ആനന്ദ്

തിരുത്തുക

http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%86%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D_(%E0%B4%B9%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B4%BF_%E0%B4%9A%E0%B4%B2%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82)

ഇങ്ങനെയ് ഫൊട്ടൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമൊ--Sandeep.s 17:32, 21 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം

തിരുത്തുക

എങ്ങനെ പാസായെന്ന് മേളിലിരിക്കുന്നവനറിയാം :) --ജ്യോതിസ് 05:27, 22 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

അപേക്ഷ

തിരുത്തുക

പേര് ചേർതത് തെറ്റിപോയി ഡാൽമേഷൻ (പട്ടി) എന്ന പേര് തിരുത്തി ഡാൽമേഷൻ എന്ന് ആകാൻ അപേക്ഷികുന്നു. Irvin calicut 10:00, 23 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

സംശയം ദുരീകരിച്ചതിനു നന്ദി, പേര് തിരുത്തി Irvin calicut 17:12, 23 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

ക്ഷമിക്കണം ,

തിരുത്തുക

ക്ഷമിക്കണം , ഫലകം:Infobox Person ൽ അറിയാതെ തെറ്റ് വന്നു പോയി, ഇനി മേൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. -- Raghith 04:55, 24 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം

തിരുത്തുക

ഷെയർ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് , വെറുതെ കൊടുത്താൽ മതിയൊ , അതൊ എന്തെങ്കിലും ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടൊ? ഇവിടെ ഞെക്കുക http://www.flickr.com/photos/christchurchcitylibraries/4611542846/sizes/z/in/photostream/

വില്യം ഡാൽറിമ്പിൾ എന്ന താളിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്, -- Raghith 05:22, 25 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം , മലയാളത്തിൽ കാണാനാകുന്നില്ല. -- Raghith 05:36, 25 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en ഈ ലൈസൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി കൊടുത്തതായി കാണുന്നത് ,

  * to Share — to copy, distribute and transmit the work
  * to Remix — to adapt the work
 Under the following conditions:
 * Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
 * Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes.
 * Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. 

വിക്കിപീഡിയ Noncommercial അല്ലെ ? അതു പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കാനാകില്ലെ ? -- Raghith 05:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en എന്ന ലൈസൻസ് വിക്കിപീഡിയയിൽ അനുവദനീയമായി കാണുന്നു, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frank_Aarebrot.JPG ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ അനുമതി പ്രകാരം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതായി കാണുന്നു. -- Raghith 06:12, 25 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en ഈ ലൈസൻസ് പ്രകാരമുള്ളവ ഉപയോഗിക്കാമോ ? ഫ്ലിക്കറിൽ Creative Commons-licensed content for commercial use എന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് . http://www.flickr.com/photos/nimbupani/3014805695/ ഈ ചിത്രം അപ്രകാരമുള്ളതാണ് -- Raghith 08:33, 25 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

ചിത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ .

 1. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 2. http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
  ഈ അനുമതികൾ ഉപയോഗിക്കാമോ ? -- Raghith 08:52, 25 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

ഈ രണ്ടു അനുമതികളും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് നന്ദി. -- Raghith 11:00, 25 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. പക്ഷെ..എന്തുകൊണ്ടാണു പകർപ്പവകാശം ലംന്കിച്ചു എന്ന് പറന്ഞെതെന്ന് മനസിലായില്ല. മറുപടി തരുമല്ലൊ....നന്ദി

പ്രിയ സുഹൃത്തെ. ആ ബ്ലോഗിലും ആകുറിപ്പ് നൽകിയത് ഞാൻ‍തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്?

ഒന്ന് ഉരഗം ഒന്ന് ദിനോസർ‌

തിരുത്തുക

രണ്ടും രണ്ടു തന്നെ ഒന്ന് പറക്കുന്ന ഉരഗം ആണ്, മറ്റു ഒന്ന് നാല് കാലി ആയ കവചം ഉള്ള ഒരു തരം ദിനോസർ‌ ആണ്. ( ഈ സംശയങ്ങൾ വരാതെ ഇരിക്കാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്ടെരോസോറസ് (Pterosaurs) എന്ന് എഴുതു ഭാഷയിൽ പേര് എഴുതിയത് , ഉച്ചാരണം നോകി മാറ്റണം എന്ന് അഭിപ്രായം വന്നു അങ്ങനെ ടെറാസോറസ് ആയി ) ഒന്ന് ഉറപാണ്‌ ഉച്ചാരണ ഭാഷയിൽ എഴുതുനത് തുടർനാൽ ഇനി വരുന്ന പേരുകൾ പലതും വായിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ ആകും ഉറപ് എഴുതുപോൾ ഉച്ചാരണം നോകാറില്ല എന്ന് ആണ് സത്യം (അത് തന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം) [സംവാദം:ടെറാസോറസ്] വേണ്ട മാറ്റം ചെയും എന്ന് പ്രതിക്ഷികുന്നു നന്ദി Irvin calicut 10:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2011 (UTC)Reply

മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ

തിരുത്തുക

ഇവിടെ നോക്കുമോ --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 04:34, 2 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

സംസ്കൃതം

തിരുത്തുക

ഇത് സത്യത്തിൽ തെറ്റായിരുന്നു. കൂടുതൽ ശരി ഇതാണ് അവലംബം ഇവിടെയുണ്ട്. --കിരൺ ഗോപി 16:54, 2 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ആന റിവർട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് നന്ദി. കണ്ണ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറായെന്ന് തോനുന്നു. :) --കിരൺ ഗോപി 17:58, 2 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ശരി

തിരുത്തുക

ശരി .. ചെങ്ങാതി എനിക് തെറ്റിയതാണ് ,,, ചില്ലുകൾ ഇത് വരെ ശരി ആയില്ല :( ..... ഇനി എന്താ ചെയാ ? ? -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 12:10, 5 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

സർ,

വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി. ഇന്നാണ് കാര്യമായ വല്ല എഡിറ്റും ചെയ്യുന്നത്.

മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ?

പ്രദീപ്‌ ബാലകൃഷ്ണൻ pradeepkottayi@gmail.com http://ml.wikipedia.org/wiki/user:Pradeepkottayi

ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പാർട്ടി

തിരുത്തുക
 
You have new messages
നമസ്കാരം, Vssun. താങ്കൾക്ക് സംവാദം:ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പാർട്ടി എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

‌-- നിയാസ് അബ്ദുൽസലാം 05:54, 7 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ചില്ലുകൾ മെരുങ്ങി

തിരുത്തുക

ചില്ലുകൾ ശരിയായി ... അഞ്ജലി എന്ന മരുന്ന് ഏറ്റു ... നന്ദി .. -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 06:07, 7 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

തിരുത്തലിനു നന്ദി നന്ദി ... സന്തോഷം  :) എല്ലാം പെട്ടന്ന് തന്നെ ലേഖനകൾ ആകാൻ ശ്രമികാം -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 14:33, 8 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പേര് വന്നത്

തിരുത്തുക

ആന്ത്രയിലെ കോട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ല സുനിലേ ..... കോട്ട ഫോർമഷൻ എന്ന പേരിൽ ഉള്ള ശിലാക്രമങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നും ആണ് ഇവയുടെ ഫോസ്സിൽ കിടുനത് അത് കൊണ്ട് ആണ് കോട്ടാസോറസ് എന്ന് പേര് വന്നത് -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 08:07, 9 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ചെങ്ങാതി തർജമ ചെയ്തു തനതു മൊത്തം ലേഖനം ആകി കഴിഞു  :) -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 08:14, 9 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ലമേറ്റസോറസ് ലമേറ്റ... നേരെത്തെ പോലെ തനെ ഇതും ഒരു ശിലാക്രമo ആണ് -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 09:17, 9 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

നന്ദി

തിരുത്തുക

നന്ദി സുനിൽ ഇനിയും പുതിയ ഗണം ദിനോസർ നമ്മുക്ക് താളുകൾ ആകാം .... ഞാൻ ഒരു അദ്ധ്യാപകനു ആണ് ചെങ്ങാതി, കോട്ടാസോറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പങ്കുവച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കണ്ടു അറിവ് പങ്കു വെകുക എന്നത് നമുടെ കടമയല്ലേ .... നന്ദി വേണ്ട സുഹൃത്തേ ഈ സുഹൃത്ത്‌ ബന്ദം തനെ ധാരാളം -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 16:28, 10 മാർച്ച് 2011 (UTC) സുനിൽ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെ ദിനോസർ കളെ വർഗികരികുപോൾ മാംസഭോജികളായ ദിനോസറുകൾ , സസ്യഭോജികളായ ദിനോസറുകൾ ഇങ്ങനെ അല്ല സാദാരണ വർഗികരികുക മറിച്ചു ജീവിച്ച കാലത്തിനു അനുസരിച്ചാണ് വർഗികരികുക ഉദാഹരണത്തിന് ജുറാസ്സിക് , ട്രയാസ്സിക് എനിങ്ങനെ എവിടെ നോകിയാലും ഇത് മനസിലാക്കാം. ഇനി മാറ്റാൻ സാദികുമോ ? -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 18:41, 10 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

വർഗ്ഗീകരണം

തിരുത്തുക

നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ? അബദ്ധം സംഭവിച്ചത് (ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് മൂലം ഒറ്റ മൗസ് ക്ലിക്കിൽ തനിയെ സംഭവിച്ചത്) ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. --Rojypala 02:47, 11 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലേ?--Rojypala 03:01, 11 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ആ തിരുത്ത് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ?--Rojypala 14:29, 11 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

കണ്ടു--Rojypala 14:33, 11 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പൃഥ്വിരാജ് എന്നാ താളിൻറെ തിരുത്തലുകളെ കുറിച്ച്

തിരുത്തുക

ഒപ്പ്

തിരുത്തുക

താരകത്തിൽ ഒപ്പ് തന്നതിൽ സന്തോഷം -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 19:50, 12 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

