32 ഗാലിയംജെർമേനിയംആർസെനിക്
Si

Ge

Sn
വിവരണം
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ ജെർമേനിയം, Ge, 32
കുടുംബം മെറ്റലോയിഡുകൾ
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് 14, 4, p
Appearance grayish white
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം 72.64(1)  g·mol−1
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം [Ar] 3d10 4s2 4p2
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും
ഇലക്ട്രോണുകൾ
2, 8, 18, 4
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ
Phase solid
സാന്ദ്രത (near r.t.) 5.323  g·cm−3
ദ്രവണാങ്കത്തിലെ
ദ്രാവക സാന്ദ്രത
5.60  g·cm−3
ദ്രവണാങ്കം 1211.40 K
(938.25 °C, 1720.85 °F)
ക്വഥനാങ്കം 3106 K
(2833 °C, 5131 °F)
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം 36.94  kJ·mol−1
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം 334  kJ·mol−1
Heat capacity (25 °C) 23.222  J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T(K) 1644 1814 2023 2287 2633 3104
Atomic properties
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന Face-centered cubic
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ 4, 2,[1]
(amphoteric oxide)
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി 2.01 (Pauling scale)
അയോണീകരണ
ഊർജ്ജങ്ങൾ

(more)
1st:  762  kJ·mol−1
2nd:  1537.5  kJ·mol−1
3rd:  3302.1  kJ·mol−1
Atomic radius 125  pm
Atomic radius (calc.) 125  pm
Covalent radius 122  pm
Miscellaneous
Magnetic ordering Diamagnetic
താപ ചാലകത (300 K) 60.2  W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 6.0  µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 5400 m/s
Mohs hardness 6.0
CAS registry number 7440-56-4
Selected isotopes
Main article: Isotopes of ജെർമേനിയം
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
68Ge syn 270.8 d ε - 68Ga
70Ge 21.23% stable
71Ge syn 11.26 d ε - 71Ga
72Ge 27.66% stable
73Ge 7.73% stable
74Ge 35.94% stable
76Ge 7.44% 1.78×1021 y β-β- - 76Se
അവലംബങ്ങൾ

അണുസംഖ്യ 32 ആയ മൂലകമാണ് ജെർമേനിയം. Ge ആണ് ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഇതിന്റെ പ്രതീകം. തിളക്കവും കാഠിന്യവും വെള്ളികലർന്ന വെള്ള നിറമുള്ളതുമാണ് ഈ ഉപലോഹം. രാസസ്വഭാവങ്ങളിൽ ടിന്നുമായും സിലിക്കണുമായും സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന അർധ ചാലകമാണിത്. ജർമനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതിനെ ജെർമേനിയം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്[അവലംബം ആവശ്യമാണ്].

  1. "Germanium: germanium(II) chloride compound data". WebElements.com. Retrieved 2007-12-10.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജെർമേനിയം&oldid=1849762" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്