കോവിഡ്-19 പകർച്ച വ്യാധി

(2019–20 coronavirus pandemic എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് 2 (SARS-CoV-2) നിമിത്തമായുണ്ടായ കൊറോണ വൈറസ് രോഗം 2019-ന്റെ (കോവിഡ് 19) പാൻഡെമിക് ആണ് 2019-20 കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക് [3][lower-alpha 2] ഈ രോഗം 2019 നവംബറോടെയെങ്കിലും ചൈനയിൽ ഹൂബെയ് പ്രവിശ്യയിലെ വൂഹാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. [5] 2020 മാർച്ച് 11-നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന 2019–20 കൊറോണവൈറസ് പാൻഡമിക് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. [6] 2020 ഏപ്രിൽ 9 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ലോകത്തിലെ 209 രാജ്യങ്ങളിലും ടെറിട്ടറികളിലുമായി 15.7 ലക്ഷം പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ 94,500 പേർ മരണപ്പെടുകയും 3,46,000 പേർക്ക് രോഗമുക്തി ലഭിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2019-20 കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക് (2019–20 coronavirus pandemic}
COVID-19 Outbreak World Map per Capita.svg
Map of confirmed cases per capita 9 ഏപ്രിൽ 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം
  1,000+ confirmed cases per million
  500–1,000 confirmed cases per million
  200–500 confirmed cases per million
  50–200 confirmed cases per million
  >0–50 confirmed cases per million
  No confirmed cases or no data
Coronavirus patients on ventilators at the Imam Khomeini Hospital in Tehran
Meeting of the Italian government task force to face the coronavirus outbreak, 23 February 2020
Taiwanese 33rd Chemical Corps spraying disinfectant on a street in Taipei
Passengers at Linate Airport in Milan have their temperatures taken
Almost empty supermarket aisle in Melbourne, Australia
(clockwise from top)
രോഗംCoronavirus disease 2019 (COVID-19)
Virus strainSevere acute respiratory syndrome
coronavirus 2
(SARS-CoV-2)
സ്ഥലംWorldwide (list of locations)
തീയതി1 December 2019 – ongoing
(6 മാസം and 1 ആഴ്ച)
സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകൾ14,96,055[1][lower-alpha 1]
ഭേദയമായവർ3,37,074[1]
മരണം89,435[1]
പ്രദേശങ്ങൾ
209[2]

രോഗബാധിതർ സാധാരണ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ പനി, ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ ,എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. [7] ഇവ ഗുരുതരമായി ന്യുമോണിയ, അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം എന്നിവയിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.[8] രോഗാണു ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അടയിരിപ്പുകാലം ശരാശരി അഞ്ചു ദിവസമാണെങ്കിലും ഇത് രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയാകാം [9][10]

Location[lower-alpha 3] Cases[lower-alpha 1] Deaths[lower-alpha 4] Recov.[lower-alpha 5] Ref.
Worldwide 53,54,539 3,43,116 21,43,815 [1]
United States[lower-alpha 6] 18,90,083 1,08,681 4,31,692 [18]
Brazil 587,017 32,602 253,570 [19][20]
Russia[lower-alpha 7] 441,108 5,384 204,623 [21]
United Kingdom[lower-alpha 8] 279,856 39,728 No data [23][24]
Spain[lower-alpha 9] 240,326 27,128 150,376 [25]
Italy 233,836 33,601 160,938 [26][27]
India 2,26,770 6,348 1,09,462 [28]
Germany[lower-alpha 10] 184,470 8,701 167,785 [30][29]
Peru 178,914 4,894 72,319 [31][32]
Turkey 166,422 4,609 130,852 [33]
Iran 164,270 8,071 127,485 [34]
France[lower-alpha 11] 151,677 29,021 69,455 [35]
Chile[lower-alpha 12] 113,628 1,275 No data [36]
Mexico 101,238 11,728 73,271 [37][38]
Canada 93,085 7,498 51,048 [39]
Saudi Arabia 91,182 579 68,159 [40]
Pakistan 85,264 1,770 30,128 [41]
China[lower-alpha 13] 83,022 4,634 78,319 [42]
Qatar 60,259 43 36,036 [43]
Belgium[lower-alpha 14] 58,767 9,548 16,048 [45]
Bangladesh 57,563 781 12,161 [46]
Netherlands[lower-alpha 15] 46,942 5,990 No data [48]
Belarus 45,981 253 21,162 [49]
Ecuador 40,966 3,486 4,000 [50]
Sweden 41,883 4,562 4,971 [51][52]
South Africa 37,525 792 19,682 [53][54]
Singapore 36,405 24 23,582 [55][56]
United Arab Emirates 36,359 270 19,153 [57]
Colombia 33,354 1,045 12,288 [58]
Portugal 33,261 1,447 20,079 [59]
Switzerland 30,913 1,660 28,600 [60][61]
Kuwait 29,921 236 17,223 [62]
Indonesia 28,818 1,721 8,892 [63]
Egypt[lower-alpha 16] 28,615 1,088 7,350 [64]
Ukraine[lower-alpha 17] 25,411 747 11,042 [65]
Ireland 25,111 1,659 22,698 [66][67]
Poland 24,826 1,117 12,227 [51][68]
Philippines 20,382 984 4,248 [69][70]
Romania 19,669 1,288 13,800 [71]
Argentina[lower-alpha 18] 19,255 583 5,883 [73]
Afghanistan 18,054 300 1,585 [74]
Dominican Republic 18,040 516 11,224 [75]
Israel[lower-alpha 19] 17,429 291 14,993 [76]
Japan[lower-alpha 20] 16,986 900 14,771 [77][78]
Austria 16,771 670 15,672 [79]
Panama 14,609 357 9,519 [80]
Oman 14,316 67 3,451 [81]
Bahrain 12,815 20 7,410 [82]
Kazakhstan 12,067 48 6,469 [83]
Denmark[lower-alpha 21] 11,771 580 10,552 [84]
Bolivia 11,638 400 1,507 [85]
South Korea 11,629 273 10,499 [86]
Serbia[lower-alpha 22] 11,523 245 6,852 [87]
Armenia 11,221 176 3,468 [88]
Nigeria 11,166 315 3,329 [89]
Algeria 9,733 673 6,218 [90][91]
Czech Republic 9,441 324 6,752 [92]
Moldova[lower-alpha 23] 8,795 310 4,863 [93]
Ghana 8,548 38 3,132 [94]
Norway[lower-alpha 24] 8,477 237 7,727 [97]
Malaysia 8,247 115 6,559 [98]
Iraq 8,168 256 4,095 [99]
Morocco[lower-alpha 25] 7,967 207 7,160 [101]
Australia[lower-alpha 26] 7,227 102 6,640 [102]
Finland[lower-alpha 27] 6,911 322 5,800 [103]
Cameroon 6,585 200 3,676 [105][106]
