കൂൺ കാട്ടിലെ മാംസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാടുകളിൽ തോട്ടിൻ പൊട്ടികളിലും ചിതൽ പുറ്റു പരിസരത്തും ഇവ കണ്ടു വരുന്നു

ചിത്രം:Amjad Ali Khan.jpgതിരുത്തുക

 
Amjad Ali Khan.jpg

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം ഇപ്പോൾ കോമ്മൺസിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അതുവഴി നിരവധി വിക്കിപീഡിയകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പകർപ്പവകാശപ്രശ്നങ്ങളുന്നുമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിക്കൂടി ഈ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 10:04, 22 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 •   കോമൺസിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം എങ്കിലും 1000 പിക്സൽ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നയം പാലിക്കുന്നില്ലല്ലോ? പിന്നെ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? --Anoopan| അനൂപൻ 12:39, 23 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 N നിർദ്ദേശം പിൻ‌വലിക്കുന്നു. --Vssun 11:22, 24 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Kodiyathur nature.JPGതിരുത്തുക

 
Kodiyathur nature.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aneezone 12:10, 19 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 N പ്രസ്തുത ചിത്രം ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.--Subeesh Balan 12:25, 19 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Transparent glass.JPGതിരുത്തുക

 
Transparent glass.JPG

പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന സ്ഫടികം അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 06:10, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു - ശുഷ്കമായ ലേഖനം. ഗ്ലാസ് എന്ന ലേഖനത്തേക്കാളും ഇന്ത്യൻ നാണയം, ഐപോഡ് എന്നോ ഉള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം. --Anoopan| അനൂപൻ 06:18, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര.--Subeesh Talk‍ 06:30, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   ട്രാൻ‌സ്പേരൻസി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 06:32, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അതിനാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സുതാര്യ ചിത്രം ചേർത്താൽപോരേ ഇതു വേണോ? ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ? --Neon. 04:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--വിചാരം 13:38, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 N അനുകൂല വോട്ടുകൾ ഇല്ല.Subeesh Talk‍ 12:31, 23 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Corypha umbraculifera-flowering.JPGതിരുത്തുക

 
പൂത്തുനിൽക്കുന്ന കുടപ്പന.JPG

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 05:24, 11 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു നയനാനന്ദകരമായി തോന്നിയില്ല.--Subeesh Talk‍ 10:14, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു -പോര. ഇതുപോലൊരു ചിത്രം അടുത്തിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. --Anoopan| അനൂപൻ 06:15, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 06:24, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 N അനുകൂല വോട്ടുകൾ ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 11:55, 20 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Ooty carrots.JPGതിരുത്തുക

 
Ooty carrots.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 12:55, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 05:29, 11 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - നല്ല ചിത്രം --ശ്രീജിത്ത് കെ 15:28, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം ലേഖനം വളരെ ചെറുത്. വികസിപ്പിച്ചാൽ അനുകൂലമാക്കി കണക്കാക്കാം. --Anoopan| അനൂപൻ 06:15, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Ezhuttukari (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
 •   ലേഖനം എത്രത്തോളം വലുത് എന്നത് കാര്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചെർക്കാം. ചിത്രം ലേഖനത്തോട് എത്രത്തോളം നീതിപുലർത്തുന്നു എന്നു നോക്കിയാൽ പോരേ ? --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 06:40, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   "ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകണം:വിക്കിപീഡിയയിലെ ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ലേഖനത്തെ മനസിലാക്കാൻ സഹായകമാകുന്നവിധത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കു മുൻ‌ഗണന." എന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ? ലേഖനത്തിന്റെ വലുപ്പം ചിത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകമാകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല(?) ചിത്രമെടുത്ത് അതിനായി ഒറ്റവരി ലേഖനവുമെഴുതി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർവ്വത്രികമാകും. വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രഥമ പരിഗണന ലേഖനങ്ങൾക്കാണെന്നും ചിത്രങ്ങൾ ലേഖനത്തിന്റെ ആശയം എളുപ്പം വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കാവൂ എന്നുമാണെന്നാണ്‌ എന്റെ അഭിപ്രായം. --Anoopan| അനൂപൻ 08:38, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 12:33, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 28,29,30 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 10:21, 27 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:പൂക്കൈത.jpgതിരുത്തുക

