ദക്ഷിണമീനം നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ തെക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രഗണമാണ് ബകം. കൊക്ക് എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. 64 പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള അൽനയർ (കാന്തികമാനം 1.7) എന്ന നക്ഷത്രവും 280 പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള അൽധനാബ് എന്ന ചരനക്ഷത്രവും ഇതിലുണ്ട്. ഒക്ടോബറിൽ ഇതിനെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും

ബകം (Grus)
ബകം
വലിയ ചിത്രത്തിനായി ഇവിടെ ഞെക്കുക
ബകം രാശിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക
ചുരുക്കെഴുത്ത്: Gru
Genitive: Gruis
ഖഗോളരേഖാംശം: 22 h
അവനമനം: −47°
വിസ്തീർണ്ണം: 366 ചതുരശ്ര ഡിഗ്രി.
 (45th)
പ്രധാന
നക്ഷത്രങ്ങൾ:
7
ബേയർ/ഫ്ലാംസ്റ്റീഡ്
നാമങ്ങളുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ:
28
അറിയപ്പെടുന്ന
ഗ്രഹങ്ങളുള്ള
നക്ഷത്രങ്ങൾ:
4
പ്രകാശമാനം കൂടിയ
നക്ഷത്രങ്ങൾ:
2
സമീപ നക്ഷത്രങ്ങൾ: 1
ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള
നക്ഷത്രം:
α Gru (Al Na'ir)
 (+1.73m)
ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായ
നക്ഷത്രം:
Gliese 832
 (16.1 പ്രകാശവർഷം)
മെസ്സിയർ വസ്തുക്കൾ: 0
ഉൽക്കവൃഷ്ടികൾ :
സമീപമുള്ള
നക്ഷത്രരാശികൾ:
ദക്ഷിണമീനം (Piscis Austrinus)
സൂക്ഷ്മദർശിനി (Microscopium)
സിന്ധു (Indus)
സാരംഗം (Tucana)
അറബിപക്ഷി (Phoenix)
ശില്പി (Sculptor)
അക്ഷാംശം +34° നും −34° നും ഇടയിൽ ദൃശ്യമാണ്‌
ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ രാത്രി 9 മണിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി ദൃശ്യമാകുന്നു


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബകം_(നക്ഷത്രരാശി)&oldid=1715476" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്