Azerbaijan[lower-alpha 28] 6,260 76 3,665 [107]
Guatemala 5,760 143 929 [108]
Honduras 5,690 234 617 [109]
Sudan 5,499 314 1,711 [110]
Tajikistan 4,191 48 2,347 [111]
Puerto Rico 4,024 140 850 [112][18]
Luxembourg 4,020 110 3,861 [113]
Djibouti 3,935 26 1,636 [114]
Guinea 3,933 23 2,332 [115]
Senegal 3,932 47 12,063 [116]
Hungary 3,954 539 2,205 [117]
Uzbekistan 3,874 16 3,014 [118]
DR Congo[lower-alpha 29] 3,643 77 495 [119]
Ivory Coast 3,110 35 1,530 [120]
Thailand 3,101 58 2,968 [121]
Greece 2,937 179 1,374 [122]
Gabon 2,902 20 801 [123]
El Salvador 2,781 51 1,208 [124]
Haiti 2,640 50 24 [125]
North Macedonia 2,611 147 1,621 [126]
Bosnia & Herzegovina 2,594 159 1,951 [127]
Bulgaria 2,585 147 1,322 [128]
Nepal 2,300 9 278 [129][130]
Croatia 2,246 103 2,095 [131]
Kenya 2,216 74 553 [132]
Somalia[lower-alpha 30] 2,146 79 406 [133]
Cuba[lower-alpha 31] 2,107 83 1,830 [134]
Venezuela 1,952 20 334 [135]
Kyrgyzstan 1,899 20 1,292 [136]
Estonia 1,880 69 1,650 [137]
Maldives 1,850 7 644 [138]
Iceland 1,806 10 1,794 [139]
Sri Lanka 1,735 11 836 [140]
Lithuania 1,687 71 1,273 [141]
Ethiopia 1,636 18 250 [142]
Slovakia 1,526 28 1,376 [143]
Slovenia 1,477 109 1,358 [144][145]
Mali 1,386 79 788 [146]
Guinea-Bissau 1,339 8 53 [147]
South Sudan 1,317 14 6 [148][149]
Equatorial Guinea 1,306 12 200 [150]
Lebanon 1,256 27 724 [151]
Albania 1,197 33 898 [152]
Central African Republic 1,189 4 23 [153]
Costa Rica 1,157 10 685 [154]
New Zealand 1,154 22 1,131 [155]
Kosovo 1,142 30 871 [156]
Nicaragua 1,118 46 370 [51][157]
USS Theodore Roosevelt[lower-alpha 32] 1,102 1 53 [158]
Hong Kong 1,094 4 1,039 [159]
Zambia 1,089 7 912 [160]
Tunisia 1,087 49 965 [161]
Latvia 1,082 25 760 [51][162]
Charles de Gaulle[lower-alpha 33] 1,081 0 0 [163]
Paraguay 1,070 11 511 [167]
Niger 961 65 857 [168]
Cyprus[lower-alpha 34] 958 17 790 [169]
Sierra Leone 909 47 491 [170][171]
Madagascar 908 6 195 [172]
Burkina Faso 884 53 753 [173][174]
Andorra 851 51 735 [175]
Uruguay[lower-alpha 35] 828 23 698 [176]
Chad 820 66 590 [177]
Georgia[lower-alpha 36] 800 13 640 [178]
Jordan 757 9 561 [179]
Mauritania 745 34 57 [180]
Diamond Princess[lower-alpha 20] 712 14 653 [77][181]
San Marino 674 42 391 [182]
Malta 622 9 562 [183]
Donetsk PR[lower-alpha 37] 611 23 154 [184]
Congo[lower-alpha 38] 611 20 179 [185][186]
Jamaica 591 10 361 [187]
Tanzania 509 21 183 [188][189]
Uganda 507 0 82 [190][191]
São Tomé & Príncipe 484 12 68 [192]
Cape Verde 477 5 238 [193]
Palestine 457 3 372 [194]
Togo 452 13 236 [195]
Taiwan[lower-alpha 39] 443 7 428 [197]
Luhansk PR[lower-alpha 37] 419 7 337 [198]
Yemen 419 95 17 [199]
Rwanda 397 2 271 [200][201]
Malawi 369 4 51 [202]
Somaliland[lower-alpha 40] 359 22 33 [203]
Isle of Man[lower-alpha 41] 336 24 311 [204]
Mauritius 335 10 322 [205]
Vietnam 328 0 293 [206]
Montenegro 324 9 315 [207]
Liberia 316 28 169 [208]
Mozambique 316 2 109 [209]
Jersey 309 30 290 [210]
Eswatini 295 3 201 [211]
Guernsey 252 13 238 [212]
Benin 244 3 148 [213]
Myanmar 233 6 145 [214]
Zimbabwe 222 4 29 [215][216]
Libya 196 5 52 [217]
Faroe Islands 187 0 187 [218]
Mongolia 185 0 44 [219]
Guam[lower-alpha 32] 177 5 148 [18][220]
Gibraltar 173 0 153 [221]
Cayman Islands 156 1 78 [222]
Guyana 153 12 70 [223]
Costa Atlantica 148 0 0 [224]
Bermuda 141 9 112 [225]
Brunei 141 2 138 [226][227]
Comoros 132 2 27 [228]
Greg Mortimer[lower-alpha 35] 128 1 No data [229][230]
Cambodia 125 0 123 [231]
Syria[lower-alpha 42] 123 6 50 [232]
Trinidad & Tobago 117 8 108 [233]
Northern Cyprus[lower-alpha 43] 108 4 104 [234]
Bahamas 102 11 48 [235]
Aruba 101 3 98 [236]
Monaco 99 4 90 [237]
Barbados 92 7 76 [238]
Angola 86 4 18 [239]
Liechtenstein 82 1 55 [240][241]
Sint Maarten 77 15 60 [242]
Suriname 74 1 9 [243]
U.S. Virgin Islands 70 6 62 [244]
Burundi 63 1 33 [245]
French Polynesia 60 0 60 [246]
Artsakh[lower-alpha 44] 57 0 26 [247]
Bhutan 47 0 9 [248]
Macau 45 0 45 [249]
South Ossetia[lower-alpha 45] 45 0 31 [247]
Botswana 40 1 23 [250][251]
Eritrea 39 0 39 [252]
Abkhazia[lower-alpha 46] 28 1 27 [247]
Antigua & Barbuda 26 3 19 [253][254]
Saint Vincent[lower-alpha 47] 26 0 14 [255][256]
The Gambia 26 1 21 [257]
Namibia 25 0 16 [258]
East Timor 24 0 24 [259]
Grenada 23 0 18 [260][261]
Northern Mariana Islands 23 2 16 [262]
Curaçao 21 1 15 [263]
New Caledonia 20 0 18 [264]
Laos 19 0 16 [265]
Belize 18 2 16 [266]
Fiji 18 0 15 [267]
Saint Lucia 18 0 18 [268][269]
Dominica 18 0 16 [270]
Saint Kitts & Nevis 15 0 15 [271]
Falkland Islands 13 0 13 [272]
Greenland 13 0 11 [273]
MS Zaandam[lower-alpha 48] 13 4 No data [276][277]
Coral Princess[lower-alpha 49] 12 2 No data [279]
Turks & Caicos Islands 12 1 10 [280]
Vatican City 12 0 2 [281]
Montserrat 11 1 10 [282]
Seychelles 11 0 11 [283]
British Virgin Islands 8 1 7 [284]
HNLMS Dolfijn[lower-alpha 50] 8 0 No data [285]
Papua New Guinea 8 0 8 [288]
Lesotho 4 0 2 [289]
Anguilla 3 0 3 [290]
Saba 3 0 3 [291]
Bonaire 2 0 2 [292]
Sint Eustatius 2 0 2 [293]
Saint Pierre & Miquelon 1 0 1 [294]
As of 29 മേയ് 2020 (UTC) · History of cases: China, international
Notes
 1. 1.0 1.1 Cases: This number shows the cumulative number of confirmed human cases reported to date. The actual number of infections and cases is likely to be higher than reported.[11] Reporting criteria and testing capacity vary between countries.
