ചിത്രം:Spot-billed Pelican.jpgതിരുത്തുക

 
Spot-billed Pelican.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 11:13, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

  2012 ജനുവരി 16-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:25, 15 ജനുവരി 2012 (UTC)

ചിത്രം:Indian PalmSquirrel.jpgതിരുത്തുക

 
Indian PalmSquirrel.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 10:43, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

  2012 ജനുവരി 13-15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 17:06, 12 ജനുവരി 2012 (UTC)

ചിത്രം:Nymphaeaceae With Flower.jpgതിരുത്തുക

 
Nymphaeaceae With Flower.jpg

ആമ്പൽചെടിയും, പൂവും. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 10:13, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 •   നാമനിർദ്ദേശത്തിനുശേഷം ചിത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടേ? --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 06:46, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 N നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിനു ശേഷം ചിത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ നാമ നിർദ്ദേശം അസാധുവായിരിക്കുന്നു. സംവാദം കാണുക --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 09:42, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 •   അതെങ്ങനെ ശരിയാകും നയം ഇപ്പോഴല്ലേ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:18, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അല്ലല്ലോ 2011ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ ഇത് സംവാദതാളിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അതിനു ശേഷം അവിടെ ആരും എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഇന്നാണത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം താളിൽ ചേർത്തതെന്നു മാത്രം. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 10:36, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   തീരുമാനം പറയാതെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ എഴുതിച്ചേർക്കാതെ ഉപയോക്താവ് എങ്ങനെ ആ വിവരം തിരിച്ചറിയും. അടിസ്ഥാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മാനദണ്ഡം തന്നെയല്ലേ? സംവാദതാൾ വായിച്ചു നോക്കി സമർപ്പിക്കുക എന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. നയം വ്യക്തമാക്കിയാൽ മാത്രം അതു പിന്തുടർന്നാൽ മതി--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:46, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   ഇതാദ്യമായല്ലെന്നു തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രം ഇനി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 11:03, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അങ്ങനെയെങ്കിൽ നയം നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചിത്രവും അസാധുവാകുമായിരുന്നോ? പലതരം അഭിപ്രായങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോക്താവിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ ഉള്ളു. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:15, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   ചിത്രം നല്ലതാവണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മാത്രമാണ് ശരിയാക്കിയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും തിരുത്തലുകൾക്കും കൂടി ഇവിടം വേദിയാകുന്നത് ചിത്രങ്ങളുടെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ. നയം ഉള്ളസ്ഥിതിക്ക് ഇത് അസാധുവായിത്തന്നെ കാണാം. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 12:18, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അതിനു ചിത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നയം നിലവിലില്ലല്ലോ? പിന്നെങ്ങനെ അസാധുവാകും? ചിത്രം അസാധുവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നയം എഴുത്തിപ്പിടിപ്പിച്ചതായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റൂ.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:29, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനാവശ്യം പറയരുത്. ഇവിടെ ആരാണു സുഹൃത്തേ ചിത്രം അസാധുവാക്കാൻ നയം എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചത്? ഈ നയം എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചേർത്തതല്ല. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതും സമവായത്തിലെത്തിയതുമാണ്. താങ്കൾക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യൂ. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 12:38, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനാവശ്യമൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്. ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിനു ശേഷം, മറ്റൊരു പതിപ്പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നിലവിലെ നാമനിർദ്ദേശം അസാധുവാകും ഇത്രയും നയത്തിൽ ചേർക്കാം എന്നു കരുതുന്നു. എന്നാണ് സുനിൽ പറഞ്ഞത്. കരുതുന്നു എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം തന്നെ ഉറപ്പില്ലാത്തതാണ്. ഈ ചിത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഈ നയമില്ല. സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിലും കാര്യമില്ല. സംവാദത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്ത് ഇന്നല്ലേ താങ്കൾ ഒപ്പു വച്ചത്. എന്നിട്ടല്ലേ നയത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്തത്. ഈ ചിത്രം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഈ നയം ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നയം നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:09, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   ക്രോപ്പ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞുള്ള പുനർപരിശോധനക്ക് വരുമ്പോൾ അനുകൂലിക്കാം എന്നാകും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഈ പദ്ധതി ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡാൻ ഉള്ള പ്രചോദനമായി ദയവു ചെയ്ത് കാണുക. സംവാദങ്ങൾ നീണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ നിർത്തുമല്ലോ. നന്ദി.--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 13:18, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അസാധുവാക്കിയതും നയരേഖയിൽ എഴുതിച്ചേർത്തതും തിരുത്തുന്നു. വോട്ടെടുപ്പ് തുടരുക. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 13:39, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാൻ നന്നായിരിക്കുന്നു. മുകളിലത്തെ സംവാദങ്ങൾ ("അനാവശ്യം പറയരുത് "എന്ന് പറഞ്ഞത് ) അൽപ്പം കൂടിപ്പോയി. --Johnson aj (സംവാദം) 19:32, 27 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
  2012 ജനുവരി 10-12 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 17:53, 9 ജനുവരി 2012 (UTC)

ചിത്രം:Blue water lilly flower.jpgതിരുത്തുക

 
Blue water lilly flower.jpg

നീല ആമ്പൽ പൂവ്, അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 10:02, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

  2012 ജനുവരി 07-09 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 03:16, 7 ജനുവരി 2012 (UTC)

ചിത്രം:Sunrise View From Panchalimedu, Idukki.jpgതിരുത്തുക

 
Sunrise View From Panchalimedu, Idukki.jpg

ഈ ചിത്രം പലയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നു കരുതുന്നു. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 08:40, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

  2012 ജനുവരി 04-06 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:44, 4 ജനുവരി 2012 (UTC)

ചിത്രം:Cloud to ground lightning bangalore.jpgതിരുത്തുക

 
Cloud to ground lightning bangalore.jpg

മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും തറയിലേക്കുള്ള മിന്നൽ. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 07:43, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

(UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:19, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അഖിലൻ‎ 12:03, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 13:30, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:46, 20 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:18, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 11:36, 23 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഗർവ്വാസീശാൻ (സംവാദം) 04:45, 26 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Lakshmanan (സംവാദം) 12:25, 27 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-- എടുത്ത തീയതിയും സമയവും ഉൾപ്പെടുത്തണം --Johnson aj (സംവാദം) 19:43, 27 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •  --തീയ്യതി,സമയം എല്ലാം മെറ്റാഡാറ്റയിലുണ്ട് 07:54, ഓഗസ്റ്റ് 10, 2011. പക്ഷേ ഇതിന് പകരം സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ (Geocoding) നന്നായിരിക്കും.(പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ജീവികളുടേയും സസ്യങ്ങളുടേയും ചിത്രങ്ങളിൽ ഉപകരിക്കാറുണ്ട്. )--മനോജ്‌ .കെ 03:00, 28 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   ഇതിന്റെ ജിയോകോഡിങ്ങിൽ കാര്യമില്ലാതില്ല. ഓ.സ്ട്രീ.മാപ്പിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും എടുത്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കാണുവാൻ പറ്റുമല്ലോ. --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 04:16, 28 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   ജി.പി.എസ് സംവിധാനമുള്ള ക്യാമറയല്ല, എന്നിരുന്നാലും, കൃത്യമായ അക്ഷാംശ രേഖാംശങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ ചേർക്കാൻ വിക്കിയിൽ ടൂൾ ഉണ്ട് എന്നു തോന്നുന്നു. ആരെങ്കിലും ആ കണ്ണി ഒന്നു ചേർത്താൽ നന്നായിരുന്നു. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 04:38, 28 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   ഞാൻ മാന്വലി ആണ് ജിയോടാഗ് ചെയ്യാറ്. ഇതാ ഇവിടെ പോയി ലൊക്കേഷൻ ചേർത്തോളൂ. --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 07:05, 28 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
  2012 ജനുവരി 01-03 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:26, 1 ജനുവരി 2012 (UTC)

ചിത്രം:Nilgiri Tahr Adult.jpgതിരുത്തുക

 
Nilgiri Tahr Adult.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 04:20, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

  2011 ഡിസംബർ 27-31 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:35, 27 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Rose small.JPGതിരുത്തുക

 
Rose small.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Sivahari (സംവാദം) 18:06, 18 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:51, 25 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Mullaperiyar View.jpgതിരുത്തുക

 
Mullaperiyar View.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഖിലൻ‎ 11:22, 16 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 N നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. പിക്സൽ കുറവായതിനാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 15:07, 18 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:മിഴാവ്.jpgതിരുത്തുക

 
മിഴാവ്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:13, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള മേശയും മേശ വിരിയുമൊക്കെ ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗി കുറക്കുന്നു. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 07:53, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാരണം, മിഴാവിന്റെ തുകൽ കെട്ടും മുകൾ ഭാഗവും വ്യക്തമാകണം അല്ലെങ്കിൽ വെറും മൺപാത്രം :) --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 08:01, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 14:33, 21 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Gramaphone b.jpgതിരുത്തുക

 
Gramaphone b.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:04, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

  2011 ഡിസംബർ 19-26 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:35, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:പപ്പായമരംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:24, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രം പ്രത്യേകതയില്ല! --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 09:44, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഭൂമിക 15:49, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - ഈ ചിത്രം എങ്ങിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ തന്നെ തോന്നി എന്നാലോചിച്ച് അദ്ഭുതം തോന്നുന്നു. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 08:54, 8 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു സാധാരണ ചിത്രം. പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 09:08, 8 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു നേരത്തേ ഒരു തവണ ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ? പോരാ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തക്കതായി ഒന്നുമില്ല. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 12:38, 15 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:32, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Delonix regia flowersതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:04, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ചള്ളിയാന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭംഗി ഇവിടെയും ഉണ്ട്--ഭൂമിക 15:48, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - പോര. മുന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കണമായിരുന്നു. ഇതിപ്പൊ നിറങ്ങൾ മാത്രം കാണാം. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 08:56, 8 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 09:09, 8 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഭംഗിയില്ല --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 12:37, 15 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:18, 16 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - പിറകിൽ നിന്നെടുത്തത് ഭംഗി കുറച്ചു--കിരൺ ഗോപി 04:51, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയ്യാറാക്കിവച്ചതൊക്കെ വെറുതെയായല്ലോ കിരണേ? ഒരു മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി--റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:15, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:31, 19 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   ഈ ചിത്രം ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെങ്ങനെയാണ്? 3 പേർ അനുകൂലിച്ചും 3 പേർ എതിർത്തും വോട്ടു ചെയ്തു. നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതു കൂടി വോട്ടായി പരിഗണിക്കാമെങ്കിൽ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണു കൂടുതൽ. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സമാസമമാണ്. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 18:13, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   ഇതൊരു നയമായിട്ടില്ല. സമാസമം വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണം?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 18:19, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   കുറച്ചു കൂടി കാത്തു നിൽക്കണമായിരുന്നു. നാമനിർദ്ദേശം വോട്ടായി ഇത്തരം അവസരത്തിൽ എങ്കിലും പരിഗണിക്കണം എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. എത്രയും പെട്ടന്ന് അക്കാര്യത്തിലൊരു സമവായത്തിലെത്തട്ടെ --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 18:24, 22 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:ആന-പനയോലതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 08:24, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

  2011 ഡിസംബർ 16-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:00, 15 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:നാളികേരം-മുളച്ചത്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 08:04, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

  2011 ഡിസംബർ 10-15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:53, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Vyttila_Mobility_Hub_Kochi.JPGതിരുത്തുക

 
Vyttila_Mobility_Hub_Kochi.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 08:03, 6 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോഡും മണ്ണുമൊക്കെയാണ്. ചിത്രത്തിലുദ്ദേശിക്കുന്ന മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആണ്. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:42, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോക്കസ് Infinity ഇൽ ആണ്. Sony DSC-W320 ക്യാമറയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇവിടെ മൊബിലിറ്റി ഹബ് മുഴുവനായി കാണാൻ ഇത്ര ദൂരെ നിന്ന് ചിത്രം എടുക്കുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാലും മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബ് ഇതുവരെ നേരിട്ട് കാണാത്ത എനിക്ക് ഹബ്ബിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ചിത്രം ഉപകരിക്കും എന്നതിനാലും അനൂപിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനോട് യോജിപ്പില്ലാത്തതിനാലും എന്റെ അഭിപ്രായം അനുകൂലം --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:11, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മൊബിലിറ്റി ഹബിന്റെ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും ഇതേ ആങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു (രാത്രി ദൃശ്യം) . പക്ഷെ മൊബിലിറ്റി ഹബ് മുഴുവനുമില്ലങ്കിലും, വിദൂരത്തിലെ ഹബ് വ്യക്തതയുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും ഈ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തക്കതായ മേന്മ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ ഇതിലും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്, ചിത്രം അപൂർവ്വമല്ല. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 07:28, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മണ്ണും മാനവുമല്ലാതെ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല--ഭൂമിക 15:45, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:42, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:നാഗ_കളം.jpgതിരുത്തുക

