കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ


പാർലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭയായ രാജ്യസഭയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരേയും രാഷ്ട്രപതിയുടെ നിർദ്ദേശം വഴി അംഗങ്ങളായവരുടേയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേരളീയരുടേയും പട്ടിക തിരിച്ച് നൽകുന്നു.


കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

കാലഘട്ടം അംഗത്തിന്റെ പേര് പാർട്ടിയും മുന്നണിയും കുറിപ്പ്
2018-2024 എളമരം കരീം സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2018-2024 ബിനോയ് വിശ്വം സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്.
2018-2024 ജോസ് കെ. മാണി കേരള കോൺഗ്രസ് (എം.), എൽ.ഡ. എഫ്
2018-2022 എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ ജനതാ ദൾ, എൽ.ഡി.എഫ്.
2016-2022 എ.കെ. ആന്റണി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2016-2022 കെ. സോമപ്രസാദ് സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2016-2017 എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ ജനതാ ദൾ, യു.ഡി.എഫ്. രാജി വെച്ചു
2015-2021 വയലാർ രവി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2015-2021 കെ.കെ. രാഗേഷ് സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2015-2021 പി.വി. അബ്ദുൽ വഹാബ് മുസ്ലീം ലീഗ്, യു.ഡി.എഫ്.
2012-2018 പി.ജെ. കുര്യൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2012-2018 സി.പി. നാരായണൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2012-2018 ജോയി എബ്രഹാം കേരള കോൺഗ്രസ് (എം.), യു.ഡി.എഫ്.
2010-2016 എ.കെ. ആന്റണി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2010-2016 കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2010-2016 ടി.എൻ. സീമ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്. വനിത
2009-2015 വയലാർ രവി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2009-2015 എം.പി. അച്യുതൻ സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്.
2009-2015 പി. രാജീവ് സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2006-2012 കെ.ഇ. ഇസ്മായിൽ സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്.
2005-2010 എ.കെ. ആന്റണി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2006-2012 പി.ജെ. കുര്യൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2006-2012 പി.ആർ. രാജൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2005-2006 പി.ജെ. കുര്യൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2004-2010 കെ. കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2004-2010 പി.വി. അബ്ദുൽ വഹാബ് മുസ്ലീം ലീഗ്, യു.ഡി.എഫ്.
2004-2010 എ. വിജയരാഘവൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2003-2009 വയലാർ രവി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2003-2009 തെന്നല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
2003-2009 കെ. ചന്ദ്രൻ പിള്ള സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
2000-2006 വി.വി. രാഘവൻ സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്.
2000-2006 എം.പി. അബ്ദുസമദ് സമദാനി മുസ്ലീം ലീഗ്, യു.ഡി.എഫ്.
2000-2006 എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ ആർ.എസ്.പി., യു.ഡി.എഫ്.
1998-2003 സി.ഒ. പൗലോസ് സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1998-2004 എ. വിജയരാഘവൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1998-2003 കെ. അഹമദ് ഹാജി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. മരണപ്പെട്ടു
1998-2004 എം.ജെ.കെ. മറ്റത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ്, യു.ഡി.എഫ്.
1997-1998 കെ. കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. രാജിവെച്ചു
1997-2003 ജെ. ചിത്തരഞ്ജൻ സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്.
1997-2003 എസ്‌. രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1996-2000 എം.പി. അബ്ദുസമദ് സമദാനി മുസ്ലീം ലീഗ്, യു.ഡി.എഫ്.
1995-1995 ജോയ് നടുക്കര മറ്റുള്ളവർ
1995-1997 കെ. കരുണാകരൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1994-2000 ഇ. ബാലാനന്ദൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1992-1998 എം.എ. ബേബി സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1992-1998 ബി.വി. അബ്ദുള്ള കോയ മുസ്ലീം ലീഗ്, യു.ഡി.എഫ്.