  The total number of cases may not necessarily add up due to the frequency of values being updated for each location.
 2. This may cause some confusion. To summarize, this article is about the coronavirus pandemic, which is caused by the disease COVID-19, which is caused by the virus SARS-CoV-2.[4]
 3. Locations: Countries, territories, and international conveyances where cases were diagnosed. The nationality of the infected and the origin of infection may vary. For some countries, cases are split into respective territories and noted accordingly.
 4. Deaths: Reporting criteria vary between countries.
  The total number of deaths may not necessarily add up due to the frequency of values being updated for each location.
 5. Recoveries: May not correspond to actual current figures and not all recoveries may be reported. Reporting criteria vary between countries.
  The total number of recoveries may not necessarily add up due to the frequency of values being updated for each location.
 6. United States
  1. Figures include cases identified on the Grand Princess.
  2. Figures do not include the unincorporated territories of Puerto Rico, Guam, Northern Mariana Islands, and U.S. Virgin Islands, all of which are listed separately.
  3. Not all states or overseas territories report recovery data.
  4. Cases include clinically diagnosed cases as per CDC guidelines.[12]
  5. Recoveries and deaths include probable deaths and people released from quarantine as per CDC guidelines.[13][14][15]
  6. Figures from the United States Department of Defense are only released on a branch-by branch basis since April 2020, without distinction between domestic and foreign deployment, and cases may be reported to local health authorities.[16]
  7. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
  8. There is also one case reported from Guantanamo Bay Naval Base not included in any other nation or territory's counts.[17] Since April 2020, the United States Department of Defense has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publicize case statistics.[16]
 7. Russia
  1. Including cases from the disputed Crimea and Sevastopol.
  2. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance".
 8. United Kingdom
  1. Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
  2. As of 23 March 2020, the UK government does not publish the number of recoveries. The last update on 22 March reported 135 recovered patients.[22]
 9. Spain
  1. Excludes serology–confirmed cases.
 10. Germany
  1. Not all state authorities count recoveries.[29]
  2. Recoveries include estimations by the Robert Koch Institute.[29][30]
 11. France
  1. Including overseas regions of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte and Réunion, and collectivities of Saint Barthélemy and Saint Martin.
  2. Excluding collectivities of New Caledonia, French Polynesia and Saint Pierre and Miquelon.
  3. Recoveries only include hospitalized cases.[35]
  4. Figures for total confirmed cases and total deaths include data from both hospital and nursing home (ESMS: établissements sociaux et médico-sociaux).[35]
 12. Chile
  1. Including the special territory of Easter Island.
  2. On 2 June 2020, the Chilean government decided to not publish the number of recovered patients.
 13. China
  1. Excluding 357 asymptomatic cases under medical observation 2 ജൂൺ 2020—ലെ കണക്കുപ്രകാരം.
  2. Asymptomatic cases were not reported before 31 March 2020.
  3. Excluding Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.
  4. Does not include Taiwan.
 14. Belgium
  1. The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.[44]
 15. Netherlands
  1. The Kingdom of the Netherlands consists of a) the Netherlands* [the country as opposed to the kingdom; listed here], which in turn includes the Caribbean Netherlands, that are made up of the special municipalities Bonaire*, Saba* and Sint Eustatius*; b) Aruba*; c) Curaçao*; and d) Sint Maarten*. All regions marked with an asterisk are listed separately.
  2. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.[47]
 16. Egypt
  1. Includes cases identified on the MS River Anuket.
 17. Ukraine
  1. Excluding cases from the disputed Crimea and Sevastopol. Cases in these territories are included in the Russian total.
  2. Excluding cases from the unrecognized Donetsk and Lugansk People's Republics.
 18. Argentina
  1. Excluding confirmed cases on the claimed territory of the Falkland Islands. Since 11 April, the Argentine Ministry of Health includes them in their official reports.[72]
 19. Israel
  1. Including cases from the disputed Golan Heights.
  2. Excluding cases from the Palestinian National Authority.
 20. 20.0 20.1 Diamond Princess and Japan
  1. The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and the Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is included in neither the Japanese nor British official counts. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 21. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
 22. Serbia
  1. Excluding cases from the disputed territory of Kosovo.
 23. Moldova
  1. Including the disputed territory of Transnistria.
 24. Norway
  1. Estimation of the number of infected:
   • As of 23 March 2020, according to figures from just over 40 per cent of all GPs in Norway, 20,200 patients have been registered with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[95]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[96]
 25. Morocco
  1. Including cases in the disputed Western Sahara territory controlled by Morocco. There are no confirmed cases in the rest of Western Sahara.[100]
 26. Australia
  1. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 27. Finland
  1. Including the autonomous region of the Åland Islands.
  2. The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.[103] The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalized.[104]
 28. Azerbaijan
  1. Excluding the self-declared state of Artsakh.
 29. DR Congo
 30. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 31. Cuba
  1. Includes cases on the MS Braemar.
  2. Excluding cases from Guantanamo Bay, which is governed by the United States.
 32. 32.0 32.1 Guam and USS Theodore Roosevelt
  1. Cases for the USS Theodore Roosevelt, currently docked at Guam, are reported separately.
 33. Charles de Gaulle
  1. Including cases on the escort frigate Chevalier Paul.
  2. Florence Parly, Minister of the Armed Forces, reported to the National Assembly's National Defense and Armed Forces Committee [fr] that 2010 sailors of the carrier battle group led by Charles de Gaulle had been tested, with 1081 tests returning positive so far.[163] Many of these cases were aboard Charles de Gaulle, some of the cases were reportedly aboard French frigate Chevalier Paul, and it is unclear if any other ships in the battle group had cases on board.[164][165][166]
 34. Cyprus
 35. 35.0 35.1 Greg Mortimer and Uruguay
  1. Although currently anchored off the coast of Uruguay, cases for the Greg Mortimer are currently reported separately. Six have been transferred inland for hospitalization.
