പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

മരുത്തോർവട്ടം ധന്വന്തരിക്ഷേത്രം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് മരുത്തോർവട്ടം ശ്രീധന്വന്തരീക്ഷേത്രം. ചേർത്തല താലൂക്കിൽ തണ്ണീർമുക്കം പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ ആധാരമൂർത്തിയായ ധന്വന്തരി മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠയായി വരുന്ന ഭാരതത്തിലെ അപൂർവ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. രോഗശാന്തിയ്ക്ക് ധന്വന്തരീഭജനം അത്യുത്തമമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, രോഗപീഡകൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ മുക്കുടി നിവേദ്യവും താൾക്കറിയും പ്രസിദ്ധമാണ്. വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ കിഴക്കേക്കരയിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായാണ് മരുത്തോർവട്ടം ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഉപദേവതകളായി ഗണപതി, ശാസ്താവ്, ശിവൻ, നാഗദൈവങ്ങൾ, ഭദ്രകാളി തുടങ്ങിയവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ വാഴുന്നു. ശ്രീ ധന്വന്തരിവിലാസം എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗമാണ് ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തുന്നത്.

മരുത്തോർവട്ടം ശ്രീധന്വന്തരീക്ഷേത്രം
പേരുകൾ
ദേവനാഗിരി: मरुत्तोर्वट्टम श्री धन्वन्तरी मन्दिर
തമിഴ്: மருத்தோர்வட்டம் ஸ்ரீ தன்வந்தரி கோவில்
സ്ഥാനം
രാജ്യം: ഇന്ത്യ
സംസ്ഥാനം/പ്രൊവിൻസ്: കേരളം
ജില്ല: ആലപ്പുഴ
പ്രദേശം: മരുത്തോർവട്ടം
വാസ്തുശൈലി,സംസ്കാരം
പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ:: ധന്വന്തരി
പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ: തിരുവുത്സവം, ധന്വന്തരി ജയന്തി
History
ക്ഷേത്രഭരണസമിതി: ശ്രീ ധന്വന്തരിവിലാസം എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം

ഉള്ളടക്കം

ഐതിഹ്യംതിരുത്തുക

അത്ര പുരാതനമായ ക്ഷേത്രമല്ല മരുത്തോർവട്ടത്തുള്ളതെന്ന് കവിയും ചരിത്രകാരനുമായിരുന്ന നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ പ്രസിദ്ധ കൃതിയായ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു മുന്നിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന കഥയനുസരിച്ച് ഏകദേശം മുന്നൂറു വർഷം പഴക്കമേ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളൂ. ആയുർവേദാചാര്യനായിരുന്ന വെള്ളാട് നമ്പൂതിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയാണത്. കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിലും ഈ കഥയെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ട്. അതിങ്ങനെ:

വെള്ളാട് നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലം ആദ്യകാലത്ത് രണ്ട് ഇല്ലങ്ങളായിരുന്നു. രണ്ടും കൊച്ചി രാജ്യത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഇല്ലം ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള ചാലക്കുടിയിലും, മറ്റൊരു ഇല്ലം ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള എളങ്കുന്നപ്പുഴയിലും താമസിച്ചുവന്നു. ആദ്യത്തെ ഇല്ലം 'ഉഭയൂർ ഇല്ലം' എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഇല്ലം 'അടിയാക്കൽ ഇല്ലം' എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. രണ്ട് ഇല്ലക്കാരും കൊല്ലവർഷം 900-ത്തിലോ മറ്റോ തിരുവിതാംകൂറിൽ വരികയും, ഒരു ഇല്ലം വൈക്കത്തും മറ്റേ ഇല്ലം മരുത്തോർവട്ടത്തും താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടില്ലങ്ങളും അപ്പോൾ പേര് 'വെള്ളാട്ട് ഇല്ലം' എന്നാക്കി പേരുമാറ്റി.

ക്ഷേത്രനിർമ്മിതിതിരുത്തുക

ക്ഷേത്രപരിസരവും മതിലകവുംതിരുത്തുക

ശ്രീകോവിൽതിരുത്തുക

നാലമ്പലംതിരുത്തുക

നമസ്കാരമണ്ഡപംതിരുത്തുക

പ്രതിഷ്ഠതിരുത്തുക

ശ്രീ ധന്വന്തരിമൂർത്തിതിരുത്തുക

ഉപദേവതകൾതിരുത്തുക

ഗണപതിതിരുത്തുക

ശാസ്താവ്തിരുത്തുക

ശിവൻതിരുത്തുക

ഭദ്രകാളി =തിരുത്തുക

നാഗദൈവങ്ങൾതിരുത്തുക

നിത്യപൂജകൾതിരുത്തുക

വിശേഷദിവസങ്ങൾതിരുത്തുക

കൊടിയേറ്റുത്സവംതിരുത്തുക

ധന്വന്തരി ജയന്തിതിരുത്തുക

അമാവാസി താൾക്കറിതിരുത്തുക

അഷ്ടമിരോഹിണിതിരുത്തുക

മണ്ഡലകാലംതിരുത്തുക