 
നാഗക്കളം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 07:02, 4 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു തെളിച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടങ്കിലും വിക്കിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്--Lakshmanan (സംവാദം) 11:48, 5 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --വിക്കിയിൽ വേണ്ട ചിത്രം തന്നെ , പക്ഷെ രണ്ടു വശങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ...... തെരെഞ്ഞെടുകാൻ വേണ്ട യോഗ്യത ഇല്ല ചിത്രം അപുർണ്ണം ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 16:35, 5 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വെളിച്ചക്കുറവ്. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:40, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - വിജ്ഞാനപ്രദം. കുറച്ച് കൂടി ഉയരത്തിൽ നിന്നെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ കളം ഭംഗിയായി കാണാമായിരുന്നു എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ട്. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:13, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ അതേ കാരണം കുറച്ച് കൂടി ഉയരത്തിൽ നിന്നെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ കളം ഭംഗിയായി കാണാമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ എതിർക്കുന്നു. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 07:32, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കളം വ്യക്തമല്ല --കിരൺ ഗോപി 08:57, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ; ഇടയ്ക്കു തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലൈറ്റും, മങ്ങിയ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗിക്കുറയ്ക്കുന്നു --ഭൂമിക 15:44, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:42, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Plectranthus_rotundifolius_DSCN0612.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 14:10, 27 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--കൂർക്ക എന്ന ലേഖനത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രം -Johnson aj 07:30, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത വേണമല്ലൊ; എന്താണീ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, മനസ്സിനും കണ്ണിനും അസ്വാരസ്യം തരുന്ന ചിത്രം.--Lakshmanan (സംവാദം) 07:42, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തീരെപോരാ--ഭൂമിക 09:05, 29 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas (സംവാദം) 14:52, 29 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര--Ranjithsiji (സംവാദം) 04:46, 3 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു സാധാരണ ചിത്രം മാത്രം. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:39, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മണ്ണ് കളഞ്ഞിട്ടെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത കൈവന്നിരുന്നേനെ --കിരൺ ഗോപി 08:59, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:42, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Junonia_atlites_8979.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 13:11, 27 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ക്രോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായേനെ; പക്ഷെ ഇതു പോരാ.--Lakshmanan (സംവാദം) 07:43, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നുക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ നല്ല ചിത്രം Junonia atlites ലേഖനത്തിലേക്ക് കൊള്ളാം.--Johnson aj (സംവാദം) 11:39, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ലേഖനത്തിനു ചിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട്, അതിനിതു യോജിക്കും; പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകത ഒന്നും കാണുന്നില്ല--ഭൂമിക 09:03, 29 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം നല്ല ചിത്രം. പക്ഷെ അധികം വിവരങ്ങളില്ലാത്ത ലേഖനം. ലേഖനം വികസിപ്പിച്ചാൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:39, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   File:Junonia atlites 8979 (modified).jpg -ഇതെങ്ങിനെ ഉണ്ട്? --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 06:32, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --പോസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സിങ്ങ് വേണം. ഇരുട്ടിന്റെ കടന്നുകയറ്റം അധികരിക്കുന്നു.
 •   ശ്രീജിത്ത് ചേർത്ത ചിത്രത്തിൽ ശലഭത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നിറം മാറി കൂടുതൽ വെളുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. സെലക്ടീവ് കോണ്ട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ചിത്രം ശരിയാകും. എഴുത്തുകാരി സംവാദം 07:01, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - ലേഖനത്തിൽ വിവരണം കുറവ്, ചിത്രത്തിന് ഒരു   --കിരൺ ഗോപി 09:01, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:41, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Monkey_Puzzle_(Rathinda_amor).jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 13:04, 27 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു- നല്ല ചിത്രം. ക്രോപ് ചെയ്ത്‌,ഔട്ട്‌ ഓഫ് ഫോക്കസ് ഒഴിവാക്കണം— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Johnson aj (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
 •   എതിർക്കുന്നു ഇലയാണ് ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്നത്, പകുതിയിലേറെ സ്ഥലം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസും, പോരാ.--Lakshmanan (സംവാദം) 07:53, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അച്ചുകുളങ്ങര (സംവാദം) 11:24, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അതെ ഫോക്കസ് ശരിയായില്ല--ഭൂമിക 09:05, 29 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:37, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗി എന്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നതിൽ മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ ചിത്രത്തിലെവിടെ എന്നുള്ളതും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. മൂന്നിന്റെ നിയമം ഒട്ടും അനുസരിക്കുന്നില്ല. നയനാനന്ദകരമല്ല. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 06:59, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:40, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

File:Krishnanattam_gryr_2.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 12:58, 27 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ക്രോപ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അനുകൂലിക്കുമായിരുന്നു; അല്ലങ്കിൽ വലതുവശം കളയാതെ ഏടുക്കണമായിരുന്നു. --ഭൂമിക 09:07, 29 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര. വ്യക്തതക്കുറവ്. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:35, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ക്രോപ് ചെയ്യണം --കിരൺ ഗോപി 06:49, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കലകളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഭാവം പകർത്താൻ കഴിയണം, ക്രോപ്പ് ചെയ്താലും മുഖങ്ങളുടെ വ്യക്തത കുറവായിരിക്കും എന്നുതന്നെ കരുതുന്നു. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 06:58, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:40, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

കണ്ണാന്തളിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 12:50, 27 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു - കൂടുതൽ എക്സ്പോസായി, ഫോക്കസിന് ശരിയായില്ല--കിരൺ ഗോപി 14:10, 27 നവംബർ 2011 (UTC).
 •   എതിർക്കുന്നു ഫോക്കസ് ശരിയായില്ല --Lakshmanan (സംവാദം) 07:54, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അതെ കൂടുതൽ എക്സ്പോസായിപോയി... ഇതൊക്കെയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ --ഭൂമിക 09:09, 29 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല --ഡിറ്റി 11:07, 30 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫോക്കസ് ശരിയായില്ല --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:33, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മധ്യഭാഗത്തുള്ള കേന്ദ്രീകരണം കണ്ണുകൾ ഉടക്കുന്നത് പൂക്കളിലല്ലാതാക്കുന്നു, വ്യക്തത കുറഞ്ഞ പൂക്കൾ അരോചകവും, നയനാനന്ദകരവുമല്ല. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 06:58, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:40, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Vyttila mobility hub.jpgതിരുത്തുക

