28 കൊബാൾട്ട്നിക്കൽചെമ്പ്
-

Ni

Pd
[[File:{{{symbol}}}-TableImage.png|300px]]
പൊതു വിവരങ്ങൾ
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ നിക്കൽ, Ni, 28
അണുഭാരം ഗ്രാം/മോൾ
ഗ്രൂപ്പ്,പിരീഡ്,ബ്ലോക്ക് {{{ഗ്രൂപ്പ്}}},{{{പിരീഡ്}}},{{{ബ്ലോക്ക്}}}
രൂപം {{{രൂപം}}}


നിക്കൽ(Ni) ഒരു ലോഹമാണ്. ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ലോഹനങ്ങളുടെ നിരയിൽ കൊബാൾട്ടിനുംചെമ്പിനും ഇടയിലായി 28 സ്ഥാനത്താണിത് നിലകൊള്ളുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നിക്കൽ&oldid=2939841" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്