മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് . 'ഇ' ഒരു താലവ്യസ്വരമാണ്. എല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളിലെയും മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഇതാണ്.[3]

മലയാള അക്ഷരം
ഇ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം സ്വരാക്ഷരം
ഉച്ചാരണമൂല്യം I (i)
തരം ഹ്രസ്യം
ക്രമാവലി (മൂന്ന്-3)
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം താലവ്യം
ഉച്ചാരണരീതി അസ്പൃഷ്ട്ടം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം
സന്ധ്യാക്ഷരം ,
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത U+0D07[1]
ഉപയോഗതോത് ഏറ്റവും
ഓതനവാക്യം ഇല[2]
പേരിൽ ഇന്ദു(👧)ഇന്ദ്രജിത്ത്(👦)
മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

ഇ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾ തിരുത്തുക

 • ഇനം
 • ഇണ
 • ഇവിടെ
 • ഇര
 • ഇലുമ്പിക്ക
 • ഇഞ്ചി
 • ഇലഞ്ഞി
 • ഇരുട്ട്
 • ഇഴ
 • ഇരുപത്
 • ഇല്ലം
 • ഇരട്ട
 • ഇരവൻ
 • ഇടം
 • ഇടിമിന്നൽ
 • ഇടി
 • ഇടിയപ്പം
 • ഇമ
 • ഇഷ്ടം
 • ഇസ്തിരി
 • ഇന്ന്
 • ഇപ്പോൾ
 • ഇന്നലെ

ഇ മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. സർവ്വാക്ഷര സഹിതം,അക്ഷരം ഇ.
 2. http://www.biologie-schule.de/blatt.php Das Blatt
 3. അക്ഷരം ഇ വരുന്ന വാക്കുകൾ പദങ്ങൾ വാക്കുകൾ മലയാള വാക്കുകൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇ&oldid=4069657" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്