്. "Wikipedia talk" എന്നത് "വിക്കിപീഡിയ സംവാദം" എന്ന നാമമേഖലയുടെ alias അല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് -- റസിമാൻ ടി വി 04:52, 12 ജനുവരി 2013 (UTC)
എന്താണിതിനു പരിഹാരം. ബഗ് ഫയൽ ചെയ്യണോ? "Wikipedia talk" എന്നത് "വിക്കിപീഡിയ സംവാദം" എന്ന നാമമേഖലയുടെ alias ആക്കിയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? --ജേക്കബ് (സംവാദം) 04:59, 12 ജനുവരി 2013 (UTC)
ബഗ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഇതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 05:01, 12 ജനുവരി 2013 (UTC)

അടുക്കും ചിട്ടയുംതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിൽ മേയുമ്പോൾ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നു . വിഷയങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വിഷയം തപ്പിയാൽ വിവരം അറിയും.!!! അന്നത്തെ കാര്യം പോക്കാണ് !!! ഒരുപക്ഷെ നാഥനില്ലാക്കളരി ആയതുകൊണ്ടാവാം. --Raveendrankp (സംവാദം) 03:58, 19 ജനുവരി 2013 (UTC)

ലേഖനങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിവക്കുന്നതിന് വർഗ്ഗീകരണം, കവാടങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കവാടം തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം കാണുക. --Vssun (സംവാദം) 05:54, 19 ജനുവരി 2013 (UTC)

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾതിരുത്തുക

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ 50 തിരുത്തുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ 50 എണ്ണത്തിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള 50 എണ്ണം കാണാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് 100 എണ്ണം ഡിസ്‌പ്ലേ ചെയ്യിച്ചിട്ട് നേരത്തേ നോക്കി നിർത്തിയ ഇടം കണ്ടെത്തി അതിന്റെ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണ്. അതിനു പകരം ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ എന്ന പേജിൽ ഉള്ളതുപോലെ (പുതിയവ | പഴയവ) പുതിയ 50 | പഴയ 50 എണ്ണം കാണുക എന്നിങ്ങനെ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 50 എണ്ണം നോക്കിത്തീർത്തിട്ട് അടുത്ത 50 എണ്ണം, വീണ്ടും അടുത്ത 50, എന്നിങ്ങനെ നോക്കാമായിരുന്നു. അതോ എനിക്കറിയാത്ത വേറേതെങ്കിലും Workaround ഉണ്ടോ?--പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 08:47, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

ക്രമീരണങ്ങളിൽ സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ എന്നതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ 500 ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. --ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 08:50, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

പ്രിൻസ് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സൗകര്യമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിന് ബഗ്സിലയിൽ ഒരു ബഗ്ഗിടാമായിരുന്നില്ലേ? --Vssun (സംവാദം) 09:08, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

@ഷിജു: അതറിയാം. പക്ഷേ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിനു് 500 ആണു് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ. അടുത്ത 500 എണ്ണം കാണാൻ എന്താണു് ചെയ്യുക? അതിനൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ എന്ന താളിൽ നോക്കൂ. അവിടെ ഈ സൗകര്യം ഉണ്ട്.--പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 09:15, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

hmm. ഞാൻ യൂആർ എല്ലിലെ പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ&limit=500 എന്നത് 1000 മോ 2000 മോ മറ്റ് ആക്കി നോക്കുക ആണ് പതിവ്. അല്ലാതുള്ള കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനായുള്ള ഫീച്ചർ ചേർക്കാൻ ബഗ്ഗ് ഇടേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു.--ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 09:25, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാബേസ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ--Roshan (സംവാദം) 09:39, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതു് http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ&feed=atom&limit=500 എന്ന ആറ്റം ലിങ്ക് ആണു്. ഇതുതന്നെ ഒരു ഗൂഗിൾ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലേക്കു മാറ്റി, ആവശ്യം പോലെ കൗണ്ടർ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആവാം. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 10:45, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)

ബോട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ?തിരുത്തുക

ഈ ബോട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയാ ഈ ബോട്ട് ഓടിക്കേണ്ടത്? പരിശീലനക്കളരി എവിടെയുണ്ട്? കടലാസുവഞ്ചിയുമുണ്ടാക്കിയിരിപ്പാണ്.....--Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 11:11, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:യന്ത്രങ്ങൾ--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:15, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

നോർമലൈസേഷൻതിരുത്തുക

വിക്കിമീഡിയയുടെ മലയാളം സംരംഭങ്ങളിൽ മുമ്പേ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള നോർമലൈസേഷൻ (2008-ൽ ഇറങ്ങിയ യൂണീകോഡ് 5.1 മുതലുണ്ടായ ഇരട്ട എൻകോഡിങ് മൂലം തിരയലിലും കണ്ണിചേർക്കലിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എഴുതുന്ന അക്ഷരം ഏത് എൻകോഡിങിൽ ആണെങ്കിലും ഡേറ്റാബേസിനെ സമീപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മാനകരൂപത്തിലേയ്ക്ക് സ്വയം മാറാനുള്ള കോഡ്), എല്ലാ വിക്കിമീഡിയ വിക്കികളിലും സജ്ജമാക്കാനുള്ള ബഗ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റ് വിക്കികളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഇതര വിക്കികളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണി ചേർക്കൽ (കോമൺസിൽ പഴയ എൻകോഡിങ് ഉള്ള ഒരു ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനാവില്ല) സുഗമമാക്കുക, നിലവിലുള്ള വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ (പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസുകളടക്കം) പ്രശ്നരഹിതമായി മലയാളം കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കുക എന്നിവയാണ്. മലയാളം വിക്കികൾക്കു പുറമേയുള്ള വിക്കികളിലേയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനാൽ, സമ്മതവും (എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതും) അറിയിക്കേണ്ടത് മെറ്റയിലാണ്. മെറ്റ ലിങ്ക്: meta:General_requests#Unicode_normalization_for_Malayalam_text_in_all_Wikimedia_projects--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 14:03, 28 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

കോമൺസിലേക്ക് ഫ്ലിക്കർ ചിത്രങ്ങൾ മൊത്തമായി മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ?തിരുത്തുക

സ്വതന്ത്രലൈസൻസുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഫ്ലിക്കറിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അവ നമുക്ക് കോമൺസിലേക്ക് ചേർക്കാനും കഴിയും, അതിനായി ധാരാളം ടൂളുകൾ ഉണ്ട് താനും. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ്. പക്ഷേ, ഇത് ധാരാളം സമയം വേണ്ട പരിപാടിയാണ്. എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലിക്കർ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും മൊത്തമായി കോമൺസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് സഹായകമായ രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ചാണ്. നന്ദി.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:07, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് അപകടകരമാണ്. ചിത്രങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര അനുമതിയാണെന്ന് കരുതി അവ ഉടമസ്ഥനു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എത്രയോ പകർപ്പവകാശലംഘനങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിൽ ഫ്ലിക്കറിൽ ലഭ്യമാണ്. അതിനാൽ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. കോമൺസിൽ അഡ്മിന്മാർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധി അപ്ലോഡ് വിസാർഡിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അഡ്മിനോട് പറഞ്ഞാലും മതിയാകും. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 19:10, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)
ഉദാഹരണമായി ഇത്തരം ആൽബങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദ്യേശിക്കുന്നത്.--Vinayaraj (സംവാദം) 08:21, 29 മാർച്ച് 2013 (UTC)

കോമൺസ് ചിത്രവും ആണവചില്ലും.തിരുത്തുക

ചെറുപയർ എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അത് അവിടെ നടക്കുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് എന്നു തോന്നുന്നതിനാൽ ഇവിടേക്കു മാറ്റുന്നു.

ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത്.JPG എന്ന പേരിലുള്ള ചിത്രം മലയാളം വിക്കിയിൽ എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതേ ചിത്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലോ മറ്റുള്ള വിക്കികളിലോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ചേർക്കാം. ചില്ലക്ഷരപ്രശ്നം ആണോ? പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആണവചില്ലിലായാലും അല്ലാത്ത ചില്ലിലായാലും ചിത്രം ചേർക്കാൻ പറ്റേണ്ടതല്ലേ. --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 14:59, 28 മേയ് 2013 (UTC)

 കോമൺസിലെ പ്രമാണത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ആണവചില്ലിലേക്ക് മാറ്റിയെഴുതി പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. :) --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 15:15, 28 മേയ് 2013 (UTC)

പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല! അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും ചിത്രം ലിങ്കില്ലാതെ പോയി! പ്രമാണത്തിലെ അക്ഷരം മാറ്റിയല്ല ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ മറ്റുവിക്കികളിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റാത്തത് ശരിയല്ല. മലയാളം വിക്കിക്കുവേണ്ടി പേരുമാറ്റിയാൽ മറ്റെല്ലാ വിക്കിയിലും പോയി തിരുത്തേണ്ടിവരും. ഇത് ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല. മലയാളം വിക്കി സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെയോ ബോട്ടിന്റെയോ കുഴപ്പത്തിന് കോമൺസ് എന്തുപിഴച്ചു? ഒരു ലേഖനത്തിലെ ചില്ലക്ഷരത്തെ ആണവച്ചില്ലിലേക്കു ബോട്ടുപയോഗിച്ചു മാറ്റിയാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഒരു മീഡിയയുടെ ഫയൽപേരിലെ അക്ഷരം മാറ്റിയെഴുതിയാൽ ആ ഫയലേ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും. സെർച്ചുകളിലുൾപ്പടെ പലയിടത്തും ഈ ഫയൽ കയറിവരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മാറ്റത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ് വെയർ മാറ്റി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക! --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 01:53, 29 മേയ് 2013 (UTC)

ഇതിലെ പ്രശ്നം സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെയോ ഫയൽനെയിമിന്റെ/ലിങ്കിന്റെയോ? എന്നേ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകളയേണ്ട കൺട്രോൾ ക്യാരക്റ്ററുകൾ ഫയൽനെയിമാക്കിവെച്ചിരുന്നു എന്നതാണു് പ്രാഥമികമായ അബദ്ധം. മറ്റു വിക്കികളൊക്കെ, ആ ഫയൽ നെയിമെടുത്തു് ലിങ്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കാം. അത്തരം ലിങ്കുകളുള്ള വിക്കികളിൽ ചെന്നു് അവയിലെ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ തിരുത്താനാണു് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വേണ്ടതു്. ഇതുപോലുള്ള ഫയലുകളുടെ (മലയാളത്തിൽ പേരും അതിൽ ഏച്ചുകൂട്ടിച്ചില്ലുകളും ഉള്ള ഫയലുകളുടെ) എല്ലാം തന്നെ പേരുകളും അവയിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും കൂടി ഇങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടതാണു്. മേലാൽ, മലയാളത്തിലെ ഏച്ചുകൂട്ടിച്ചില്ലുകൾ വെച്ച് കോമൺസിൽ ഫയൽ നെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ മീഡിയാവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സമ്മതിക്കുകയുമരുതു്. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 03:03, 29 മേയ് 2013 (UTC)

ഫയൽനെയിമുകൾ മാറ്റണം എന്ന വാദത്തോട് യോജിപ്പില്ല. ഇല്ലാത്ത ക്യാരക്റ്റർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇതിനോടൊപ്പം കൂടിച്ചേരുന്നത്. കോമൺസ് അംഗീകരിച്ച ഫയൽപേര് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു ഫയൽപേര് ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദനീയമായ ഏതു ക്യാരക്റ്ററും ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ ചിലത് ചിലപ്പോൾ കാണാൻപറ്റാത്തവ പോലും ആയേക്കാം. അത്തരം ഫയൽപ്പേരുകൾ പാടില്ല എന്ന ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. ആണവചില്ല് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം. ഏറ്റവും പുതിയ ഉബുണ്ടുവിലായാലും ഫെഡോറയിലായാലും വിൻഡോസ് 7ലായാലും ആണവമല്ലാത്ത ചില്ലുകളാണ് ഡീഫാൾട്ട് ആയി വരുന്നത്. ഒരു സാധാരണ ഉപയോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില്ല് ആണവമാണോ അല്ലയോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഏതാണോ അവളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അതുപയോഗിക്കും. മലയാളത്തിൽ ഫയൽപ്പേര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചില്ലുപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്രം ഉപയോക്താവിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ലേഖനത്തിലെ ചില്ല് ആണവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാത്തതായാലോ തിരിച്ചായാലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ ഫയൽപേര് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഒട്ടും അഭികാമ്യമല്ല. മറ്റു വിക്കികളിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ വരുന്ന ഈ ഫയൽപ്പേര് എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം വിക്കിയിൽ മാത്രം വരുന്നില്ല. അത് മലയാളം വിക്കിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്. അല്ലാതെ കോമൺസിന്റെയോ മറ്റുള്ള വിക്കികളുടേതോ അല്ല. ഇരു ചില്ലുകളും മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ ഇന്നും പഴയ ചില്ലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ആണവമല്ലാത്ത ചില്ലുപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽപ്പേരുകൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ മാത്രം വരാതിരിക്കുന്നത് അവരെയെല്ലാം അപമാനിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും. അപ്ലോഡ്.jpg എന്നൊരു ഫയലും അപ്‍ലോഡ്.jpg എന്നൊരു ഫയലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുവിക്കികൾ ഏതിനെ അംഗീകരിക്കും. മലയാളം വിക്കി ഏതിനെ അംഗീകരിക്കും? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില്ലുകളുടെ കാര്യവും. എനിക്ക് ആണവചില്ലിനെയോ അല്ലാത്ത ചില്ലിനെയോ അനുകൂലിക്കണമെന്നോ പ്രതികൂലിക്കണമെന്നോ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹമില്ല. മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മലയാളത്തിനു മാത്രം ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ള വിക്കികളെപ്പോലെ തന്നെ മലയാളം വിക്കിയിലും ഇരുചില്ലുകളിലും എഴുതിയ ഫയൽപ്പേരുകൾ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശക്തമായിത്തന്നെ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു. --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 05:12, 29 മേയ് 2013 (UTC)

