ബിസ്മത്

(Bismuth എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
83 leadbismuthpolonium
Sb

Bi

Uup
വിവരണം
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ bismuth, Bi, 83
കുടുംബം poor metals
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് 15, 6, p
Appearance lustrous pink
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം 208.98040(1)  g·mol−1
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും
ഇലക്ട്രോണുകൾ
2, 8, 18, 32, 18, 5
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ
Phase solid
സാന്ദ്രത (near r.t.) 9.78  g·cm−3
ദ്രവണാങ്കത്തിലെ
ദ്രാവക സാന്ദ്രത
10.05  g·cm−3
ദ്രവണാങ്കം 544.7 K
(271.5 °C, 520.7 °F)
ക്വഥനാങ്കം 1837 K
(1564 °C, 2847 °F)
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം 11.30  kJ·mol−1
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം 151  kJ·mol−1
Heat capacity (25 °C) 25.52  J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T(K) 941 1041 1165 1325 1538 1835
Atomic properties
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന rhombohedral
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ 3, 5
(mildly acidic oxide)
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി 2.02 (Pauling scale)
അയോണീകരണ
ഊർജ്ജങ്ങൾ

(more)
1st:  703  kJ·mol−1
2nd:  1610  kJ·mol−1
3rd:  2466  kJ·mol−1
Atomic radius 160  pm
Atomic radius (calc.) 143  pm
Covalent radius 146  pm
Miscellaneous
Magnetic ordering diamagnetic
വൈദ്യുത പ്രതിരോധം (20 °C) 1.29 µ Ω·m
താപ ചാലകത (300 K) 7.97  W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 13.4  µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 1790 m/s
Young's modulus 32  GPa
Shear modulus 12  GPa
Bulk modulus 31  GPa
Poisson ratio 0.33
Mohs hardness 2.25
Brinell hardness 94.2  MPa
CAS registry number 7440-69-9
Selected isotopes
Main article: Isotopes of ബിസ്മത്
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
207Bi syn 31.55 y ε, β+ 2.399 207Pb
208Bi syn 368,000 y ε, β+ 2.880 208Pb
209Bi 100% (19 ± 2) ×1018y α   205Tl
210 mBi syn 3.04 ×106y IT 0.271 210Bi
അവലംബങ്ങൾ

അണുസംഖ്യ 83 ആയ മൂലകമാണ് ബിസ്മത്. Bi ആണ് ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഇതിന്റെ പ്രതീകം. ഭാരമേറിയതും ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതുമായ ഈ ത്രിവാലക മൃദുലോഹത്തിന് ഒരു പിങ്ക് തിളക്കമുണ്ട്. രാസപരമായി ആർസനിക്, ആന്റിമണി എന്നിവയുമായി സാദൃശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃത്യാ ഏറ്റവും ഡയമാഗ്നെറ്റിക് ആയ ലോഹം ബിസ്മത്താണ്. ഇതിന്റേതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന താപചാലകത മെർക്കുറിക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ. ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാകുന്നതും റേഡിയോആക്ടീവ് അല്ലാത്തതുമായ അവസാനത്തെ മൂലകമായി ബിസ്മതിനെ പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷെ 2003-ൽ വളരെ കൂടിയ അർധായുസ്സുള്ള (1.9 × 1019 y) ഒരു റേഡിയോആക്റ്റീവ് മൂലകമാണിതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബിസ്മത്&oldid=1715550" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്