 
Vyttila mobility hub.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Sivahari (സംവാദം) 06:07, 26 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Dittymathew (സംവാദം) 10:43, 27 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിന് തിരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതയൊന്നും കാണുന്നില്ല.--മനോജ്‌ .കെ 12:44, 27 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-- അപൂർവ ദൃശ്യം.--Johnson aj (സംവാദം) 07:22, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല--Lakshmanan (സംവാദം) 07:54, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അച്ചുകുളങ്ങര (സംവാദം) 11:26, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ല; എന്താണന്നു തീരെ വ്യക്തമാവുന്നില്ല--ഭൂമിക 09:08, 29 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതക്കുറവ്--Ranjithsiji (സംവാദം) 04:44, 3 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:32, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   രാത്രി ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തത എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാകും എന്നും ആലോചിച്ചൂടേ? എന്തായാലും 'ബ്ലർ' ആവാത്ത ഒരു രാത്രി ചിത്രമല്ലേ ഇത്? --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 05:55, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ലൊരു രാത്രി ദൃശ്യം --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 06:14, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - വ്യക്തതയില്ല--കിരൺ ഗോപി 06:47, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു രാത്രി ദൃശ്യം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും, ഇതിലും മെച്ചമായും നയനാനന്ദകരവുമായി ചിത്രം എടുക്കാവുന്നതാണ്. വ്യക്തതയില്ല, സബ്ജക്ട് എന്താണെന്നറിയാൻ ലേഖനം വായിക്കേണ്ടിവരുന്നു.--എഴുത്തുകാരി സംവാദം 06:57, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:39, 10 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:വാഴപ്പള്ളി മഹാശിവക്ഷേത്രംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 08:24, 22 നവംബർ 2011 (UTC)

  2011 ഡിസംബർ 07-09 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 05:17, 7 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:ധനുഷ്കോടിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 18:12, 15 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Lakshmanan 14:49, 20 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Reji Jacob 01:04, 22 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഭൂമിക 07:22, 25 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഇത് ദുരന്തബാക്കി അല്ലേ?--Johnson aj (സംവാദം) 07:14, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
  2011 ഡിസംബർ 04-06 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു --റോജി പാലാ (സംവാദം) 18:09, 3 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:റോസ്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 18:07, 15 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Lakshmanan 14:49, 20 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Reji Jacob 01:07, 22 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഭൂമിക 07:22, 25 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ---Johnson aj 07:15, 28 നവംബർ 2011 (UTC)
  2011 ഡിസംബർ 01-03 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ (സംവാദം) 03:47, 1 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:മഞ്ഞ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 17:58, 15 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Lakshmanan 14:49, 20 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Reji Jacob 01:07, 22 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഭൂമിക 07:23, 25 നവംബർ 2011 (UTC)
  2011 നവംബർ 28-30 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 14:02, 27 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:കുളവാഴതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 16:33, 15 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 07:24, 16 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- ചിത്രം വ്യക്തതയിൽ പിന്നോട്ടാണ്, ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ്. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം‍ 07:34, 16 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Lakshmanan 14:50, 20 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Reji Jacob 01:08, 22 നവംബർ 2011 (UTC)
  2011 നവംബർ 25-27 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 17:26, 24 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:കലാമണ്ഡലത്തിലെ കൂത്തമ്പലംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:52, 10 നവംബർ 2011 (UTC)

  2011 നവംബർ 22-24 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 05:24, 21 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:കഥകളിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 01:11, 10 നവംബർ 2011 (UTC)

  2011 നവംബർ 19-21 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 15:00, 18 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:ശുദ്ധമദ്ദളംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 00:59, 10 നവംബർ 2011 (UTC)

  2011 നവംബർ 16-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:52, 15 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:തിരുവനന്തപുരം നഗരംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 13:24, 9 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. (ഇതിനെല്ലാം പുറമേ മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ മലയാളത്തിലോ ഇതര വിക്കിസംരംഭങ്ങളിലോ സമർപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം നൽകാവൂ.) ഈ പടം സമർപ്പിച്ചയാളും, ഈ പടം എടുത്തയാളും(ഉപയോക്താവ് മലയാളം മാതൃഭാഷയായുള്ള വ്യക്തി മാത്രമാണ്) മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ അല്ല. --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 13:50, 9 നവംബർ 2011 (UTC)

  എന്റെ നാമനിർദ്ദേശം ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 13:35, 12 നവംബർ 2011 (UTC)

 N നാമനിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 13:36, 12 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:സീ അനിമണി ചിത്രം കുവൈറ്റിൽ നിന്നുംതിരുത്തുക

 
സീ അനിമണി ചിത്രം കുവൈറ്റിൽ നിന്നും

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. -- ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 10:37, 4 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു വിലയേറിയതുതന്നെ.. മലയാളം വിക്കന്മാർക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പടം! വെള്ളത്തിനടിയിൽവെച്ചെടുത്തതാണെന്ന് പറയില്ല... നല്ല ക്ലിയറും ഉണ്ട്(മൊബൈൽ!)... :) --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 11:38, 4 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഛായാഗ്രാഹകനു അഭിനന്ദനങ്ങൾ --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 14:27, 4 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- പെൻസി ദേവസ്സി 07:55, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Lakshmanan 09:47, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു---Johnson aj 05:00, 7 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അച്ചുകുളങ്ങര 08:22, 7 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഇത് മതി, നാളത്തേയ്ക്ക് ബുക്ക്‌ ചെയ്തു. — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Njavallil (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 21:38, 8 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഭൂമിക 07:54, 12 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Dittymathew 07:57, 12 നവംബർ 2011 (UTC)
  2011 നവംബർ 13-15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:06, 12 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:കൽപേനി സൂര്യാസ്തമയംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 06:05, 4 നവംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 06:52, 4 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തെ അസ്തമയവും ഇങ്ങനെ തനെ കാണും , വേറെ പ്രത്യേകതകൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധരണ ചിത്രം മാത്രം, ഇത് കൽപേനി ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിൽ ഒന്നും തനെ ഇല്ല -- പെൻസി ദേവസ്സി 08:01, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കന്നതിനുതകുന്ന നല്ല ചിത്രം --ഭൂമിക 09:43, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു----Lakshmanan 09:45, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എല്ലാസ്ഥലത്തെ അസ്തമനം ഒരുപോലെയാണങ്കിലും, ചിത്രമെടുക്കുന്ന ഛായാഗ്രാഹകനേയും മറ്റുമാശ്രയിച്ചിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ മികവ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അസ്തമന ചിത്രവും നല്ലതാവണം എന്നില്ല. ഇവിടെ ചിത്രം വളരെയേറെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. അത് തിരഞ്ഞെടുക്കവുന്ന ചിത്രത്തിനുതകുന്നവണ്ണവുമാണ്. അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയും. അസ്തമനചിത്രം ഒരു പ്രദേശത്തെ എപ്പോഴും ലാൻഡ്മാർക്കാവണം എന്നു നമ്മുക്ക് പിടിവാശി പിടിക്കാമോ...--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 16:27, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Johnson aj 05:01, 7 നവംബർ 2011 (UTC)
  2011 നവംബർ 10-12 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 14:36, 9 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:LED KOC.JPGതിരുത്തുക

