വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ

Information icon.svg Attention IfD.svg
വർഗ്ഗങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനേക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്താനുള്ള ഇടമാണ് ഇത്.
  • ഒരു വർഗ്ഗം മായ്ക്കലിനായി നാമനിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
  1. നീക്കം ചെയ്യേണ്ട വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{മായ്ക്കുക}} എന്ന് ചേർക്കുക.
  2. ശേഷം ഈ താളിൽ ഒരു ഉപവിഭാഗം സൃഷ്ടിച്ച് കാരണം രേഖപ്പെടുക.
  3. പ്രസ്തുത വർഗ്ഗം നിലനിർത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുക.
വിവിധ നാമമേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളുടെ ചർച്ചകൾ
ലേഖനം പ്രമാണം ഫലകം വർഗ്ഗം പലവക
സംവാദം പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം പലവക സംവാദം

വർഗ്ഗം:ഒരു വരിയുമില്ലാത്ത ലേഖനംതിരുത്തുക

ഈ വർഗ്ഗം ആവശ്യമുണ്ടോ, യാതൊരു അനുബന്ധകണ്ണികളും കാണുന്നില്ല. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 11:25, 31 ഡിസംബർ 2009 (UTC)

വർഗ്ഗം:ലിബിയ ചിത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

കാലിയായ വർഗ്ഗം. ഒരുപക്ഷെ ഇനി ചിത്രങ്ങൾ വരാനും സാധ്യത ഇല്ല. വന്നാലും കോമൺസിലേയ്ക്ക് മാറ്റാം. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 13:10, 18 നവംബർ 2010 (UTC)

വർഗ്ഗം:കർഷകരുടെ ചിത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

കാലിയായ വർഗ്ഗം. ഒരുപക്ഷെ ഇനി ചിത്രങ്ങൾ വരാനും സാധ്യത ഇല്ല. വന്നാലും കോമൺസിലേയ്ക്ക് മാറ്റാം. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 10:41, 30 നവംബർ 2010 (UTC)

കാണുക (ഇവിടെ നിന്നും) ഇതു പോലെ വേറെയും ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റിയതായി കാണുന്നുണ്ട്. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:14, 30 നവംബർ 2010 (UTC)

വർഗ്ഗം:മരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

കാലിയായ വർഗ്ഗം. ഒരുപക്ഷെ ഇനി ചിത്രങ്ങൾ വരാനും സാധ്യത ഇല്ല. വന്നാലും കോമൺസിലേയ്ക്ക് മാറ്റാം. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 09:58, 6 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

വർഗ്ഗം:ഓർക്കിഡുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

കാലിയായ വർഗ്ഗം. ഒരുപക്ഷെ ഇനി ചിത്രങ്ങൾ വരാനും സാധ്യത ഇല്ല. വന്നാലും കോമൺസിലേയ്ക്ക് മാറ്റാം. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 13:07, 21 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

വർഗ്ഗം:സമകാലീന സംഭവങ്ങൾതിരുത്തുക

വർഗ്ഗം:സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 11:48, 16 ഡിസംബർ 2011 (UTC)

ഫലകം:Recent death-ൽ ഇതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 18:01, 13 ജനുവരി 2012 (UTC)
ഫലകം:Recent death-ൽ സമകാലീന സംഭവങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഫലകത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 18:39, 13 ജനുവരി 2012 (UTC)

ഈ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 08:32, 15 ജനുവരി 2012 (UTC)

വർഗ്ഗം:ഉബുണ്ടു ആധാരമാക്കിയുള്ള വിതരണങ്ങൾ.തിരുത്തുക

വർഗ്ഗം:ഉബുണ്ടു ആധാരമാക്കിയുള്ള വിതരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. --റംഷാദ് (സംവാദം) 06:11, 26 ജൂൺ 2012 (UTC)

വർഗ്ഗം:ചലച്ചിത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

പകരം വേറേയുണ്ട് വർഗ്ഗം:ചലച്ചിത്രകഥാപാത്രങ്ങൾ --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 10:23, 12 ജൂൺ 2013 (UTC)

വർഗ്ഗം:നിശ്ശബ്ദ ചലച്ചിത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

ആവർത്തനം: വർഗ്ഗം:നിശ്ശബ്ദചലച്ചിത്രങ്ങൾ --ജോസഫ് 14:28, 21 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)

വർഗ്ഗം:ഉറുദു കവികൾതിരുത്തുക

വർഗ്ഗം:ഉർദു കവികൾ എന്ന വർഗ്ഗം നിലവിലുണ്ട് --ഷാജി (സംവാദം) 00:42, 12 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? തിരിച്ചുവിടൽ നടത്തിയാൽ പോരെ? (തിരിച്ചുവിടൽ ഫലകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്)--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:45, 11 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)

വർഗ്ഗം:ഡി.സി. ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ തിരുത്തുക

വർഗ്ഗം:ഡി.സി.ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗം നിലവിലുണ്ട്----അജിത്ത്.എം.എസ് (സംവാദം) 19:30, 29 ജനുവരി 2016 (UTC)

വർഗ്ഗം:വൈദ്യശസ്ത്രശാഖകൾതിരുത്തുക

അക്ഷരത്തെറ്റ്, വർഗ്ഗം:വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖകൾ എന്ന വർഗ്ഗം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്--ഷാജി (സംവാദം) 01:37, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018 (UTC)