ചില്ലുകൾക്ക് തുല്യത നൽകുന്നതിനും ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ചില്ലുപയോഗിക്കുന്നതും മുമ്പേ ചർച്ച ചെയ്തെടുത്ത് തീരുമാനമാണ്. മലയാളത്തിലേതുപോലെ എല്ലാ വിക്കിമീഡിയ വിക്കികളിലും പഴയ ചില്ലുകളെ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം മെറ്റയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ബഗ്ഗും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബഗ് നടപ്പായാൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകും. ബഗ്ഗിന്റെ താളിൽ പിന്തുണയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കണം എന്ന അഭിപ്രായവും എഴുതുക. --Vssun (സംവാദം) 05:28, 29 മേയ് 2013 (UTC)

ഇവിടെ ഫയൽപ്പേരിന്റെ കാര്യമാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ വിക്കിയിലെ ലേഖനങ്ങളിലെ ചില്ലുകളെക്കുറിച്ചല്ല. ഫയൽപ്പേരിന് ഏതു ക്യാരക്റ്ററും ഉപയോഗിക്കാം. അത് ക ് ZWJ എന്നോ അല്ലാതെയോ ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല. --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 05:52, 29 മേയ് 2013 (UTC)

 സുനിലിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മലയാളത്തിലേതുപോലെ മറ്റു വിക്കികളിലും കോംബിനേഷൻ ചില്ലുകളെ ആണവച്ചില്ലുകൾ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ആത്യന്തികമായ പരിഹാരം. --Prince Mathew പ്രിൻസ് മാത്യു 17:28, 29 മേയ് 2013 (UTC)

@ടോട്ടോചാൻ - ഫയൽപേര് എന്നത് വിക്കി താളിന്റെ പേരാണ് മലയാളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പരിഹാരത്തിൽ ഉള്ളടക്കത്തിലും താളുകളുടെ പേരുകളിലുമുള്ള ചില്ലുകൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 17:56, 29 മേയ് 2013 (UTC)

നിലവിൽ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിക്കി:ആണവച്ചില്ല് എന്ന താളിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. --Vssun (സംവാദം) 08:18, 1 ജൂൺ 2013 (UTC)

കിണർ.JPG എന്ന ഫയൽ നെയിമിലുള്ള യഥാർത്ഥഫയൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%A3%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D.JPG എന്ന പേരിലാണ്. ഇതിലെ അക്ഷരങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടതെന്തിന്? അതിലുള്ള ർ നെ ചില്ലായിട്ട് ഗണിക്കേണ്ട. കിണർ എന്ന പേരിൽ തലക്കെട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ യഥാർത്ഥചില്ലിൽ നിന്ന് ആണവചില്ലിലേക്കു മാറ്റി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചോളൂ. --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 08:47, 1 ജൂൺ 2013 (UTC)

അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ആ ഫയൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഒരു റീഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. --Vssun (സംവാദം) 13:06, 19 ജൂൺ 2013 (UTC)

അപ്ലോഡ്.jpg എന്നൊരു ഫയലും അപ്‍ലോഡ്.jpg എന്നൊരു ഫയലും കോമൺസിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ രണ്ടും അവിടെയുണ്ടാകും! അതോ മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്കു വേണ്ടി അതിനെ വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിലേക്കു റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണോ? മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നല്ലചില്ലിലെഴുതിയ ഒരു ഫയൽനെയിം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ റീഡയറ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേ തീരു എന്നു പറയുന്നത് ഫയൽനെയിമിന്റെ കുഴപ്പമല്ല. മറിച്ച് വിക്കിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. --ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 11:19, 24 ജൂൺ 2013 (UTC)

ഫലകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ w:Template:Rewrite എന്ന ഫലകം വളരെയേറെ ആവശ്യം വരുന്ന ഒന്നാണ്. അതൊന്ന് ഇംപോർട്ട് ചെയ്ത് മൊഴിമാറ്റിയെടുക്കാമോ? അതുപോലെ ഫലകം:വൃത്തിയാക്കേണ്ടവ എന്ന ഫലകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു Reason കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ചേർത്തു തരാമോ? --PrinceMathew (സംവാദം) 19:45, 13 ജൂലൈ 2013 (UTC)

 • ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളമാക്കലും ഫലകത്തിലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും വഴിയെ ചെയ്യാം. താങ്കളും ശ്രമിച്ചുനോക്കൂ. --Adv.tksujith (സംവാദം) 19:59, 13 ജൂലൈ 2013 (UTC)
  നന്ദി. --PrinceMathew (സംവാദം) 20:12, 13 ജൂലൈ 2013 (UTC)

"This article" എന്നതൊഴികെ ബാക്കി മലയാളമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കാമോ? ഇത് മലയാളമാക്കാൻ മറ്റേതോ ഫലകം ശരിയാക്കേണ്ടിവരും. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 17:11, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

  അതും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫലകത്തിന്റെ മാതൃഫലകമായ Ambox ആയിരുന്നു ശരിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആക്കി. --PrinceMathew (സംവാദം) 19:31, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

ജോയ്നർതിരുത്തുക

മാറ്റം കാണുക

സ്പേസിനു മുമ്പുള്ള zwnj ബോട്ടുപയോഗിച്ച് മൊത്തത്തിലൊഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 08:27, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

Module Namespaceതിരുത്തുക

മോഡ്യൂൾ നാമമേഖലയുടെ പരിഭാഷയായി ഘടകം എന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ ബഗ് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

Module = ഘടകം
Module talk = ഘടകത്തിന്റെ_സംവാദം


Aliases

Module
Module_talk
ഘസം

--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:01, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013 (UTC)

ഘടകം കൊള്ളാം :)--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 05:13, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013 (UTC)

Bugzilla:54951--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 17:15, 4 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)

നാൾവഴി സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ഓരോ താളിലും നാൾവഴി കാണുക എന്ന ഭാഗത്തിലെ നാൾവഴി സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കുകൾ എന്ന കണ്ണി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആ ടൂൾ നിലവിലില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ആ സംവിധാനം ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ തന്നെ ഇവിടേയും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ...? കാര്യനിർവാഹകർ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു... --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 16:40, 18 നവംബർ 2013 (UTC)

ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:50, 21 നവംബർ 2013 (UTC)
  --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 07:21, 21 നവംബർ 2013 (UTC)

ഫലകത്തിലെ പരാമീറ്റർതിരുത്തുക

ഒരു ഫലകത്തിലേക്ക് ചരമായി (പരാമീറ്റർ) ഒരു പട്ടിക കൊടുക്കാമോ? table റ്റാഗ് ഉപയോഗിക്കാതെ വിക്കി സ്റ്റൈലിലുള്ളത്!--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 10:57, 16 ഡിസംബർ 2013 (UTC)

ഇറക്കുമതി പ്രശ്നം (ഘടകങ്ങൾ)തിരുത്തുക

ഘടകങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിലും വിക്കിനിഘണ്ടുവിലും താഴെക്കാണുന്ന പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു:

ഇറക്കുമതി പരാജയപ്പെട്ടു: Can't save non-default content model with $wgContentHandlerUseDB disabled: model is wikitext, default for ഘടകം:scripts is Scribunto

--ജേക്കബ് (സംവാദം) 05:52, 31 ഡിസംബർ 2013 (UTC)

ഇന്റർഫേസ് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ബ്ഗസിലയിൽ ബഗ്ഗിടൂ. അവർ ശരിയാക്കിത്തരുമായിരിക്കും. --Vssun (സംവാദം) 05:00, 1 ജനുവരി 2014 (UTC)
ബഗ്ഗിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില. ദയവായി നിങ്ങളുടെ വോട്ടിടൂ. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 05:01, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

പ്രധാന പ്രശനം ഇതൊന്നും അല്ലതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ ഒട്ടും തന്നെ യുസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല .. വായിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ മലയാളം വിക്കിയെ സഹായിക്കുവാൻ വരുന്നവർ എവിടെ അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്..ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ കാര്യം തന്നെ സാങ്കേതികമായി ഞാൻ ഒരു മണ്ടൻ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ഇടേണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ രീതി ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല .. ഇവിടെ കുറെനാൾ ചുറ്റിപറ്റി നിന്ന് അവസാനമാണ് ഒരു ലേഖനത്തിൽ കുറച്ചു .. കുട്ടിചെർക്കലുകൾ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞത് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ആഡ് ചെയ്യേണം എന്നത് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു.. ആ ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചുറ്റിപറ്റി നിന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ മേനകെടില്ലയിരുന്നു വിക്കി മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാത്ത്ത്തിനു പ്രധാനകാരണം നല്ല യുസർ ഇന്റെർഫെയ്സ് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ..

ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന ചില നിർദേശങ്ങൾ ..

 • കുറച്ചു കൂടി മെച്ചപെട്ട യുസർ ഇന്റെർഫെയ്സ് ( style sheet എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ..?)
 • എങ്ങനെയാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ്‌ ഇടേണ്ടത് . തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ സംബദ്ധിച്ച് വീഡിയോ ടുടോരിയാൽ അത് യൂടുബിൽ പോസ്റ്റുക
 • ഫെയിസ്ബുക്ക് ക്യാമ്പയ്ൻ പേജ് ( കൂടുതൽ ആളുകളെ വിക്കിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ )
 • ലൈവ് എഡിറ്റിംഗ് ബീറ്റാ പൂർത്തിയാക്കുക കോഡ് ആയി തിരുത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൽ-കൊള്ളിക്കുക — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sajanpaul9 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

--സാജൻ (സംവാദം) 03:14, 3 ജനുവരി 2014 (UTC)

malayalam typeതിരുത്തുക

I am unable to type in Malayalam for past two days. Is that a bug or settings issue? I used to type directly in wiki edit window using Malayalam 'Lipyantharam'.--atnair (സംവാദം) 15:52, 24 ജനുവരി 2014 (UTC)

ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ചെന്ന് എന്നെപ്പറ്റി എന്ന ടാബിൽ ആഗോളീകരണം എന്ന ഭാഗത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ലാങ്വേജ് സെലക്റ്റർ സജ്ജമാക്കുക എന്നത് ശരിയിട്ട് കൊടുത്താൽ യു.എൽ.എസ്. സജ്ജമാവുകയും, പഴയപോലെ ഐ.എം.ഇ. ഉപയോഗിക്കാനാവുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണ്. വിക്കികളിൽ ലഭ്യമാക്കി ആറുമാസമോ മറ്റോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് യു.എൽ.എസ്. നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അത് സ്വതേ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതിനാലുണ്ടായ പ്രശ്നമാണ്.
ഈ അവസ്ഥ മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മളിട്ട ബഗ് bugzilla:60327 എന്ന് കാണാം. ഇതിന് കാരണമായ ബഗ് bugzilla:46306 എന്ന് കാണാം (യു.എൽ.എസ്. പൂർണ്ണമായും സ്വതേ ഒഴിവാ@ക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ന് ആ ബഗിൽ നാം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, അത് ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ്).--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 17:22, 24 ജനുവരി 2014 (UTC)
ഇപ്പോൾ ശെരിയായി. വളരെ നന്ദി. --atnair (സംവാദം) 02:35, 25 ജനുവരി 2014 (UTC)
ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രൊഫൈൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഐ.പി എഡിറ്റ് നടത്തുന്നവർക്ക് എഴുത്തുപകരണം ലഭ്യമല്ല എന്നതാണ്. വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതയായിരുന്ന ഐ.പി. എഡിറ്റ് ഇല്ലാതാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല...--Adv.tksujith (സംവാദം) 05:56, 25 ജനുവരി 2014 (UTC)

writing malayalamതിരുത്തുക

Transliteration is not seen working in wikipedia ! — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Reji Jacob (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