 
കുവൈറ്റ് ലൈറ്റ്

പൊളപ്പൻ പടങ്ങളുതന്നെ, നമ്മൾ ഇതിനാണ് കിടിലൻ, വെടിക്കെട്ട്‌ എന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.--Njavallil ...Talk 2 Me 21:25, 3 നവംബർ 2011 (UTC)


 •   എതിർക്കുന്നു വെളിച്ചം ചിതറിയത് കാരണം ചിത്രത്തിന് ഭംഗി നഷ്ടപെട്ടു -- പെൻസി ദേവസ്സി 08:03, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും കാണുനില്ല--Lakshmanan 09:47, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 14:22, 9 നവംബർ 2011 (UTC)ചിത്രം:Kalpeni-Panoramic-View-From-Lighthouse.jpgതിരുത്തുക

 
കൽ‌പേനിയിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നുമുള്ള വിശാലദൃശ്യം

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 12:14, 3 നവംബർ 2011 (UTC)


 •   എതിർക്കുന്നു ഒരു വിശാല ചിത്രം,വേറെ പ്രത്യേകതകൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധരണ ചിത്രം മാത്രം. --ഭൂമിക 16:30, 3 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പ്രത്യേകതകൽ ഒന്നും ഇല് പെൻസി ദേവസ്സി 07:56, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ --Lakshmanan 09:46, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 14:22, 9 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Viviparous_lizard.jpgതിരുത്തുക

 
അരണ

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 04:29, 28 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)


 •   എതിർക്കുന്നു അരണയുടേ ഉടൽ പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ !-Subeesh Talk‍ 09:03, 31 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പൂർണ്ണതയില്ലായ്മ ചിത്രത്തിന്റെ അഭംഗികൂട്ടുന്നു--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 06:11, 2 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വാലുമുറിഞ്ഞ അരണ --ഭൂമിക 04:58, 3 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ പൂർണ്ണതയില്ലായ്മ പെൻസി ദേവസ്സി 10:24, 3 നവംബർ 2011 (UTC)

  എന്റെ നാമനിർദ്ദേശം ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു അരണയുടെ ഒരു കോസപ്പ് ചിത്രം എന്ന നിലയിലാണിത് സമർപ്പിച്ചത്. സുബീഷ് ബാലന്റെ അഭിപ്രായം കണ്ടപ്പോത്തന്നെ ഇത് ചെയ്യുവാൻ തോന്നിയതാണ്. എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്ത ഫലകം നിർമ്മിക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ല... ഇപ്പോ എല്ലാം ശരിയായി.... ;) :) --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 12:05, 3 നവംബർ 2011 (UTC)

 N നാമനിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു.--റോജി പാലാ 09:48, 5 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:കമ്മൽപൂവ്.jpgതിരുത്തുക

 
കമ്മൽപൂവ്.jpg

ഒരു ചിത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു --അച്ചുകുളങ്ങര 15:54, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)


 •   എതിർക്കുന്നു ഒന്നാമതായി ചിത്രത്തിലുള്ള വാട്ടർമാർക്ക് അഭംഗിയുണ്ടാക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി ലേഖനത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വിവരങ്ങളില്ല. മൂന്നാമതായി ഈ പേര് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നറിയില്ല. കമ്മൽപൂവ് എന്ന താൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് പ്രാദേശികമായി പറയുന്ന പേരുകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കമ്മൽ പൂവെന്ന പറയുന്നത് വേറെ പൂവാണ്.--മനോജ്‌ .കെ 16:23, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു നാലമതായി അപൂർണ ലേഖനം --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 16:42, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വാട്ടർമാർക്ക് :(--Subeesh Talk‍ 09:01, 31 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ.... --ഭൂമിക 04:59, 3 നവംബർ 2011 (UTC)
  N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 05:06, 7 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Greenpea-sprouted.JPGതിരുത്തുക

 
Greenpea-sprouted.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ 15:45, 26 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ഫോക്കസ് പോര... തമ്പ്നെയിൽ ചിത്രം കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രമാണ താളിൽ ഇല്ല. :( --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 05:41, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അച്ചുകുളങ്ങര 15:22, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --ഗ്രീൻപീസ് മണികളിൽ അനാവശ്യമായി വെളിച്ചം പ്രതിഫലിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ 15:46, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫോക്കസ് കുറവ്. അമിതമായ വെളിച്ചം --അനൂപ് | Anoop 16:46, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു വൈശാഖ് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു തമ്പ്നെയിൽ ചിത്രം കാണാൻ കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ട് :)--Subeesh Talk‍ 09:00, 31 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ല --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 06:10, 2 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫോക്കസ് ശരിയല്ലല്ലോ --ഭൂമിക 05:00, 3 നവംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 05:05, 7 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Pothundi dam palakkad.jpgതിരുത്തുക

 
Pothundi dam palakkad.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun (സുനിൽ) 17:23, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ --Lakshmanan 18:13, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അതെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും ഇല്ല.... ഒരു സാധാരണ ചിത്രം --ഭൂമിക 18:14, 25 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിന് പൂർണ്ണത തോന്നുന്നില്ല.--മനോജ്‌ .കെ 15:48, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ ചിത്രം --അനൂപ് | Anoop 16:47, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ട് എന്ന ലേഖനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ചിത്രം :) --Subeesh Talk‍ 08:57, 31 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തീരെ പോരാ --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 06:09, 2 നവംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും ഇല്ല. --പെൻസി ദേവസ്സി 07:57, 5 നവംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 09:49, 5 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:പാദസരം.jpgതിരുത്തുക

 
പാദസരം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 16:58, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

  2011 നവംബർ 07-09 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:18, 6 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:അർത്തുങ്കൽ പള്ളിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ----രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:46, 19 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

  2011 നവംബർ 04-06 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 10:14, 3 നവംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:31, 19 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

  2011 നവംബർ 01-03 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 12:51, 31 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:പള്ളാത്തുരുത്തിപ്പാലംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:05, 19 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

  2011 ഒക്ടോബർ 28-31 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:12, 27 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:കരുമാടിക്കുട്ടൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:05, 19 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 14:52, 20 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 16:31, 20 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അയ്യേ! ആകാശം ആകെ കുളമല്ലേ? ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കരുത്.--Arayilpdas 15:49, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Lakshmanan 16:25, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Sivahari 16:49, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നുക്ലാരിറ്റി പോര --പെൻസി ദേവസ്സി 16:52, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Bhoomika 22:42, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
  2011 ഒക്ടോബർ 25-27 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 02:09, 25 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:വിട്ടിൽ‌പ്പത.jpgതിരുത്തുക