1994-2000 വയലാർ രവി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1992-1998 തെന്നല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1991-1994 എൻ.ഇ. ബാലറാം സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്.
-1991 പി.കെ. കുഞ്ഞച്ചൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1991-1997 എസ്‌. രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1991-1995 എ.കെ. ആന്റണി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. രാജിവെച്ചു
1991-1992 തെന്നല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1988-1994 ഇ. ബാലാനന്ദൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1988-1994 അരങ്ങിൽ ശ്രീധരൻ ജനതാ ദൾ, എൽ.ഡി.എഫ്.
1988-1994 എം.എം. ജേക്കബ് കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1986-1992 എം.എ. ബേബി സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1986-1988 ടി.കെ.സി. വടുതല കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്. മരണപ്പെട്ടു
1986-1992 ബി.വി. അബ്ദുള്ള കോയ മുസ്ലീം ലീഗ്, യു.ഡി.എഫ്.
1985-1991 എ.കെ. ആന്റണി കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1985-1991 എൻ.ഇ. ബാലറാം സി.പി.ഐ., എൽ.ഡി.എഫ്.
1985-1991 തോമസ് കുതിരവട്ടം കേരള കോൺഗ്രസ് (എം.), യു.ഡി.എഫ്.
1982-1988 എം.എം. ജേക്കബ് കോൺഗ്രസ് (ഐ.), യു.ഡി.എഫ്.
1982-1988 കെ. മോഹനൻ സി.പി.ഐ.എം., എൽ.ഡി.എഫ്.
1982-1988 കെ. ഗോപാലൻ മറ്റുള്ളവർ
1982-1988 എസ്. കുമാരൻ സി.പി.ഐ.; എൽ.ഡി.എഫ്.
1980-1986 സി. ഹരിദാസ് കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1980-1986 ഒ.ജെ. ജോസഫ് സി.പി.ഐ.എം.
1980-1986 ബി.വി. അബ്ദുള്ള കോയ മുസ്ലീം ലീഗ്
1979-1984 തലേക്കുന്നിൽ ബഷീർ കോൺഗ്രസ് (ഐ.) മരണപ്പെട്ടു
1979-1985 കെ. ചാത്തുണ്ണി മാസ്റ്റർ സി.പി.ഐ.എം.
1979-1985 കെ.സി. സെബാസ്റ്റ്യൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1977-1979 തലേക്കുന്നിൽ ബഷീർ കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1976-1982 കെ.കെ. മാധവൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1976-1982 പാട്യം രാജൻ സി.പി.ഐ.എം.
1976-1982 എസ്. കുമാരൻ സി.പി.ഐ.
1974-1980 ലീലാ ദാമോദര മേനോൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.) വനിത
1974-1980 വിശ്വനാഥ മേനോൻ സി.പി.ഐ.എം.
1974-1980 ബി.വി. അബ്ദുള്ള കോയ മുസ്ലീം ലീഗ്
1973-1979 പി.കെ. കുഞ്ഞച്ചൻ സി.പി.ഐ.എം.
1973-1977 എം.വി.എ. സയിദ് കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1973-1979 ഹമീദലി ഷംനാട് മുസ്ലീം ലീഗ്
1970-1976 കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ ജനതാ ദൾ
1970-1973 ഹമീദലി ഷംനാട് മുസ്ലീം ലീഗ്
1970-1974 എൻ.കെ. കൃഷ്ണൻ സി.പി.ഐ.
1970-1976 കെ.എം. കുര്യൻ സി.പി.ഐ.എം.
1968-1974 കെ.പി.എസ്. മേനോൻ സി.പി.ഐ.എം.
1968-1970 സി. അച്യുത മേനോൻ സി.പി.ഐ. രാജി വെച്ചു
1968-1974 ജി. ഗോപിനാഥൻ നായർ ആർ.എസ്.പി.
1967-1973 പി. ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സി.പി.ഐ.
1967-1970 കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ ജനതാ ദൾ
1967-1968 അരവിന്ദാക്ഷൻ കൈമൾ മറ്റുള്ളവർ
1967-1973 ബി.വി. അബ്ദുള്ള കോയ മുസ്ലീം ലീഗ്
1967-1969 തഴവാ കേശവൻ സി.പി.ഐ. മരണപ്പെട്ടു
1967-1973 പി. ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സി.പി.ഐ.(എം.)
1964-1970 കെ. ദാമോദരൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1964-1964 സി.കെ. ഗോവിന്ദൻ നായർ കോൺഗ്രസ് (ഐ.) മരണപ്പെട്ടു
1966-1970 എസ്.എം. സേട്ട് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി
1962-1968 സി. അച്യുതമേനോൻ സി.പി.ഐ.
1962-1968 ദേവകി ഗോപീദാസ് കോൺഗ്രസ് (ഐ.) വനിത
1962-1968 പി.കെ. കോയ കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1962-1968 എം.എൻ. ഗോവിന്ദൻ നായർ സി.പി.ഐ.എം.
1960-1966 ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ട് മുസ്ലീം ലീഗ്
1958-1964 പി.എ. സോളമൻ സി.പി.ഐ.
1958-1964 ഭാരതി ഉദയഭാനു കോൺഗ്രസ് (ഐ.) വനിത
1958-1964 എ. സുബ്ബറാവു സി.പി.ഐ.
1958-1964 S Chattanatha Karayalar കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1952-1954 കെ.സി. ജോർജ്ജ് സി.പി.ഐ.
1957-1962 പി.ജെ. തോമസ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി
1957-1958 എ.വി. കുഞ്ഞമ്പു സി.പി.ഐ.
1956-1957 വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.) രാജി വെച്ചു
1956-1962 എം.എൻ. ഗോവിന്ദൻ നായർ സി.പി.ഐ.
1956-1960 പി. നാരായണൻ നായർ സി.പി.ഐ.