 36. Georgia
  1. Excluding the de facto states of Abkhazia and South Ossetia.
 37. 37.0 37.1 Donetsk and Luhansk People's Republic
  1. Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the Donetsk and Luhansk Oblasts.
 38. Congo
  1. Also known as the Republic of the Congo and not to be confused with the DR Congo.
 39. Taiwan
  1. Including cases from the ROCS Pan Shi.[196]
 40. Somaliland
  1. Cases from this de facto state are not counted by Somalia.
 41. Isle of Man
  1. Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."[204]
 42. Syria
  1. Excluding cases from the disputed Golan Heights.
 43. Northern Cyprus
  1. Cases from this de facto state are not counted by Cyprus.
 44. Artsakh
  1. Cases from this de facto state are not counted by Azerbaijan.
 45. South Ossetia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 46. Abkhazia
  1. Cases from this de facto state are not counted by Georgia.
 47. Saint Vincent
  1. The sovereign state of Saint Vincent and the Grenadines.
 48. MS Zaandam
  1. Including cases from MS Rotterdam.
  2. The MS Rotterdam rendezvoused with the Zaandam on 26 March off the coast of Panama City to provide support and evacuate healthy passengers. Both have since docked in Florida.[274][275]
  3. MS Zaandam and Rotterdam's numbers are currently not counted in any national figures.
 49. Coral Princess
  1. The cruise ship Coral Princess has tested positive cases since early April 2020 and has since docked in Miami.[278]
  2. Coral Princess's numbers are currently not counted in any national figures.
 50. HNLMS Dolfijn
  1. All 8 cases currently associated with Dolfijn were reported while the submarine was at sea in the waters between Scotland and the Netherlands.[285]
  2. It is unclear whether the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is including these cases in their total count, but neither their daily update details nor their daily epidemiological situation reports appear to have mentioned the ship, with a breakdown of cases listing the twelve provinces of the country of the Netherlands (as opposed to the kingdom) accounting for all the cases in the total count.[286][287]
  3. As RIVM does not report recoveries, and militaries are generally less transparent than most government agencies due to operations security concerns, it is assumed that no official report on recoveries is forthcoming.


അവലംബംതിരുത്തുക

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins CSSE. ശേഖരിച്ചത് 8 April 2020. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; "JHU_ticker" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു
 2. "Coronavirus Update (Live) - Worldometer". ncov2019.live.
 3. "Coronavirus disease 2019". World Health Organization. ശേഖരിച്ചത് 15 March 2020.
 4. "Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it". www.who.int. ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020.
 5. Margolin, Josh (8 April 2020). "Intelligence report warned of coronavirus crisis as early as November". ABC News. ശേഖരിച്ചത് 8 April 2020.
 6. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19—11 March 2020". World Health Organization. 11 March 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 March 2020.
 7. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; CDC2020Over222 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 8. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; WxJWu എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 9. "Symptoms of Novel Coronavirus (2019-nCoV)". www.cdc.gov. 10 February 2020. മൂലതാളിൽ നിന്നും 30 January 2020-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 11 February 2020.
 10. Velavan, T. P.; Meyer, C. G. (March 2020). "The COVID-19 epidemic". Tropical Medicine & International Health. n/a (n/a): 278–80. doi:10.1111/tmi.13383. PMID 32052514 Check |pmid= value (help).
 11. Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Ichii H, Schubert J, മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (March 2020). "Internationally lost COVID-19 cases". Journal of Microbiology, Immunology, and Infection [Wei Mian Yu Gan Ran Za Zhi]. doi:10.1016/j.jmii.2020.03.013. PMC 7102572 Check |pmc= value (help). PMID 32205091 Check |pmid= value (help).
 12. "Cases in U.S." CDC. 7 May 2020.
 13. CDC (23 April 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S." Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 14. CDC (11 February 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 15. CDC (11 February 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 16. 16.0 16.1 Borunda D. "Coronavirus: Fort Bliss stops releasing numbers of COVID-19 cases after Pentagon order". El Paso Times (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020.
 17. "Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case". www.navy.mil (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs. ശേഖരിച്ചത് 3 April 2020.
 18. 18.0 18.1 18.2 "COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada | 1Point3Acres". coronavirus.1point3acres.com. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 19. "Painel Coronavírus" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Ministry of Health (Brazil). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 20. "Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 4 de junho". G1 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). 4 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 21. Оперативные данные. По состоянию на 04 июня 10:35. Стопкоронавирус.рф (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 4 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 22. "Historic data". Public Health England. ശേഖരിച്ചത് 4 April 2020.
 23. "Coronavirus (COVID-19) in the UK". coronavirus.data.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 24. "Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK". www.gov.uk. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 25. "El mapa del coronavirus en España: 27.128 muertos y más de 240.000 contagiados". RTVE (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 26. "COVID-19 ITALIA" [COVID-19 ITALY]. opendatadpc.maps.arcgis.com (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). Protezione Civile. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 27. "Ministero della Salute – Nuovo coronavirus". www.salute.gov.it (ഭാഷ: ഇറ്റാലിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 28. "Home – Ministry of Health and Family Welfare – GOI". mohfw.gov.in (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 ജൂൺ 2020.
 29. 29.0 29.1 29.2 "Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet" [How the coronavirus affects your region] (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Zeit Online. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 30. 30.0 30.1 "Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern". Tagesspiegel (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 31. Ministry of Health (Peru). "Sala Situactional COVID-19 Perú" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 32. "Minsa: Casos confirmados por Coronavirus Covid-19 ascienden a 178 914 en el Perú ( Comunicado N° 120)" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 33. "T.C Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu, Turkey Ministry of Health Daily Coronavirus Table". covid19.saglik.gov.tr (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 34. "Official: 59 more Iranians die from COVID-19 over past 24 hours". IRNA English (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 4 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 35. 35.0 35.1 35.2 "info coronavirus covid-19". Gouvernment.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 36. "Casos confirmados COVID-19". Gobierno de Chile (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 37. "Covid-19 Mexico" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituciones del Gobierno de México. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 38. "Datos Abiertos - Dirección General de Epidemiología" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Secretaría de Salud, Gobierno de México.
 39. "Tracking every case of COVID-19 in Canada". CTV News. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 40. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia" (ഭാഷ: അറബിക്). Ministry of Health (Saudi Arabia). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 41. "COVID-19 Health Advisory Platform by Ministry of National Health Services Regulations and Coordination". covid.gov.pk. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 42. 截至6月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 (ഭാഷ: ചൈനീസ്). National Health Commission. 4 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 43. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Ministry of Public Health Qatar. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 44. "Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden". De Tijd. 20 April 2020.
