വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ

പുതുക്കുക

തിരുത്തുക

<< ഓഗസ്റ്റ് 2022 >>

ഓഗസ്റ്റ് 1-2

തുപ്പൽ പ്രാണി

മുതിർന്ന തുപ്പൽ പ്രാണികൾക്ക് വളരെ അകലേക്ക് ചാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സസ്യങ്ങളുടെ നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന ഇവയുടെ നിംഫുകൾ നുരകൊണ്ടുള്ള ആവരണത്തിനകത്താണ് കഴിയുന്നത്. ചെടികളുടെ ഫ്ലോയം കലകളിൽ നിന്ന് പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ദ്രാവകം വലിച്ചെടുക്കുന്ന മറ്റ് പ്രാണികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തുപ്പൽ പ്രാണികൾ സൈലം കുഴലുകളിലൂടെ മേലോട്ടൊഴുകുന്ന നേർപ്പിച്ച സ്രവമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം: പ്രദീപ് ആർ.


ഓഗസ്റ്റ് 6-12

നാടൻ കുരങ്ങ്

പടിഞ്ഞാറ് മുംബൈ മുതൽ കിഴക്ക് ഗോദാവരി വരെയുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിലാണ് നാടൻ കുരങ്ങ് കാണപ്പെടുന്നത്. തൊപ്പിക്കുരങ്ങ്, വെള്ളമന്തി എന്ന പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവയുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിറം ഋതുഭേദങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാറുന്നു; ശൈത്യകാലത്ത് തിളങ്ങുന്ന തവിട്ടുനിറവും ഉഷ്ണകാലത്ത് മങ്ങിയ ചാരനിറവുമായിരിക്കും. ഇത്തരം കുരങ്ങുകൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടിൻപുറത്തെയും കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലെയും സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്.

ഛായാഗ്രഹണം: ഷിനോ ജേക്കബ്