ഫലകം:കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടിക/ഇടുക്കി ജില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.) ജനസംഖ്യ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് ജില്ല
കുമാരമംഗലം ഇടുക്കി
കോടിക്കുളം ഇടുക്കി
വണ്ണപ്പുറം ഇടുക്കി
കരിമണ്ണൂർ ഇടുക്കി
ഉടുമ്പന്നൂർ ഇടുക്കി
ഇടമലക്കുടി ഇടുക്കി
ഇടവെട്ടി ഇടുക്കി
ആലക്കോട് ഇടുക്കി
വെളളിയാമറ്റം ഇടുക്കി
മുട്ടം ഇടുക്കി
കരിങ്കുന്നം ഇടുക്കി
പുറപ്പുഴ ഇടുക്കി
മണക്കാട് ഇടുക്കി
കാമാക്ഷി ഇടുക്കി
വാത്തിക്കുടി ഇടുക്കി
വാഴത്തോപ്പ് ഇടുക്കി
കഞ്ഞിക്കുഴി ഇടുക്കി
അറക്കുളം ഇടുക്കി
കുടയത്തൂർ ഇടുക്കി
കൊന്നത്തടി ഇടുക്കി
രാജാക്കാട് ഇടുക്കി
കട്ടപ്പന ഇടുക്കി
മരിയാപുരം ഇടുക്കി
പെരുവന്താനം ഇടുക്കി
കൊക്കയാർ ഇടുക്കി
ഉപ്പുതറ ഇടുക്കി
ഏലപ്പാറ ഇടുക്കി
വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഇടുക്കി
പീരുമേട് ഇടുക്കി
കുമിളി ഇടുക്കി
കാഞ്ചിയാർ ഇടുക്കി
കരുണാപുരം ഇടുക്കി
വണ്ടൻമേട് ഇടുക്കി
ചക്കുപള്ളം ഇടുക്കി
അയ്യപ്പൻകോവിൽ‍ ഇടുക്കി
ഇരട്ടയാർ ഇടുക്കി
പാമ്പാടുംപാറ ഇടുക്കി
ഉടുമ്പൻചോല ഇടുക്കി
നെടുങ്കണ്ടം ഇടുക്കി
ചിന്നക്കനാൽ ഇടുക്കി
രാജകുമാരി ഇടുക്കി
ശാന്തൻപാറ ഇടുക്കി
സേനാപതി ഇടുക്കി
മാങ്കുളം ഇടുക്കി
അടിമാലി ഇടുക്കി
വെള്ളത്തൂവൽ ഇടുക്കി
ബൈസൺ വാലി ഇടുക്കി
പള്ളിവാസൽ ഇടുക്കി
മൂന്നാർ ഇടുക്കി
മറയൂർ ഇടുക്കി
കാന്തല്ലൂർ ഇടുക്കി
വട്ടവട ഇടുക്കി