സംവാദം: 1 | 2 | 3 | നിലവിലെ സംവാദം

വിവക്ഷ തിരുത്തുക

നന്ദി. ആ നയത്തെ കുറിച്ച് അറിയിലായിരുന്നു. ക്ഷമിക്കൂ.. :) - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 11:30, 1 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

വിവക്ഷയിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് താളുകൾ ഉണ്ട്.. ഹിന്ദി കൂടി ചേർത്തു.. :) - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 13:26, 1 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

സുനിത കൃഷ്ണൻ തിരുത്തുക

സുനിത കൃഷ്ണൻ ഈ താൾ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതിലെ ഫലകവും വർഗ്ഗവും മാറ്റാം എന്നു തോന്നുന്നു. Jose Arukatty (സംവാദം) 13:59, 1 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply


നവാഗതരോടുള്ള താങ്കളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി സമ്മാനം Jose Arukatty (സംവാദം) 08:04, 2 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

വെട്ടക്കൽ തിരുത്തുക

വെട്ടക്കൽ എന്ന താളിലെ ഫലകം മാറ്റാൻ സമയമായോ എന്നു നോക്കണേ.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Jose Arukatty (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌. ഇതു വികസിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണു ഞാൻ ഉദേശിച്ചത് Jose Arukatty (സംവാദം) 16:18, 2 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ലേഖനത്തിന് പൂർണത വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ഫലകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാറുള്ളൂ. കൂടുതൽ വികസനസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഫലകം അങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 16:47, 2 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply
ഓക്കേ.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Jose Arukatty (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

നന്ദി. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം. Jose Arukatty (സംവാദം) 16:58, 2 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം തിരുത്തുക

താൾ കൊള്ളാമല്ലോ. വിക്കിയിലെത്തിക്കാൻ ഞാനും സഹായിക്കാം. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 03:07, 4 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

വേഗമാകട്ടെ.   --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 03:08, 4 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply
ഞാൻ 2007 മുതൽ താഴേക്ക് ആരംഭിക്കാം. :) --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 05:30, 4 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply
  --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 08:15, 4 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ജെ.സി. ഡാനിയേൽ അവാർഡ് തിരുത്തുക

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാര താളിൽ ജെ.സി. ഡാനിയേൽ അവാർഡ് കൂടി ചേർക്കണോ? അതു പ്രത്യേകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലേ? --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 05:56, 5 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നല്കുന്ന ചലച്ചിത്രബഹുമതിയെന്നതിനാൽ അതും ഈ താളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് താളിന് പൂർണത കൈവരുത്തും. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 06:23, 5 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply


ന്യൂ ചലഞ്ചേഴ്സ് തിരുത്തുക

ന്യൂ ചലഞ്ചേഴ്സ് - ഈ താൾ ഒന്ന് നോക്കൂ.. Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 13:14, 5 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

സിദ്ധാർത്ഥൻ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ ന്യൂ ചലഞ്ചേഴ്സ് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നെറ്റിരിക്കുന്നു   - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 15:44, 5 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply
റസിമാൻ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകുമോ എന്ന് നോക്കാം. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 15:58, 5 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

താരകത്തിനു നന്ദി തിരുത്തുക

താരകത്തിനു വളരെ നന്ദി. --atnair (സംവാദം) 16:18, 6 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ആളുകളുടെ പേരുകൾ തിരുത്തുക

വ്യക്തികളുടെ രണ്ടാം നാമം (2nd name) ചേർത്ത് ഒറ്റ വാക്കാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്തുത്കൊണ്ടാണ്?

ഉദാഹരണം : കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ, തൃത്താല കേശവ പൊതുവാൾ - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 18:47, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ഇവ സമസ്തപദങ്ങളാകുന്നതാണ് മലയാളത്തനിമ. സ്വരാക്ഷരത്തിൽ പേരിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് രാമൻകുട്ടി നായർ ഒരുമിക്കും. പക്ഷേ രാമൻ നായർ ഇല്ല. ഇതുപോലെ മറ്റു പല പേരുകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാ: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തുടങ്ങിയവ. എങ്കിലും മാറ്റുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖ ഉറവിടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ് ഞാന് മാറ്റുക പതിവുള്ളത്. പ്രധാനമായും മലയാളത്തിലെ പ്രധാന മാധ്യമങ്ങളിൽ. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 11:28, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ശരി.. ഇപ്പൊ സംഭവം പിടികിട്ടി.. :) - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 18:47, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

