വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ

(വിക്കിപീഡിയ:AfD എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Information icon.svg
1. ഒരു ലേഖനം മായ്ക്കലിനായി നാമനിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
1. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒഴിവാക്കൽ നയം അനുസരിച്ച് ലേഖനം ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

2. നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ലേഖനത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{മായ്ക്കുക}} എന്ന് ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

3. സേവ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന താളിലെ ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ എന്ന കണ്ണിയിൽ ഞെക്കി തുറന്നു വരുന്ന താളിലേക്ക് {{ബദൽ:മായ്ക്കുക/നിർദ്ദേശം |ലേഖനം=താളിന്റെ തലക്കെട്ട് |കാരണം=ശ്രദ്ധേയതയില്ല.--~~~~}} എന്ന് ചേർത്ത് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി താൾ സേവ് ചെയ്യുക.

4. ശേഷം ഈ താളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നതിനു നേരെയുള്ള 'മൂലരൂപം തിരുത്തുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് {{വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ലേഖനത്തിന്റെ പേര്}} എന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലേഖനത്തിന്റെ പേരു് എന്നതിനു പകരം ലേഖനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരു നൽകുക.

2. പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിന്റെ സഹായം തേടുകയോ, പ്രസ്തുത താൾ നിലനിർത്താൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായം ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപയോക്താക്കളെയോ വിവരം അറിയിക്കുക.

3. ലേഖനം രക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസ്തുതലേഖനം രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

4. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
1. അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി കുറഞ്ഞത് 7 ദിവസമെങ്കിലും സമയം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്‌.

2. ഒരു ലേഖനം ഒഴിവാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായാൽ {{Afd top|'''നിലനിർത്തി'''/'''നീക്കം ചെയ്തു'''}} --~~~~ എന്നു താളിന്റെ മുകളിലും {{Afd bottom}} എന്നു താളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയും ചേർത്ത് താൾ സേവ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ താളിന്റെ കണ്ണി ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കി പത്തായത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഉദാഹരണത്തിനു നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനം കേരളം ആണെങ്കിൽ തീരുമാനം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/കേരളം]] എന്ന താളിൽ ചേർത്ത് തുടർന്ന് ആ താളിന്റെ കണ്ണി [[വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/പത്തായം/{{മാസം}} {{വർഷം}}]] എന്ന താളിലേക്ക് മാറ്റുക.

3. നീക്കം ചെയ്ത താളുകളുടെ സംവാദം താൾ നയം അനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുക.

4. നിലനിർത്തിയ/ലയിപ്പിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി {{Old AfD multi| date = വർഷം, മാസം ദിവസം| result = '''നിലനിർത്തി'''/'''ലയിപ്പിച്ചു'''}} എന്നു ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിനു 2013 മേയ് 30 ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദതാളിൽ {{Old AfD multi| date= 2013, മേയ് 30 | result = '''നിലനിർത്തി'''}} എന്നു ചേർക്കുക.

5. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മായ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മായ്ക്കൽ ചർച്ചയടങ്ങിയ താൾ __NOINDEX__ ഉപയോഗിച്ച് സർച്ച് എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുക.

ഇതും കാണുക:

വിവിധ നാമമേഖലകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള താളുകളുടെ ചർച്ചകൾ
ലേഖനം പ്രമാണം ഫലകം വർഗ്ഗം പലവക
സംവാദം പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം പലവക സംവാദം
നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായംഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

അഖിൽ എസ്. മുരളീധരൻതിരുത്തുക

അഖിൽ എസ്. മുരളീധരൻ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Vinayaraj (സംവാദം) 15:43, 19 നവംബർ 2022 (UTC)

പി.എം ആർഷോതിരുത്തുക

പി.എം ആർഷോ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 07:00, 12 നവംബർ 2022 (UTC)

നേർരേഖ ഓൺലൈൻ മാസികതിരുത്തുക

നേർരേഖ ഓൺലൈൻ മാസിക (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:58, 12 നവംബർ 2022 (UTC)

നടവഴിയിലെ നേരുകൾതിരുത്തുക

നടവഴിയിലെ നേരുകൾ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ശ്രദ്ധേയതയില്ല Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:57, 12 നവംബർ 2022 (UTC)

നല്ല ഭാഷതിരുത്തുക

നല്ല ഭാഷ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സ്വതന്ത്ര ലേഖനമായി നിൽക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധേയതയില്ല Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:55, 12 നവംബർ 2022 (UTC)

കിർക്ക് പാർട്ടിതിരുത്തുക

കിർക്ക് പാർട്ടി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

ഇൻഫോബോക്സും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരും (ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളത്തിലല്ല) മാത്രമുള്ള ലേഖനം Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 07:13, 8 നവംബർ 2022 (UTC)

Microsoft 365തിരുത്തുക

Microsoft 365 (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

വികലമായ പരിഭാഷ Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 05:55, 1 നവംബർ 2022 (UTC)

പല സ്ഥലത്തും അനാവശ്യമായ വരികൾ ഉണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെക്കൊഴുക്കുന്നു.

//മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 ഒരു ഉൽപ്ന്ന കുടുംബമാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ഇത് പോലുള്ള ഓണ്ലൈന് സേവനങ്ങള് Outlook.com, ഒരു കണക്കിന് ഈ ഹർത്താൽ നന്നായി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീമുകൾ, മുമ്പ് പേര് വിപണനം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് (ഇതു പോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും വാക്ക്, എക്സൽ, പവർപോയിന്റ് പിന്നെ കാഴ്ചപ്പാട് ഓണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്, മാഷ്, മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിന്നെ വെബിൽ, എന്റർപ്രൈസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പോലുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്ചേഞ്ച് സെർവർ, ഷെയർപോയിന്റ് പിന്നെ മാസിക.//

//മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രസ്താവിച്ചു, " കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി, ഞങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് ഉൽപാദനക്ഷമത വഴിപാടു ജനം പരമ്പരാഗതമായി 'ഓഫീസ്' എന്ന് കരുതുന്നതിലും അപ്പുറം വളർന്നിരിക്കുന്നു," പോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഫോമുകൾ, പ്ലാനർ, സ്ട്രീം ടീമുകളും//

//ഓഫീസ് 365 ചെറുകിട - ഇടത്തരം ബിസിനസുകൾ പുറമേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു 365, ഓഫീസ് 365 ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്ലുസ് "ഭീമേശ്വരി കൂടെ" മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 ബിസിനസ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ "ഒപ്പം" മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 എന്റർപ്രൈസ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ, "ഓഫീസ് 365 ബിസിനസ്സ് എസൻഷ്യലുകൾ" ഭീമേശ്വരി "മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 ബിസിനസ് ബേസിക്," ഓഫീസ് 365 ബിസിനസ് പ്രീമിയം "ഭീമേശ്വരി (നിലവിലുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്"ഭീമേശ്വരി 365 ബിസിനസ് ഉൽപ്പന്നം " മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 ബിസിനസ് പ്രീമിയം"). //

ബ്രാൻഡിംഗ് ഓഫീസ് 365 എക്സ്ചേഞ്ച്, ഷെയർപോയിന്റ്, കൂടാതെ ലിൻക് സെർവർ ഓഫീസും ഇന്റര്നെറ്റിലുണ്ട്. ചില പ്ലാനുകൾ ലൈസൻസുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് 2010 സോഫ്റ്റ്വെയര്. ഒഴിഞ്ഞ കഞ്ഞിക്കലത്തിനെ സാക്ഷി ഓഫീസ് 2013, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്യൂട്ടിന്റെ പ്രാഥമിക വിതരണ മോഡല് എന്ന നിലയില് സേവനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് തുടങ്ങി. ഓണ്ഡ്രൈവ് പോലുള്ള സേവനങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതികള് സ്കൈപ്പ്,, തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണവും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവും വഖഫ് ഹജ്ജ് തീര്ത്ഥാടനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നല്കുമോ: അനുമതികള്, പുതിയ പതിപ്പുകൾ ഒരു പുതിയ ലൈസൻസ് വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ, ഫീച്ചർ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കില്ല).// --Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:04, 1 നവംബർ 2022 (UTC)

ടുപോലേവ് ടി.യു.-144തിരുത്തുക

ടുപോലേവ് ടി.യു.-144 (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

വികലമായ യാന്ത്രികപരിഭാഷ. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:02, 1 നവംബർ 2022 (UTC)

ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിതിരുത്തുക

ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

വികലമായ പരിഭാഷ Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 07:47, 29 ഒക്ടോബർ 2022 (UTC)

അനാവശ്യ വരികൾ പല സ്ഥലത്തും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:

//ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, നിയമപരമായി ഒരു പുതിയ ലിംഗമായി നിർവചിക്കുന്നതിന്, ആദ്യം ആളുകൾ വിധേയരാകണം ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ സമിതി കണ്വീനര് പ്രിഥ്വിപാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രധാന താള് വന്ധ്യംകരണം.

കാലിഫോർണിയ ചേര്ന്നത് ഒറിഗൺ കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഓൺ 15 ഒക്ടോബർ 2017, കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ജെറി ബ്രൗൺ വ്യക്തികൾക്ക്//


// 9 ഒക്ടോബർ 2021, ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസ് ഒപ്പ് വെച്ചു കാലിഫോർണിയ അസംബ്ലി ബിൽ 1084 പലരും ആവശ്യമുള്ളവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറുകൾ കൊച്ചിയില് യുവനടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് റിമാന്ഡില് കഴിയുന്ന നടി റിമ കല്ലിങ്കല്.[3]//

//സ്ത്രീധനം എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗമാണ്.[4]

ലിംഗനീതിയുള്ളവ ര് ലിംഗനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പക്ഷപാതങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളുമായി യോജിക്കണമെന്നില്ല.എന്നാല് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകള് ഡീബാര് ചെയ്യുന്നവയാണ്.[5]// --Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:14, 1 നവംബർ 2022 (UTC)

സൂര്യകാന്തി (കവിത)തിരുത്തുക

സൂര്യകാന്തി (കവിത) (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

സ്വതന്ത്ര ലേഖനമായി നിൽക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധേയതയില്ല Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:15, 12 ഒക്ടോബർ 2022 (UTC)

കുമരംപുത്തൂർ സീതിക്കോയ തങ്ങൾതിരുത്തുക

കുമരംപുത്തൂർ സീതിക്കോയ തങ്ങൾ (തിരുത്തുക | സംവാദം | നാൾവഴി | സംരക്ഷിക്കുക | മായ്ക്കുക | കണ്ണികൾ | നിരീക്ഷിക്കുക | ലോഗ് | വീക്ഷിച്ചവർ) – (View AfD · Stats)

വിജ്ഞാനകോശസ്വഭാവമില്ല, പുസ്തകത്തിന്റെ പരസ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 15:53, 3 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)

ശരിയാണ്. വ്യക്തിക്ക് ശ്രദ്ധേയതയുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയെഴുതിയാൽ വിക്കിയിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഒഴിവാക്കണം.-- Irshadpp (സംവാദം) 14:05, 4 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)

-ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. Malikaveedu (സംവാദം) 05:41, 4 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)

മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് -Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 04:40, 27 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)