കുംഭം എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ കുംഭം (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. കുംഭം (വിവക്ഷകൾ)

കൊല്ലവർഷത്തിലെ ഏഴാമത്തെ മാസമാണ് കുംഭം.സൂര്യൻ കുംഭം രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുംഭമാസം. ഫെബ്രുവരി - മാർച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ഇടക്കാണ് കുംഭമാസം വരിക. തമിഴ് മാസങ്ങളായ മാസി - പൻ‌ഗുണി മാസങ്ങൾക്ക് ഇടക്കാണ് കുംഭമാസം വരിക.


മലയാള മാസങ്ങൾ
ചിങ്ങം | കന്നി | തുലാം | വൃശ്ചികം | ധനു | മകരം | കുംഭം | മീനം | മേടം | ഇടവം | മിഥുനം | കർക്കടകം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുംഭം&oldid=2312236" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്