പിരീഡ് (ആവർത്തനപ്പട്ടിക)

(Period (periodic table) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

രാസമൂലകങ്ങളുടെ ഒരു നിരയാണ് ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഒരു പിരീഡ്. ഒരു വരിയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും ഒരേ എണ്ണം ഇലക്ട്രോൺ ഷെല്ലുകളുണ്ട് . ഒരു പിരീഡിലെ ഓരോ അടുത്ത മൂലകത്തിനും ഒരു പ്രോട്ടോൺ കൂടി ഉണ്ട്, അതിന്റെ മുൻഗാമിയേക്കാൾ ലോഹസ്വഭാവം കുറവാണ്. ഈ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ , കുത്തനേയുള്ള ഒരു നിരയിലെ മൂലകങ്ങൾക്ക് സമാനമായ രാസ, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പിരീഡ് നിയമത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കുത്തനെയുള്ള നിരകളിൽ അവസാനത്തേതിനു തൊട്ടുമുമ്പായി ഹാലോജനുകൾ (ഗ്രൂപ്പ് 17) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ഉയർന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനം, നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഘടനയിൽ എത്താൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേടാനുള്ള പ്രവണത എന്നിവ പോലുള്ള സമാനഗുണങ്ങൾ ഇവ പങ്കിടുന്നു. 2021 ലെ കണക്കുപ്രകാരം ആകെ 118 മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൂലകങ്ങളുടെ ആവർത്തനപ്പട്ടികയിൽ, അക്കമിട്ട ഓരോ വരിയും ഒരു പിരീഡാണ്.
മഡെലംഗ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഭ്രമണപഥങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന ക്രമത്തെ മഡെലംഗ് എനർജി ഓർഡറിംഗ് റൂൾ വിവരിക്കുന്നു. ഓരോ ഡയഗണോണലും n + l ന്റെ വ്യത്യസ്ത മൂല്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ആധുനിക ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെല്ലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പിരീഡ് സ്വഭാവത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആറ്റോമിക സംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഓർഡറിംഗ് റൂൾ ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ഷെല്ലുകൾ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ നിറയുന്നു. ഓരോ ഷെല്ലിന്റെയും നിറയ്ക്കൽ പട്ടികയിലെ ഒരു വരിയുമായി യോജിക്കുന്നു.

ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ എസ്-ബ്ലോക്കിലും പി-ബ്ലോക്കിലും, ഒരേ പിരീഡിനുള്ളിലെ ഘടകങ്ങൾ സാധാരണയായി സ്വഭാവസവിശേഷതകളിലെ പ്രവണതകളും സമാനതകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല (ഗ്രൂപ്പുകളുടെ താഴെയുള്ള ലംബ ട്രെൻഡുകൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു). എന്നിരുന്നാലും, ഡി-ബ്ലോക്കിൽ, പിരീഡുകളിലുടനീളമുള്ള ട്രെൻഡുകൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, എഫ്-ബ്ലോക്ക് ഘടകങ്ങളിൽ പീരിയഡുകളിലുടനീളം ഉയർന്ന സമാനത കാണിക്കുന്നു.

പിരീഡുകൾ

തിരുത്തുക

അറിയപ്പെടുന്ന 118 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പീരിയോഡിക് പട്ടികയിൽ നിലവിൽ ഏഴ് പൂർണ്ണ പിരീഡുകളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പുതിയ മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് എട്ടാം പിരീഡിൽ സ്ഥാപിക്കും; വിപുലീകൃത ആനുകാലിക പട്ടിക കാണുക. മൂലകങ്ങളെ അവയുടെ ബ്ലോക്ക് ചുവടെ വർ‌ണ്ണാധിഷ്ഠിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു: എസ്-ബ്ലോക്കിന് ചുവപ്പ്, പി-ബ്ലോക്കിന് മഞ്ഞ, ഡി-ബ്ലോക്കിന് നീല, എഫ്-ബ്ലോക്കിന് പച്ച.

ഇവയും കാണുക

തിരുത്തുക