കേരളയീരായ രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

കാലഘട്ടം അംഗത്തിന്റെ പേര് പാർട്ടിയും മുന്നണിയും സംസ്ഥാനം കുറിപ്പ്
2018-2024 വി. മുരളീധരൻ ബി.ജെ.പി. മഹാരാഷ്ട്ര
2017-2023 അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ബി.ജെ.പി. രാജസ്ഥാൻ
1998-2004 ഒ. രാജഗോപാൽ ബി.ജെ.പി. മധ്യപ്രദേശ്
1992-1998 ഒ. രാജഗോപാൽ ബി.ജെ.പി. മധ്യപ്രദേശ്
1956-1962 കെ.പി. മാധവൻ നായർ കോൺഗ്രസ് (ഐ.) തിരു-കൊച്ചി
1954-1960 എൻ.സി. ശേഖർ സി.പി.ഐ. തിരു-കൊച്ചി
1954-1958 ഭാരതി ഉദയഭാനു കോൺഗ്രസ് (ഐ.) തിരു-കൊച്ചി വനിത
1952-1954 കെ.സി. ജോർജ്ജ് കെ.എസ്.സി. തിരു-കൊച്ചി രാജി വെച്ചു
1952-1954 മത്തായി മാഞ്ഞൂരാൻ കെ.എസ്.സി. തിരു-കൊച്ചി
1952 അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ കോൺഗ്രസ് (ഐ.) മദ്രാസ് സംസ്ഥാനം
1952-1956 എ. അബ്ദുൽ റസാഖ് കോൺഗ്രസ് (ഐ.) തിരു-കൊച്ചി
1952-1958 സി. നാരായണ പിള്ള കോൺഗ്രസ് (ഐ.) തിരു-കൊച്ചി
1952-1956 കെ.പി. മാധവൻ നായർ കോൺഗ്രസ് (ഐ.) തിരു-കൊച്ചി
1952-1954 ഇ.കെ. ഇമ്പിച്ചി ബാവ സി.പി.ഐ. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനം
1952-1954 S Chattanatha Karayalar കോൺഗ്രസ് (ഐ.) തിരു-കൊച്ചി

രാഷ്ട്രപതി നിർദ്ദേശിച്ച രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

കാലഘട്ടം അംഗത്തിന്റെ പേര് കേന്ദ്രസർക്കാർ കുറിപ്പ്
2016-2022 സുരേഷ് ഗോപി ബി.ജെ.പി., എൻ.ഡി.എ.
1972-1978 അബു ഏബ്രഹാം കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1968-1972 ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കോൺഗ്രസ് (ഐ.)
1959-1966 കെ.എം. പണിക്കർ കോൺഗ്രസ് (ഐ.)