+റെജി, മുകളിലത്തെ സംവാദം കാണുമല്ലോ --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 06:08, 6 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)

{{User committed identity}}തിരുത്തുക

Does we have {{User committed identity}}? ജീ 14:35, 22 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)

@ ജീവൻ ഫലകകൾ ഇപ്പൊ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ moduleലെ ലുവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് എറർ കാണിയ്ക്കുന്നു. ബഗ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 15:38, 22 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)
വളരെ നന്ദി; ഉടൻ ശരിയാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. :) ജീ 04:29, 23 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)

സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്തിരുത്തുക

ഫലകം:കവാടം, ഫലകം:Portal എന്നിവ 'ഉൾപ്പെടുത്തിയ' താളുകളിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ് എന്ന് എഴുതിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത് ഒന്നു ശരിയാക്കുകയും, ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ് മറ്റുള്ള ലുവ ഫലകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ ഇതുപോലുള്ള വൃത്തികെട്ട ചുവന്ന വലിയ അക്ഷരത്തിലെഴുത്തുന്നതിനു പകരം ആ താൾ ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാമോ?Vanischenu (സംവാദം|സംഭാവനകൾ) 11:19, 15 മാർച്ച് 2014 (UTC)

IPV6തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:2620:117:C080:520:1A03:73FF:FE0A:68ED ഇത് ഐപി താളാണെന്നു വരുന്നില്ലല്ലോ? അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും നോക്കാമോ? അതോ ഇത് ഇനി മെറ്റാവിക്കിയിലോ മറ്റോ ഉന്നയിക്കേണ്ടിവരുമോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:00, 3 ജൂൺ 2014 (UTC)

NOINDEXതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:നീക്കം ചെയ്ത താളുകളുടെ സംവാദം/വിനയരാജ് വി.ആർ. - ഇവിടെ __NOINDEX__ കൊടുത്തിട്ടും തിരച്ചിലിൽ വരുന്നല്ലോ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:43, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ഫോർമാറ്റിങ് പ്രശ്നംതിരുത്തുക

മാനവേന്ദ്ര സിംഗ് ഗോഹിൽ‎ എന്ന താളിൽ വളരെ വിചിത്രമായ ഫോർമാറ്റിങ് പ്രശ്നം കാണുന്നു. എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് കണ്ടെത്താനായാൽ നന്നായിരുന്നു. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 19:26, 20 നവംബർ 2014 (UTC)

ജേക്കബ് മാഷേ സ്പേസുകൾ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം. ആംഗലേയത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടു പകർത്തി മൊഴിമാറ്റിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്പേസും ഇവിടുത്തെ സ്പേസും രണ്ടും രണ്ടണെന്നതിലാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ വാക്കുകളെയും ഒന്നു കൂടി ഇടവിട്ട് സ്പേസിയപ്പോൾ പ്രശ്നം സോൾവായി! --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:38, 21 നവംബർ 2014 (UTC)
നന്ദി മനു. എന്നാലും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ സ്പേസുകൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലല്ലോ.. വിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികപ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തോ? --ജേക്കബ് (സംവാദം) 17:37, 21 നവംബർ 2014 (UTC)

Infobox Monarchതിരുത്തുക

Infobox Monarch - ൽ Spouse എന്നത് - ഭാര്യ എന്നാണ് വരുന്നത്. രാജ്ഞിയുടെ Spouse -ഉം ഭാര്യയാണെന്ന്. ഉദാഹരണം ഇവിടെ--Vinayaraj (സംവാദം) 16:45, 25 ജനുവരി 2015 (UTC)

ഇവിടെ തിരുത്തിയാൽ മതി. --അഖിലൻ 16:51, 25 ജനുവരി 2015 (UTC)::
നന്രി--Vinayaraj (സംവാദം) 04:25, 26 ജനുവരി 2015 (UTC)

സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹംതിരുത്തുക

ഇത് ഇവിടെ ചെർക്കെണ്ടാതാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല..

ഉപയോക്താവിന്റെ സംഭാവനകൾ എന്ന പേജിനു അടിയിൽ ഉള്ള " സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം " എന്ന കണ്ണി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ..— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Pranchiyettan (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 30 സെക്കന്റ്‌ കാത്തിരിക്കു , " സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം " എന്ന കണ്ണി/പേജ് താനേ ഇങ്ങോട്ട് [1] റീ ഡയറക്റ്റ് ആക്കും - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 11:31, 3 മാർച്ച് 2015 (UTC)
ഈ കാത്തിരിപ്പ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതൊഴിവാക്കി നേരിട്ട് കണ്ണി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാത്തിരിപ്പൊഴിവാക്കാമല്ലോ. --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം   22:16, 3 മാർച്ച് 2015 (UTC)
  ചെയ്തു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 03:27, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC)

 - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 08:42, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC)   --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം   22:58, 4 മാർച്ച് 2015 (UTC)

ഇപ്പൊ ശരിയായി   - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 12:14, 10 മാർച്ച് 2015 (UTC)

നാൾവഴിയിലെ ഉപകരണക്കണ്ണികൾതിരുത്തുക

ഒരു താളിന്റെ നാൾവഴിയിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ കണ്ണികൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അവ ഒന്നു നോക്കൂ: ഇവിടെ

 • നാൾവഴി സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കുകൾ എന്ന കണ്ണി തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സംഭാവനകളുടെ സംഗ്രഹം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞതു പോലെ കുറച്ച് സമയം കാത്തിരുന്ന ശേഷം തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊഴിവാക്കാമോ?
 • ലേഖകർ എന്ന കണ്ണിയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെത്തന്നെ. ഇവ രണ്ടും ഒരേ താളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. രണ്ടും ഒരേ താളിലേക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
 • ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയവർ എന്ന കണ്ണി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണം വല്ലതുമുണ്ടോ?

--വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം   06:09, 6 മാർച്ച് 2015 (UTC)

Please test VisualEditor in your language!തിരുത്തുക

It is very important to us at the Editing Department that VisualEditor works in every language, for every user.

VisualEditor's editing environment is a browser ContentEditable element. This means that your input method editor (IME) should already know how to work with it. However, to make VisualEditor correctly edit wiki pages, we have to stop browsers in lots of ways from breaking the page.

Sometimes this can interfere with IMEs. To make sure we work in your IME, we need your help: please see wikimedia.github.io/VisualEditor/demos/ve/desktop-dist.html#!pages/simple.html. This is the core system inside VisualEditor which lets you write and edit. It is different from the full editor, and some of the tools you are used to will be missing.

We're interested in particular in whether you can write text at all, what happens when you select different candidate texts, and how VisualEditor behaves in general.

More details, and some early test results, are provided here: mediawiki.org/wiki/VisualEditor/IME_Testing#What_to_test.

We would love to hear from every language, and especially languages which use IMEs, like Japanese, Korean, Indic languages, Arabic and others. Thank you for your help.

Yours,

James Forrester (talk) 07:41, 22 ഏപ്രിൽ 2015 (UTC)

Please join the 2nd edition of the VisualEditor Translathonതിരുത്തുക

Hello!

I'm pleased to announce the 2nd edition of the VisualEditor Translathon.

It is a translation rally, focused on interface messages and help pages related to VisualEditor. In order to participate, you need to sign up on the Translathon page on TranslateWiki.

The top 3 contributors will each win a Wikipedia t-shirt of their choice from the Wikipedia store[1]. Translations made between July 15th and July 19th (CDT time zone) qualify[2].

If you are at Wikimania Mexico this year, you are also welcome to join a related sprint during the hackathon in Workplace 1 - Don Américo, Thursday 16 July at 4pm (CDT) at the conference venue, so you can meet other fellow translators and get support if you need some.

Interface messages have the priority. You will need to create an account at translatewiki.net in order to work on them, if you don't have one. It is recommended to create the account ASAP, so that it can be confirmed in time.

You can also help translate documentation pages about VisualEditor on mediawiki.org. You can use your Wikipedia account to work there.

You will find instructions, links and other details on the Translathon page.

Thanks for your attention, and happy translating!
Elitre (WMF) 21:00, 13 ജൂലൈ 2015 (UTC)

 1. You can choose between any short-sleeve shirt, or other items for the same value.
 2. This means both new translations, and updates for messages in the "Outdated" tab of the translation interface.

ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസംതിരുത്തുക

ലേഖനത്തിൽ prettyurl ചേർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം എന്ന ലിങ്കിൽന്റെ ആവശ്യമെന്താണിപ്പോൾ? അതു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു സെക്കന്റ് സമയത്തേക്ക് യൂ.ആർ.എല്ലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിലസം വന്നു പോവുന്നു എന്നല്ലാതെ അതവിടെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല; തിരിച്ച് മലയാളം വിലാസം തന്നെ വരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യു.ആർ.എൽ മാറുന്ന പഴയ രീതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. -Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 04:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

വേണ്ടതാണ്. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ ലേഖനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പല സ്ഥലത്തും ഷെയർ ചെയ്യാനായി എളുപ്പമാണ്. വേഗം ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും നോക്കൂമോ ഇത്???? --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:20, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)
[പ്രദർശിപ്പിക്കുക] എന്ന ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്യാം.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:33, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)
ബ്രൗസറിന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന 'Copy Link Address' ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരേ -അഖിലൻ 11:55, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

മലയാളം വിക്കി മൊബൈലിൽതിരുത്തുക

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മൊബൈലിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഇന്റർഫേസ് സ്വതേ ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ! മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. മൊബൈലിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കൂടിയ ഇക്കാലത്ത് ഇതൊന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുൻകൈ എടുക്കുമോ ? --106.216.164.197 12:03, 10 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം മലയാളം വിക്കിയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല. m എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വിക്കികളിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. വാർണിഷ് പ്രോക്സി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ഒരു ബഗ്ഗായിരുന്നു കാരണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ --Anoopan (സംവാദം) 05:21, 14 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

അക്ഷരത്തെറ്റ് തിരുത്തൽ യന്ത്രംതിരുത്തുക

ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഞാൻ മാടപ്രാവിനെ ഒന്ന് പറത്തി. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവ Mad-a-prav/user-fixes.py എന്ന താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്ത തിരുത്തുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ പദങ്ങൾ ചേർക്കാനോ, ഉള്ള പദങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനോ, മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാടപ്രാവിന്റെ സംവാദത്താളിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ. ഒരു മൂന്നുമാസത്തിലൊന്ന് വെച്ച് ഓടിക്കാനാണ് തീരുമാനം.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 15:07, 3 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

 --Adv.tksujith (സംവാദം) 08:57, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

ഒപ്പുകണ്ണിതിരുത്തുക

ഉപയോക്തൃതാളിൽ ഒപ്പു കണ്ണികൾ കാനുന്നില്ലല്ലോ?? ഉല്ലാസത്തിന്റെ അനുബന്ധ സംഗതിയാണോ??--സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:19, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

സ്വന്തം പുരയ്ക്കകത്തെന്തിനാ തെളിവ്. നിർബന്ധമെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്ക്. ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമാന്നു തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് വിക്കിയിലും ഇല്ലാ. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:44, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
അതും അവിടെ വർക്കുന്നില്ല.. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 10:17, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
@സുഗീഷ്, --~~~~ ഈ സാധനം വർക്കുന്നില്ലെന്നോ?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:59, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
@സുഗീഷ് ചേട്ടാ, ഉപയോക്തൃതാളിൽ കൊടുക്കാതെ താരകം ആളോൾടെ സംവാദം താളിൽ കൊടുക്കെന്നേ... ഉപയോക്തൃതാളിൽ താരകം വയ്കാൻ പുഛമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലോ  --Adv.tksujith (സംവാദം) 11:16, 23 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

The visual editor is coming to this wikiതിരുത്തുക

Hello. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

Hi everybody,

My name is Erica, and I am a Community Liaison at the Wikimedia Foundation. I'm here to let you know that the visual editor is coming to editors at this Wikipedia soon. It allows people to edit Wikipedia articles as if they were using word processing software.

You don't have to wait until the deployment to test it; you can test the visual editor right now. To turn it on, select "ബീറ്റ" in your preferences. Choose "കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം" and click save. When it is enabled, you will press the "തിരുത്തുക" button to edit an article in the new software. To use the wikitext editor, you can press "മൂലരൂപം തിരുത്തുക".

After the deployment, everyone will automatically have the option to use either the visual editor or the current wikitext editor. For more information about how to use the visual editor, see mw:Help:VisualEditor/User guide.

More information about preparing for the visual editor is posted here.

Thank you, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 18:29, 5 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

Reminder: the visual editor is coming to this wiki soonതിരുത്തുക

Hello again. Please excuse the English. Please help translate to your language. നന്ദി!