 
പൂക്കൈത.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 09:00, 3 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 25,26,27 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 12:48, 24 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Greencarambola cut.jpgതിരുത്തുക

 
Greencarambola cut.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 06:48, 2 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 22,23,24 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 11:52, 20 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Cheraman juma masjid Old.jpgതിരുത്തുക

 
Cheraman juma masjid Old.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 15:22, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു സത്യമായിട്ടും കിടിലൻ തന്നെ :) പശ്ചാത്തലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പള്ളിയെന്ന് സംശയിച്ചുപോകും --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 07:07, 1 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഇത് മിനിയേച്ചർ മാതൃകയാണോ? അതോ ഒറിജിനലോ? riyazahamed 12:54, 1 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 N ഉറവിടം, അനുമതിപത്രം എന്നിവയില്ലാത്ത ചിത്രം. നീക്കം ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. --Vssun 15:52, 1 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC) അനുമതിപത്രം മാത്രമേ ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ.. സ്വയം എടുത്തത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. --Vssun 15:54, 1 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 •   രചയിതാവ് self എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് സ്വയം എടുത്ത പടം എന്നല്ലേ? പക്ഷെ അത് ഉറവിടത്തിൽ ചേർത്തില്ല :( --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 10:41, 3 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   പക്ഷേ ലൈസൻസ് ചേർത്തിട്ടില്ല.--Vssun 10:52, 3 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല. ചില്ലി, പ്രതിഫലനം, വശങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോയി, തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം --Challiovsky Talkies ♫♫ 10:59, 3 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു അനുമതിയും ഉറവിടവും ലഭിച്ചല്ലോ. ഇനി അനുകൂലിക്കുന്നു.  :) --സുഗീഷ് 11:53, 3 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ചിത്രകാരന് ആത്മസംതൃപ്തി നൽകിയില്ലെങ്കിലും കാഴ്ചക്കാരന്റെ നോട്ടത്തിൽ ചിത്രം മനോഹരമാണ്. --Vssun 09:23, 4 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ ചില പ്രതിഫലനങ്ങൾ. കത്തിപ്പോയ പ്രകാശ ഭാഗങ്ങൾ. വ്യക്തതക്കുറവ് --Neon. 06:24, 7 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ. --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 11:21, 7 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:26, 8 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - പോര --Anoopan| അനൂപൻ 06:12, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 12:34, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--വിചാരം 13:43, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 N മതിയായ അനുകൂല വോട്ടുകൾ ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 11:40, 20 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

Image:Averrhoa bilimbi fruit by Sugeesh.jpgതിരുത്തുക

 
പുളിഞ്ചിക്ക.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:46, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 19,20,21 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 08:24, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:നീല തവള.JPGതിരുത്തുക

 
നീല തവള.JPG

തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീല തവളകൾ. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 11:02, 7 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:16, 7 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ആഴം ഇല്ല, ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നോയ്സും ഉണ്ട്. --Challiovsky Talkies ♫♫ 05:33, 8 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:26, 8 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - എതിർക്കുന്നു. പോര --Anoopan| അനൂപൻ 09:00, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായം കുറവ്.--Subeesh Talk‍ 09:42, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Dieties unimportant Kallil temple.jpgതിരുത്തുക

 
Dieties unimportant Kallil temple.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:30, 1 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായം കുറവ്.--Subeesh Talk‍ 06:29, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Partial-Solar-eclipse.jpgതിരുത്തുക

 
സൂര്യഗ്രഹണം‍

കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമായ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം‍. സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന താളിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. riyazahamed 18:22, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 07:58, 27 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ശ്രീജിത്ത് കെ 14:01, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ്.. :)--Subeesh Talk‍ 06:27, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു- നൗഫൽ 09:27, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 09:54, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Challiovsky Talkies ♫♫ 05:32, 1 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു അമൂല്യമായ ചിത്രം. ഇടതുവശത്തെ ഇരുണ്ടഭാഗം അല്പം ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായം.--അഭി 16:03, 1 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 16:21, 3 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 10,11,12 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --ഹരി 05:05, 8 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Clouds2.jpgതിരുത്തുക