മറ്റൊരു സംഭവം.. ഇതൊന്നു നോക്കൂ.. ഇത് എന്തൂട്ടാ സംഭവം? ഉപയോക്താവിന്റെ താളിൽ (എഴുത്തുകളരിയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും) ഇങ്ങനെ എന്തും എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ? - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 18:47, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

മുണ്ഡ തിരുത്തുക

മുണ്ഡ എന്ന പേജിൽ സംവാദത്തിൽ ഹെൽപ്‌ ചോദിച്ചയാളാണ് ഞാൻ.... അത് എപ്രകാരമാണ് ശരിയാക്കിയത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ? ഇനി പേജ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ അത് സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.--Devgowri (സംവാദം) 12:10, 15 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

താങ്കൾ ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ വിക്കിഡാറ്റയുടെ അപ്ഡേറ്റ് വരാൻ താമസിച്ചു എന്നുമാത്രം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി പേജിൽ ഒരു എഡിറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ പേജ് കാഷ് റിഫ്രഷ് ആകുകയും കണ്ണികൾ വരികയും ചെയ്തു. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 12:23, 15 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ലേഖനമെഴുതി സേവ് ചെയ്തശേഷവും അതുചുവപ്പിൽ തന്നെ കണ്ടതിനാലാണ് അങ്ങിനെ ചെയ്തത്. അതാവശ്യ മില്ലായിരുന്നു എന്നു മൻസിലായി. ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കാം --Babug** (സംവാദം) 04:21, 17 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ക്ഷമ തിരുത്തുക

പറ്റിയ പിഴവുകൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇനി തെറ്റ് വരാതെ നോക്കാം :) --അഞ്ചാമൻ (സംവാദം) 14:34, 25 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

തലക്കെട്ട് മാറ്റം തിരുത്തുക

ഞാൻ ബാരസിംഗമാൻ എന്ന ലേഖനം ബാരസിംഗ മാൻ എന്ന് പേര് മാറ്റി. അപ്പോൾ ബാരസിംഗമാൻ എന്ന താൾ ഒരു തിരിച്ചു വിടൽ താൾ ആയി തുടരുന്നു. ഇത് തിരിച്ചു വിടൽ ഇല്ലാതെ തലക്കെട്ട് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ ആണ്? - -Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 06:06, 27 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ആ സംവിധാനം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ആ താൾ വേണ്ടെങ്കിൽ SD ഫലകം ചേർത്താൽ മതി.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 06:07, 27 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply
ശരി. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തരാനുള്ള സന്മനസ്സിനു നന്ദി.. :) .ഫലകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബാരസിംഗമാൻ എന്നത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മായ്ച്ചു കൊള്ളൂ.. - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 06:16, 27 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply


കാരക്കാട് തിരുത്തുക

കാരക്കാട് എന്നാ ലേഖനം ശ്രദ്ധിക്കൂ.. ഒരു പുതിയ യൂസർ നടത്തിയ അവസാനത്തെ രണ്ടു തിരുത്തലുകളിൽ ഒരു നശീകരണ സ്വഭാവം കാണുന്നു.. - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 19:15, 27 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

പുതിയ വിവരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കത്തക്ക കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കീ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയില്ല. പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരനായ ഷിജു അലക്സിന് ഒരു സന്ദേശമിട്ടിട്ടുണ്ട്.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 02:27, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply
ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് റോജിയോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മലമ്പുഴക്കടുത്തുള്ള കാരക്കാട് എന്ന പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനത്തെ മാറ്റി ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമമമാണ് കാരക്കാട് എന്നാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ ആണെങ്ങിൽ അതിന് ഒരു പുതിയ താൾ തുടങ്ങുകയല്ലേ വേണ്ടത്? രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഈ ലേഖനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് ആലപ്പുഴയിലെ കാരക്കാട് എന്നാ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മലമ്പുഴ, പിന്നെ ഓങ്ങല്ലൂർ.. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? മൂന്നു ലേഖനങ്ങൾ ആക്കണോ? -- Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 07:46, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply
പിന്നേയ്, ഈ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനും ഒരു പാലക്കാട്ടുകാരൻ ആണ് ട്ടാ.. :) - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 07:46, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply
ആലപ്പുഴ കാരക്കാട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറിയതെന്ന് ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് കാരക്കാടും ശ്രദ്ധേയമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം താളുകളായി തുടങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇയാളൊരു പാലക്കാട്ടുകാരനാണെന്ന കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. :-) --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 13:29, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