സുനിൽ നമസ്ക്കാരം അവശ്യതാളുകളിൽ ഒന്നായ ഹെർനാൻ കൊർതസ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതൊന്നു നീലീകരിക്കാമോ.എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല.മുങ്കൂർ നന്ദി :) --Fuadaj 19:56, 12 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

വർഗം

തിരുത്തുക

സംവാദം കാണുക-- റോജി പാലാ 06:52, 13 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

വിക്കിപീഡിയ:എല്ലാ ഭാഷകളിലും വേണ്ടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക

തിരുത്തുക

ആ താളിലെ ചുവന്ന കണ്ണിയിൽ നിന്നും റീഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. (ഇതുപോലെ)--Vssun (സുനി

നന്ദി സുനിൽ. ആ ബുദ്ധി എനിക്ക് പോയില്ല.:)--Fuadaj 10:26, 13 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

SD

തിരുത്തുക

{{SD|കാരണം}} എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ചരവില കിട്ടുന്നില്ല. അത് കിട്ടിക്കാൻ നോക്കിയതാ--പ്രവീൺ:സംവാദം 12:58, 15 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

വർഗ്ഗീകരണം

തിരുത്തുക

മനസിലായി സുനിൽ ഇനി വേണ്ടത് 3 വർഗം ആണ്

 1. ട്രയാസ്സിക് കാലത്തിലെ ദിനോസറുകൾ
 2. ജുറാസിക് കാലത്തിലെ ദിനോസറുകൾ
 3. കൃറ്റേഷ്യസ്‌ കാലത്തിലെ ദിനോസറുകൾ

ഇത് പ്രകാരം ആണ് സാദാരണ തരം തിരികുക, ഈ മുന്ന് വർഗം ശരിയായാൽ അടുത്ത കൂട്ടം ദിനോസര്കളെ കുറിച്ച് എഴുതി തുടങ്ങാം, ഏകദേശം 1500 വരും മൊത്തം ലേഖനകൾ , ഈ വരുന്ന വ്യാഴം ഞാൻ പാലിയെന്റോളോജി (ഫോസ്സിൽ) പഠനത്തിനായി ഏകദേശം ഒരു മാസം നീളുന്ന യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ ഇനി പറ്റു എന്ന് തോനുന്നു അപ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങാം .......... -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 14:02, 15 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ആൽവോക്കേരിയ ട്രയാസ്സിക് കാലത്തേ ദിനോസർ ആണ് , ആശംസകൾക് നദി തിരിച്ചു വരുബോൾ യാത്രയുടെ കുടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 16:28, 15 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പക്ഷികൾ

തിരുത്തുക

വർഗ്ഗം മാതൃസൂചിക ആക്കാമെന്നു കരുതി തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോട്ട് കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമയം ഒരു വർഗ്ഗം മാത്രമേ ചേർക്കാനാകൂ. കോമൺസിലെ ഹോട്ട്കാറ്റ് പോലെ പുതുക്കാനാകുമോ ? നമുക്ക് വർഗ്ഗം:പരുന്തുകൾ ഉണ്ട്.--പ്രവീൺ:സംവാദം 03:42, 16 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

  --കിരൺ ഗോപി 03:58, 16 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

 . ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നില്ല, കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണിയിൽ നിന്നാണ് ചെന്നത്. Eurasian buzzard ആണെന്നാണ് കരുതിയത് . മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന താൾ പരുന്ത് (പക്ഷിവർഗ്ഗം) എന്നോ മറ്റോ ആക്കുന്നതാണോ ബുദ്ധി?--പ്രവീൺ:സംവാദം 05:18, 16 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക

തിരുത്തുക

പ്രമാണം:KekiDaruwalla.jpg --റോജി പാലാ 06:26, 16 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ഗാഡ്ജറ്റ്

തിരുത്തുക

HotCatന്റെ ഗാഡ്ജറ്റ് മലായളീകരിക്കാമോ?(വലിയ പിടിയില്ല :( ) --കിരൺ ഗോപി 02:54, 17 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്

തിരുത്തുക

ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?--റോജി പാലാ 11:49, 18 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

വിക്കി പഞ്ചായത്ത്

തിരുത്തുക

ഇവിടെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.--റോജി പാലാ 17:12, 18 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ക്രിറ്റേഷസ്. കൃറ്റേഷ്യസ്‌, ക്രിട്ടേഷസ്

തിരുത്തുക

സുനിൽ ക്രിട്ടേഷസ് ആണ് ശരി എന്ന് രണ്ഗിത് പറയുന്നു മുന്നും സംവാദ താളിൽ ഇടുന്നു പൊതു അഭിപ്രായത്തിനായി -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 17:38, 18 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

മെഡലിന്

തിരുത്തുക

നന്ദി --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 05:00, 20 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

വിക്കി പഞ്ചായത്ത്

തിരുത്തുക

ഇവിടെ ഒരു വിഷയം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.--റോജി പാലാ 09:47, 20 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

വർഗ്ഗീകരണം

തിരുത്തുക

റിവേർട്ട് ചെയ്തു--പ്രവീൺ:സംവാദം 13:42, 20 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്യേ..

