ഭാരതീയ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ദേവതയാണ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് (English:Brahmarakṣasa).[1][2] ദുർമ്മരണപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണനായ വ്യകതിയുടെ പ്രേതമാണ് ബ്രഹ്മരക്ഷസായി മാറുന്നത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. [3][4]രക്ഷസ് എന്നാൽ രക്തം കുടിക്കുന്ന പിശാച് എന്നർത്ഥം. വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ദുർമൂർത്തികളായും, സത്ദേവതകളായും ഇവ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അവർ ശക്തരായ പൈശാചിക ആത്മാവാണ്. അവർക്ക് ധാരാളം ശക്തികളുണ്ട്.[3]

Brahmarakshasa sculpture from Maharashtra
  1. Brahma-rākshas A dictionary, Hindustani and English By Duncan Forbes
  2. [1] The journal of the Anthropological Society of Bombay, 1946.
  3. 3.0 3.1 What is a Brahm-Rakshas? Archived December 29, 2010, at the Wayback Machine. A VERY OLD STORY ABOUT LATERAL THINKING
  4. Brahman who was proved troublesome after death is known as Brahma Rakshasa. Gazetteer of the Bombay Presidency, Volume 9, Part 1. Year 1901

http://en.wikipedia.org/wiki/Brahmarak%E1%B9%A3asa

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്&oldid=3501239" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്