മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഋ. പക്ഷെ ഉപയോഗം വളരെ കുറവായതിനാൽ ഈ അക്ഷരത്തെ ഒരു സ്വരാക്ഷരമായി പരിഗണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.[3]

മലയാള അക്ഷരം
ഋ അക്ഷരം
വിഭാഗം സ്വരാക്ഷരം
ഉച്ചാരണമൂല്യം (r̻)
തരം ഹ്രസ്യം
ക്രമാവലി (അഞ്ച്-7)
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം മൂർദ്ധന്യം
ഉച്ചാരണരീതി ഈഷൽസ്പൃഷ്ടം
സമാനാക്ഷരം ,
സന്ധ്യാക്ഷരം ,
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത U+0D0B[1]
ഉപയോഗതോത് ഏറ്റവും
ഉച്ചാരണം
ഓതനവാക്യം ഋഷി[2]
പേരിൽ ഋഷിക(👧)ഋഷകേതു(👦)

ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം, ദേവമാതാവ് എന്നീ അർഥങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു.

മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

ഋ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾ തിരുത്തുക

 • ഋഷി
 • ഋഷഭം
 • ഋഥം
 • ഋതു
 • ഋക്
 • ഋഷികേശ്
 • ഋക്വേദം
 • ഋണം
 • ഋഗം
 • ഋദം
 • ഋതി
 • ഋണി
 • ഋഷ്യ
 • ഋപ്യ
 • ഋക്മം
 • ഋക്ക്
 • ഋക്ഷം
 • ഋക്ഷഗന്ധിക
 • ഋക്ഷചക്രം
 • ഋചികൻ
 • ഋണദ
 • ഋണദാഩം
 • ഋണഭാരം
 • ഋതുയാമം
 • ഋതുമുഖം
 • ഋഷു
 • ഋഷഭൻ

ഋജു

ഋ മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. സർവ്വാക്ഷര സഹിതം,അക്ഷരം ഋ.
 2. www.wisdomlib.org (2014-08-03). "Maheshi, Mahesi, Māheśī, Maheśī: 4 definitions". www.wisdomlib.org. Retrieved 2021-04-12.
 3. വരുന്ന മലയാളം വാക്കുകൾ ഋ നിലവിലെ ഉപയോഗം വാക്കുകൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഋ&oldid=4010394" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്