This is a reminder that the visual editor is coming to all editors at this Wikipedia soon. As of this writing, the team is not aware of any issues specific to this language that should prevent the new software to be deployed here; therefore, please do let us know if you find any problems instead. You can report issues in Phabricator, the new bug tracking system or on the central feedback page on MediaWiki.org. There is a short guide at mediawiki.org that you can follow (as if it was a "checklist") to learn about the community work necessary to adapt the visual editor, and its referencing system in particular, to your community's needs.

If you can translate from English into this wiki's language, or know anyone who can, please follow the links below; just a little effort is required to make this language progress toward translations' completion! You'll help your community get the best possible experience when it comes to interface messages and documentation related to the visual editor. After you click on any links, your language should be available from the drop-down menu on the right. Once you've selected it, you'll see the document in English side by side with any translation work already done in your language. You can add new translations or modify existing ones. The interface is hosted at https://translatewiki.net; you'll need an account if you never translated there before. The other pages are at Mediawiki.org, for which you can use your regular Wikipedia account. You're welcome to contact me personally whenever you need help.

Thank you for your cooperation, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 16:35, 26 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)

Main -ഉം പ്രലേ-യുംതിരുത്തുക

ഘടകം:Main എന്നതും ഫലകം:പ്രലേ എന്നതും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ? ആദ്യത്തേതിനു പകരമായി രണ്ടാമത്തേത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കാഴ്ചയിൽ Main article: എന്നതിനു പകരം പ്രധാന ലേഖനം: എന്നു തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നാക്കുകയോ, തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യാമോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 01:39, 14 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)

Announcementതിരുത്തുക

Hello. Please review my announcement about the upcoming deployment of the visual editor on this wiki. Thank you! --Elitre (WMF) (സംവാദം) 12:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

Speciesbox ഉം Automatic taxobox ഉംതിരുത്തുക

Speciesbox ഉം Automatic taxobox ഉം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനുസുകളെയും സ്പീഷിസുകളെയും പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജോലി ഏറെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:03, 2 സെപ്റ്റംബർ 2016 (UTC)

സാങ്കേതികത അറിയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ?--Vinayaraj (സംവാദം) 01:28, 26 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

രാമേശ്വരം അലങ്കാരച്ചിലന്തി ഇതായിരുന്നുവോ പ്രശ്‍നം . ഫലകം ഇറക്കുമതി ചെയ്തു പരിഹരിച്ചിരുണ്ട് . സാങ്കേതികത വല്യ പിടിയില്ല , ഇനി ഇത് നേരയാക്കിയപ്പോ വേറെ ഏതേലും പ്രശനം ആയോ എന്നും അറിയില്ല .Vinayaraj ദയവായി നോക്കിയിട്ട് പറയൂ --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 06:48, 26 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

The Wikimedia Developer Summit wants youതിരുത്തുക

The Wikimedia Developer Summit is the annual meeting to push the evolution of MediaWiki and other technologies supporting the Wikimedia movement. The next edition will be held in San Francisco on January 9–11, 2017.

We welcome all Wikimedia technical contributors, third party developers, and users of MediaWiki and the Wikimedia APIs. We specifically want to increase the participation of volunteer developers and other contributors dealing with extensions, apps, tools, bots, gadgets, and templates.

Important deadlines:

 • Monday, October 24: last day to request travel sponsorship. Applying takes less than five minutes.
 • Monday, October 31: last day to propose an activity. Bring the topics you care about!

More information: https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Developer_Summit

Subscribe to weekly updates: https://www.mediawiki.org/wiki/Topic:Td5wfd70vptn8eu4

MKramer (WMF) (talk) 19:07, 14 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

Editing news n.3-2016തിരുത്തുക

Sorry for the delay in delivering this newsletter!


Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

Did you know?
Did you know that you can easily re-arrange columns and rows in the visual editor?


Select a cell in the column or row that you want to move. Click the arrow at the start of that row or column to open the dropdown menu (shown). Choose either "Move before" or "Move after" to move the column, or "Move above" or "Move below" to move the row.

You can read and help translate the user guide, which has more information about how to use the visual editor.

Since the last newsletter, the VisualEditor Team has mainly worked on a new wikitext editor. They have also released some small features and the new map editing tool. Their workboard is available in Phabricator. You can find links to the list of work finished each week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their current priorities are fixing bugs, releasing the 2017 wikitext editor as a beta feature, and improving language support.

Recent changesതിരുത്തുക

 • You can now set text as small or big.[2]
 • Invisible templates have been shown as a puzzle icon. Now, the name of the invisible template is displayed next to the puzzle icon.[3] A similar feature will display the first part of hidden HTML comments.[4]
 • Categories are displayed at the bottom of each page. If you click on the categories, the dialog for editing categories will open.[5]
 • At many wikis, you can now add maps to pages. Go to the Insert menu and choose the "Maps" item. The Discovery department is adding more features to this area, like geoshapes. You can read more at mediawiki.org.[6]
 • The "Save" button now says "Save page" when you create a page, and "Save changes" when you change an existing page.[7] In the future, the "താൾ സേവ് ചെയ്യുക" button will say "താൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക". This will affect both the visual and wikitext editing systems. More information is available on Meta.
 • Image galleries now use a visual mode for editing. You can see thumbnails of the images, add new files, remove unwanted images, rearrange the images by dragging and dropping, and add captions for each image. Use the "Options" tab to set the gallery's display mode, image sizes, and add a title for the gallery.[8]

Future changesതിരുത്തുക

The visual editor will be offered to all editors at the remaining 10 "Phase 6" Wikipedias during the next month. The developers want to know whether typing in your language feels natural in the visual editor. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on mediawiki.org. This will affect several languages, including Thai, Burmese and Aramaic.

The team is working on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will look like the visual editor and be able to use the citoid service and other modern tools. This new editing system may become available as a Beta Feature on desktop devices in October 2016. You can read about this project in a general status update on the Wikimedia mailing list.

Let's work togetherതിരുത്തുക

 • If you aren't reading this in your preferred language, then please help us with translations! Subscribe to the Translators mailing list or contact us directly, so that we can notify you when the next issue is ready. നന്ദി!

Elitre (WMF) 21:08, 17 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

Developer Wishlist Survey: propose your ideasതിരുത്തുക

At the Wikimedia Developer Summit, we decided to organize a Developer Wishlist Survey, and here we go:

https://www.mediawiki.org/wiki/Developer_Wishlist

The Wikimedia technical community seeks input from developers for developers, to create a high-profile list of desired improvements. The scope of the survey includes the MediaWiki platform (core software, APIs, developer environment, enablers for extensions, gadgets, templates, bots, dumps), the Wikimedia server infrastructure, the contribution process, and documentation.

The best part: we want to have the results published by Wednesday, February 15. Yes, in a month, to have a higher chance to influence the Wikimedia Foundation annual plan FY 2017-18.

There's no time to lose. Propose your ideas before the end of January, either by pushing existing tasks in Phabricator or by creating new ones. You can find instructions on the wiki page. Questions and feedback are welcome especially on the related Talk page.

The voting phase is expected to start on February 6 (tentative). Watch this space (or even better, the wiki page) - SSethi_(WMF) January 21st, 2017 3:07 AM (UTC)

Developer Wishlist Survey: Vote for Proposalsതിരുത്തുക

Almost two weeks ago, the Technical Collaboration team invited proposals for the first edition of the Developer Wishlist survey!

We collected around 77 proposals that were marked as suitable for the developer wishlist and met the defined scope and criteria. These proposals fall into the following nine categories: Frontend, Backend, Code Contribution (Process, Guidelines), Extensions, Technical Debt, Developer Environment, Documentation, Tools (Phabricator, Gerrit) and Community Engagement.

Voting phase starts now and will run until February 14th, 23:59 UTC. Click here on a category and show support for the proposals you care for most. Use the 'Vote' and 'Endorse' buttons next to a proposal to do so.

What happens next?
Proposals that will gather most votes will be included in the final results which will be published on Wednesday, February 15th. These proposals will also be considered in the Wikimedia Foundation’s annual plan FY 2017-18 - SSethi_(WMF) (talk) 04:41, 6 February 2017 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ പുതിയ പേജ് റോന്തചുറ്റൽതിരുത്തുക

 
New Pages Feed Screenshot-Aug 10 2012

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പേജ് ക്യൂറേഷൻ എന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചേർത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജ് കിട്ടും. അതായത് സമീപ കാല മാറ്റങ്ങൾ കാണാനും അതിലെ ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും കൂടാതെ പ്രശ്നമുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ടാഗുകൾ ചേർക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ----രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:47, 18 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

 - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 14:36, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
  - Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 15:03, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
  --Manjusha | മഞ്ജുഷ (സംവാദം) 15:08, 19 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ---- KG (കിരൺ) 16:47, 25 ജൂലൈ 2018 (UTC)

ചർച്ചതിരുത്തുക

@മാഷേ ഇതിന്റെ മലയാളം ആയിരിക്കുമോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതോ ഇനി നമ്മൾ തർജ്ജിമ ശരിയാക്കേണ്ടിവരുമോ? --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 13:58, 20 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
@പ്രിയ മനൂ ഇതിന്റെ മലയാളം പതിപ്പ് കിട്ടും.പക്ഷേ ടൂൾ നമ്മൾ തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടിവരും. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:58, 24 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)

Editing News #1—2017തിരുത്തുക

18:05, 12 മേയ് 2017 (UTC)

New notification when a page is connected to Wikidataതിരുത്തുക

Hello all,

(Please help translate to your language)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

 

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

നന്ദി! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

ഉപയോക്തൃ സംവാദംതിരുത്തുക

ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സംവാദതാളുകളിൽ നൽകുന്ന കുറിപ്പുകൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദതാളിൽ നൽകുന്നത് അവർ കൃത്യമായി കാണാത്തതിനാലോ അവർക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തതോ ആയിരിക്കാം കാരണം. അതിനാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു പോലെ താങ്കൾക്ക് പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പോപ്‌അപ് / നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നിത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികതയുണ്ട് എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഇത്തരം സംഗതികൾ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൻ അവർക്ക് അവരുടെ സംവാദ താളുകളിൽ നൽകുന്ന കുറിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതുവഴി കുറച്ചധികം മെച്ചപ്പെട്ട തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് കരുതുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 10:04, 17 മേയ് 2017 (UTC)

ശരിയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ സന്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞനിറത്തിൽമുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോപ് അപ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ നൽകാം --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:35, 17 മേയ് 2017 (UTC)

ഒരു ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോക്താവിന് 'താൾ നീക്കം ചെയ്യൽ ഫലകം' ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ?തിരുത്തുക

അംഗത്വം എടുത്ത് ലൊഗിൻ ചെയ്യാതെ വെറും ഒരു ഐ.പി. വിലാസം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപയോക്താവിന് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് സൃഷ്ട്ടിച്ച ഒരു താളിൽ 'താൾ നീക്കം ചെയ്യൽ ഫലകം' ഉപയോഗിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ? ഇപ്രകാരം വരുന്ന ഫലകങ്ങൾക്ക് സാധുതയുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത്തരം ഫലകങ്ങൾ പ്രസ്തുത താൾ തയ്യാറാക്കിയ ഉപയോക്താവിന് സ്വയം നീക്കം ചെയ്യാമോ..? മേൽവിലാസം ശരിയാണ് (സംവാദം) 15:18, 5 ജൂൺ 2017 (UTC)

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changesതിരുത്തുക

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

നന്ദി! Lea Lacroix (WMDE) 08:33, 29 ജൂൺ 2017 (UTC)

(wrong target page? you can fix it here)

Improvements coming soon to Recent Changesതിരുത്തുക

Hello

Sorry to use English. Please help translate to your language! Thank you.

In short: starting on 26 September, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Recent Changes. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature improves Special:RecentChanges and Special:RecentChangesLinked (and soon, Special:Watchlist – see below).

Based on a new design, it adds new features that ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

Concerning RecentChanges

Starting on 26 September, New Filters for Edit Review will become standard on Recent Changes. We have decided to do this release because of a long and successful Beta test phase, positive feedback from various users and positive user testing.

Some features will remain as Beta features and will be added later. Learn more about those different features.

If your community has specific concerns about this deployment or internal discussion, it can request to have the deployment to their wikis delayed to October 1, if they have sensible, consistent with the project, actionable, realistic feedback to oppose (at the development team's appreciation).

You will also be able to opt-out this change in your preferences.

Concerning Watchlists

Starting on September 19, the Beta feature will have a new option. Watchlists will have all filters available now on the Beta Recent Changes improvements.

If you have already activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽", you have no action to take. If you haven't activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽" and you want to try the filters on Watchlists, please go to your Beta preferences on September 19.

How to be ready

Please share this announcement!

Do you use Gadgets that change things on your RecentChanges or Watchlist pages, or have you customized them with scripts or CSS? You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please ping me if you have questions.