ഉപയോക്താവിന്റെ താൾ തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവ്:Johnsonnazareth ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.. താളിൽ കഥയും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതാമോ? - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 12:10, 29 മാർച്ച് 2013 (UTC)Reply

IPL ഗ്രൂപ്‌ സ്റ്റേജ് ഫലകം തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ഈ ഫലകത്തിൽ മാച്ച് 1, മാച്ച് 2, 3, അങ്ങനെ എല്ലാ കളികളുടെയും വിവരങ്ങൾ കാണാമല്ലോ.. ഇവിടെ എന്താ അതില്ലാത്തത്? - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 18:44, 3 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply

വനിതാദിന പുരസ്കാരം തിരുത്തുക

  വനിതാദിന പുരസ്കാരം
വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മൂന്ന് പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച താങ്കൾക്ക് വനിതാദിന പുരസ്കാരം സ്നേഹപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് --നത (സംവാദം) 20:57, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply

സഹന സമരം തിരുത്തുക

സംഗമം--റോജി പാലാ (സംവാദം) 09:39, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply

ആർട്സ് കോളേജും ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജും തിരുത്തുക

ഈ താൾ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ. Jose Arukatty (സംവാദം) 09:51, 26 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply

 Y ചെയ്തു --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 10:10, 26 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply

റോന്തു ചുറ്റൽ തിരുത്തുക

ഒരാഴ്ചയായി സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു.. ഇപ്പോഴാണ് റോന്തു ചുറ്റലിന്റെ സന്ദേശം കണ്ടത്. നന്ദി. അപ്പൊ, ലേശം ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി. ആവും വിധം ശ്രമിക്കാം.. - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 19:40, 26 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വർഗ്ഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

പകർപ്പവകാശപ്രശ്നമുള്ള ലേഖനം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തന്നതിന് നന്ദി.

വർഗ്ഗത്തിന്റെ_സംവാദം:സാമ്പത്തികം എന്നത് കാണുമല്ലോ --Adv.tksujith (സംവാദം) 03:02, 28 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply

ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലേഘനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.

എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലേഘനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 92.98.106.164 (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

കാര്യനിർവാഹകരായതിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉപയോക്തൃസൗകര്യമാണിത്. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 08:56, 28 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply

ഈ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് "ഐ.യു.സി.എൻ. ചുവന്ന പട്ടിക പ്രകാരം വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്നതിൽ നിന്നും "ഐ.യു.സി.എൻ. ചുവന്ന പട്ടിക പ്രകാരം വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ ജീവികൾ" എന്ന് മാറ്റുവാൻ അപേക്ഷ  :) - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 08:58, 6 മേയ് 2013 (UTC)Reply

 Y ചെയ്തു --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 09:18, 6 മേയ് 2013 (UTC)Reply
വർഗ്ഗം:IUCN_Red_List_data_deficient_species ഈ വർഗ്ഗം മായ്ക്കുക - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 09:44, 6 മേയ് 2013 (UTC)Reply
 Y ചെയ്തു വർഗ്ഗം:ഐ.യു.സി.എൻ. ചുവന്ന പട്ടിക പ്രകാരം വസ്തുതകൾ അപര്യാപ്തമായ വർഗ്ഗങ്ങൾ താളുകൾ പൂർണമായും പുതിയ വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് മാറിയ ശേഷം കളയാമല്ലോ അല്ലേ?--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 09:59, 6 മേയ് 2013 (UTC)Reply
  അതെ , പൂർണമായും പുതിയ വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് മാറിയ ശേഷം മായ്ക്കുക - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 10:30, 6 മേയ് 2013 (UTC)Reply

സംരക്ഷണം തിരുത്തുക

മാറ്റിക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം നാൾവഴി കുറച്ചധികം എടുത്തു നോക്കുക. വെറുതെ ഐപി മോശം എഡിറ്റിങ് കൊണ്ട് മാത്രം നാൾവഴി കുത്തിനിറയ്ക്കണ്ട എന്നു കരുതി. മൂന്നു മാസം എന്നത് അത്ര അനന്തകാലമാണോ? ഐപികൾ ആ താളിൽ കാലങ്ങളായി നശീകരണം മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്താലും എതിർപ്പില്ല. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 17:21, 14 മേയ് 2013 (UTC)Reply

ഫലകം തിരുത്തുക

ഈ [[1]] ഫലകം ഒന്ന് നോക്കൂ.. Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 08:55, 15 മേയ് 2013 (UTC)Reply

നിലവിലുള്ള ഫലകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 09:50, 15 മേയ് 2013 (UTC)Reply