തിരുത്തുക

[http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%85%E0%B4%AD%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D.%E0%B4%95%E0%B5%86.%E0%B4%95%E0%B5%86.%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%AE%E0%B5%86%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B4%9C%E0%B5%8D&diff=935283&oldid=934691 ഇത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കൂ.. ജെറിൻ ഫിലിപ്പ്

ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക

തിരുത്തുക

സുനിലേ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക... --സുഗീഷ് 11:06, 21 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ആരാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് കൊണ്ടാണ് അവർ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ റെഫെറൻസ് ചെർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sabirkaryat (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ശൂർപ്പണഖ സംവാദം

തിരുത്തുക

[ശൂർപ്പണഖ സംവാദം നോക്കണേ]

അനുമതി

തിരുത്തുക

commons:Template:LicenseReview അതിന്റെ പരിഭാഷാ ഫലകം commons:Template:LicenseReview/ml എന്നിവ കാണൂ. ആ സൈറ്റിനായി കോമൺസിൽ പ്രത്യേക ഫലകം ഉണ്ടാക്കിയാലും തരക്കേടില്ല--പ്രവീൺ:സംവാദം 08:12, 22 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

അതുതന്നെയാണ് ഫലകം, purge ചെയ്യൂ--പ്രവീൺ:സംവാദം 09:15, 22 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പറുദീസനഷ്ടം

തിരുത്തുക

ആ ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹപൂർവം.Georgekutty 08:02, 23 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

നന്ദി

തിരുത്തുക

ലാംപ്ലോസോറ

തിരുത്തുക

സുനിൽ,  Y ചെയ്തു :തലകെട്ട് മാറ്റിയിടുണ്ട് ലാംപ്ലോസോറ -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 04:38, 25 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പകർപ്പവകാശം

തിരുത്തുക

http://bodybuilding-photo.com/ ഈ സൈറ്റിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ഒന്നും അവകാശപ്പെട്ടു കണ്ടില്ല , ഇതിലെ ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമോ ? അതോ പകർപ്പവകാശ ലംഘനമാകുമോ ? -- Raghith 09:10, 26 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

നന്ദി . -- Raghith 05:02, 28 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

സംശയം

തിരുത്തുക

തിരുത്ത് ശരിയാണോ?--റോജി പാലാ 12:45, 26 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പ്രമാണം:Joy Alukkas Ernakulam Fire.jpg

തിരുത്തുക

പ്രമാണത്തിന്റെ പഴയപതിപ്പ് മറയ്ക്കണോ? അതൊ പുതിയപതിപ്പിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാരുന്നോ? --കിരൺ ഗോപി 13:10, 27 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ക്രോപ്പാം എന്നാരുന്നു ആദ്യം വിചാരിച്ചത്, അപ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടും, റോഡിലും മറ്റും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടാതായും വരും. :) --കിരൺ ഗോപി 16:48, 27 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

തലക്കെട്ട് മാറ്റം

തിരുത്തുക

ഇനി മുതൽ നോക്കിക്കൊള്ളാം. സുനിലേട്ടൻ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഫലകം ചേർത്തു കണ്ടു. കാര്യനിർവാഹകൻ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എന്താ അത് അടിച്ചു കളയാതെ വച്ചേക്കുന്നെ? --ജെറിൻ ഫിലിപ്പ് 09:13, 28 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

ഓകെ. ഞാൻ അത് കണ്ടു. ഇനി ധൈര്യമായി ഡിലീറ്റിക്കോ.. ;-) --ജെറിൻ ഫിലിപ്പ് 09:30, 28 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

എന്റെ ചില വികൃതികൾ

തിരുത്തുക

1, 2 ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നു അടിച്ച് കളഞ്ഞു തരാമോ? :-D --ജെറിൻ ഫിലിപ്പ് 09:52, 28 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

താക് യൂ.. ഇനിയും വികൃതികൾ ഒപ്പിച്ചിട്ടു ഞാൻ വരും കേട്ടോ.. --ജെറിൻ ഫിലിപ്പ് 10:26, 28 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

സഹായിക്കൂ.....പ്ലീസ്.....

