ബോറോൺ

അണുസംഖ്യ 5 ആയ രാസ മൂലകം

അണുസംഖ്യ ‘5’ ആയ മൂലകം ആണ് ബോറോൺ. ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ബോറോൺ ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മൂലകത്തിന്റെ അണുഭാരം 10.81 ആണ്. സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ഖരാവസ്ഥയിൽ ആണ് ബോറോൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Boron, 5B
boron (β-rhombohedral)[1]
Boron
Pronunciation/ˈbɔːrɒn/ (BOHR-on)
Allotropesα-, β-rhombohedral, β-tetragonal (and more)
Appearanceblack-brown
Standard atomic weight Ar, std(B)[10.80610.821] conventional: 10.81
Boron in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson


B

Al
berylliumboroncarbon
Atomic number (Z)5
Groupgroup 13 (boron group)
Periodperiod 2
Blockp-block
Element category  Metalloid
Electron configuration[He] 2s2 2p1
Electrons per shell2, 3
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point2349 K ​(2076 °C, ​3769 °F)
Boiling point4200 K ​(3927 °C, ​7101 °F)
Density when liquid (at m.p.)2.08 g/cm3
Heat of fusion50.2 kJ/mol
Heat of vaporization508 kJ/mol
Molar heat capacity11.087 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2348 2562 2822 3141 3545 4072
Atomic properties
Oxidation states−5, −1, +1, +2, +3[2][3] (a mildly acidic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 2.04
Ionization energies
 • 1st: 800.6 kJ/mol
 • 2nd: 2427.1 kJ/mol
 • 3rd: 3659.7 kJ/mol
 • (more)
Atomic radiusempirical: 90 pm
Covalent radius84±3 pm
Van der Waals radius192 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of boron
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structurerhombohedral
Rhombohedral crystal structure for boron
Speed of sound thin rod16,200 m/s (at 20 °C)
Thermal expansionβ form: 5–7 µm/(m·K) (at 25 °C)[4]
Thermal conductivity27.4 W/(m·K)
Electrical resistivity~106 Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingdiamagnetic[5]
Magnetic susceptibility−6.7·10−6 cm3/mol[5]
Mohs hardness~9.5
CAS Number7440-42-8
History
DiscoveryJoseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard[6] (30 June 1808)
First isolationHumphry Davy[7] (9 July 1808)
Main isotopes of boron
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
10B 20% stable[8]
11B 80% stable[8]
10B content is 19.1–20.3% in natural samples, with the remainder being 11B.[9]
| references
ബോറോൺ

ബോറോൺ വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു അർദ്ധചാലകം ആണ്. സാധാരണയായി ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ബോ‍റോൺ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറില്ല. ടർമലൈൻ, ബോറാക്സ്, കെർണൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ബോറോൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ധാതുക്കൾ. ബോറക്സിൽ നിന്നാണ് ബോറോൺ പ്രധാനമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ബോറോൺ ഒരു ഉപലോഹം ആണ്. ഇവ ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ബോറോൺ വിവിധ രൂപാന്തരങ്ങൾ ആയി കാണപ്പെടുന്നു. ശുദ്ധമായ ബോറോൺ വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

 1. Van Setten et al. 2007, pp. 2460–1
 2. Zhang, K.Q.; Guo, B.; Braun, V.; Dulick, M.; Bernath, P.F. (1995). "Infrared Emission Spectroscopy of BF and AIF" (PDF). J. Molecular Spectroscopy. 170: 82. Bibcode:1995JMoSp.170...82Z. doi:10.1006/jmsp.1995.1058.
 3. Melanie Schroeder. "Eigenschaften von borreichen Boriden und Scandium-Aluminium-Oxid-Carbiden" (PDF) (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). പുറം. 139.
 4. Holcombe Jr., C. E.; Smith, D. D.; Lorc, J. D.; Duerlesen, W. K.; Carpenter; D. A. (October 1973). "Physical-Chemical Properties of beta-Rhombohedral Boron". High Temp. Sci. 5 (5): 349–57.
 5. 5.0 5.1 Haynes, William M., സംശോധാവ്. (2016). CRC Handbook of Chemistry and Physics (97th പതിപ്പ്.). CRC Press. പുറം. 4.127. ISBN 9781498754293.
 6. Gay Lussac, J.L.; Thenard, L.J. (1808). "Sur la décomposition et la recomposition de l'acide boracique". Annales de chimie. 68: 169–174. {{cite journal}}: Unknown parameter |lastauthoramp= ignored (|name-list-style= suggested) (help)
 7. Davy H (1809). "An account of some new analytical researches on the nature of certain bodies, particularly the alkalies, phosphorus, sulphur, carbonaceous matter, and the acids hitherto undecomposed: with some general observations on chemical theory". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 99: 39–104. doi:10.1098/rstl.1809.0005.
 8. 8.0 8.1 "Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements". National Institute of Standards and Technology. ശേഖരിച്ചത് 2008-09-21.
 9. Szegedi, S.; Váradi, M.; Buczkó, Cs. M.; Várnagy, M.; Sztaricskai, T. (1990). "Determination of boron in glass by neutron transmission method". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Letters. 146 (3): 177. doi:10.1007/BF02165219.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബോറോൺ&oldid=3608800" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്