അണുസംഖ്യ 23 ആയ മൂലകമാണ് വനേഡിയം. V ആണ് ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഇതിന്റെ പ്രതീകം. ജീവജാലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന 26 മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വനേഡിയം. പ്രകൃതിയിൽ 65ഓളം അയിരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത് ലോഹസങ്കരങ്ങളുണ്ടാക്കനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഒരു ധാതുവിന്റെ രാസവിശ്ലേഷണത്തിൽ നിന്നും നീൽസ് സെഫ്സ്ട്രോം എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വനേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചത്.1869-ൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ റോസ് കിലോ യാണ് ഈ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുത്തത്.

വനേഡിയം,  23V
Vanadium etched.jpg
General properties
Pronunciation/vəˈndiəm/ (və-NAY-dee-əm)
Appearancesilver-grey metal
Standard atomic weight (Ar, standard)50.9415(1)[1]
വനേഡിയം in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
-

V

Nb
ടൈറ്റാനിയംവനേഡിയംക്രോമിയം
Atomic number (Z)23
Groupgroup 5
Periodperiod 4
Blockd-block
Electron configuration[Ar] 3d3 4s2
Electrons per shell
2, 8, 11, 2
Physical properties
Phase at STPഖരം
Melting point2183 K ​(1910 °C, ​3470 °F)
Boiling point3680 K ​(3407 °C, ​6165 °F)
Density (near r.t.)6.0 g/cm3
when liquid (at m.p.)5.5 g/cm3
Heat of fusion21.5 kJ/mol
Heat of vaporization459 kJ/mol
Molar heat capacity24.89 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2101 2289 2523 2814 3187 3679
Atomic properties
Oxidation states−3, −1, +1, +2, +3, +4, +5 (an amphoteric oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.63
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 135 pm
calculated: 171 pm
Covalent radius125 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of വനേഡിയം
Other properties
Crystal structurebody-centered cubic (bcc)
Cubic body centered crystal structure for വനേഡിയം
Speed of sound thin rod4560 m/s (at 20 °C)
Thermal expansion8.4 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity30.7 W/(m·K)
Electrical resistivity197 n Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingparamagnetic
Young's modulus128 GPa
Shear modulus47 GPa
Bulk modulus160 GPa
Poisson ratio0.37
Mohs hardness6.7
CAS Number7440-62-2
Main isotopes of വനേഡിയം
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
48V syn 15.9735 d ε+β+ 4.0123 48Ti
49V syn 330 d ε 0.6019 49Ti
50V 0.25% 1.5×1017y ε 2.2083 50Ti
β- 1.0369 50Cr
51V 99.75% 51V is stable with 28 neutrons
| references
വനേഡിയം
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വനേഡിയം&oldid=3087414" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്