തിരുത്തുക

എന്നെ സഹായിക്കൂ.... എനിക്കിതിനേപ്പറ്റി കൂടുതലായറിയില്ല. എന്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരു പുതുമുഖമാണ്‌. സുനുലേടൻ തന്നെ ആ ചിത്രങ്ങൾ മായ്ച്ചേക്കൂ.. എന്ന് കുറ്റസമ്മതത്തോടെ അഭി--Abhiabhi.abhilash7 10:34, 28 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം:ഉറുമി (മലയാള ചലച്ചിത്രം).jpg

തിരുത്തുക

പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം:ഉറുമി (മലയാള ചലച്ചിത്രം).jpg കാണുക.----റോജി പാലാ 08:01, 31 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply

പേരുമാറ്റൽ

തിരുത്തുക

തലക്കെട്ട് മാറ്റിയതിനു ശേഷമാണ് സംവാദം ശ്രദ്ധിച്ചത്, എന്റെ പിഴ :( . ലേഖനം Paradise Lost എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിനേ പറ്റിയുള്ളതല്ലേ ആ സ്ഥിതിക്ക് മലയാളം തലക്കെട്ടിനോട് യോജിപ്പില്ല ആയതിനാലാണ് റിവർട്ട് ചെയ്യാഞ്ഞത്. മാറ്റം ആവശ്യമെങ്കിൽ റിവർട്ടാം.--കിരൺ ഗോപി 04:25, 2 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)Reply

ലയനം

തിരുത്തുക

സുനിൽ ഫാന്റം എന്ന താൾ ദി ഫാന്റം എന്ന താളിലേക് ലയിപികുനതലേ നല്ലത് , കാരണം ഫാന്റം എന്ന താളിൽ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അവലംബം സഹിതം ദി ഫാന്റം എന്ന താളിൽ ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ദി ഫാന്റം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത് , പിന്നെ ഫാന്റം എന്ന് അല്ല തലകെട്ട് വരണ്ടത് ദി ഫാന്റം എന്ന് ആണ് , അഭിപ്രായം മാനികുമെല്ലോ നന്ദി -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 18:23, 5 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)Reply

ആശംസകൾ

തിരുത്തുക

സ്‌നേഹവും നന്മയും നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ ,സുനിൽ.... -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 07:33, 13 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)Reply

ഹാക്കിംഗ് എന്നാ ടോപിക്കിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു

തിരുത്തുക

എൻറെ പേര് ബജ്പൻ ഘോഷ് ഞാൻ ഹാക്കിംഗ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന.....എന്നെ കുറിച്ച് കൂടതൽ അറിയാൻ AGENT BG4 എന്ന് സെർച്ച്‌ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയനമെന്നുണ്ട്...അതിനു താങ്ങളുടെ സഹായം നൽകനന്മെന്നു അഭിയര്തികുന്നു.....ഇമെയിൽ_BajpanGosh@gmail.com/ http://facebook.com/bajpangosh

വിഷു ആശംസകൾ

തിരുത്തുക

ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ -- Raghith 06:55, 14 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)Reply

സംവാദം:തായം കളി

തിരുത്തുക

സംവാദം:തായം കളി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. --Subeesh Talk‍ 06:44, 6 മേയ് 2011 (UTC)Reply

പേര് നൽകാൻ സഹായിക്കാമോ.

തിരുത്തുക

ജീവിയെ അറിയുമോ.... ഇർഷാദ്|irshad 19:20, 18 മേയ് 2011 (UTC)Reply

പുതിയ പതിപ്പ്

തിരുത്തുക

പ്രമാണം:വിനോബാ‌-ഭാവെ.jpg,പ്രമാണം:കേരളത്തിലെ‍പക്ഷികൾ(ഗ്രന്ഥം)1.jpg പുതിയ പതിപ്പ് വരുന്നില്ല Dpkpm007 10:29, 29 മേയ് 2011 (UTC)Reply

ഭാരതീയ വായുസേന

തിരുത്തുക

ചിത്രം ഭാരതീയ_വായുസേന എന്ന താളിൽ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ? . ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഭാരതീയ വായുസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനമാണ് F-16 എന്ന് തോന്ന്ന്നി പോകിലേ? --Rahul 15:52, 31 മേയ് 2011 (UTC)

നാൾ/നക്ഷത്രം

തിരുത്തുക

ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദതാൾ കാണുക--റോജി പാലാ 02:38, 2 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

ആത്മോപദേശശതകം

തിരുത്തുക

പ്രമാണം:Athmopadesha Shathakam.jpg എന്ന പ്രമാണത്തിന്റെ ഉയർന്ന റസലൂഷൻ പതിപ്പ് മറയ്ക്കുക.--റോജി പാലാ 08:53, 5 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

 Y ചെയ്തു --Vssun (സുനിൽ) 05:13, 7 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply
Pd-bookcover അല്ലെ, ഉയർന്ന റെസലൂഷന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. --കിരൺ ഗോപി 06:30, 7 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply
അത് പി.ഡി. ആണെന്ന് ടാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ലല്ലോ.. അതുകൊണ്ട് പി.ഡി. ആണെന്ന് കരുതാനുമാവില്ല. --Vssun (സുനിൽ) 15:54, 7 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

pretty url

തിരുത്തുക

ലേഖനത്തിൽ pretty url ചെർക്കുനത് എങ്ങിനെ ? -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 09:36, 18 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

അങ്ങനെ ചെർക്കുപ്പോൾ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നു , എന്ത് ചെയ്യണം ? -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 10:44, 18 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

എങ്ങനെ ആണ് അത് ഉണ്ടാകുക ? -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 10:48, 18 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply
നന്ദി -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 11:02, 18 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