 45. "Coronavirus COVID-19". info-coronavirus.be (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 46. "করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯". corona.gov.bd (ഭാഷ: Bengali). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 47. "Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered". Dutch News. ശേഖരിച്ചത് 30 March 2020.
 48. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)" (ഭാഷ: Dutch). RIVM. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 49. "В Беларуси выявлено 45 981 случай коронавируса. Умерли 253 человека". Onliner.by (ഭാഷ: റഷ്യൻ). 4 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 50. "Actualización de casos de coronavirus en Ecuador". Ministerio de Salud Pública. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 51. 51.0 51.1 51.2 51.3 "Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins CSSE.
 52. "Antal fall av covid-19 i Sverige - data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00". Public Health Agency of Sweden – Official statistics at arcgis (ഭാഷ: Swedish). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020. Lay summaryAntal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19. Data updated daily at 11:30 [CEST]CS1 maint: unrecognized language (link)
 53. "COVID-19 Statistics in South Africa". sacoronavirus.co.za (ഭാഷ: e4). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 54. "Minister Zwelini Mkhize on confirmed Coronavirus Covid-19 cases update on 3 Jun" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Department of Health. 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 55. "UPDATES ON COVID-19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019) LOCAL SITUATION". Ministry of Health (Singapore). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 56. "407 MORE CASES DISCHARGED, 569 NEW CASES OF COVID-19 INFECTION CONFIRMED". Ministry of Health (Singapore). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 57. "UAE CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATES". UAE's national emergency crisis and disaster management authority. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 58. "Coronavirus en Colombia" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Instituto Nacional de Salud. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 59. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). Portugal: Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 60. "Current situation in Switzerland". Federal Office of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 61. "Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse". Tribune de Genève (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 62. "COVID 19 Updates .::. Home". corona.e.gov.kw. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 63. "COVID-19". Ministry of Health (Indonesia). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 64. الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 8371 حالة. Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 65. Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Ministry of Healthcare of Ukraine (ഭാഷ: ഉക്രേനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 66. "Latest updates on COVID-19 (Coronavirus)". Department of Health (Ireland). 3 June 2020.
 67. RTÉ News [rtenews] (3 June 2020). "The Chief Medical Officer, Dr Tony Holohan, has said that up to midnight on Sunday 31 May 22,698 people who were diagnosed with Covid-19 have recovered" (Tweet) – via Twitter.
 68. Ministerstwo Zdrowia [MZ_GOV_PL] (4 June 2020). "Mamy 150 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus" (Tweet) (ഭാഷ: പോളിഷ്) – via Twitter.
 69. "COVID-19 Tracker". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 70. "COVID 19 PH Official Website". covid19.gov.ph. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 71. "Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 3 iunie 2020, ora 13.00" (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 72. Niebieskikwiat N (12 April 2020). "Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán en el total nacional". Clarín (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്).
 73. "Mapa del coronavirus en Argentina en tiempo real". Página 12 (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 74. "Afghanistan Tracker". TOLOnews (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 4 June 2020.
 75. "Homepage". Dominican Today (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 76. נגיף הקורונה - משרד הבריאות [Coronavirus - Ministry of Health] (ഭാഷ: Hebrew). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 77. 77.0 77.1 国内感染者1万6395人 死者773人(クルーズ船除く)新型コロナ. nhk.or.jp (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 20 May 2020.
 78. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年6月3日版). Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) (ഭാഷ: ജാപ്പനീസ്). 3 June 2020.
 79. "Bundesministerium für Inneres: Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus" (ഭാഷ: ജർമ്മൻ). Innenministerium. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 80. "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". Ministerio de Salud de la República de Panamá (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 81. "Covid-19 cases in Oman". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 82. "Covid-19 Updates". Ministry of Health (Bahrain). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 83. Ситуация с коронавирусом официально. coronavirus2020.kz (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Kazinform. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 84. "Tal og overvågning af COVID-19". Coronavirus/COVID-19 (ഭാഷ: Danish). Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 85. "Datos Oficiales". Bolivia Segura (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 86. MOHW. "Coronavirus Disease-19, Republic of Korea". ncov.mohw.go.kr (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്).
 87. "COVID-19". covid19.rs. Ministry of Health (Serbia). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 88. Հաստատված դեպքերն ըստ օրերի – NCDC Armenia (ഭാഷ: അർമേനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 89. "NCDC Covid-19 Page". Nigeria Centre for Disease Control. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 90. "COVID-19 : Carte épidémiologique" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.(registration required)
 91. "Algeria COVID-19 Tracker". dz-covid19.com. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 92. "COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR" (ഭാഷ: czech). Ministry of Health (Czech Republic). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 93. "COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi". gismoldova.maps.arcgis.com (ഭാഷ: റൊമാനിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 94. "COVID-19 Updates". ghanahealthservice.org. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 95. Venli V (23 March 2020). "20.200 personer registrert med korona-diagnose". NRK.
 96. Kristensen M (24 March 2020). "FHI: 23.000 kan være koronasmittet". NRK.
 97. Nilsen AS, Skjetne OL, Sfrintzeris Y, Røset HH, Hunshamar C, Fraser S, Løkkevik O. "Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden". VG Nett. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 98. "Covid-19 (Latest Updates)". Ministry of Health of Malaysia.
 99. "The daily epidemiological situation of registered infections of the emerging coronavirus in Iraq". Facebook (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Health of Iraq. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 100. "Regular Updates by MINURSO on Covid-19". United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara. 13 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 13 April 2020.
 101. "Le Portail Officiel du Coronavirus au Maroco". Ministère de la santé (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 102. Ting I, Scott N, Workman M (3 June 2020). "Tracking the coronavirus spread: How your state compares on testing". ABC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 103. 103.0 103.1 "Tilannekatsaus koronaviruksesta" [Situation report on the coronavirus]. Finnish Institute for Health and Welfare. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 104. Särkkä H (1 April 2020). "HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita". Ilta-Sanomat (ഭാഷ: ഫിന്നിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 17 April 2020.
 105. "STATISTIQUES COVID-19". covid19.minsante.cm (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 2 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 106. "Point Statistiques Covid 19". Journal du Cameroun (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). 2 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 107. "Azərbaycanda cari vəziyyət" (ഭാഷ: അസർബൈജാനി). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 108. "Coronavirus" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud Pública (Guatemala). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 109. "Mapa y cifras en vivo del Coronavirus en Honduras". Diario La Prensa (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 110. وزارة الصحَّة الإتحاديَّة. www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 111. COVID-19. Дар Тоҷикистон шабонарӯзи гузашта 91 ҳолати нави сироятёбӣ ва як фавт ба қайд гирифта шуд. Khovar (ഭാഷ: താജിക്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 112. "RESULTADO DE PRUEBAS PARA COVID-19 EN PUERTO RICO" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Departamento de Salud de Puerto Rico. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 113. "Coronavirus: COVID-19". Government of Luxembourg. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 114. "Ministere de la Santé de Djibouti". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 115. "Situation du coronavirus en Guinée". anss-guinee.org. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 116. "Coronavirus : Riposte à l'épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health and Social Action (Senegal). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 117. "Tájékoztató oldal a koronavírusról Aktualis". koronavirus.gov.hu. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 118. Коронавирусная инфекция (COVID-19) (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 119. "Covid19 Info Congo" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 120. "Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 121. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). Department of Disease Control (Thailand) (ഭാഷ: തായ്). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 122. covid19 Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας (ഭാഷ: ഗ്രീക്ക്). 3 June 2020.