 
ക്യുമുലസ് മഴമേഘങ്ങൾ

ക്യുമുലസ് മഴമേഘങ്ങൾ. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. riyazahamed 18:22, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 16,17,18 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 08:55, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Keezharnelli new.jpgതിരുത്തുക

 
Keezharnelli new.jpg

കീഴാർനെല്ലി.. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 15:37, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 13,14,15 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 13:14, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:കാച്ചിൽ-കിഴങ്ങ്.JPGതിരുത്തുക

 
കാച്ചിൽ-കിഴങ്ങ്.JPG

നാടൻ കാവത്തിന്റെ ചിത്രം. തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.--Vssun 11:37, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കിളച്ചെടുത്ത കിഴങ്ങായിരുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നു. :) --സുഗീഷ് 13:18, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു‌മനോഹരം നൗഫൽ 13:32, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു‌ - കൊള്ളാം.--Subeesh Talk‍ 05:53, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് അനാവശ്യ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതുവരെ സുല്ല്. --Challiovsky Talkies ♫♫ 07:21, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 14:44, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 28,29,30 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 06:54, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:EcoParkPana.JPGതിരുത്തുക

 
EcoParkPana.JPG

മധുരയിലെ എക്കോ പാർക്കിലെ ക്യത്രിമ പന രാത്രി ദ്യശ്യം, അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 08:53, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം. എന്നാൽ മദുര എന്ന ലേഖനവമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കരുതെന്ന് അഭിപ്രായം--അഭി 09:05, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു മധുരയിലെ ഉപശീർഷകം എക്കോപാർക്കുമായി യോജിക്കുന്ന ചിത്രം. --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 09:42, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കമ്പോസിഷണൽ എറർ ഉണ്ട്. ഒരു ഇല മുറിഞ്ഞു പോയി. മറ്റൊരു പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുമോ? ഇതേ സിരീസിലെ? --Challiovsky Talkies ♫♫ 08:40, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--suneesh 08:47, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു riyazahamed 14:40, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മദുരയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യോഗ്യമല്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് നിയോൺ ലൈറ്റു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ നിയോൺ ലൈറ്റ് എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്‌.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Vssun (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
 •   എതിർക്കുന്നു സുനിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം --Anoopan| അനൂപൻ 02:18, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--വിചാരം 14:42, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 18:13, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായം കുറവ് --Subeesh Talk‍ 06:28, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Sankupusham.JPGതിരുത്തുക

 
Sankupusham.JPG

മഴനനഞ്ഞുനിക്കുന്ന ശംഖുപുഷ്പം, അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 15:25, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം.--Subeesh Talk‍ 06:04, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 06:53, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ശകുന്തളേ നിന്നെയോർമ്മ വരും riyazahamed 14:42, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം --സുഗീഷ് 13:04, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 14:43, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നുനല്ല ചിത്രം.--Rameshng:::Buzz me :) 18:08, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 06:50, 26 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 07,08,09 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 10:02, 6 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

പ്രമാണം:Caryota urens full.jpgതിരുത്തുക

 
പ്രമാണം:Caryota urens full.jpg

വിജ്ഞാനമൂല്യമുള്ള ചിത്രം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 14:00, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   നിഷ്പക്ഷം വ്യക്തത, മിഴിവ് ഇല്ല --എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 19:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 20:04, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - വെളിച്ചത്തിന്റെ വിന്യാസം ശരിയല്ല. riyazahamed 18:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 08:07, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഇത്രവലിയ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒറ്റ ഫ്രൈമിൽ വ്യക്തമായി എടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ --സുഗീഷ് 13:26, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 18:14, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 04,05,06 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 12:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Lalitha mahal mysore ml wiki.JPGതിരുത്തുക

