ജീവവസ്തുക്കൾക്ക് വളരേ ചെറിയതോതിൽ‍ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് മാംഗനീസ്.

മാംഗനീസ്,  25Mn
A rough fragment of lustrous silvery metal
General properties
Pronunciation/ˈmæŋɡənz/ (MANG-gə-neez)
Appearancesilvery metallic
Standard atomic weight (Ar, standard)54.938043(2)[1]
മാംഗനീസ് in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
-

Mn

Tc
ക്രോമിയംമാംഗനീസ്ഇരുമ്പ്
Atomic number (Z)25
Groupgroup 7
Periodperiod 4
Blockd-block
Electron configuration[Ar] 4s2 3d5
Electrons per shell
2, 8, 15
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point1519 K ​(1246 °C, ​2275 °F)
Boiling point2334 K ​(2061 °C, ​3742 °F)
Density (near r.t.)7.21 g/cm3
when liquid (at m.p.)5.95 g/cm3
Heat of fusion12.91 kJ/mol
Heat of vaporization221 kJ/mol
Molar heat capacity26.32 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1228 1347 1493 1691 1955 2333
Atomic properties
Oxidation states−3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (depending on the oxidation state, an acidic, basic, or amphoteric oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.55
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 140 pm
calculated: 161 pm
Covalent radius139 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of മാംഗനീസ്
Other properties
Crystal structure ​cubic A12
[[File:cubic A12|frameless|alt=Cubic A12 crystal structure for മാംഗനീസ്|upright=0.23|Cubic A12 crystal structure for മാംഗനീസ്]]
Speed of sound thin rod5150 m/s (at 20 °C)
Thermal expansion21.7 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity7.81 W/(m·K)
Electrical resistivity1.44 µ Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingparamagnetic
Young's modulus198 GPa
Bulk modulus120 GPa
Mohs hardness6.0
Brinell hardness196 MPa
CAS Number7439-96-5
Main isotopes of മാംഗനീസ്
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
52Mn syn 5.591 d ε - 52Cr
β+ 0.575 52Cr
γ 0.7, 0.9, 1.4 -
53Mn syn 3.74 ×106 y ε - 53Cr
54Mn syn 312.3 d ε - 54Cr
γ 0.834 -
55Mn 100% 55Mn is stable with 30 neutrons
| references
Manganese

രാസ സ്വഭാവങ്ങൾതിരുത്തുക

മാംഗനീസ് സംക്രമണ ലോഹങ്ങളിലെ ഒരു അംഗമാണ്. ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഏഴാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാംഗനീസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക വിന്യാസം 4s23d5 ആണ്. ഇതിന് പല ഓക്സീകരണാവസ്ഥകളുണ്ട്. അവ +2, +3, +4, +5, +6, +7 എന്നിവയാണ്. +2, +4 എന്നീ ഓക്സീകരണാവസ്ഥകളാണ് കൂടുതലും പ്രകടമാക്കുന്നത്.

സം‌യുക്തങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാംഗനീസ്&oldid=2351863" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്