 
വിട്ടിൽ‌പ്പത.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 15:04, 17 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

  2011 ഒക്ടോബർ 22-24 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 17:23, 21 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:ഇടയ്ക്ക.JPGതിരുത്തുക

 
ഇടയ്ക്ക.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഖിലൻ‎ 09:51, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നുകൊള്ളാം --Subeesh Talk‍ 10:09, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 11:58, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഡും ഡു ഡും ഡും ഡു ഡു ഡു.... :) --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 04:37, 13 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് --ഭൂമിക 14:38, 13 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
  2011 ഒക്ടോബർ 19-21 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 05:55, 19 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Udukku.resized.jpgതിരുത്തുക

 
Udukku.resized.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഖിലൻ‎ 09:54, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

 N നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. (പിക്സൽ കുറവാണ്)--റോജി പാലാ 11:58, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:ദ്വാരമില്ലാത്ത വെളുത്ത ശംഖ്.jpgതിരുത്തുക

 
ദ്വാരമില്ലാത്ത വെളുത്ത ശംഖ്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അഖിലൻ‎ 09:49, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു 25 നവംബർ 2009=ൽ ഞാനും, 27 ഏപ്രിൽ 2011=ൽ ശ്രീജിത്ത് കെയും നാമനിർദ്ധേശം ചെയ്ത അതേ ചിത്രം. അന്നൊന്നും ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല...:( ഇനി ഇപ്രാവശ്യം എന്താവുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം :)--Subeesh Talk‍ 10:07, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വെള്ളുപ്പ് നിറമാണു മുഴുവനും. ഒട്ടും വ്യക്തമല്ല, മറ്റു ശംഖുകൾക്കിടയിലുള്ളതിനാലാവാം ക്ലാരിറ്റിയും കുറവാണ്. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 06:14, 13 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. രണ്ടു തവണ തള്ളിയ ചിത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? --അനൂപ് | Anoop 06:28, 13 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പ്രത്യെകതകൾ ഒന്നും ഇല്ല... ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 07:51, 14 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല. --കിരൺ ഗോപി 06:36, 19 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

File:Variable_Flutterer(Rhyothemis_variegata)_Male_9318.jpgതിരുത്തുക

 
ഓണത്തുമ്പി(ആൺ)

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 03:56, 10 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

  2011 ഒക്ടോബർ 16-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 18:30, 15 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

File:Balamaniamma.jpgതിരുത്തുക

 
Balamaniamma.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 10:02, 7 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

  2011 ഒക്ടോബർ 13-15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:39, 12 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Bradinopyga geminata.JPGതിരുത്തുക

 
Bradinopyga geminata.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:40, 24 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

  2011 ഒക്ടോബർ 10-12 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 10:56, 9 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Gloriosa superba 8962.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 18:37, 24 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

  2011 ഒക്ടോബർ 07-09 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--കിരൺ ഗോപി 05:17, 7 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Kuruva islands wayanad.jpgതിരുത്തുക

 
Kuruva islands wayanad.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 15:46, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു മരവും പുഴയും കാണാം വേറെ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 19:19, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ദ്വീപിന്റെ ചിത്രം ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. -- Ajaykuyiloor 08:34, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പ്രത്യെകതകൾ ഒന്നും ഇല്ല... എങ്കിലും ചെറിയ ശാന്തത കിട്ടുന്ന ചിത്രമാണ് --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 07:51, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഭൂമിക 06:05, 3 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --കിരൺ ഗോപി 05:13, 7 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Amber Fort - Mahota Lake.jpgതിരുത്തുക

 
Amber Fort - Mahota Lake.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 10:32, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 07:27, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം പോരാ--ഭൂമിക 06:06, 3 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല --കിരൺ ഗോപി 05:12, 7 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Amber Fort - Ganesh Pol.jpgതിരുത്തുക

 
പ്രമാണം:Amber Fort - Ganesh Pol.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 10:32, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ! --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 19:21, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു (തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ നല്ലതാവണം; ജയ് പൂർ കോട്ടാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഇനിയും എടുക്കാമല്ലോ... നല്ല ഫോട്ടോവരട്ടെ അനുകൂലിക്കാം)--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 07:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --AneeshJose 18:30, 2 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ ഇവിടെ നോക്കൂ... 1, 2 3--ഭൂമിക 06:20, 3 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല.--കിരൺ ഗോപി 05:10, 7 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

File:Blue lotus.jpgതിരുത്തുക

 
Blue lotus.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 07:25, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല പടം (ഒരു സംശയം, ഇത് ആമ്പലാണോ താമരയാണോ? :-/ ) --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 08:49, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല താമരപൂ, (ഞാൻ നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദയവുചെയ്ത് സമ്മതിക്കണം) ദിവിനെകുസുമംഎബ്രഹാം 15:19, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)--റോജി പാലാ 09:12, 1 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 20:26, 24 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-- Ajaykuyiloor 08:32, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 07:17, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
  2011 ഒക്ടോബർ 04-06 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 18:38, 3 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

File:Common kingfisher.jpgതിരുത്തുക

 
Common kingfisher.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 15:12, 16 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

  2011 ഒക്ടോബർ 01-03 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 09:15, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

File:Chakra at Diwali.jpgതിരുത്തുക

 
Chakra at Diwali.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 14:59, 16 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 09:04, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Brahminy kite.jpgതിരുത്തുക

 
Brahminy kite.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 14:29, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

  2011 സെപ്റ്റംബർ 28-30 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 05:24, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

File:Agatthiyatti Stone.jpgതിരുത്തുക

 
File:Agatthiyatti Stone.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 15:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

 •   നിഷ്പക്ഷം ലേഖനം വികസിപ്പിച്ചാൽ വോട്ട് അനുകൂലം --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 16:18, 11 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
  ലേഖനം വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട് വോട്ട് അനുകൂലമായതിനാൽ 2011 സെപ്റ്റംബർ 25-27 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 19:01, 24 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Erumapaval.JPGതിരുത്തുക

 
Erumapaval.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Sivahari 11:27, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

 •   നിഷ്പക്ഷം ലേഖനം വികസിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ വോട്ട് അനുകൂലം.--മനോജ്‌ .കെ 11:29, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഡിറ്റി മാത്യു 16:14, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അത്യാവശ്യത്തിനു വിവരങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ യോഗ്യമല്ല. ലേഖനം വികസിപ്പിച്ചാൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം. --അനൂപ് | Anoop 11:50, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ ചിത്രം ! തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള യാതൊരു പ്രത്യേകതകളും കാണുന്നില്ല. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 14:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത ചിത്രം--ഭൂമിക 12:03, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 19:35, 17 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Colony of bees on a tree 02.JPGതിരുത്തുക