 
Lalitha mahal mysore ml wiki.JPG

ലളിതമഹൽ കൊട്ടാരം മൈസൂർ. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --എഴുത്തുകാരി 12:37, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നുriyazahamed 14:09, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നുഎഴുത്തുകാരി 14:40, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു എങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വസ്തുവിനു മുന്നിൽ വന്ന പൂച്ചെടി ഒഴിവാക്കി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടി ഭംഗിയുണ്ടാകുമായിരുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 15:57, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട്. --Vssun 06:00, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 --വിചാരം 13:30, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 13:59, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 18:18, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 01,02,03 ഒക്ടോബർ‍ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 11:45, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Brindavan Garden Mysore fountain2.JPGതിരുത്തുക

 
Brindavan Garden Mysore fountain2.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 12:24, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി 12:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു riyazahamed 14:11, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിനു താഴെയുള്ള പച്ചപ്പ് ഒഴിവാക്കി എടുക്കണമായിരുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 15:54, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 13:29, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 02:14, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം --സുഗീഷ് 13:19, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
  25,26,27 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 14:47, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Comet-Hale-Bopp-29-03-1997 hires adj.jpgതിരുത്തുക

 
Comet-Hale-Bopp-29-03-1997 hires adj.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 18:59, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 N - മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച ചിത്രം അല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മാനദണ്ഡം താൾ കാണുക--Anoopan| അനൂപൻ 02:17, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

പ്രമാണം:EcoParkPana.JPG‍തിരുത്തുക

മധുരയിലെ എക്കോ പാർക്കിലെ ക്യത്രിമ പന രാത്രി ദ്യശ്യം, അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 13:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 N നിലവിലില്ലാത്ത ചിത്രം.--Subeesh Talk‍ 06:05, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

പ്രമാണം:തേക്കില.JPGതിരുത്തുക

 
തേക്കില.JPG

നാടൻ ചിത്രം.. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 15:29, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായം ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 08:34, 23 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Brindavan Garden Mysore fountain1.JPGതിരുത്തുക

 
Brindavan Garden Mysore fountain1.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ezhuttukari 10:42, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Ezhuttukari 10:43, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 13:40, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--വിചാരം 13:59, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു riyazahamed 14:12, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - ആദ്യം കാണുന്ന ആ കറുത്ത വസ്തു(എന്താണെന്നു മനസിലാകുന്നില്ല) ചിത്രത്തിനു അഭംഗി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. --Anoopan| അനൂപൻ 15:51, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായം കുറവ്.--Subeesh Talk‍ 08:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Brindavan Garden Mysore Musicall Fountain1.JPGതിരുത്തുക

 
Brindavan Garden Mysore Musicall Fountain1.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ezhuttukari 10:31, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Ezhuttukari 10:35, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു രാത്രിയായതു കാരണം മൊത്തം ഇരുട്ട്.--Subeesh Talk‍ 13:39, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം രാത്രിയല്ലേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാറുള്ളൂ.നന്നായിട്ടുണ്ട്.--വിചാരം 13:57, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു riyazahamed 14:14, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 15:52, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫൗണ്ടൻ "ഫുൾ സ്വിങിൽ" ഉള്ളപ്പോഴുള്ള ചിത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ...--അഭി 02:14, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ്സ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഇരുട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ .......--സുഗീഷ് 13:23, 24 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 N മതിയായ അനുകൂല വോട്ടുകൾ ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 05:49, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

പ്രമാണം:Ramacham1.jpgതിരുത്തുക

 
പ്രമാണം:Ramacham1.jpg

അറിവു പകരുന്ന പൊതുസഞ്ചയചിത്രം. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Vssun 03:41, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 17:29, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 17:49, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Asees 01:59, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു- Ezhuttukari 10:55, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 13:38, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 14:54, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു riyazahamed 14:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു നയനാനന്ദകരമല്ല --Anoopan| അനൂപൻ 15:53, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
  22,23,24 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 08:18, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Paddyfield thakazhi.jpgതിരുത്തുക