 123. "SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU GABON". COMITÉ DE PILOTAGE DU PLAN DE VEILLE (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 124. "SITUACIÓN NACIONAL". Ministry of Health (El Salvador) (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 125. "Visualisez en temps réel l'évolution du Coronavirus en Haïti". coronahaiti.org. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 126. "Real-time Coronavirus condition in North Macedonia". gdi.net (ഭാഷ: മാസിഡോണിയൻ). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 127. "COVID-19 in Bosnia and Herzegovina". Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 128. 2585 са случаите на COVID-19, потвърдени у нас [Confirmed COVID-19 cases in Bulgaria] (ഭാഷ: ബൾഗേറിയൻ). Ministry of Health (Bulgaria). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 129. "Nepal COVID19 Monitor". ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 130. "Corona Info- Ministry of Health and Population". covid19.mohp.gov.np (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 131. "Službena stranica Vlade". Croatian Institute of Public Health. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 132. MOH_Kenya (3 June 2020). "COVID-19 UPDATE" (Tweet) – via Twitter.
 133. "COVID-19 DASHBOARD, Somalia". moh.gov.so (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 134. "Infecciones por coronavirus – COVID-19". temas.sld.cu (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 135. "Venezuela suma dos fallecidos, 47 casos comunitarios de coronavirus y 86 "importados" este #3Jun". Efecto Cocuyo (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 136. Информации (ഭാഷ: റഷ്യൻ). Ministry of Health (Kyrgyz Republic). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 137. "Information about Coronavirus disease COVID-19". Estonian Health Board. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 138. "Health Protection Agency Maldives - COVID-19 Statistics Dashboard". ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 139. "COVID-19 á Íslandi – Tölfræði". www.covid.is (ഭാഷ: Icelandic). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 140. "Epidemiology Unit". Ministry of Health (Sri Lanka). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 141. "Relevant information about Coronavirus (COVID-19)". Government of the Republic of Lithuania. 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 142. "COVID-19 UPDATE ETHIOPIA". Tena.et. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 143. "Coronavirus in Slovakia". korona.gov.sk (ഭാഷ: English). National Health Information Center. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 144. "Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji". www.rtvslo.si. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 145. "Coronavirus disease COVID-19". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 146. "COMMUNIQUES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE A LA MALADIE A CORONAVIRUS". www.sante.gov.ml (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 147. "INÍCIO". INFOCOVID-19 (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 148. @SouthSudanGov (16 May 2020). "South Sudan now has a cumulative total of 194 cases with 2 recoveries". twitter.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 16 May 2020.
 149. @WaniMichael57 (2 June 2020). "South Sudan confirms new 188 Covid-19 Cases. Sadly, South Sudan records 2 new deaths". twitter.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 150. "Covid 19 de Guinea Ecuatorial". AhoraEG (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 29 May 2020.
 151. الجمهورية اللبنانية – وزارة اﻹعلام – الموقع الرسمي لمتابعة أخبار فيروس الكورونا في لبنان (ഭാഷ: അറബിക്). Lebanese Ministry of Information. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 152. "Coronavirus Albania | Statistika" (ഭാഷ: അൽബേനിയൻ). Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 153. Centrafrique, MSP (3 June 2020). "Communiqué de presse". @MSPCentrafrique (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 154. "Situacion Nacional Covid-19" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministerio de Salud (Costa Rica). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 155. "COVID-19 – current cases". Ministry of Health (New Zealand). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 156. "Statistikat e fundit" (ഭാഷ: Albanian). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 157. "Nicaragua supera los mil casos de Covid-19, según el Minsa". La Prensa (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 158. "U.S. Navy COVID-19 Updates". Navy Live (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 12 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 29 April 2020.
 159. "Coronavirus Disease (COVID-19) in HK". Hong Kong: Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 160. "Ministry of Health Zambia". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 161. "Ministère de la santé وزارة الصحة". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 162. "Sākumlapa | Covid-19". covid19.gov.lv (ഭാഷ: ലാറ്റ്വിയൻ). 4 June 2020.
 163. 163.0 163.1 "Florence Parly s'exprime devant les députés de la commission de la Défense nationale et des forces armées". defense.gouv.fr. 17 April 2020.
 164. Armees_Gouv (15 April 2020). "Le 13 avril au soir, tous les éléments du groupe aéronaval ont rejoint leurs bases. ▶️ Une suspicion d'épidémie de #Covid19 à bord a motivé la décision immédiate de @florence_parly d'anticiper son retour alors qu'il avait déjà atteint ses objectifs opérationnels. ➕ d'infos ⤵️" (Tweet) – via Twitter.
 165. "Coronavirus : près de 700 marins positifs au Covid-19, la majorité sur le porte-avions Charles de Gaulle". francebleu.fr. 15 April 2020.
 166. "Twenty sailors hospitalised after Covid-19 hits French aircraft carrier". RFI. 16 April 2020.
 167. "CONTADOR OFICIAL COVID-19 EN PARAGUAY" (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 168. "Évolution du Coronavirus au Niger en temps réel – Coronavirus, Covid19" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 169. "Coronavirus: Six new cases". Cyprus Mail (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 170. "The Ministry of Information and Communication - Sierra Leone". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 171. "COVID-19 UPDATES". covid19.mic.gov.sl (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 172. "Situation Covid-19 du 03.06.2020" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Ministry of Public Health (Madagascar). 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 173. "Ministère de la Santé - Burkina Faso". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 174. "TABLEAU DE BORD COVID-19" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). Ministry of Health (Burkina Faso). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 175. "Actualitat coronavirus". www.govern.ad (ഭാഷ: കറ്റാലാൻ). Govern d'Andorra. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 176. "Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay". Sistema Nacional de Emergencias (ഭാഷ: സ്‌പാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 177. "Ministère de la Santé Publique du Tchad". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 178. "StopCOV.ge". ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 179. فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). corona.moh.gov.jo. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 180. "Status 3 June 2020". Ministry of Health via Facebook (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 181. "How lax rules, missed warnings led to Japan's second coronavirus cruise-ship hot spot". Reuters (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 7 May 2020. ശേഖരിച്ചത് 9 May 2020.
 182. "Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 3 giugno 2020". www.iss.sm. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 183. "Watch: Vulnerable allowed to go out as virus R rate drops below 0.5". Times of Malta. 3 June 2020.