 
Colony of bees on a tree 02.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 05:09, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

  2011 സെപ്റ്റംബർ 22-24 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 05:23, 22 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

വോട്ട് അസാധു. ആവശ്യത്തിനു തിരുത്തുകളില്ല. ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് വോട്ടു ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല--റോജി പാലാ 07:13, 23 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)


Common_indian_crow.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--മനോജ്‌ .കെ 15:39, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

  2011 സെപ്റ്റംബർ 19-21 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 07:21, 18 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

പാലയ്ക്കതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--മനോജ്‌ .കെ 15:53, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- Ajaykuyiloor 16:02, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു പൂരത്തിന് പൂവിടാൻ ഈ പാലയുടെ പൂ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഗൃഹാതുരത്വം!! -- വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 16:23, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 16:36, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാർപ്പ്നെസ്സിന് ഒരു സല്യൂട്ട് --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:15, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന പടം. കുരുട്ടുപാലയുടെ പശ പണ്ട്, മുള്ളെടുക്കാനും, പൊട്ടിയ ഓഡിയോ കാസറ്റിന്റെ നാടയൊട്ടിക്കാനും കുറേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. --Vssun (സുനിൽ) 17:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല വ്യക്തത. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 18:02, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം. --Jerin PhilipTalk 11:57, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം --Reji Jacob 16:43, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 07:00, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഭൂമിക 07:02, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു അടിപൊളി --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 12:04, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
  2011 സെപ്റ്റംബർ 16-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:56, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)


File:Mananchira Statue 2.jpgതിരുത്തുക

 
വത്സലയുടെ നോവൽ നെല്ലിന്റെ ശില്പാവിഷ്കാരം

വത്സലയുടെ നോവൽ നെല്ലിന്റെ ശില്പാവിഷ്കാരം - മാനാഞ്ചിറയിൽ നിന്നും... അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- ലാലു 17:04, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു തീരെ തെളിച്ചമില്ല. --അനൂപ് | Anoop 10:13, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ അതേ അഭിപ്രായം --അഖിലൻ‎ 12:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 06:59, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തെളിച്ചം ഇല്ല --ഭൂമിക 07:03, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ആ ഫ്ലാഷൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ!! :( --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 09:13, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   ചിത്രം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിനു ശേഷം ചിത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിനാൽ വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം നൽകണം. --അനൂപ് | Anoop 11:54, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 18:23, 14 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

file:Butterfly_09.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 04:30, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കനിയുടെ തോഴി കൊള്ളാം --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 07:48, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 20:43, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു പഴങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് പരിസരബോധമില്ലാതെ അത് നുണഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിന് -- Raghith 10:42, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 06:58, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - പോര --അനൂപ് | Anoop 10:14, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- കലക്കൻ പടം. സ്വൽപ്പം ഷാർപ്പ്നെസ് കുറവാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം എടുക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കുറവല്ല. എന്താണാവോ അനൂപിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് എന്നറിയാൻ താത്പര്യം :) --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:13, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഭൂമിക 07:03, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   ആകെപ്പാടെ ചിത്രം എനിക്കിഷ്ടമായില്ല. ആ പഴവും, പുല്ലും, വെയിലും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വൃത്തികേട്! --അനൂപ് | Anoop 11:57, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
  2011 സെപ്റ്റംബർ 13-15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 13:16, 12 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

file:Rustic-or-cupha-erymanthis-from-Koovery.jpgതിരുത്തുക

 
വയങ്കതൻ ചിത്രശലഭം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 18:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

  2011 സെപ്റ്റംബർ 10-12 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 04:31, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)


File:Aranmula mirror.jpgതിരുത്തുക

 
Aranmula mirror.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 18:36, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Ranjithsiji 10:41, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു നയങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും മാറ്റിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഫ്ലിക്കർ ചിത്രവും.അതിനാൽ മാത്രം എതിർക്കുന്നു--സുഗീഷ് 06:41, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •  - കോമൺസിലെ ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ സമർപ്പിച്ചത്. --RameshngTalk to me 06:02, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അനൂപ് | Anoop 10:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - ചിത്രം ഒരു വിക്കിപീഡിയൻ എടുത്തതല്ല. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതു മാത്രമേയുള്ളൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയരെ സ്വന്തമായി ചിത്രമെടുത്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •  നല്ല ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.--കിരൺ ഗോപി 17:23, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   ഭാരതവിലാസം സഭ എന്ന താഴെക്കാണുന്ന ചിത്രം നോക്കുക. ഇതു പോലെ നൂറ്റാണ്ടു പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിയിലെത്താൻ ഇതൊരു നിയോഗമെങ്കിൽ നല്ലതു തന്നെ--റോജി പാലാ 08:23, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--Naveen Sankar 07:14, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു -- നല്ലചിത്രമാവാനുള്ള ഖ്വാളിറ്റി ഒന്നും കാണുന്നില്ല. തീരെ പോരാ!--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 11:20, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ --ഭൂമിക 12:05, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 04:31, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

File:Anchal pozt box kerala.jpgതിരുത്തുക

 
Anchal pozt box kerala.jpgg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 18:36, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാലോ ഇത് --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 19:46, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം വിലയേറിയതുതന്നെ. പക്ഷേ ഓവർ എഡിറ്റിങ് ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗി കുറച്ചു. --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 01:20, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു എന്തായാലും എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു - Rajesh Odayanchal(രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ)‌‌ 09:19, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Ranjithsiji 10:34, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം നിർദ്ദേശിച്ചതിനു ശേഷവും കോമ്മൺസ് ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന നയം ഇല്ല, ചിത്രങ്ങൾ കോമ്മൺസിൽ അപ്ലോഡ്/സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മുൻപേ തന്നെ മാനദണ്ഡം മാറ്റിയിരുന്നു, പക്ഷേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം അതിൽ എവിടേയാണാവോ കോമ്മൺസിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നുള്ളത്.--സുഗീഷ് 13:22, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   ഇത് വായിക്കു ....ഇതിനെല്ലാം പുറമേ മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ മലയാളത്തിലോ ഇതര വിക്കിസംരംഭങ്ങളിലോ സമർപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം നൽകാവൂ.. പക്ഷെ ഞാൻ സുഗീഷ്നെ അനുകുലികുന്നു ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 13:49, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല , അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ നിറം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. --Reji Jacob 01:38, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അഖിലൻ‎ 12:17, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു വിഞ്ജാനമൂല്യം ഉള്ളത് --ഭൂമിക 07:05, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--Naveen Sankar 07:15, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
  2011 സെപ്റ്റംബർ 07-09 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 02:26, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Tulsi-flower.JPGതിരുത്തുക

