സ്വരം ചേരാത്ത 'ല'കാരത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളലിപിയാണ് 'ൽ'. എന്ന മലയാളലിപിയിൽനിന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ ഉത്പത്തി.

എന്ന മലയാളം ചില്ല്

ഇവകൂടി കാണുകതിരുത്തുക

മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
[is
റ്റ
ൿ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ൽ&oldid=1084676" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്