  - Pranchiyettan|പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ (സംവാദം) 10:18, 15 മേയ് 2013 (UTC)Reply

നയരൂപീകരണം ചർച്ച തിരുത്തുക

ദയവായി ഈ ചർച്ചയിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ക്ഷണിക്കുന്നു. - Prince Mathew പ്രിൻസ് മാത്യു 17:54, 21 മേയ് 2013 (UTC)Reply

നീക്കം ചെയ്ത താളിന്റെ സംവാദത്താൾ തിരുത്തുക

നീക്കം ചെയ്ത താളിന്റെ സംവാദത്താൾ ആർക്കേവ് ചെയ്യുന്ന പതിവു് ഇപ്പോഴില്ലേ ? സംവാദം:മൌലാനാ എ. നജീബ് മൌലവി മായ്ചിരിക്കുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 06:55, 24 മേയ് 2013 (UTC)Reply

കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്തവ സൂക്ഷിച്ചാൽ പോരേ? ഈ സംവാദം താളിൽ കാര്യമായ ചർച്ചയൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല. ചർച്ചകൾ നടന്നതെല്ലാം മായ്ക്കാനുള്ള താളിലാണ്. ആ താൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് താനും.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 06:59, 24 മേയ് 2013 (UTC)Reply
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കേയ് :). ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ചെണ്ണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ചോദിച്ചതാണ്--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 07:03, 24 മേയ് 2013 (UTC)Reply

ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ തിരുത്തുക

ഇക്കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ... :) --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 07:09, 24 മേയ് 2013 (UTC)Reply

ഒരു ദിവസം തീരുമാനം അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്നു വെച്ചതാണ്. അതിനുശേഷം പത്തായത്തിലേക്കെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അല്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കാനുള്ള പ്രധാനതാളിൽ നാം എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് കൊടുക്കണം.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 07:24, 24 മേയ് 2013 (UTC)Reply

കാപാഹ്യൂ അഗ്നിപർവതം തിരുത്തുക

ഈ താളും ഈ താളും തമ്മിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. -- Jose Arukatty|ജോസ് ആറുകാട്ടി 06:46, 31 മേയ് 2013 (UTC)

സംശയം തിരുത്തുക

ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള താളുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ചർച്ചകളിൽ ഇരുന്ന താളുകൾ ഏത് മാനദണ്ഡമുപയോഗിച്ചാണ് നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതു് എന്നറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന താളുകളിൽ ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കുന്ന അവലംബങ്ങളോ വിശദാംശങ്ങളോ പുതിയതായി ചേർക്കാത്തപക്ഷം എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമായതു്. ഇവിടേയും 7 ദിവസം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ചാക്കിൽ കെട്ടി വയ്ക്കാമെന്നൊരു നയമോ കീഴ്വഴക്കമോ ഉണ്ടോ? വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 13:42, 5 ജൂൺ 2013 (UTC)--സുഗീഷ് (സംവാദം) 13:42, 5 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply

സുഗീഷ് sd ഫലകം ഇടുമ്പോൾ പ്രാഥമിക സ്രോതസ് മാത്രമായിരുന്നു അവലംബമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ലേഖനത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുകയും അവയ്ക്ക് ഉപോൽബലകമായി മൂന്നാംകക്ഷി സ്രോതസ്സുകൾ അവലംബമായി നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലേഖനം നീക്കചെയ്യപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലേഖനത്തിലില്ല. പല ഉപയോക്താക്കളും ഇക്കാര്യം ചർച്ചയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നിലനിർത്തി. തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയമല്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ സംവാദം താളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി ലേഖനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 13:52, 5 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply
ഇപ്പോഴും പലതിലും പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സ് തന്നെയാണ് അവലംബം. ആ അവലംബത്തെ സ്വതന്ത്ര അവലംബമായി വ്യാഖാനിച്ച് ചർച്ചിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിലനിർത്തിയ പല ലേഖനങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നോ അവലംബങ്ങളിൽ നിന്നോ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള പ്രയോജനപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നു കൂടി അറിയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പുഷ്പാഞ്ജലി എന്ന താൾ തന്നെ നോക്കുക. അതിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധേയത നൽകുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളത്. നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച സമയത്തുണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടുതലായി വേറെന്തു സംഭവമാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ശാന്തി, വശ്യം, സ്തംഭനം, വിദ്വേഷണം, മാരണം പോലെയുള്ള താളുകളുടെ സ്ഥിതിയും വിഭിന്നമല്ല. കാര്യനിർവ്വാഹകർ അല്പം കൂടി കാര്യപ്രാപ്തി കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു തൊന്നുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 14:16, 5 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply
ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നിലനിർത്താവുന്നതേയുള്ളൂ. പിന്നീടുള്ളത് അത് മെച്ചപ്പെടുത്തലാണ്. സുഗീഷ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പലതും ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്. അതിന് അതാത് ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദം താളുകളിൽ കുറിപ്പിടുക, ചർച്ചിക്കുക, ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. എന്റെ സംവാദം താളിലോ സുഗീഷിന്റെ സംവാദം താളിലോ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമല്ല അത്.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 14:21, 5 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply
ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം.--സുഗീഷ് (സംവാദം) 05:33, 6 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply
പ്ലീസ് സുഗീഷ്... എന്റെ നിലപാടുകൾ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ചർവിതചർവണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ ലേഖനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ താങ്കൾ നല്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതാത് താളുകളുടെ സംവാദത്തിൽ ചെയ്യൂ....--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 07:04, 6 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply

പുതിയ പ്രവേശനം തിരുത്തുക

പുതിയ പ്രവേശനം--റോജി പാലാ (സംവാദം) 17:41, 6 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply

ആർട്ട് ഡയറക്ടർ തിരുത്തുക

ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ചർച്ച ചെയ്തശേഷം തിരുത്തിക്കോളൂ..--Naveen Sankar (സംവാദം) 14:52, 8 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply

ഒരു മാഹാഭൂരിപക്ഷം വിക്കിപീഡിയർ ശരിയെന്ന് പറയുന്ന നയങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയെഴുതിയ ലേഖനമായിരുന്നു അത്. സാരമില്ല. പോട്ടെ. എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ തിരുത്താനുള്ള ആർജവം കാണിച്ചാൽ മതി. ഞാനൊരു അഡ്മിനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തലക്കെട്ട് പഴയപടിയാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സംഘം ചേർന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി. അടിയറവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. --Naveen Sankar (സംവാദം) 15:03, 8 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply

തലക്കെട്ട് മാറ്റാൻ സഹായം തിരുത്തുക

ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ തലക്കെട്ട് മാറ്റി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ പ്രധാന തലക്കെട്ടും 'ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ' തിരിച്ചുവിടൽ താളുമാക്കുന്നതിന് സഹായം വേണം. 'മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ' എന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഔദ്യോഗികനാമം. വെബ്സൈറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിലേഖനവും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. --ജോൺ സി. (സംവാദം) 11:59, 29 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply

 Y ചെയ്തു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 12:07, 29 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply
നന്ദി, റോജീ. --ജോൺ സി. (സംവാദം) 12:15, 29 ജൂൺ 2013 (UTC)Reply

കല്ലാൽ തിരുത്തുക

 
You have new messages
നമസ്കാരം, Sidharthan. താങ്കൾക്ക് സംവാദം:കല്ലാൽ (Ficus dalhousiae) എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

--Vinayaraj (സംവാദം) 15:59, 18 ജൂലൈ 2013 (UTC)Reply

ഹുസൈൻ സലഫി തിരുത്തുക

ഹുസൈൻ സലഫി എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:56, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)Reply

ഒ.വി.ഉഷ തിരുത്തുക

നന്ദി ...തിരച്ചിലിൽ അങ്ങിനെ ഒരു താൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. നേരത്തേയുള്ള് താളിൽ തിരുത്തുകൾ ചേർത്തുകൊള്ളാം --മീര (സംവാദം) 07:25, 23 ഒക്ടോബർ 2013 (UTC)മീര എം പിReply

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുത്തുക

If you are not able to read the below message, please click here for the English version

 

നമസ്കാരം! Sidharthan,

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2013, ഡിസംബർ 21 -22- 23 തീയതികളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

പതിനാലോളം ഇന്ത്യൻ ഭാഷാസമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വിക്കിപീഡിയ പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തം, വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനായുള്ള വിക്കിസംഗമോത്സവ തിരുത്തൽ യജ്ഞം “വിക്കിവിദ്യാർത്ഥിസംഗമം”, “വിക്കിയുവസംഗമം”, “ഭിന്നശേഷി ഉപയോക്താക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം”, “തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണവും ഡിജിറ്റൈസേഷനും”, “വിക്കി ജലയാത്ര” എന്നീ പരിപാടികളും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

താങ്കളെ 2013 ഡിസംബർ 21-23 -ന് ആലപ്പുഴയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ...

--വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി MkBot (സംവാദം) 21:33, 11 നവംബർ 2013 (UTC)Reply

മറുപടി--Roshan (സംവാദം) 13:12, 22 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)Reply

വിക്കിസംഗമോത്സവം 2015 തിരുത്തുക

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,

മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ വാർഷിക സംഗമം, വിക്കിസംഗമോത്സവം 2015, ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് ചേരാനുദ്ദേശിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിക്കി ഉപയോക്താവെന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം സംഗമോത്സവ വിജയത്തിനായി താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ സംഘാടകരുമായി / സംഘാടക സമിതിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയുവാനും താൽപര്യപ്പെടുന്നു. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. താങ്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സംഘാടനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ഇവരാണ്. താങ്കൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടുമല്ലോ.?

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്നെയും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. (എല്ലാർക്കും അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥേട്ടനും അയച്ചതാണേ. _/\_)

എന്ന്, ഇർഫാൻ ഇബ്രാഹിം സേട്ട് - (മൊബൈൽ : 7403377786)

വിക്കിസംഗമോത്സവം 2018 തിരുത്തുക

If you are not able to read the below message, please click here for the English version

 
നമസ്കാരം! Sidharthan,

മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്താക്കളുടേയും വിക്കിപദ്ധതികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടേയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ വിക്കിസംഗമോത്സവം 2018, 2019 ജനുവരി 19, 20, 21 തീയതികളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വികാസ് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക താൾ കാണുക. സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കളുടെ പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

സംഗമോത്സവത്തിലെ ഒന്നാം ദിനമായ ജനുവരി 19 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 ന് വിസംഗമോത്സവം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം വിക്കിവിദ്യാർത്ഥി സംഗമം, വിക്കിപീഡിയ പരിചയപ്പെടുത്തൽ, വിക്കിപീഡിയ തൽസ്ഥിതി അവലോകനം, വിവിധ സമാന്തര സെഷനുകളിലായി വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഡാറ്റ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ മുതലായവ നടക്കും. രാത്രി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് ഓപ്പൺ ഫോറം ഉണ്ടാകും.

രണ്ടാം ദിനത്തിൽ, ജനുവരി 20 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന സംബന്ധിച്ച സെമിനാറോടെ സംഗമോത്സവം ആരംഭിക്കും. അന്നേ ദിവസവും വിവിധ സമാന്തര സെഷനുകളിലായി വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഡാറ്റ, സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രബന്ധാവതരണങ്ങൾ നടക്കും. രാത്രി വിക്കി ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാകും.

മൂന്നാം ദിനത്തിൽ, ജനുവരി 21 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വിക്കിജലയാത്രയാണ്. മുസിരിസ് പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായ ജൂത ചരിത്ര മ്യൂസിയം പാലിയം കൊട്ടാരം മ്യൂസിയം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മ്യൂസിയം തുടങ്ങിയ 8 മ്യൂസിയങ്ങളും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം, തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രം, പട്ടണം പര്യവേക്ഷണം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരു ദിവസം നീളുന്ന ഈ ജലയാത്രയിൽ സന്ദർശിക്കും.

വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2018 ന്റെ ഭാഗമാകുവാനും, താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുവാനും മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിലെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

താങ്കളെ 2019 ജനുവരി 19, 20, 21 തീയതികളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വച്ച് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ..

സംഘാടകസമിതിക്കുവേണ്ടി. രൺജിത്ത് സിജി

--MediaWiki message delivery (സംവാദം) 10:54, 15 ജനുവരി 2019 (UTC)Reply

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019 തിരുത്തുക

പ്രിയ സുഹൃത്തേ,
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം, വിക്കിലൗസ് ലൗ പദ്ധതി എന്നിവയോട് അനുബന്ധിച്ച് 10 ഫെബ്രുവരി 2019 - 31 മാർച്ച് 2019 വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതികളിലെ ലിംഗഅസമത്വം കുറയ്ക്കാനും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. സ്ത്രീകളുടെ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചും തുല്യതയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. കുറഞ്ഞത് 5 ലേഖനങ്ങളെങ്കിലും എഴുതുന്ന ലേഖകർക്ക് സമ്മാനമായി പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും നിയമാവലിയും അറിയാനായി വിക്കി ലൗസ് വിമെൻ 2019 താൾ സന്ദർശിക്കുക. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാക്കിതീർക്കാൻ താങ്കളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹമോടെ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 11:33, 7 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)Reply