On behalf of the Global Collaboration team, Trizek (WMF) 15:27, 14 സെപ്റ്റംബർ 2017 (UTC)

Purgeതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ള Purge സംവിധാനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലേ? സഹായം:Purge എന്നൊരു താൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ എന്നുള്ള മെനുവിൽ Purge (ശുദ്ധിയാക്കുക?) ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു. --ജോസഫ് 08:26, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)

@ജോ, എനിക്കും അതേ അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്കു ചോദിച്ചുനോക്കാം. ഇനി ഈ purge ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഏതെങ്കിലും താൾ തിരുത്താൻ എടുത്തിട്ട് (https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:Purge&action=edit) ആ ലിങ്കിൽ edit എന്ന ആക്ഷൻ മാറ്റി purge എന്നു കൊടുക്കും(https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:Purge&action=purge) ഇത് കൊടുത്താൽ ആ താൾ പർജാകും. ആ ഒപ്ഷൻ നിലവിൽ വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കാം. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:03, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)
നന്ദി മനു ചേട്ടാ. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതരഭാഷകളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ ചേർത്തുകഴിയുമ്പോൾ. --ജോസഫ് 09:13, 12 ജനുവരി 2018 (UTC)
പർജ്ജ് എന്ന ഗാഡ്ജറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (തിരുത്ത്). അത് മലയാളത്തിലാക്കാൻ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. മീഡിയവിക്കി:Gadget-purgetab, മീഡിയവിക്കി:Gadget-purgetab.js എന്നിവ കാണുക --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:15, 2 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Cite Web ബട്ടൺ പ്രവർതികുന്നില്ലതിരുത്തുക

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ Cite Web ബട്ടൻ ശരിക്ക് പ്രവർതികുന്നില്ല. ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ പോലെ അവലംബം പൂരിപിക്കാൻ നിവർത്തി ഇല്ല. --ഹങ്ങനോസ് 05:17, 31 ജനുവരി 2018 (UTC)

Global preferences available for testingതിരുത്തുക

Apologies for writing in English. Please help translate to your language.

Greetings,

Global preferences, a highly request feature in the 2016 Community Wishlist, is available for testing.

 1. Read over the help page, it is brief and has screenshots
 2. Login or register an account on Beta English Wikipedia
 3. Visit Global Preferences and try enabling and disabling some settings
 4. Visit some other language and project test wikis such as English Wikivoyage, the Hebrew Wikipedia and test the settings
 5. Report your findings, experience, bugs, and other observations

Once the team has feedback on design issues, bugs, and other things that might need worked out, the problems will be addressed and global preferences will be sent to the wikis.

Please let me know if you have any questions. Thanks! --Keegan (WMF) (talk) 00:24, 27 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)

Editing News #1—2018തിരുത്തുക

20:56, 2 മാർച്ച് 2018 (UTC)

Notification from edit summaryതിരുത്തുക

ലഭ്യമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നത്തിരുത്തുക

Hook.f. എന്ന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തും Hook.f. എന്ന് മാറ്റിച്ചേർക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?--Vinayaraj (സംവാദം) 02:56, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)

 1. . [https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രത്യേകം:അന്വേഷണം&limit=1000&offset=0&profile=default&search=Hook.f. ഇങ്ങനെ എല്ലാ താളുകളും കണ്ടെത്തി ഓരോ താളിലും Find & Replace ചെയ്യാം. പക്ഷേ സസ്യനാമങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായി വരുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണു് നല്ലതും ശരിയും. അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഇടങ്ങളുടേങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം മാറ്റാം.
 2. . മാടപ്രാവിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷേ, അതെപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്നില്ല. കൂടാതെ, ഇതൊരു ഒറ്റത്തവണ ജോലിയാണു്.
 3. . ഇന്നു രാത്രിയോ ഉടനെയോ ഞാൻ ചെയ്യാം.
വിശ്വപ്രഭ സംവാദം 07:00, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)
I checked all 143 or so instances where his string appears. Most,if not all, are part of a plant name. It is not suggestible to directly hyperlink them to Hoo.f.. വിശ്വപ്രഭ സംവാദം 09:57, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)
നന്ദി--Vinayaraj (സംവാദം) 15:00, 25 മാർച്ച് 2018 (UTC)

We need your feedback to improve Lua functionsതിരുത്തുക

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipediasതിരുത്തുക

CKoerner (WMF) (talk) 21:38, 24 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

ഫലകം ഇറക്കുമതിതിരുത്തുക

ഫലകങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവ വികിഡാറ്റയിലേക്ക് തനിയെ കണ്ണി ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അവ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്.--Vinayaraj (സംവാദം) 01:53, 28 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)

Wikitext highlighting out of betaതിരുത്തുക

18:55, 4 മേയ് 2018 (UTC)

എക്കോയുടെ പരിഭാഷതിരുത്തുക

എക്കോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തരുന്നത്: notices, notifications, alerts. ഇവ മൂന്നിനും കൃത്യമായ പരിഭാഷയേതെന്ന് ചർച്ച മുമ്പെവിടോ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അർത്ഥത്തിന് കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുള്ള പദം ഉണ്ടാകില്ല എന്നോ മറ്റോ ആണ് അതിൽ പൊതുവായുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വികാരം എന്നാണോർമ്മ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന് പരക്കെ വിജ്ഞാപനം എന്നുപയോഗിച്ച് വരുന്നതിനാൽ പദങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 13:05, 23 മേയ് 2018 (UTC)

Improvements coming soon on Watchlistsതിരുത്തുക

Hello

Sorry to use English. Please help translate to your language! Thank you.

In short: starting on June 18, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Watchlists. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature is used by default on Special:RecentChanges, Special:RecentChangesLinked and as a Beta feature on Special:Watchlist.

Based on a new design, that feature adds new functions to those pages, to ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

About the release on Watchlists

Over 70,000 people have activated the New Filters beta, which has been in testing on Watchlist for more than eight months. We feel confident that the features are stable and effective, but if you have thoughts about these tools or the beta graduation, please let us know on the project talk page. In particular, tell us if you know of a special incompatibility or other issue that makes the New Filters problematic on your wiki. We’ll examine the blocker and may delay release on your wiki until the issue can be addressed.

The deployment will start on June 18 or on June 25, depending on the wiki (check the list). After the deployment, you will also be able to opt-out this change directly from the Watchlist page and also in your preferences.

How to be ready?

Please share this announcement!

If you use local Gadgets that change things on your Watchlist pages, or have a customized scripts or CSS, be ready. You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please share your questions and comments on the feedback page.

On behalf of the Collaboration team, Trizek (WMF) 13:15, 7 ജൂൺ 2018 (UTC)

Update on page issues on mobile webതിരുത്തുക

CKoerner (WMF) (talk) 20:58, 12 ജൂൺ 2018 (UTC)

Tidy to RemexHtmlതിരുത്തുക

m:User:Elitre (WMF) 14:38, 2 ജൂലൈ 2018 (UTC)

Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JSതിരുത്തുക

ട്വിങ്കിൾ വഴി നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾതിരുത്തുക

ട്വിങ്കിൾ വളരെ നല്ലൊരു ഗാഡ്ജറ്റാണ്. ഈ ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നീക്കം ചെയ്യാണ്ട ലേഖനം വിക്കിപീഡിയ:Articles for deletion/ലേഖനം എന്ന രീതിയിലാണ് വർഗ്ഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് മാറ്റി വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലേഖനം എന്നതിലേക്ക് ആക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഒഴിവാക്കൽ നിർദ്ദേശം വരുന്ന താളിലും എന്തോ പ്രശനമുണ്ട്. (ഉദാഹരണം). ഇതും കൂടി പരിഹരിക്കുമല്ലോ...--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 11:36, 19 ജൂലൈ 2018 (UTC)

 •   അഭിപ്രായം നിലവിൽ ട്വിങ്കിൾ ഗാഡ്ജറ്റ് മലയാള വിക്കിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണ് കാണുന്നത്‌. ഇത് ഉപയോഗിക്കുബോൾ കൂടുതലും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഉള്ള error കോഡുകൾ ആണ് കാണുന്നത്. പല ഫലകങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ഇല്ല. ഇതിലെ കുറച്ചു ടാഗ്ഗുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ മലയാളത്തിൽ ഉള്ളു. മുകളിൽ ശ്രീമാൻ @അരുൺ സുനിൽ പറഞ്ഞപോലെ ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ട്വിങ്കിൾ വഴി നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ (ലുവ പിഴവ് package.lua-ൽ 80 വരിയിൽ : module 'Module:Find sources/config' not found) എന്ന പിശകുള്ള കോഡ് ആണ് ലേഖനത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ട്വിങ്കിൾ ഗാഡ്ജറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത ഇവിടെ [[26]] ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലേക്കുള്ള തിരുച്ചുവിടൽ ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് [[27]] തർജമ ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കികൂടെ.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 13:00, 20 ജൂലൈ 2018 (UTC)
ശരിയാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആരെങ്കിലും ഒന്നു ശരിയാക്കാമോ?--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 14:27, 20 ജൂലൈ 2018 (UTC)
ഇവിടെ മലയാള ട്വിങ്കിൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് താളിൽ ചുവപ്പ്‌-പിങ്ക് നിറത്തിൽ കാണുന്ന വാക്യങ്ങൾ തർജമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ AFD യ്ക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുബോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 'Wikipedia:Articles for deletion/' എന്നത് 'വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ' എന്നാകിയാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 19:52, 22 ജൂലൈ 2018 (UTC)
Find sources ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയാവിക്കി എന്തോ bug മൂലം ചില താളുകൾ ഘടകം namespaceലെ താൾ ആയി recognize ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം. മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? --ജേക്കബ് (സംവാദം) 19:53, 24 ജൂലൈ 2018 (UTC)

Enabling a helpful feature for Template editorsതിരുത്തുക

CKoerner (WMF) (talk) 21:28, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

പേരുമാറ്റൽ ഫലകംതിരുത്തുക

ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് മാറ്റുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന {{rename}} ഫലകം ഇപ്പോൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 05:41, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

@അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം, njan kurach divasam munp aa template inte doc file um athupole aa module um update cheythirunnu. Latest edit prakaaram rename ennathinu pakaram requested move/dated|കിർഗിസ്താൻ|reason = സംവാദം കാണുക ennaanu upayogikkendath. Athupole aa oru sentence article page il support cheyyilla. Pakaram ath Discussion page il maathrame upayogikkan paadullu. For example, കിർഗ്ഗിസ്ഥാൻ ennathinte discussion page onn nokkuka. Sorry for delay in replying. Adithyak1997 (സംവാദം) 19:14, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

@Adithyak1997, പണ്ട് അത് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കുമായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. കാരണം ലേഖനമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുവാൻ കഴിയും. സംവാദം താളുകൾ പൊതുവെ ലേഖനം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പഴയ രീതി തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 00:22, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC) @അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം, Pakshe angane pazhaya reethi kodukkumbol aa module engane update cheyyum? Athaayath English wikipedia prakaaram aanu njan aa oru redirect(from Rename->Requested Move) nadathiyath. Ningal paranhath pole oru change nadathanamengil athinu aa specific module swantham reethiyil update cheyyendi varum. Ath enikk ariyilla. So ath venamengil matt admins or module editors nadathendi varum. Adithyak1997 (സംവാദം) 03:02, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2018 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യൽതിരുത്തുക

ഞാനെഴുതിയ ഒരു ലേഖനം എൻറെ മെയിലിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൂടാതെ അത് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും !ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണ്.ഫോണിൽ എം എസ് വേർഡ്-എക്സൽ ആപ്പുകൾ ഇല്ല. ഏകദേശം 8, 9 പേജുകളും എക്സലിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചാർട്ടും ഉണ്ട് ലേഖനത്തിന് ! എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ? (Anjuravi (സംവാദം) 05:03, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

@Anjuravi, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ സാധാരണ അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം കാണിക്കാറില്ല. താങ്കൾ മെയിലിൽ തന്നെയാണോ ലേഖനം തയ്യാറാക്കിയത്? വിക്കിപീഡിയയിൽ തന്നെ നേരിട്ട് ടൈപ്പുചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആപ്പുകളിൽ (ഉദാ:കളർനോട്ട്, മെമ്മോ, നോട്ടപാഡ്) ടൈപ്പുചെയ്താലും മതി. അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വിക്കിപീഡിയയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. വിക്കിപീഡിയയിൽ പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്കു മുന്നിൽ വരുന്നത് കണ്ടുതിരുത്തൽ ദൃശ്യരൂപമാണ്. ഇത് ഫോണിൽ ടൈപ്പുചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. വിക്കിപീഡിയയിൽ ടൈപ്പുചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തിനു മുകളിലുള്ള പെൻസിൽ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് 'കണ്ടുതിരുത്തൽ' ദൃശ്യരൂപം മാറ്റി മൂലരൂപം തിരുത്തൽ രീതി എന്നതു സജ്ജമാക്കുക. പിന്നെ എഡിറ്റിംഗ് എളുപ്പമാകും. ഞാനും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണ് ഇത്രയും നാൾ ലേഖനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഒപ്പേറ മിനി ബ്രൗസറിൽ വിക്കിപീഡിയ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും. (വിക്കിപീഡിയയുടെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പും ഉപയോഗപ്രദമാണ്). ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സംവാദം താളിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പട്ടിക നിർമ്മിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സഹായം:പട്ടിക എന്ന താളിലും മറ്റ് അലങ്കാരപ്പണികളെപ്പറ്റി സഹായം:തിരുത്തൽ വഴികാട്ടി എന്ന താളിലും വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:36, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

