മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് .[3]

മലയാള അക്ഷരം
ഏ അക്ഷരം
വിഭാഗം സ്വരാക്ഷരം
ഉച്ചാരണമൂല്യം Ee (ē)
തരം ദീർഘം
ക്രമാവലി ൧൨ (പന്ത്രണ്ട്-12)
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം കണ്ഠോഷ്ഠ്യം
ഉച്ചാരണരീതി അസ്പൃഷ്ടം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം
സന്ധ്യാക്ഷരം
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത U+0D0F[1]
ഉപയോഗതോത് വളരെ
ഓതനവാക്യം ഏലം[2]
മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഏ' എന്ന അക്ഷരത്തെ (൯)ഒൻപതാമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'എ' എന്ന സ്വരത്തിന്റെ ദീർഘരൂപമാണ് 'ഏ'. ഇതൊരു കണ്ഠതാലവ്യസ്വരമാണ്.

ഏ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾ

തിരുത്തുക
 • ഏണി
 • ഏറുക
 • ഏറ്റവും
 • ഏക
 • ഏധൻ
 • ഏകക
 • ഏകത
 • ഏകജാലം
 • ഏവണി
 • ഏവരും
 • ഏകജാതി
 • ഏകാത്മാവ്
 • ഏകചക്ര
 • ഏകാഗ്നി
 • ഏകാന്തത
 • ഏട്ടൻ
 • ഏടത്തി
 • ഏടാകൂടം
 • ഏട്
 • ഏത്ത
 • ഏതനം
 • ഏന്തുക
 • ഏഭ്യൻ
 • ഏമാളി
 • ഏമി

ഏ മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. സർവ്വാക്ഷര സഹിതം,അക്ഷരം ഏ.
 2. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2007-12-29. Retrieved 2008-06-05.
 3. അക്ഷരം അർത്ഥം നിഘണ്ടു
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏ&oldid=3909688" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്