പ്രമാണം:ബ്ലെസ്സി.gif

തിരുത്തുക

പ്രിയപ്പെട്ട സുനിലേട്ടാ, പ്രമാണം:ബ്ലെസ്സി.gif എന്ന ചിത്രം മായ്ചു കളയണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രം അപ് ലോഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആണെങ്കിലും അത് പകർപ്പാവകാശ ലംഘനം ആയിരുന്നു. ക്ഷമിക്കുക. സിദ്ധാർത്ഥ് രമേഷ് 05:12, 19 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

സംശയം

തിരുത്തുക

[1] ഇത് വികി പദ്ധതി ആണോ ? ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 11:51, 24 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

ഇത്തരം സൈറ്റിൽ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ വിക്കിയിൽ ചേർക്കാൻ സാധികുമോ ? ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 04:05, 25 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

Need help

തിരുത്തുക

Sir,

Why should you create an English wiki account and continue your works about Kerala there. If you have already any, more concentrate on http://en.wikipedia.org., as simultaneously improving the knowledge about Kerala. (Rameez pp 18:39, 24 ജൂൺ 2011 (UTC))Reply

മായിച്ചു കളഞ്ഞ തിരുത്തലുകൾ

തിരുത്തുക

നാമനിർദ്ദേശം നടത്താനും വോട്ടു ചെയ്യാനും വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദഡത്തിൽ മായിച്ചു കളഞ്ഞ തിരുത്തലുകളുകൽപ്പെടുമൊ? [2] [3] Dpkpm007 10:15, 25 ജൂൺ 2011 (UTC)Reply

ഏറ്റുമാനൂർ കണ്ണൻ

തിരുത്തുക

പ്രിയ സുനിൽ, ഏറ്റുമാനൂർ കണ്ണൻ എന്ന ലേഖനത്തിൽ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനു തെളിവില്ല എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്യാമോ? ശിവപ്രസാദ് 07:06, 3 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

ലവ് വിഗോട്സ്കി - ഫോട്ടോവിന്റെ സ്രോതസ് നൽകൽ

തിരുത്തുക

പ്രിയ സുനിൽ

ഫോട്ടോവിന്റെ സ്രോതസ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മതിയോ? purushan 17:13, 4 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

അപ്പച്ചൻ (വിവക്ഷകൾ)

തിരുത്തുക

അപ്പച്ചൻ (വിവക്ഷകൾ) എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ദയവായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. --കിരൺ ഗോപി 13:03, 8 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

അനുമതിപത്രം

തിരുത്തുക

ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം(content ) വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാമോ , അതായത് en.wikipedia യിലേക്ക് പകർത്താമോ? പകർത്താമെങ്കിൽ അതിൽ കടപ്പാട് നൽകേണമോ? -- Raghith 18:51, 8 ജൂലൈ 2011 (UTC) നന്ദി. -- Raghith 18:03, 9 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

നന്ദി

തിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിൽ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നല്കിയതിന് നന്ദി. നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. :)--മനോജ്‌ .കെ 10:55, 14 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

അഞ്ജലി ഓൾഡ് ലിപി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾഎൻറെ ബ്രൗസറിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sabupaul (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

മുൻപ്രാപനം, റോന്തുചുറ്റുൽ

തിരുത്തുക

ഈ അവകാശങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടുള്ള മെസേജ് വായിച്ചു, സന്തോഷം; എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനു നന്ദി! ഈ അവസരം നന്നായി സത്യസന്ധമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പൂണ്ണമനസ്സോടെ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം ---രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 17:31, 14 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

ചില പ്രശ്നങ്ങൾ

തിരുത്തുക

സുനിൽജീ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ

 1. ഇവിടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്നത് ശരിയാകുന്നില്ല.
 2. ഇവിടെ റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നുള്ളതിന് ലിങ്ക് വരുന്നില്ല :( --കിരൺ ഗോപി 05:07, 15 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

ഗീതഗോവിന്ദം

തിരുത്തുക

അഷ്ടപദി എന്നു സേർച് ചെയ്താലും ഈ പേജിലേക്കു വരുന്ന സംവിധാനം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം? സഹായിക്കൂ ശിവപ്രസാദ് 08:39, 17 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

പ്രധാനതാൾ (മൊബൈൽ)

തിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ താളിൽ അവശ്യ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക --അഖിലൻ‎ 12:11, 19 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

 Y ചെയ്തു--കിരൺ ഗോപി 12:15, 19 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

സിദ്ധസമാജം

തിരുത്തുക
http://www.outlookindia.com/article.aspx?206924 ---ഇത് റെഫറൻസായി നൽകാൻ സഹായിക്കാമോ.......
-ജിതിൻ മാത്യു Jithin Mathew( Jithindop) 02:13, 20 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

സംവാദം:അൻസാരികൾ

തിരുത്തുക
 
You have new messages
നമസ്കാരം, Vssun. താങ്കൾക്ക് സംവാദം:അൻസാരികൾ എന്ന താളിൽ പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്
താങ്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ നിന്ന് {{Talkback}} അല്ലെങ്കിൽ {{Tb}} എന്ന ഫലകം നീക്കം ചെയ്ത് ഈ കുറിപ്പ് മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതാണ് .