 184. Новости | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. mzdnr.ru (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 185. "Situation épidémiologique au 31 mai 2020". www.facebook.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 31 May 2020.
 186. "MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT". www.sante.gouv.cg. ശേഖരിച്ചത് 31 May 2020.
 187. "COVID-19". Ministry of Health & Wellness, Jamaica. ശേഖരിച്ചത് 4 June 2020.
 188. "Covid-19: Tanzania updates will resume after improvements at national laboratory". THECITIZEN (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 May 2020.
 189. "Zanzibar confirms 29 new cases, plus 11 recoveries". ippmedia.com (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 8 May 2020.
 190. "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". covid19.gou.go.ug. Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 191. "Ministry of Health Uganda". 3 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 192. "Situação Actual em São Tomé e Príncipe". ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 193. "COVID 19 — Corona Vírus". covid19.cv. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 194. فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين [Corona Virus (COVID-19) in Palestine]. corona.ps (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 195. "Coronavirus au Togo" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 196. 今日無新增病例,累計361人解除隔離. www.cdc.gov.tw.
 197. 今日無新增病例,累計428人解除隔離 (ഭാഷ: ചൈനീസ്). Taiwan Centres for Disease Control. 3 June 2020.
 198. Информация о новой коронавирусной инфекции COVID19 » Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики (ഭാഷ: റഷ്യൻ). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 199. YSNECCOVID19 (3 June 2020). آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن #معا_لمواجهة_كورونا (Tweet) – via Twitter.
 200. "Coronavirus Disease COVID-19". Rwanda Biomedical Centre. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 201. "Ministry of Health | Rwanda". twitter.com. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 202. "Covid 19 National Information Dashboard". Ministry of Health and Population, Malawi. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 203. Cabdi S (2 June 2020). "Somaliland: 26 Kiis oo cusub oo laga helay Covid19". Wargeyska Dawan. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 204. 204.0 204.1 "Latest updates". Isle of Man Government. ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 205. "Covid19 | Coronavirus Mauritius". covid19 (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 24 May 2020.
 206. "TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19" (ഭാഷ: വിയറ്റ്നാമീസ്). BỘ Y TẾ (Ministry of Health). ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 207. "Virus korona COVID 19" (ഭാഷ: Montenegrin). Government of Montenegro. ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 208. "National Public Health Institute of Liberia-NPHIL". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 209. "Início". COVID 19 - Fica Atento (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 210. "Coronavirus (COVID-19) cases" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). States of Jersey. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 211. Eswatini Government (3 June 2020). "Ministerial Statement: Minister of Health Lizzie Nkosi's #COVID19 update on 03 June 2020". @EswatiniGovern1 (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 212. Public Health Services. "COVID-19 Coronavirus – Testing results". www.gov.gg (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). St Peter Port. ശേഖരിച്ചത് 29 May 2020.
 213. "Coronavirus (Covid-19)". Gouvernement de la République du Bénin (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 214. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)". doph.maps.arcgis.com. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 215. "Zimbabwe COVID-19 Cases". covid19zw.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 216. MoHCCZim (3 June 2020). "COVID-19 Update: As at 03 June 2020, Zimbabwe had 222 confirmed cases, including 29 recoveries and four (4) deaths" (Tweet) – via Twitter.
 217. متابعة فايروس كورونا في ليبيا. covid19.ly (ഭാഷ: അറബിക്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 218. "Corona í Føroyum". Corona í Føroyum (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 9 May 2020.
 219. Д.Нямхүү: Зургаан хүний давтан шинжилгээнээс коронавирус илэрч, батлагдсан тохиолдлын тоо 185 боллоо. ikon.mn (ഭാഷ: മംഗോളിയൻ). 1 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 220. "JIC RELEASE NO. 157 - End of Day Results: Two Test Positive for COVID-19 by DPHSS;Governor Signs Executive Order 2020-19;Expanded COVID-19 Testing Offered in the Villages; Updated Hours of Operation for DPHSS Medical Triage Hotline". ghs.guam.gov. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 221. "Covid-19 Government Public Notifications". HM Government of Gibraltar. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 222. "Coronavirus (COVID-19)". Cayman Islands Government. 3 June 2021.
 223. "Ministry of Public Health – Home". www.health.gov.gy. ശേഖരിച്ചത് 30 May 2020.
 224. ngs_ken_iryou (25 April 2020). 令和2年4月25日(土)18時現在、長崎県内の新型コロナウイルス感染症状況 (Tweet) – via Twitter.
 225. "Novel Coronavirus (COVID-19)". www.gov.bm (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 1 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 226. "Ministry of Health – pressreleaseCOVID-19". www.moh.tgov.bn. ശേഖരിച്ചത് 29 May 2020.
 227. "COVID-19 Hub". The Scoop. ശേഖരിച്ചത് 29 May 2020.
 228. "Stop Colvid-19 Comores". Stop Coronavirus.km (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 229. "Nearly 130, Including Australians, On Antarctic Cruise Ship Have Coronavirus". 10daily (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 8 April 2020.
 230. "El Sinae confirmó décimo fallecido y 528 casos positivos". radiouruguay.uy.
 231. "COVID-19 Tracking System". Ministry of Health of Cambodia.
 232. "Health Ministry: One Coronavirus patients passed away, 4 others recovered". Syrian Arab News Agency. 2 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 233. "COVID-19 (Novel Coronavirus)". ശേഖരിച്ചത് 31 May 2020.
 234. "KKTC Sağlık Bakanlığı". saglik.gov.ct.tr (ഭാഷ: ടർക്കിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 12 May 2020.
 235. "Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Ministry of Health (Bahamas). ശേഖരിച്ചത് 29 May 2020.
 236. "Casonan di Corona Virus na Aruba pa 29 di Mei 2020". Aruba Covid-19 (ഭാഷ: പാപിയാമെന്റൊ and ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 29 May 2020.
 237. "CORONAVIRUS – Un nouveau cas positif ce samedi". 30 May 2020.
 238. "COVID-19 Update: No Positives Today". Barbados GIS. 1 June 2020.
 239. "Covid-19: Angola sem casos novos nas últimas 24 horas". angop.ao (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്). ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 240. "Ministerium für Gesellschaft" (ഭാഷ: German). ശേഖരിച്ചത് 6 May 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 241. "Medienmitteilung" (PDF) (ഭാഷ: German). 6 May 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 242. "UPDATE on the Coronavirus Disease COVID-19 26 May 2020". Government of Sint Maarten via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 27 May 2020.
 243. "COVID-19". COVID SURINAME (ഭാഷ: ഡച്ച്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 244. "COVID-19". USVI Department of Health. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 245. Burundi Government [BurundiGov] (30 May 2020). "#Burundi @mspls_bi annonce dans un communiqué de presse de ce 30 mai 2020 que 13 des 21 anciens patients positifs au #COVIDー19 sont guéris et autorisés à regagner leurs familles ; 21 nouveaux cas positifs au #COVIDー19 sont aussi déclarés" (Tweet) (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 30 May 2020 – via Twitter.