 
Paddyfield thakazhi.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 12:07, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 14:03, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--വിചാരം 17:50, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം--Asees 02:06, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു- Ezhuttukari 10:54, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നെല്പാടം വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ :)--സുഗീഷ് 14:56, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു riyazahamed 14:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര --Anoopan| അനൂപൻ 15:53, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായം കുറവ്.--Subeesh Talk‍ 05:22, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Asokaflower.jpgതിരുത്തുക

 
Asokaflower.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 07:06, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല -- റസിമാൻ ടി വി 08:16, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 08:34, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:40, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 10:59, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 14:01, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 03:43, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Asees 02:06, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 08:24, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-- Ezhuttukari 10:51, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം നല്ല ചിത്രം--സുഗീഷ് 14:57, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
  19,20,21 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 05:18, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Vishnukranthi 1.jpgതിരുത്തുക

 
Vishnukranthi 1.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 07:06, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 08:34, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:40, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 10:58, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 14:00, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Vssun 03:43, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Asees 02:06, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-- Ezhuttukari 10:56, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
  16,17,18 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 13:52, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:സഹോദരൻ-അയ്യപ്പൻ-സ്മാരകം-കൊച്ചി.jpgതിരുത്തുക

 
സഹോദരൻ-അയ്യപ്പൻ-സ്മാരകം-കൊച്ചി.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:40, 7 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoopan| അനൂപൻ 08:35, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വൈദ്യുത കമ്പികളും തൂണുകളും മറ്റും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 10:40, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു സാദിക് പറഞ്ഞത് തന്നെ കാരണം,--Rameshng:::Buzz me :) 13:59, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം--Asees 02:06, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു- Ezhuttukari 10:55, 13 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായം കുറവ്.--Subeesh Talk‍ 13:41, 15 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:House boat fascia.jpgതിരുത്തുക

 
House boat fascia.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:21, 6 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 06:01, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 15:20, 10 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - ലേഖനം വിപുലീകരിച്ചാൽ അനുകൂലമായി കണക്കാക്കാം.--Anoopan| അനൂപൻ 08:35, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
  13,14,15 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 14:13, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:നെയ്യപ്പം1.JPGതിരുത്തുക

 
നെയ്യപ്പം1.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:21, 6 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 14:39, 7 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 05:56, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
  10,11,12 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 14:08, 9 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:VazhaniRiver.JPGതിരുത്തുക

 
VazhaniRiver.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 06:30, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോര --Anoopan| അനൂപൻ 07:07, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 09:17, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. --Vssun 15:39, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു നല്ല നീലമയോം, പിന്നെ ഒരു സാധാരണ സ്നാപ്പ് --Rameshng:::Buzz me :) 15:55, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര --ഷാജി 18:09, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 12:50, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായം കുറവ്.--Subeesh Talk‍ 13:12, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Kumbalangi.JPGതിരുത്തുക

 
Kumbalangi.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 06:30, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു -- ആകെ നീലമയം --Anoopan| അനൂപൻ 07:06, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഇതിലെ നീലമയം കുഴപ്പമില്ല. ചിത്രം കൊള്ളാം.--Rameshng:::Buzz me :) 15:56, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 18:09, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. --Vssun 03:12, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നീലമാത്രമല്ല മറ്റു നിറങ്ങളും നന്നായിട്ടുണ്ട് --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 12:49, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)
  07,08,09 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:21, 6 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:Pookalam4.JPGതിരുത്തുക

 
Pookalam4.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 06:30, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഓണനാളിൽ ഇതു തന്നെയാകട്ടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 07:05, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 15:57, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷംചിത്രശാലയിൽ ഒരു മൂലക്കാ കിടക്കുന്നത്. ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം മാറ്റുന്നതല്ലേ നല്ലത്? -- റസിമാൻ ടി വി 16:00, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 18:09, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  31 ഓഗസ്റ്റ് 2009. 01,02,03 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 10:39, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Kumbalangi ChineseNets.JPGതിരുത്തുക

 
Kumbalangi ChineseNets.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 06:30, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 07:05, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 15:58, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 18:09, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  04,05,06 സെപ്റ്റംബർ 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 12:39, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