ബ്രൗണിങ്ങ്

തിരുത്തുക

സുനിൽ, എഡിറ്റിങ്ങിനിടെ പറ്റിയ അബദ്ധത്തിൽ, ആദ്യകാലജീവിതം എന്ന ഉപവിഭാഗത്തിലെ ഉള്ളടക്കം മാത്രമായി ഒരു സ്വതന്ത്രലേഖനം ഉണ്ടായിപ്പോയി. അതൊന്നു ഡിലീറ്റു ചെയ്യുമോ?Georgekutty 15:14, 24 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

തമോദ്വാരം വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കാൻ നിലവിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം--റോജി പാലാ 10:54, 29 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply

വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി of ഇന്ത്യ

തിരുത്തുക

ഫലകം:Infobox political post‎ എന്ന ഫലകം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഒരു തെറ്റ് , വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി of ഇന്ത്യ ,ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ശ്രദ്ധിച്ചാലും . എന്തു ചെയ്യും. അത് തിരുത്തി, "യുടെ" (ഇന്ത്യയുടെ)എന്ന് വരുത്തിയാലും ഇറാഖ്‌യുടെ എന്ന് വന്നാൽ തെറ്റിയില്ലെ. -- Raghith 09:22, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

വൃത്തിയാക്കൽ യജ്ഞം: ഇന്റർനെറ്റ്

തിരുത്തുക

അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായി എന്ന് കരുതുന്നു. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 18:28, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

അനാഥസംവാദങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഉവ്വ്, എന്തു ചെയ്യണം? നീക്കം ചെയ്യാമോ? --കിരൺ ഗോപി 12:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

താളുകളുടെ റിവ്യൂ

തിരുത്തുക

മൂന്ന് താളുകളും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും കോമൺസിൽ നിന്നും തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും കുറയ്ക്കലും വരുത്താം. ചെറിയ കട്ടി ടോണിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാറ്റം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അറിയിക്കുമല്ലോ? --കിരൺ ഗോപി 15:31, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

ഇതും കാണുക --കിരൺ ഗോപി 17:57, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

പേരുകൾ മലയാളത്തിൽ മാറ്റി തന്നു സഹായികുക

തിരുത്തുക

[[4]] ദിനോസറുകളുടെ സീസൺ 02 സുനിലേ ഒരു കൈ സഹായം ......... ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 17:40, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

നന്ദി ചെങ്ങാതി ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 18:39, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

Invite to WikiConference India 2011

തിരുത്തുക
 

Hi Vssun,

The First WikiConference India is being organized in Mumbai and will take place on 18-20 November 2011.
You can see our Official website, the Facebook event and our Scholarship form.
But the activities start now with the 100 day long WikiOutreach.

Call for participation is now open, please submit your entries here. (last date for submission is 30 August 2011)

As you are part of Wikimedia India community we invite you to be there for conference and share your experience. Thank you for your contributions.

We look forward to see you at Mumbai on 18-20 November 2011

പേരുകൾ മലയാളത്തിൽ മാറ്റി തന്നു സഹായികുക

തിരുത്തുക

[5] ദിനോസറുകളുടെ സീസൺ 03 ഓസ്ട്രേലിയൻ ദിനോസറുകൾ , തർജമ സഹായം വേണം ..... ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 16:54, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

സുനിലേ പേരുകൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കാമോ ? രണ്ടണം ബാക്കിയും ഉണ്ടേ .... ! ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 06:56, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

നന്ദി ചെങ്ങാതി... ഓണം ഇങ്ങു എത്താൻ ആയി സ്പീഡ് കൂടണം ....<<20,൦൦൦൦>> ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 08:54, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Padmarajan

തിരുത്തുക

ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Padmarajan കാണുക. -- Raghith 08:42, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

സംവാദം:കടൽപ്പശു

തിരുത്തുക

സംവാദം:കടൽപ്പശു കാണുക. -- Raghith 11:11, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

ഷീട്ട് കളിക്കു മുൻപ്

തിരുത്തുക
  ഇതൊന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കൂ! :) അനൂപ് | Anoop 12:46, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply
-) നന്ദി. --Vssun (സുനിൽ) 16:10, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

A barnstar for you!

