ഋഷി ( സംസ്‌കൃതം: ऋषि) എന്നത് പ്രഗത്ഭനും പ്രബുദ്ധനുമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്. വിവിധ ഹിന്ദു വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്ക പെട്ടിട്ടുണ്ട്.[1]

സപ്തഋഷികളും മനുവും ഉൾപ്പെടുന്ന ചിത്രം 18ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റ അവസാനത്തിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജയിപ്പുരിൽ രചിക്കപ്പെട്ടത്

ഋഷിമാർ വേദങ്ങളുടെ ശ്ലോകങ്ങൾ രചിച്ചവരായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.[2] ഹൈന്ദവമതത്തിന്റെ വേദാനന്തര പാരമ്പര്യം ഋഷികളെ "മഹാ യോഗികൾ " അല്ലെങ്കിൽ "മുനികൾ" ആയി കണക്കാക്കുന്നു, അവർ തീവ്രമായ ധ്യാനത്തിന് ശേഷം (തപസ്) പരമമായ സത്യവും ശാശ്വതമായ അറിവും തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ, അവർ സ്തുതിഗീതങ്ങളായി അവ രചിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

അമ്പലത്തിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഋഷിയുടെ ചിത്രം.

വേദങ്ങളിൽ , ഈ വാക്ക് വേദ സ്തുതികളുടെ പ്രചോദിത കവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, ഋഗ്വേദത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളെ ഷി സൂചിപ്പിക്കുന്നു [3] ഈ പദം പാലി സാഹിത്യത്തിൽ ഇഷി എന്ന പേരിലും ബുദ്ധമതത്തിൽ അവർ ഒന്നുകിൽ ബുദ്ധന്മാരോ, പച്ചേകബുദ്ധന്മാരോ, അരഹതുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള സന്യാസിയോ ആയോ കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക

ബാഹ്യ കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക

ഉറവിടങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  • Apte, Vaman Shivram (1965), The Practical Sanskrit-English Dictionary (Fourth Revised and Enlarged ed.), New Delhi: Motilal Banarsidass, ISBN 978-81-208-0567-5
  • Apte, Vaman Shivram (1966), Sanskrit-Hindi Koṣa (Reprint 1997 ed.), New Delhi: Motilal Banarsidass
  • Chopra, Deepak (2006), Life After Death: The Burden of Proof (first ed.), Boston: Harmony Books
  • Kosambi, D. D. (1956), An Introduction to the Study of Indian History (Second ed.), Bombay: Popular Prakashan Pvt Ltd, 35c Tardeo Road, Popular Press Bldg, Bombay-400034
  • Śāstri, Hargovind (1978), Amarkoṣa with Hindi commentary, Vārānasi: Chowkhambā Sanskrit Series Office
  1. www.wisdomlib.org (2014-08-03). "Maheshi, Mahesi, Māheśī, Maheśī: 4 definitions". www.wisdomlib.org. Retrieved 2021-04-12.
  2. Hartmut Scharfe (2002), Handbook of Oriental Studies, BRILL Academic, ISBN 978-9004125568, pages 13–15
  3. Justin McDaniel (2013), This Hindu holy man is a Thai Buddhist, South East Asia Research, Volume 21, Number 2, page 309, 303-321
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഋഷി&oldid=3830047" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്