രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലാണ് രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 31.03 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നെടുംങ്കണ്ടം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തും, രാജക്കാട് വില്ലേജും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. കൊച്ചുമുല്ലക്കാനം
 2. മുല്ലക്കാനം
 3. പുന്നസിറ്റി
 4. രാജാക്കാട്
 5. എ​ൻ ആർ സിറ്റി
 6. വാക്കേ സിറ്റി
 7. അടിവാരം
 8. പഴയവിടുതി
 9. കുരിശുംപടി
 10. ചെറുപുറം
 11. കള്ളിമാലി
 12. ആനപ്പാറ
 13. പന്നിയാർകുട്ടി

അവലംബംതിരുത്തുക