 246. "La Direction de la santé met à disposition les derniers communiqués et notes d'informations relatifs au Coronavirus Covid-19". service-public.pf. ശേഖരിച്ചത് 20 May 2020.
 247. 247.0 247.1 247.2 "Coronavirus live updates | Ban on entering and exiting Tbilisi lifted". OC Media (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 2 June 2020. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 248. "National situational update on COVID-19 as of 1st June 2020". Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 249. "Special webpage against Epidemics". www.ssm.gov.mo. ശേഖരിച്ചത് 22 May 2020.
 250. "NEW CONFIRMED CASES". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 251. "Botswana COVID-19 Updates". www.gov.bw (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 252. "Announcement from the Ministry of Health". www.shabait.com. ശേഖരിച്ചത് 14 May 2020.
 253. "Government of Antigua and Barbuda". ശേഖരിച്ചത് 1 May 2020.
 254. "One More Person Tests Positive For Covid-19" (ഭാഷ: ടെറ്റും). ശേഖരിച്ചത് 31 May 2020.
 255. "Seven (7) New COVID Cases". health.gov.vc. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2020.
 256. "Saint Vincent and the Grenadines Health Ministry". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 29 May 2020.
 257. "COVID19 – MINISTRY OF HEALTH" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 258. @nbcnews (1 June 2020). "COVID-19 UPDATE | Minister of Health Dr Kalumbi Shangula said Namibia now has 25 cases with 16 recoveries and nine active cases. He announced the recoveries of cases one and two, the Romanian couple, 79 days since their diagnosis.pic.twitter.com/rFNkXKkNK2". Twitter (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 259. "COVID-19: Number of hosi kazu rekuperadu sira increases maka'as sira iha nasaun" (ഭാഷ: ടെറ്റും). ശേഖരിച്ചത് 30 April 2020.
 260. "GIS - Government Information Service of Grenada". www.facebook.com. ശേഖരിച്ചത് 25 May 2020.
 261. "Covid-19 update 15 may 2020". NOW Grenada. 15 May 2020. ശേഖരിച്ചത് 15 May 2020.
 262. "Commonwealth Healthcare Corporation". chcc.gov.mp. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 263. "COVID-19 update: "More imported cases registered"". Curaçao Chronicle. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 264. "Un gendarme en quatorzaine est le vingtième cas de Covid-19" (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 1 June 2020.
 265. "ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)" (ഭാഷ: ലാവോ). ശേഖരിച്ചത് 13 May 2020.
 266. "Government of Belize Press Office". www.facebook.com (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 5 May 2020.
 267. N, Edwin; FBCNews. "COVID-19 restrictions to remain in place for now". Fiji Broadcasting Corporation. ശേഖരിച്ചത് 16 May 2020.
 268. SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD, Ministry of Health and Wellness, 7 May 2020, ശേഖരിച്ചത് 7 May 2020
 269. Saint Lucia News Online (13 May 2020). BREAKING NEWS: Saint Lucia records two new cases of COVID-19. Press release.
 270. "Updates - Government of the Commonwealth of Dominica". dominica.gov.dm. ശേഖരിച്ചത് 2 June 2020.
 271. "GOVERNMENT OF ST. KITTS AND NEVIS – COVID – 19 UPDATES". ശേഖരിച്ചത് 19 May 2020.
 272. "COVID-19 Public update 30 April 2020". Falkland Islands Government. ശേഖരിച്ചത് 1 May 2020.
 273. "Coronavirus-ip nutaap siaruarnera malinnaaffigiuk" (ഭാഷ: ഡാനിഷ് and കലാല്ലിസട്ട്).
 274. Hines M, Deerwester J. "Holland America ships caught in COVID-19 pandemic dock in Florida; here's how disembarkation will work". USA TODAY (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 3 April 2020.
 275. "Statement Regarding Zaandam | Holland America Blog" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 1 April 2020.
 276. "Deal is done: Cruise ship with sick passengers and sister ship will be allowed to dock in Florida". NBC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2 April 2020.
 277. "Indonesian crew member of virus-hit Zaandam cruise ship dies in Florida". South China Morning Post (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 10 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 11 April 2020.
 278. Freeman M. "After two deaths on board, Coral Princess cruise ship gets Miami welcome". orlandosentinel.com. ശേഖരിച്ചത് 5 April 2020.
 279. Dolven T (9 April 2020). "Barred from Miami hotels, 13 Coral Princess passengers will stay on ship for 14 more days".
 280. "TCI COVID-19 Dashboard". Ministry of Health, Agriculture, Sports and Human Services. ശേഖരിച്ചത് 13 May 2020.
 281. "Holy See Press Office announces 12th covid-19 case in Vatican". Vatican News. ശേഖരിച്ചത് 6 May 2020.
 282. "NO ACTIVE COVID-19 CASES ON MONTSERRAT". Government of Montserrat. ശേഖരിച്ചത് 16 May 2020.
 283. Laurence D (22 May 2020). "Seychelles is free of COVID-19 after 11th patient tests negative". Seychelles News Agency. ശേഖരിച്ചത് 22 May 2020.
 284. "BVI Reports No Active Cases Of COVID-19". 26 May 2020. ശേഖരിച്ചത് 26 May 2020.
 285. 285.0 285.1 "Zr.Ms. Dolfijn breekt reis af vanwege corona - Nieuwsbericht - Defensie.nl". www.defensie.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്). 30 March 2020.
 286. "RIVM De zorg voor morgen begint vandaag". www.rivm.nl (ഭാഷ: ഡച്ച്).
 287. "Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)". www.rivm.nl.
 288. "Data on COVID-19 trasmission in the country not clear". EM TV. 4 May 2020. ശേഖരിച്ചത് 5 May 2020.
 289. "Two more cases tests positive while two recovers". Twitter. ശേഖരിച്ചത് 3 June 2020.
 290. "Results Negative for COVID-19 in Sudden Death Investigation; All Three Confirmed Cases Now". COVID-19: The Anguillian Response. ശേഖരിച്ചത് 27 April 2020.
 291. "Friday, May 22nd: Address Island Governor Jonathan Johnson – ' 3 positive, 0 active'". Audio message via Saba-News. ശേഖരിച്ചത് 23 May 2020.
 292. "Current figures coronavirus Bonaire". BES-reporter. ശേഖരിച്ചത് 29 April 2020.
 293. "Coronavirus Update (COVID-19) Sint Eustatius May 5th 2020". The Government of Sint Eustatius via Facebook. ശേഖരിച്ചത് 6 May 2020.
 294. "Saint-Pierre et Miquelon : un "porteur sain", premier cas avéré de Covid-19". www.cnews.fr (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്). ശേഖരിച്ചത് 5 April 2020.

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോവിഡ്-19_പകർച്ച_വ്യാധി&oldid=3343278" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്