സ്വരം ചേരാത്ത 'ല'കാരത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളലിപിയാണ് 'ൽ'. എന്ന മലയാളലിപിയിൽനിന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ ഉത്പത്തി.

എന്ന മലയാളം ചില്ല്

ഇവകൂടി കാണുക

തിരുത്തുക
മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ ന്റ
ൿ ക്ഷ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ൽ&oldid=1084676" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്