ഒരു രാസമൂലകത്തിന്റെ ആറ്റോമിക ആരം എന്നത് അതിന്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ ഒരു അളവാണ്. ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്സിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം. ഈ അതിർത്തിയുടെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ശരിയായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക ആരത്തിന്, മറ്റ് വിവിധ രീതികളിൽ നിർവചിക്കാം. വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നു തരം നിർവചനങ്ങൾ ആറ്റോമിക ആരത്തിനുണ്ട്. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ആരം, അയോണിക ആരം, സഹസംയോജക ആരം എന്നിവയാണവ.

Diagram of a helium atom, showing the electron probability density as shades of gray.

നിർവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അണുക്കൾ, കണ്ടെൻസ്ഡ് ദ്രവ്യം, തന്മാത്രകളിലെ സഹസംയോജനബന്ധനത്തിലുൾപ്പെട്ട അണുക്കൾ, അയോണീകരിച്ചതും excited states ഇവയിൽ മാത്രമേ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ.

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

1920ൽ, എക്സ്-റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി ഉപയോഗിച്ച് ആറ്റങ്ങളുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരേ മൂലകത്തിലെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും ഒരേ വലിപ്പമാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി.[1]

നിർവചനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

കണക്കുകൂട്ടിയെടുത്ത ആറ്റോമിക ആരങ്ങൾ

തിരുത്തുക

താഴെക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികയിലെ ആറ്റോമിക ആരം 1967 ൽ എൻറിക്കോ ക്ലെമെന്റിയും സംഘവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയൊറെറ്റിക്കൽ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയെടുത്തതാണ്.[2] മൂല്യങ്ങൾ പീക്കോമീറ്ററുകളിലാണ് (pm).

Group
(column)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Period
(row)
1 H
53
He
31
2 Li
167
Be
112
B
87
C
67
N
56
O
48
F
42
Ne
38
3 Na
190
Mg
145
Al
118
Si
111
P
98
S
88
Cl
79
Ar
71
4 K
243
Ca
194
Sc
184
Ti
176
V
171
Cr
166
Mn
161
Fe
156
Co
152
Ni
149
Cu
145
Zn
142
Ga
136
Ge
125
As
114
Se
103
Br
94
Kr
88
5 Rb
265
Sr
219
Y
212
Zr
206
Nb
198
Mo
190
Tc
183
Ru
178
Rh
173
Pd
169
Ag
165
Cd
161
In
156
Sn
145
Sb
133
Te
123
I
115
Xe
108
6 Cs
298
Ba
253
*
 
Hf
208
Ta
200
W
193
Re
188
Os
185
Ir
180
Pt
177
Au
174
Hg
171
Tl
156
Pb
154
Bi
143
Po
135
At
 
Rn
120
7 Fr
 
Ra
 
**
 
Rf
 
Db
 
Sg
 
Bh
 
Hs
 
Mt
 
Ds
 
Rg
 
Cn
 
Uut
 
Fl
 
Uup
 
Lv
 
Uus
 
Uuo
 
Lanthanides *
 
La
 
Ce
 
Pr
247
Nd
206
Pm
205
Sm
238
Eu
231
Gd
233
Tb
225
Dy
228
Ho
 
Er
226
Tm
222
Yb
222
Lu
217
Actinides **
 
Ac
 
Th
 
Pa
 
U
 
Np
 
Pu
 
Am
 
Cm
 
Bk
 
Cf
 
Es
 
Fm
 
Md
 
No
 
Lr
 

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. Bragg, W. L. (1920). "The arrangement of atoms in crystals". Philosophical Magazine. 6. 40 (236): 169–189. doi:10.1080/14786440808636111.
  2. Clementi, E.; Raimond, D. L.; Reinhardt, W. P. (1967). "Atomic Screening Constants from SCF Functions. II. Atoms with 37 to 86 Electrons". Journal of Chemical Physics. 47 (4): 1300–1307. Bibcode:1967JChPh..47.1300C. doi:10.1063/1.1712084.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആറ്റോമിക_ആരം&oldid=2310987" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്