തിരുത്തുക
  The Admin's Barnstar
എന്റെ ഒരു നക്ഷത്രം. :) മനോജ്‌ .കെ 13:30, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

നന്ദി മനോജ് --Vssun (സുനിൽ) 16:10, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

റോന്ത്

തിരുത്തുക

എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ വിനിയോഗികാം ... നന്ദി ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 17:54, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

ചായ

തിരുത്തുക
  കടുത്ത വിക്കിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ഒരു കപ്പ് കട്ടൻ... പരിപ്പുവടയ്ക്കും ദിനേശിനും സ്കോപ്പില്ലാത്തതിനാൽ അതില്ല... ഇത് ഒരു ചെറു പരീക്ഷണം കൂടീയാണ്.. സുഗീഷ് 21:50, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply
നന്ദി സുഗീഷേ.. --Vssun (സുനിൽ) 00:59, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

ദുരുപയോഗയരിപ്പ

തിരുത്തുക

പ്രത്യേകം:ദുരുപയോഗയരിപ്പ/history/1/item/1 ഇവിടെ ഐപി ഉൾപ്പെടുമോ? --കിരൺ ഗോപി 21:03, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

A barnstar for you!

തിരുത്തുക
  The Editor's Barnstar
പ്രിയ ചങ്ങാതിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നു..... ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 07:14, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

വളരെ നന്ദി ഇർവിൻ --Vssun (സുനിൽ) 08:29, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)Reply

തലക്കെട്ടു മാറ്റം

തിരുത്തുക

മാമ്മോദീസ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ജ്ഞാനസ്നാനം എന്നു മാറ്റിത്തരാമോ? ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അവിടെ ലയിപ്പിച്ച് ഒറ്റലേഖനമാക്കുവാനാണ്. 'മാമ്മോദീസ' തിരിച്ചുവിടൽ താളായി കിടന്നോട്ടെ - Johnchacks 15:10, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

സുനിലിനെപ്പോലെ തന്നെ 'മാമ്മോദീസ' എന്ന തലക്കെട്ടിനോടാണ് എനിക്കും താത്പര്യം. പക്ഷേ എല്ലാ സഭാവിഭാഗക്കാരെയും ചേർത്ത് ഒറ്റലേഖനമാക്കണമെങ്കിൽ മാമ്മോദീസ എന്ന തലക്കെട്ട് ഒരു പ്രശ്നമായേക്കാം എന്നു തോന്നിയതു കൊണ്ടാണ് തലക്കെട്ട് മാറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഏതായാലും ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 'മാമ്മോദീസ' എന്ന തലക്കെട്ടു തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വിരോധവുമില്ല -Johnchacks 16:34, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply
 --Vssun (സുനിൽ) 15:59, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

മൂന്നിന്റെ നിയമം

തിരുത്തുക

സംവാദം:മൂന്നിന്റെ നിയമം കാണുക --അഖിലൻ‎ 11:18, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

വർഗ്ഗം

തിരുത്തുക

അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് , സമവായമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം, ഫലകം:Cat main, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത്ട്ടുണ്ട്, ഇതുപയോഗിച്ച് വർഗ്ഗത്തിനൊരു ലേഖനമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ദീപു [deepu] 07:33, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

ഫലകം:Cat main, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധക്കുറവുകാരണം പറ്റിയതാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ചെണ്ണം സുനിൽ റിവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു, ബാക്കി എല്ലാം റിവേർട്ട് ചെയ്തെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇനി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നു കരുതുന്നു. ദീപു [deepu] 00:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

നന്ദി

തിരുത്തുക

കുറച്ച് നാൾ മുടക്ക് കിട്ട്യേപ്പോ ഇങ്ങട് ചാടീതാ. സ്വാഗതത്തിനു നന്ദി ഭായ്. --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 01:40, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

സംഘബലത്തിന് നന്ദി...

തിരുത്തുക

പുതിയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കാം... Adv.tksujith 01:45, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

നന്ദി

തിരുത്തുക

  താങ്കൾക്ക് നന്ദി -- Raghith 04:20, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

കെ.എം. ജോർജ്ജ് (വിവക്ഷകൾ)

തിരുത്തുക

ഈ താൾ നിലനിർത്തണോ? --കിരൺ ഗോപി 12:35, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

സഹായിക്കൂ

തിരുത്തുക

ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു --വൈശാഖ്‌ കല്ലൂർ 10:23, 9 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

ഇൻഫോബോക്സ്

തിരുത്തുക

മാഷേ, ഞാൻ ചില ലേഖനങ്ങളിൽ ( വിക്തോർ കോർച്ച്നോയ്, മിഖായേൽ താൾ )ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നുമുള്ള infobox കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു. അത് ശരിയായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല... ഫോട്ടോകൾ ദൃശ്യമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വിവരങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കാനാകുന്നില്ല.... അത്തരം ബോക്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ..? Adv.tksujith 02:37, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണങ്ങൾ (വർഗ്ഗം)

തിരുത്തുക

വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണങ്ങൾ കാണുക--റോജി പാലാ 12:55, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

ഗൂഗിൾ അഡ്സെൻസ്/ഗൂഗിൾ ആഡ്‌സെൻസ്

തിരുത്തുക

ഇതൊന്ന് നോക്കാമോ?

നന്ദി

തിരുത്തുക

താരകത്തിന് നന്ദി, സന്തോഷം.... കൂടുതൽ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ.... ല്ലേ :) Adv.tksujith 09:49, 17 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)Reply

"Vssun/archive 10" എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.