User page create ചെയ്യുമ്പോൾതിരുത്തുക

പുതുതായി User page create ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനു ശേഷവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ? ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ?(Anjuravi (സംവാദം) 06:07, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

ഇമെയിൽ നൽകുക, യൂസർപേജ് നിർമ്മിക്കുക ഇവയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇമെയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:16, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

നന്ദി Ranjith ! (Anjuravi (സംവാദം) 10:22, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

പുതുതായി യൂസർ പേജ് (പ്രൊഫൈൽ പേജ് അഥവാ Anjuraviയെക്കുറിച്ചുള്ള പേജ്) നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണോ അന്വേഷിച്ചത്? അതിനായി വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്തൃതാൾ കാണുക.--അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 08:45, 1 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യൽതിരുത്തുക

ഞാൻ 01 Aug 2018 ൽ വിക്കിപീഡിയ പഞ്ചായത്തിൽ ചോദിച്ച സംശയവും അതിന്റെ മറുപടികളും ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല.അത് കാണാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പിന്നെ എന്റെ ഉപയോക്തൃ താൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ? അതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?(() (സംവാദം) 11:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃ താൾ ഈ താൾ തിരുത്തി സൃഷ്ഠിക്കുവാ.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 13:57, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

സഹായംതിരുത്തുക

ഞാൻ ഇന്ന് സഹായമേശയിൽ ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല! വിക്കിപീഡിയയിൽ എവിടെ തപ്പിയാലാണ് കാണാൻ കഴിയുക ? (() (സംവാദം) 01:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

@Anjuravi, സഹായമേശയിൽ തന്നെ തപ്പുക. അവിടെത്തന്നെയുണ്ടല്ലോ... ദാ നോക്കൂ. താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിന്റെ പ്രശ്നമാകാം. വിക്കിപീഡിയ കഴിവതും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ദൃശ്യരൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. -- അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 07:53, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

സൈബർ കുറ്റകൃത്യംതിരുത്തുക

ഇന്ന് സൃഷ്‌ടിച്ച സൈബർ എന്ന താൾ "സൈബർ കുറ്റകൃത്യം " എന്ന ഫലകത്തിൽ മൂലരൂപത്തിന്റെ കൂടെ കാണുന്നില്ല ! രണ്ടും ഒന്നിച്ചാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ?(Anjuravi 09:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

താങ്കൾ സൃഷ്ടിച്ച സൈബർ എന്ന ലേഖനത്തിലെ ഉള്ളടക്കം സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന നിലവിലുള്ള താളിലെ ഉള്ളടക്കവും സമാനമായതിനാൽ നിലവിലുള്ള താളായ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം ത്തിലെക്ക് സൈബർ എന്ന താൾ തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. Akhiljaxxn (സംവാദം) 15:00, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

സൈബർതിരുത്തുക

സൈബർ എന്ന താൾ ഒരു ഉപയോക്‌താവ്‌ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന താളിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് .പക്ഷെ ആ താളിൽ സൈബർ എന്ന താൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല .സൈബർ എന്ന താളിൽ തപ്പിയാൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന താളാണ് കാണുന്നത് ! ഈ സൈബർ എന്ന താൾ എവിടെ ആണ് വായിക്കാൻ കഴിയുക ?

പിന്നെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന താളിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന matter -ഉം സൈബർ എന്ന താളും രണ്ടും ഒന്നിച്ചു വായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ ? (Anjuravi 06:49, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

താങ്കൾ സൃഷ്ടിച്ച സൈബർ എന്ന ലേഖനത്തിലെ ഉള്ളടക്കം സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന നിലവിലുള്ള താളിലെ ഉള്ളടക്കവും സമാനമായതിനാൽ നിലവിലുള്ള താളായ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം ത്തിലെക്ക് സൈബർ എന്ന താൾ തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട താളിലെ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാകില്ല. അങ്ങനെ ആ താളിൽ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ തിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടപ്പെട്ട താളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതില്ലാത്തതിനാലാണ് അവിടെ ചേർക്കാഞ്ഞത് Akhiljaxxn (സംവാദം) 14:21, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC).
@Anjuravi ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. -- അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 14:39, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

Akhil-നും Arun -നും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചില സംശയങ്ങൾ :-

1. സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന ഫലകം അപൂർണമായ വൃത്തിയാക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സൈബർ എന്ന താൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ട താളിൽ പെടുത്തി status quo maintain ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടോ ? ലേഖനം വിപുലപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചു ആ താളിൽ (വൃത്തിയാക്കേണ്ട ) നിന്ന് മാറ്റിയാൽ പോരെ ? ഫലകത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ലേഖനത്തിനു minimum എത്ര വലിപ്പം വേണം ? ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാൻ നോക്കിയത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന ഫലകത്തിൽ ആണ് . പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു താൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടത്.അതുപ്രകാരം എഴുതാൻ നോക്കിയപ്പോൾ typing space- ഉം cursor-ഉം കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് തലക്കെട്ട് സൈബർ എന്നാക്കി മാറ്റിയത്.

2. Akhil എനിക്കയച്ച സൈബർ എന്ന ലേഖനം എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തയച്ചത് ? ഞാൻ പലയിടത്തും നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല! അതുകൊണ്ടാണ് ! (Anjuravi (സംവാദം) 19:34, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

Anjuravi സൈബർ എന്ന താളും സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന താളും ഒരോ കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനാലാണ് രണ്ടാമത് നിർമ്മിച്ചതാൾ (സൈബർ) ആദ്യം നിർമ്മിച്ചതാളായ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്. ഒരേ വിഷയത്തിൽ രണ്ടു താളുകൾ പാടുള്ളതല്ല.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എന്ന താളിൽ അപൂർണമായ താളുകളുടെ ഫലകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ താൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് വിപുലീകരിച്ച ശേഷം ആ ഫലകം (അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾ എന്ന അറിയിപ്പ്) നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നമെങ്കിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം ങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും തർജ്ജമ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച സൈബർ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു തന്നത്.സാധാരണ ഒരു ലേഖനം നീക്കം ചെയ്താൽ ആ ലേഖനം നിർമ്മിച്ച ഉപയോക്താവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്.അതിവിടെ [28] നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്.-Akhiljaxxn (സംവാദം) 02:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

സാങ്കേതികം/സെർവർ മാറ്റംതിരുത്തുക

വിക്കിമീഡിയ ഫൌണ്ടേഷൻ അവരുടെ ദ്വിതീയ ഡാറ്റാ സെന്റർ പരീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയക്കും അനുബന്ധ വിക്കികൾക്കും ഓൺലൈനിൽ തുടരുവാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. എല്ലാം പ്രാവർത്തികമല്ലെ എന്നു ഉറപ്പു വരുത്താൻ, വിക്കീമീഡിയ ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിനു പ്ലാൻ ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തണം. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവർക്കു വിശ്വാസപൂർവ്വം ഒരു ഡാറ്റാ സെന്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയുമോ എന്നു കാണിക്കും. ഈ പരീക്ഷണത്തിനായി കുറേ ടീമുകൾ തയ്യാറാവുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതുമാണു. അവർ എല്ലാ ട്രഫിക്കും പുതിയ ടാറ്റാ സെന്ററിലേക്ക് ബുധനാഴ്ച്ച, 12 സെപ്റ്റംബർനു മാറ്റുന്നതാണു. ബുധനാഴ്ച, 10 ഒക്ടോബർ 2018 നു അവർ അതു തിരിച്ച് പ്രാതമിക ടാറ്റാ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, മീഡിയവിക്കിയിലുള്ള ചില പരിമിതികൾ മൂലം, എല്ലാ തിരുത്തലുകളും ഈ രണ്ടു മാറ്റങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിർത്തേണ്ടതാണു. ഈ തടസ്സത്തിനു നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഭാവിയിൽ ഇതു കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ വിക്കികളും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. സെപ്റ്റംബർ 12, ബുധാനാഴ്ചയും ഒക്ടോബര് 10, ബുധാനാഴ്ചയും ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. സെപ്റ്റംബർ 13, വ്യാഴാഴ്ചയും ഒക്ടോബര് 10, വ്യാഴാഴ്ചയും 14:00 UTC (15:00 BST, 16:00 CEST, 10:00 EDT, 07:00 PDT, 23:00 JST, 02:00 NZST ന്യൂ സിലാണ്ടിലും)ക്ക് പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കും. ഈ സമയത് നിങ്ങൾ തിരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിഴവ് സന്ദേശം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ സമയങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന തിരുത്തലുകൾ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ഉറപ്പ് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക്‌ പിഴവ് സന്ദേശം ലഭിച്ചാൽ എല്ലാം പഴയത് പോലെ ആവുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. അതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ തിരുത്തൽ സേവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഒരു പകർപ്പ്‌ എടുത്തുവെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നന്നായിരിക്കും. മറ്റു ഫലങ്ങൾ: പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പണികൾ പതുക്കെ നടക്കുവാനോ ചിലത് ഒഴിവാക്കുവാനോ സാധ്യത ഉണ്ട്. ചുവന്ന കണ്ണികൾ സാധാരാണപോലെ പെട്ടന്ന് അപ്ഡേറ്റ് നടക്കുവാൻ സാധ്യത ഇല്ല. നിങ്ങൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇതിനകം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനം സൃഷ്ടിക്കുന്നെങ്കിൽ, സാധാരണയുള്ളതിനേക്കാളും ആ കണ്ണി ചുവന്നുകിടക്കും. ചില ദീർഘകാല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ നിർത്തേണ്ടി വരും. 10 സെപ്റ്റംബർ 2018 മുതൽ 8 ഒക്ടോബർ 2018 വരെ കോഡ് ഫ്രീസ് ഉണ്ടാവും. നിർബന്ധമല്ലാത്ത കോഡ് വിന്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല. അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതി മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റും. ഇതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ wikitech.wikimedia.orgൽ ലഭ്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും അറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ദയവു ചെയ്തു ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ അറിയിക്കുക. /User:Johan(WMF) (talk)

ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സൈറ്റ് നോട്ടീസ് ഇടാവുന്നതാണ്. -- അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 15:08, 9 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)
ആഗോള സൈറ്റ് നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കില‍ നമുക്ക് ഇടാം. നാളെ മതിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:24, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

പുകവലിതിരുത്തുക

പുകവലി എന്ന താൾ തിരുത്തിയപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊല്ലവർഷം AD എന്നതിന് പകരം BC എന്ന് എഴുതിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ അത് AD എന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല !

പിന്നെ ലേഖനത്തിന്റെ മൂലരൂപത്തിൽ ചില ഖണ്ഡികകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ! ഇവ രണ്ടും വേണ്ടവിധത്തിൽ ശരിയാക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. (Anjuravi (സംവാദം) 03:32, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

കാളാഞ്ചിതിരുത്തുക

ഇന്ന് കാളാഞ്ചി മത്സ്യത്തിന്റെ ഫോട്ടോ മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ നിന്നെടുത്തു കാളാഞ്ചി എന്ന ലേഖനത്തിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല.ഇതിന്റെ ചിത്രം e-weekly manoramaonline - ൽ ഉണ്ട്.(15 സെപ്റ്റംബർ 2018 ; പേജ് 35). ആരെങ്കിലും പ്രസ്തുത മീനിന്റെ ചിത്രം കാളാഞ്ചി എന്ന ലേഖനത്തിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. (Anjuravi (സംവാദം) 16:46, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

@Anjuravi: ചെയ്യാഞ്ഞത് നല്ലകാര്യം മനോരമ ആഴ്ചപതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പടങ്ങൾ വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ലംഘനമാകും. താങ്കൾ കാളാഞ്ചി മത്സ്യത്തിന്റെ ഒരു പടം എടുത്ത് ഇവിടെ ചേർക്കുക. അതാണ് നല്ലത്. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 01:33, 8 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)


പുകവലി എന്ന താളിൽ മൂലരൂപത്തിൽ തിരുത്തുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല! മൂലരൂപം തിരുത്തുക എന്നതിന് പകരം തിരുത്തുക എന്ന് മാത്രം കാണുന്നു. അതേ സമയം പഞ്ചായത്ത് എന്ന താൾ Open ചെയ്യുമ്പോൾ മൂലരൂപം തിരുത്തുക എന്ന് കാണുന്നു ! എന്നെ സഹായിക്കാമോ ? (Anjuravi (സംവാദം) 22:45, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

വഴുതന(മൂലരൂപം തിരുത്തൽ )തിരുത്തുക

വഴുതന എന്ന താൾ തിരുത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ "മൂലരൂപം തിരുത്തുക" എന്ന പെട്ടിയ്ക്ക് പകരം "തിരുത്തുക " എന്ന പെട്ടി കാണുന്നു. ആ പെട്ടിയിൽ ഞെക്കി തിരുത്തൽ നടത്തിയാൽ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും (അവലംബങ്ങളുടേതടക്കം) അതേപടി ലേഖനത്തിൽ കാണില്ലേ ? (മുൻപും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്). ലേഖനങ്ങളുടെ മൂലരൂപത്തിൽ തിരുത്തൽ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?