 
Tulsi-flower.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 11:33, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു Rajesh Odayanchal(രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ)‌‌ 11:35, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു എനിക്കും --അഖിലൻ‎ 12:50, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം മുഴുവനായി വലുതാക്കുമ്പോൾ (ക്യാമറ അനങ്ങിയതിനാലോ മറ്റോ) ഫോക്കസ് കൃത്യമല്ല. -- Ajaykuyiloor 09:16, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- പെൻസി ദേവസ്സി 18:41, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ---രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 09:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഭൂമിക 14:32, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം നിർദ്ദേശിച്ചതിനു ശേഷവും കോമ്മൺസ് ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന നയം ഇല്ല, ചിത്രങ്ങൾ കോമ്മൺസിൽ അപ്ലോഡ്/സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മുൻപേ തന്നെ മാനദണ്ഡം മാറ്റിയിരുന്നു, പക്ഷേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം അതിൽ എവിടേയാണാവോ കോമ്മൺസിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നുള്ളത്.--സുഗീഷ് 13:22, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
  2011 സെപ്റ്റംബർ 04-07 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 15:59, 3 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:ഭാരത_വിലാസം_സഭ.jpgതിരുത്തുക

 
ഭാരത വിലാസം സഭ കൊല്ലവർഷം 1084.(AD 1909) ഇരിക്കുന്നവർ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് - 1.കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി, 2.ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ, 3.നടുവത്ത് അച്ഛൻ നമ്പൂരി, 4.രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ, 5. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, 6. പുന്നശ്ശേരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മ, 7.പന്തളത്ത് കേരള വർമ്മ തമ്പുരാൻ. നിൽക്കുന്നവർ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് - 1. ഒടുവിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേനോൻ, 2. കുണ്ടൂർ നാരായണ മേനോൻ, 3. നടുവത്ത് മഹൻ നമ്പൂരി, 4. കാത്തുള്ളിൽ അച്യുതമേനോൻ, 5.പെട്ടരഴിയം വലിയ രാമനിളയത്, 6. വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ, 7. സി.വി.കൃഷ്ണനിളയത്, നിൽക്കുന്നവർ രണ്ടാം നിര, ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് - 1. ചങ്ങരം കോതകൃഷ്ണൻ കർത്താവ്, 2. ഒടുവിൽ ശങ്കരൻ കുട്ടി മേനോൻ

ഈ അമൂല്യമായ ചിത്രം അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 20:01, 30 ജൂലൈ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ആദ്യ വോട്ടും എന്റെ വക--മനോജ്‌ .കെ 20:02, 30 ജൂലൈ 2011 (UTC) നാമ നിർദ്ദേശം ചെയ്ത വ്യക്തി തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. --അനൂപ് | Anoop 04:20, 31 ജൂലൈ 2011 (UTC)
 •  അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? മറ്റ് സംരംഭങ്ങളിൽ ഈ പ്രവണത കാണാറുണ്ട്.--കിരൺ ഗോപി 14:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നുഎനിക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി.. എന്റെ വക ഒരു വോട്ട്‌--sarath krishnan.k(ശരത്ത് കൃഷ്ണൻ.കെ) 08:38, 31 ജൂലൈ 2011 വോട്ട് അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 1 മാത്രം --മനോജ്‌ .കെ 03:15, 31 ജൂലൈ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ചിത്രം എന്നു കരുതുന്നു. - Rajesh Odayanchal(രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ)‌‌ 20:08, 30 ജൂലൈ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു അപൂർവമായതും മൂല്യവത്തായതും. Ajaykuyiloor 03:24, 31 ജൂലൈ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അടിസ്ഥാന വിവരം പോലും ഇല്ലാത്ത ലേഖനം .. എന്താ ഈ ഭാരത വിലാസം സഭ എന്ന് ആദ്യം പറയു ? ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 15:24, 31 ജൂലൈ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ലേഖനം ഇല്ല തന്നെ ! --Reji Jacob 15:33, 31 ജൂലൈ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ലേഖനം ഇല്ല. --Ranjithsiji 11:32, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   ഭാരത വിലാസം സഭ നിലവിലുണ്ട് --അഖിലൻ‎ 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം --അഖിലൻ‎ 12:44, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   ലേഖനത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --AneeshJose 19:20, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ട ചിത്രം --AneeshJose 19:20, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു മൂല്യവത്തായ ചിത്രം, അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുള്ള ലേഖനവുമുണ്ട്. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 11:36, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു മൂല്യവത്തായ ചിത്രം തന്നെ. പക്ഷേ സംവാദതാളിൽ എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നു. അതിനെ ഒരു നയമാക്കാത്തതിനാൽ --സുഗീഷ് 15:17, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു നയം വരട്ടെ അത് വരെ വേണ്ട കോമൺസിൽ കയറ്റിയ ചിത്രങ്ങൾ പെൻസി ദേവസ്സി 18:45, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC) ചിത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കോമ്മൺസ് ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് എന്ന നയം ഇല്ല, ചിത്രങ്ങൾ കോമ്മൺസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മുൻപേ തന്നെ മാനദണ്ഡം മാറ്റിയിരുന്നു, അതിനാൽ വോട്ടുകൾ അസാധു--കിരൺ ഗോപി 14:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു അമൂല്യമായ ചിത്രം--കിരൺ ഗോപി 14:45, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --റോജി പാലാ 12:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഭൂമിക 14:33, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 20:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
  2011 സെപ്റ്റംബർ 01-03 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:07, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:Horse Cart.jpgതിരുത്തുക

 
Horse Cart.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Reji Jacob 02:57, 24 ജൂലൈ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു --നയം വരട്ടെ അത് വരെ വേണ്ട ഫ്ലിക്കർ ചിത്രങ്ങൾ, കോമൺസിൽ കയറ്റിയ ചിത്രങ്ങൾ പെൻസി ദേവസ്സി 18:46, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
ചിത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കോമ്മൺസ് ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് എന്ന നയം ഇല്ല, ചിത്രങ്ങൾ കോമ്മൺസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മുൻപേ തന്നെ മാനദണ്ഡം മാറ്റിയിരുന്നു, അതിനാൽ വോട്ട് അസാധു--കിരൺ ഗോപി 14:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
കൂടുതൽ മറുപടി സംവാദ താളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നയത്തിനെതിരല്ലാത്തതിനാൽ ഈ വോട്ട് അസാധുവാണ്--റോജി പാലാ 08:13, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം, --ഭൂമിക 14:33, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Ranjithsiji 10:35, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി Talk‍ 20:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു നയമില്ല. മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ മാത്രം...--സുഗീഷ് 06:15, 20 ഓഗസ്റ്റ