വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ

പുതുക്കുക

തിരുത്തുക

<< ജൂലൈ 2020 >>

ജൂലൈ 1 - 2

മഞ്ഞത്തലയൻ വാലുകുലുക്കി

വാലാട്ടിപ്പക്ഷികളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു കിളിയാണ് മഞ്ഞത്തലയൻ വാലുകുലുക്കി. മെലിഞ്ഞ ശരീരവും, ശരീരത്തിന്റെ അത്രത്തോളം നീളമുള്ള വാലും, മഞ്ഞ മുഖവും, മാറിൽ മഞ്ഞ പുള്ളികളുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഒറ്റയായി ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. ചതുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലും പുഴയോരത്തും കൂടുകൂട്ടുന്ന ഇവയുടെ ഭക്ഷണം പുഴുക്കളും, ഷഡ്‌പദങ്ങളുമാണ്‌.

ഛായാഗ്രഹണം: നിഷാദ് കൈപ്പള്ളിജൂലൈ 3 - 6

നാടോടി

ഇന്ത്യയിലെ കാടുകൾക്കരികിലും മരങ്ങൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭമാണ് നാടോടി. മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള തുമ്പിക്കൈകളാൽ ഇവ നീണ്ട തേൻനാളികളുള്ള പൂക്കളിലെ തേൻ നുകരുന്നത് കാണാം. ആൺശലഭങ്ങളുടെ പുറം തിളങ്ങുന്ന ആകാശനീലനിറമാണെങ്കിലും പെൺശലഭങ്ങൾ മങ്ങിയ നീലനിറത്തിൽക്കാണപ്പെടുന്നു. കപ്പാരിസേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗിടോരൻ തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂട്ടത്തോടെ മുട്ടയിടുന്നത്. ഇലയുടെ നടുവിലുള്ള ഞരമ്പിലാണ് ശലഭപ്പുഴു കിടക്കുന്നത്. പെൺശലഭങ്ങൾ നീലക്കടുവശലഭങ്ങളെ അനുകരിക്കാറുണ്ട്.

ഛായാഗ്രഹണം: Sherifchalavaraജൂലൈ 7 - 11

നീലക്കടുവ

ദക്ഷിണേഷ്യയിലും ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യയിലും കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രശലഭമാണ് നീലക്കടുവ. പ്രശസ്തമായ മൊണാർക്ക് പൂമ്പാറ്റകളെപ്പോലെ ദേശാടനസ്വഭാവമുള്ള ഇവ ആറളം വന്യജീവിസങ്കേതത്തിലും മറ്റും വലിയകൂട്ടമായി ഒത്തുചേരാറുണ്ട്.

ഛായാഗ്രഹണം: രൺജിത്ത് ചെമ്മാട്