മൂലരൂപം തിരുത്തൽ (വഴുതന )തിരുത്തുക

ഞാൻ ഇപ്പോൾ വഴുതന എന്ന താൾ "മൂലരൂപത്തിൽ" തിരുത്താൻ പറ്റാത്തതിനെക്കുറിച്ച് പഞ്ചായത്ത് (സാങ്കേതികം)- ൽ എന്റെ ഒപ്പിട്ടു എഴുതിയിരുന്നു.  പക്ഷെ എന്റെ പേരും,ഒപ്പും, സമയവും അതിൽ കാണുന്നില്ല ! (Anjuravi (സംവാദം) 09:01, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

ഇപ്പോൾ സ്വതവേ (ഡീഫാൾട്ടായി) കണ്ടുതിരുത്തൽ അഥവാ വിഷ്വൽ എഡിറ്റിംഗ് രീതിയിലാണ് ലേഖനങ്ങളുടെ തിരുത്തൽ സൗകര്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതിനാലാണ് താങ്കൾക്ക് മൂലരൂപം തിരുത്തുക എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. താങ്കളുടെ താളിന്റെ വലത് മുകളിൽ കാണുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്ന കണ്ണിയിൽ പോയി തിരുത്തൽ എന്ന കണ്ണി തെരഞ്ഞടുത്ത് അവിടെ തിരുത്തൽ രീതി എങ്ങനെയാവണം എന്ന ഡ്രോപ് ബോക്സ് അമർത്തിയാൽ താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തിരുത്തൽ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒപ്പിനെ കുറിച്ചറിയാൻ ഇത് വായിക്കുക. Adv.tksujith (സംവാദം) 18:45, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

പുകവലി (തിരുത്തൽ മായ്ച്ചു കളയൽ )തിരുത്തുക

ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പുകവലി എന്ന താൾ complete ചെയ്യാനുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ്. പക്ഷെ എന്റെ തിരുത്തലുകൾ ഒരു ഉപയോക്താവ് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു . മൂലരൂപം താങ്കൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ കാണുന്നു. രസാവഹം അതല്ല, ഞാൻ മൂലരൂപത്തിൽ തിരുത്തൽ/add ചെയ്ത പല വരികളും ഇപ്പോഴും ആ താളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ സേവ് ചെയ്ത പല matter- ഉം അതിൽ (പുകവലി എന്ന താൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ) കാണുന്നില്ല ! ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി സേവ് ചെയ്ത വരികളുടെ തുടർച്ചയായി ഇന്ന് പുലർച്ചെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ continuity കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുകവലി എന്ന താൾ ഇനി ആർക്കും തിരുത്താൻ പറ്റില്ലേ? അതോ എനിക്ക് മാത്രമാണോ ഈ restrictions ? മായ്ക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അറിയാൻ അതിയായ താൽപ്പര്യം ഉണ്ട് ! പുകവലി എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇനിയും എഴുതേണ്ട പല സംഗതികളും ഞാൻ draft ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്! ഇനി എഴുതിയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ? എല്ലാം മായ്ച്ചു കളയുമല്ലോ! ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായി ലേഖനത്തിൽ തിരുത്തൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ demoralise ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണിത് !

പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിൽ ചേർത്ത/ചേർക്കേണ്ട സംഗതികളുടെ അവലംബങ്ങളുടെ links ലേഖനം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ! അതാണോ മായ്ക്കാനുള്ള കാരണം ?(Anjuravi (സംവാദം) 23:52, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC))

Anjuravi താങ്കൾ ചേർത്തിരുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനകോശസ്വഭാവമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവ നീക്കം ചെയ്തത്. തുടർച്ചയായി ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ചേർത്തതിനാലാണ് ആ താൾ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിക്കിപീഡിയ ഒരു ബ്ലോഗ് അല്ല കൂടുതൽ തിരുത്തൽ നടത്തുന്നതിനു മുൻമ്പായി താങ്കൾ ദയവായി വിക്കിപീഡിയ:ശൈലീപുസ്തകം , വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല| എന്നി താളുകൾ പരിശോധിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു.അതു പോലെ പുകവലി എന്ന താളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി എടുത്തു പോയി അതിൽ എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആശംസകൾ...-Akhiljaxxn (സംവാദം) 12:51, 26 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)

അവലംബം കൊടുക്കൽതിരുത്തുക

തിരുത്തുമ്പോഴും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും മാതൃഭൂമി/മനോരമ ഇയർ ബുക്കുകൾ, പുരാണിക് എൻസൈക്ളോപീഡിയ,PSC ഗൈഡുകൾ ഇവ(കോപ്പി റൈറ്സ് specific ആയി mention ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ) അവലംബമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ? ഗൂഗിളിലെ വിഷയങ്ങൾ അവലംബമായി കൊടുക്കാമോ ? (Anjuravi (സംവാദം) 21:08, 7 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC))

@Anjuravi: അവലംബം കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കണ്ടന്റ് കോപ്പിചെയ്ത് വിക്കിപീഡിയയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ല. അങ്ങനെ കോപി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവ ഉടനടി മായ്ക്കുന്നതാണ്. ആ താളുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതിന് കോപ്പിറൈറ്റ്സ് വിഷയമല്ല. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 01:31, 8 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

പ്രിയ Ranjithsiji,നന്ദി! Word to word(copy) ആയിട്ടല്ല ലേഖനത്തിനു അവലംബം കൊടുക്കാൻ     ഉദ്ദേശിച്ചത് ! അവലംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില സംഗതികൾ കടപ്പാടാക്കുന്നുന്നു എന്ന് മാത്രം ! അങ്ങനെയാണ് വഴുതന എന്ന താൾ മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതാൻ നോക്കിയത് !താങ്കൾ       അതിന്റെ നാൾവഴികൾ കണ്ടുകാണുമല്ലോ !! അവലംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ചില സംശയങ്ങൾ ഞാൻ വിക്കി പഞ്ചായത്തിൽ (സാങ്കേതികം) കൊടുക്കുന്നു. (Anjuravi (സംവാദം) 07:28, 8 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC))

മലയാള വിക്കിയിലെ ഗാഡ്ജെറ്റുകളുടെ പിശക് പരിഹരിക്കുവാൻതിരുത്തുക

മലയാള വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്തൽ സഹായിക ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ ഹോട്ട്കാറ്റ്, ട്വിങ്കിൾ, wikEd തുടങ്ങിയ നിരവധി ഗാഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. നിലവിൽ ട്വിങ്കിൾ, wikEd തുടങ്ങിയ ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുബോൾ മിക്ക സമയങ്ങളിലും ഇവ പൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഡിങ് പിശകുകൾ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഇവ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു തോന്നുന്നു. Interface കാര്യനിർവാഹകർക് ഇവ പിശകുകൾ തിരുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിലവിൽ മലയാള വിക്കിയിൽ Interface കാര്യനിർവാഹകർ ഇല്യ.

ഇൻഡിക് വിക്കി പ്രോജക്റ്റുകൾക് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ഈ അടുത്തിടെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇൻഡിക്ക-ടെക്കോം എന്ന പേരിൽ സിഐഎസ്-എ2കെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സാങ്കേതിക സമിതിയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം മീഡിയവിക്കിയിലെ ജയ്പ്രകാശ് ആണ് ഇവിടെ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നത്. സാങ്കേതിക പിന്തുണ, പിശകുള്ള ഗാഡ്ജെറ്റ് പരിഹരിക്കുക, ഇൻഡിക് സമൂഹത്തിനായി സ്ക്രിപ്റ്റും ഗാഡ്ജെറ്റും വികസിപ്പിക്കുക, തുടങ്ങിയ സഹായം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.

ഇൻഡിക്ക-ടെക്കോം താളിൽ ട്വിങ്കിൾ, wikEd താളിൽ ഈ പിശകുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുനത്തിനും, മലയാള വിക്കിയിൽ ജയ്പ്രകാശിന് ഒരു ആഴ്ച Interface-admin അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനും താഴെ പിന്തുണ അറിയിക്കുക.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 19:57, 11 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

പരിഹരിക്കാം എന്നുവിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്റർഫേസ് അഡ്മിൻ എന്ന സംഗതി വന്ന് ഒന്നിലും തൊടാൻ പറ്റാത്തരീതിയിലായത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടെന്നുവച്ചു. കുറേശെ പരിഹരിച്ചു വരുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം അറിയാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല.--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 14:24, 15 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)
മലയാളം അറിയില്ല., ഹിന്ദി. 1-2 ഗാഡ്‌‌ജറ്റുകൾ തമിഴ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവശ്യ പ്രകാരം ജയ് വികസിപ്പിച്ചെടുതിരുന്നു. അതിനാൽ സാങ്കേതിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ഭാഷ ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നമായി തോന്നുന്നില്ല. മുൻപ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച ട്വിങ്കിൾ ടൂൾ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇതു വരെ പൂർണമായി പരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഈ ടൂൾ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഗാഡ്‌‌ജറ്റുകൾ പ്രധാനമായും ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായതിനാൽ ഇവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായം ആവശ്യപ്പെടാം എന്ന് കരുതുന്നു.-ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 17:58, 15 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ വേണം. ചെയ്യാനറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. നേരത്തേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ ട്വിങ്കിളിന്റെ കോഡിൽ മലയാളം ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ചേർക്കണം. അതുചെയ്യാൻ ഇന്റർഫേസ് അഡ്മിനേ സാധിക്കൂ. മലയാളം അറിയാത്തൊരാൾ ഇത് ശരിയാക്കിയാൽ നടക്കുമോ? എനിക്കറിയില്ല. മലയാളം അറിയുന്ന അത്യാവശ്യം മീഡിയവിക്കി കോഡും ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ ഗാഡ്ജറ്റ് വികസനം എന്നത് അത്രവലിയ പരിപാടിയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ മലയാളം വിക്കിയിൽ അത്ര അത്യാവശ്യമായി ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും വളരെ കുറവാണ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 01:08, 16 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)

പൈതൃകത്താളിലെ താൾ ലയിപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ചുതിരുത്തുക

"ഇന്ത്യയിലെ ലോകപൈതൃകങ്ങൾ" എന്ന താളിലുള്ള ഹംപി  എന്ന താൾ ഹംപി എന്ന മറ്റൊരു താളുമായി ലയിപ്പിക്കണമെന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും കണ്ടു. ലോകപൈതൃകങ്ങൾ എന്ന   താളിൽ ഉള്ള വിവരണങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ താളുകളും മാറ്റരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതിലെ ശൂന്യമായ മിക്ക ചുവപ്പു താളുകളും നീലയാക്കാനാണ് ഇന്ന് ശ്രമിച്ചത്. താളുകൾ നീലയായതിനു ശേഷം വീണ്ടും അവയിൽ ചിലത് ചുവപ്പായി കാണപ്പെട്ടു. അതായത് ആരോ അത് അതേ പേരിലുള്ള മറ്റു താളുകളിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ലയിപ്പിച്ചാലുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ :-

1. ഇപ്പോൾത്തന്നെ നിലവിലുള്ള താളിൽ ആമുഖത്തിൽ 35 പൈതൃകങ്ങളുണ്ടെന്നു കണ്ടു . പക്ഷെ ഇതിൽ ആകെ 27 എണ്ണത്തിന്റെ വിവരണം മാത്രമേയുള്ളു. ഇനിയും താളുകൾ ലയിപ്പിച്ചാൽ വെറും തലക്കെട്ട് മാത്രമേ പൈതൃകങ്ങളുടെ താളിൽ ബാക്കി കാണൂ.

2. പൈതൃകങ്ങളുടെ താൾ എടുത്തുമാറ്റേണ്ടി വരും.