ചിത്രം:ArattupuzhaPooram10.JPGതിരുത്തുക

 
ArattupuzhaPooram10.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 06:30, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

  28,29,30 ഓഗസ്റ്റ് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 11:52, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   ദയവായി എല്ലാവരും ഒരു നാണവും, മടിയും കൂടാതെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ താളിനെ അനാഥമാക്കരുത് പ്ലീസ്.....--Subeesh Talk‍ 11:52, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:ഊരകം അമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രം.JPGതിരുത്തുക

 
ഊരകം അമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രം.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 06:14, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോര. --Anoopan| അനൂപൻ 07:03, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ആ പോസ്റ്റ്, കല്ലുകൾ--Rameshng:::Buzz me :) 15:59, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര - --ഷാജി 18:09, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 12:31, 1 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)

Image:Crow by Challiyan.jpgതിരുത്തുക

 
കാക്ക.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:22, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 11:38, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Jigesh talk 12:34, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 13:36, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  25,26,27 ഓഗസ്റ്റ് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 05:59, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:മഞ്ഞമുളക്.jpgതിരുത്തുക

 
മഞ്ഞമുളക്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:42, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:42, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 12:17, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 13:35, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  21,22,23,24 ഓഗസ്റ്റ് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 09:47, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Chembila1.jpgതിരുത്തുക

 
Chembila1.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു------Neon. 05:27, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 13:09, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--ചിത്രത്തിന് വ്യക്തത ഇല്ല. -- ശ്രീജിത്ത് കെ 17:52, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 08:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 13:30, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Vaikom Temple.JPGതിരുത്തുക

 
Vaikom Temple.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 12:17, 28 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 11:17, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 08:27, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 13:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  18,19,20 ഓഗസ്റ്റ് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 13:52, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Athirapilly waterfalls.jpgതിരുത്തുക

 
Athirapilly waterfalls.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:32, 27 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 11:18, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- suniltg 16:39, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 08:21, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)
  04,05,06 ഓഗസ്റ്റ് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 13:56, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Aerva Lanata.JPGതിരുത്തുക

 
Aerva Lanata.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:32, 27 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 14:25, 27 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 11:17, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു -- Noise in picture, വളരെ ആഴമില്ലാത്ത മണ്ഡലം. (Very shallow depth of field which does not show full details of subject.) suniltg 16:37, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 08:19, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:10, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായങ്ങൾ കുറവ്--Subeesh Talk‍ 13:29, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Annapolis9.jpgതിരുത്തുക

 
Annapolis9.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:32, 27 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 11:16, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 08:28, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)
  15,16,17 ഓഗസ്റ്റ് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 09:42, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Mushroom.JPGതിരുത്തുക

 
Mushroom.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:32, 27 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോര --Anoopan| അനൂപൻ 11:16, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു -- ഒരിക്കൽ ഒരു കൂൺ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. suniltg 16:34, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 08:20, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ല.--Subeesh Talk‍ 13:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Kodungallur kottapuram bridge.jpgതിരുത്തുക

 
Kodungallur kottapuram bridge.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 09:54, 27 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു - പോര --Anoopan| അനൂപൻ 11:14, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 08:20, 30 ജൂലൈ 2009 (UTC)
  12,13,14 ഓഗസ്റ്റ് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 09:15, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Kottapuramriver.jpgതിരുത്തുക

 
Kottapuramriver.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 09:54, 27 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - കുഴപ്പമില്ല--Anoopan| അനൂപൻ 11:15, 29 ജൂലൈ 2009 (UTC)
  07,08,09,10,11 ഓഗസ്റ്റ് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 11:38, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)

ചിത്രം:Stmichealscathedral.jpgതിരുത്തുക

 
Stmichealscathedral.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 07:32, 14 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - നല്ല ചിത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 10:20, 16 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Sahridayan 11:15, 16 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 12:41, 19 ജൂലൈ 2009 (UTC)
  01,02,03 ആഗസ്ത് 2009 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രമാക്കി.--Subeesh Talk‍ 09:41, 31 ജൂലൈ 2009 (UTC)