വിഷയത്തിൽ ഒരു നയരൂപീകരണം ആവശ്യമായത് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. (Anjuravi (സംവാദം) 12:45, 22 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC))

Editing News #2—2018തിരുത്തുക

14:17, 2 നവംബർ 2018 (UTC)

mw.util.jsMessageതിരുത്തുക

Hi, the mw.util.jsMessage() function was deprecated in 2012, and will soon not be working. According to phab:P7840 there's at least one gadget using this function on your wiki, but it is likely it won't cause much of a problem anyway. We don't see this function being used much and this message is mainly to be on the safe side. There's a migration guide that explains how to use mw.notify instead. See phab:T193901 for more information. /Johan (WMF)

09:39, 26 നവംബർ 2018 (UTC)

Infobox personതിരുത്തുക

Infobox person - ഇപ്പോഴുമുള്ള ജീവിതപങ്കാളിയാണെങ്കിൽ ഇന്നുവരെ എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോഴും എന്നുകാണിക്കാൻ വേണ്ട തിരുത്തൽ വരുത്തണം--Vinayaraj (സംവാദം) 17:52, 20 മാർച്ച് 2019 (UTC)

ഒരു താൾ ഉദാഹരണമായി നൽകാമോ? --ജേക്കബ് (സംവാദം) 18:48, 20 മാർച്ച് 2019 (UTC)
ഫലകം:Marriage ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും താളിൽ ഇനിയും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം -- റസിമാൻ ടി വി 20:24, 20 മാർച്ച് 2019 (UTC)
 --Vinayaraj (സംവാദം) 01:48, 21 മാർച്ച് 2019 (UTC)

SVG Translation Campaign 2019 in Indiaതിരുത്തുക

SVG Translation Campaign 2019 in India നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു SVG ഫയൽ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന അടിസ്ഥാനവിവരം എവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കാമോ? ഏതുടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കണം, എങ്ങനെ തിരുത്തണം, സേവ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണോ, അത് എവിടെ ചെയ്യണം, ഒറിജിനൽ ഫയലിനോടൊപ്പമാണോ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ആണോ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളികൾ ഇടപെടണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെവിടെയെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ കിട്ടിയാൻ നന്നായിരുന്നു.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:14, 25 മാർച്ച് 2019 (UTC)

എസ്.വി.ജി. ഇങ്ക്‌സ്കേപിൽ തുറന്ന് തിരുത്തുന്നതാവും ഉത്തമം. പരിഭാഷ മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളു എങ്കിൽ, ഏത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിലും തിരുത്താവുന്നതാണ്. നേരത്തെ എസ്.വി.ജി. പരിഭാഷക്കായി ഒരു ടൂൾ സെർവർ ടൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണോ ലാബിലെ SVG Translate എന്നറിയില്ല. ടെക്സ്റ്റ് -> ടെക്സ്റ്റ് ആയി തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ, വിക്കിമീഡിയ സെർവറുകളിൽ നിന്ന് ഇമേജ് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെയുണ്ടായാൽ ആ എഴുത്തുകൾ ഇങ്ക്‌സ്കേപ്പോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് Path ആയി നൽകുന്നതാവും ഉചിതം. പരിഭാഷ ചെയ്ത എസ്.വി.ജി.കൾ കോമൺസിൽ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഫയൽനേമിന്റെ അവസാനം "ml" എന്ന് ചേർത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും (ഉദാ: File:Licensing tutorial ml.svg). (മുൻകൂർ ജാമ്യം:ഞാൻ ഈ മേളയുടെ ലാൻഡിങ് താൾ നോക്കിയിട്ടില്ല.)--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 18:32, 26 മാർച്ച് 2019 (UTC)
Vinayaraj മാഷെ, മലയാളത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്: https://t.me/joinchat/LsOHOFPPl3FH3qJrJSjL7g -ജിനോയ്‌ ടോം ജേക്കബ് (സംവാദം) 11:29, 27 മാർച്ച് 2019 (UTC)
ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ അതാത് വിക്കികളിൽ ചേർക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 12:50, 27 മാർച്ച് 2019 (UTC)

നന്ദി  --Vinayaraj (സംവാദം) 13:52, 27 മാർച്ച് 2019 (UTC)

MediaWiki:Nstab-mainതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ ഉള്ളടക്കത്തിലെ വൈജ്ഞാനിക ലേഖനങ്ങളുടെ മുകളിലെ റ്റാബിൽ (താൾ|സംവാദം|വായിക്കുക|മൂലരൂപം തിരുത്തുക|നാൾവഴി കാണുക തുടങ്ങിയവ) ആദ്യത്തെ റ്റാബ് മുമ്പ് ലേഖനം എന്നായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ "താൾ" എന്നാണ്. മീഡിയവിക്കിയുടെ സാർവ്വജനീന സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിലും, വിജ്ഞാനകോശം എന്ന് നിലയിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് "ലേഖനം" എന്നത് തന്നെയാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നു. അപൂർവ്വം ചില താളുകൾ "ലേഖനം" അല്ല (ഉദാ: പട്ടിക), എന്നാലും ഈ സന്ദേശം ലോക്കലായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പഴയത് പോലെ "ലേഖനം" എന്നാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:32, 14 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

 Y ചെയ്തു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 13:33, 28 ഏപ്രിൽ 2019 (UTC)

Multilingual Shared Templates and Modulesതിരുത്തുക

Hello ml-wiki community! (Please help translate to your language)

I recently organized a project to share templates and modules between wikis. It allows modules and templates to be “language-neutral”, and store all text translations on Commons. This means that it is enough to copy/paste a template without any changes, and update the translations separately. If someone fixes a bug or adds a new feature in the original module, you can copy/paste it again without any translation work. My bot DiBabelYurikBot can help with copying. This way users can spend more time on content, and less time on updating and copying templates. Please see project page for details and ask questions on talk page.

P.S. I am currently running for the Wikimedia board, focusing on content and support of multi-language communities. If you liked my projects like maps, graphs, or this one, I will be happy to receive your support. (any registered user group can vote). Thank you! --Yurik (🗨️) 06:24, 11 മേയ് 2019 (UTC)

Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxesതിരുത്തുക

Editing News #1—July 2019തിരുത്തുക

18:32, 23 ജൂലൈ 2019 (UTC)

താൾ തലക്കെട്ട്‌ തിരുത്തൽതിരുത്തുക

നമസ്കാരം,

എൻറെ ഗ്രാമം ഒറ്റൂർ ആണ്. എന്നാൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ അത് ഒട്ടൂർ എന്നാണ്. ഇത് തിരുത്തണം. എങ്ങനെ സാധിക്കും


വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള ചില ലേഖനങ്ങൾ അതേ പോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് മറ്റു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? കടപ്പാട് വെച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും? ഇതിൽ ഒരപകടം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ! അതായത് ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമയമെടുത്തു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും refer ചെയ്ത് വിക്കിപീഡിയൻസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു ! ഇത് ശരിയായ നടപടിയാണോ? കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ ! ഇക്കാര്യത്തിൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ stand എന്താണ് ? A ruling is requested on the issue... (Anjuravi (സംവാദം) 12:43, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാഞാനകോശമാണ്. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമയമെടുത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ റഫർ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ദു:ഖിക്കേണ്ടതില്ല. കടപ്പാട് വച്ചാൽ സന്തോഷം. അത്രതന്നെ.

Shagil Kannur (സംവാദം) 18:35, 10 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

Editing News #2 – Mobile editing and talk pagesതിരുത്തുക

11:12, 29 ഒക്ടോബർ 2019 (UTC)

Google Code-In will soon take place again! Mentor tasks to help new contributors!തിരുത്തുക

Hi everybody! Google Code-in (GCI) will soon take place again - a seven week long contest for 13-17 year old students to contribute to free software projects. Tasks should take an experienced contributor about two or three hours and can be of the categories Code, Documentation/Training, Outreach/Research, Quality Assurance, and User Interface/Design. Do you have any Lua, template, gadget/script or similar task that would benefit your wiki? Or maybe some of your tools need better documentation? If so, and you can imagine enjoying mentoring such a task to help a new contributor, please check out mw:Google Code-in/2019 and become a mentor. If you have any questions, feel free to ask at our talk page. Many thanks in advance! --Martin Urbanec 07:28, 5 നവംബർ 2019 (UTC)

ട്വിങ്കിൾ - അപൂർണമായ റ്റാഗുകൾതിരുത്തുക

ട്വിങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടന്ന് മായ്ക്കാൻ ടാഗ് ഇടുമ്പോൾ ശെരിയായി റ്റാഗുകൾ വരുന്നില്ല. അത് പോലെ തന്നെ ഒന്നിലധികം റ്റാഗുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ലുവാ പിഴവ് കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ മായ്ക്കൽ റ്റാഗുകൾ മലയാളീകരിക്കുവാനും അത് ട്വിങ്കിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ലിജോ | ^ സംവാദം ^ 05:14, 7 നവംബർ 2019 (UTC)

ആന (ആനയുടെ അണപ്പല്ലുകൾ )തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിൽ ആനയുടെ വലിയ അണപ്പല്ലുകൾക്ക് ഒരടി നീളവും രണ്ടര ഇഞ്ച് നീളവും ഉണ്ടാകും എന്നെഴുതിക്കണ്ടു... രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതി എന്നല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത് ? (Anjuravi (സംവാദം) 21:51, 22 ജനുവരി 2020 (UTC))

Editing news 2020 #1 – Discussion toolsതിരുത്തുക

19:24, 8 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

Editing news 2020 #2തിരുത്തുക

20:33, 17 ജൂൺ 2020 (UTC)

ട്വിങ്കിൾ സൈറ്റോയ്ഡ് പോലെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റുകൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ ശെരിയാകുന്നതിന്തിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്തൽ സഹായിക ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ നിരവധി ഉണ്ട്. മലയാള വിക്കിപീഡിയയിലും ഈ ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗാഡ്ജെറ്റുകളുടെ പരിപാലനം മലയാള വിക്കിപീഡിയയിൽ കുറവായതിനാൽ പലപ്പോളും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവ പൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പരിഹാരം കാണാതെ കിടക്കുകയാണ്.. മുൻപ് പലപ്പോളും ട്വിങ്കിൾ ഗാഡ്ജറ്റിലെ പ്രശനങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ.

മലയാളം വിക്കിയിലെ ഗാഡ്ജെറ്റുകളുടെ പിശക് പരിഹരിക്കുവാൻ 2 വർഷം മുൻപ് മീഡിയവിക്കി ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ള ജയ്പ്രകാശിന്റെ സഹായം തേടുന്നത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ട്വിങ്കിൾ ഗാഡ്ജറ്റിൽ വന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ കാരണം വിക്കി വായിക്കുന്നതിനും തിരുതുന്നതിനും നിരവധി ഭാഷ വിക്കിയിൽ ബുധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല വിക്കിയിലും ഇതിനോടകം ഇത് പരിഹരിച്ചു. രണ്ടാഴ്‌ചയായി മലയാളം വിക്കിയിൽ കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇത് ഉന്നയിച്ചിരുനെങ്കിലും മലയാളം വിക്കിയിൽ സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഫാബ്രിക്കേറ്ററിൽ T255781 ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ കഴിഞ ആഴ്‌ച ചെറിയ വിക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് നടത്തിയ ഇൻഡിക് വിക്കി വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ [30] മറ്റ് വിക്കിയിലെയും, മലയാളം വിക്കിയിലെയും ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ പ്രശനങ്ങളും സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

നിലവിൽ ആഗോള സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹക അവകാശങ്ങൾ ഉള്ള ജയ്പ്രകാശ് [31], ട്വിങ്കിൾ കൂടാതെ പരിപാലനം ആവശ്യമുള്ള ഗാഡ്ജെറ്റുകളുടെ (സൈറ്റോയ്ഡ് പോലെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റുകൾ) പിശക് പരിഹരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ല എന്നതായിരുന്നു 2 വർഷം മുൻപ് ഉന്നയിച്ച ഒരു പോരായിമ. സാങ്കേതിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ഭാഷ ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നമായി തോന്നുന്നില്ല. ഗാഡ്ജറ്റുകളിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ളവ തർജ്ജമ ചെയ്തു ജയ്പ്രകാശിനെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഗാഡ്ജറ്റ് മലയാളം വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും, ഉപയോഗിക്കുവാൻ താല്പര്യമുളവരുടെയും സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.-❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 05:17, 4 ജൂലൈ 2020 (UTC)

രണ്ടാഴ്‌ചയായി മലയാളം വിക്കിയിൽ ട്വിങ്കിൾ ഗാഡ്ജറ്റിൽ വന്ന പിശക് ജയ്പ്രകാശ് പരിഹരിച്ചു.. കൂടാതെ മലയാളം വിക്കിയിൽ അവലംബങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി പൂരിപ്പിച്ച സൈറ്റേഷൻ ജനറേറ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.-❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 03:45, 5 ജൂലൈ 2020 (UTC)

 --KG (കിരൺ) 04:40, 5 ജൂലൈ 2020 (UTC)